Informacje dodatkowe do programu „MłodzieżPobieranie 22.97 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar22.97 Kb.
Informacje dodatkowe do programu „Młodzież”.
Jeżeli są Państwo zainteresowani złożeniem wniosku proszę o dostarczenie następujących informacji:
1. Dokładne dane adresowe Państwa instytucji,

2. Nazwa grupy młodzieży działającej w Państwa instytucji np. Młodzieżowe Koło Artystyczne itp.,

2. Termin rozpoczęcia projektu. W terminie od 1 grudnia do 30 kwietnia 2005 r.,

3. Czas trwania projektu (spotkania) od 6 do 21 dni,

4. Proszę podać:

a)Imię, nazwisko, tel. koordynatora (opiekuna) projektu organizacji partnerskiej (zaproszonej). Organizacja zaproszona może być to młodzież z np. stowarzyszenia, Ośrodka Kultury, szkoły itp.

b)Imię, nazwisko, tel. koordynatora (opiekuna) Państwa organizacji, który będzie uczestniczy w projekcie. Organizacja zaproszona musi być to młodzież z np. stowarzyszenia, Ośrodka Kultury, szkoły itp.

5. Nazwę organizacji partnerskiej (zaproszonej),

6. Liczbę uczestniczącej w projekcie młodzieży. Ze swojej instytucji nie mniej niż 8 osób oraz ze strony partnera zagranicznego nie mniej niż 8 osób. Płeć uczestników (ile kobiet ilu mężczyzn będzie uczestniczyć w projekcie z państwa instytucji i partnera zagranicznego). Wiek każdego z uczestników. Proszę pamiętać, że w projekcie może uczestniczyć tylko młodzież w wieku od 15 do 25 lat,

7. Informacji dotyczących OPIEKUNÓW GRUP uczestniczących w wymianie młodzieży ( jeden opiekun z Państwa organizacji jeden z organizacji partnerskiej):Imię i nazwisko

Rok urodzenia

Płeć
(M/K)

Kraj zamieszkania

Znajomośc języków obcych

Organizacja
8. Proszę napisać o dotychczasowych kontaktach z grupą partnerską,

9. Proszę określić, w jakich konkretnych działaniach codziennych realizowany będzie temat wymiany i za pomocą,

Proszę załączyć ogólny harmonogram (codzienny) planowanych działań. Należy przy tym pamiętać, że program powinien być dostosowany do potrzeb i zainteresowań uczestników, oraz odzwierciedlać temat i cele projektu.

10. Proszę podać dane banku, na którego konto wpłyną pieniądze z grantu:


Nazwa banku
Filia/ Oddział
Ulica
Kod pocztowy
Miejscowość
Kraj
Sort code
BIC/Swift
Numer rachunku
Posiadacz rachunkuNa każdego uczestnika projektu przyznanych jest 15 Euro dziennie. Otrzymacie Państwo również kwotę ryczałtową na cały projekt w wysokości 960 Euro. Pieniądze te mogą być przeznaczone na min. zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników projektu.

Jeżeli Komitet Selekcyjny programu Młodzież zaakceptuje wniosek, na konto Państwa organizacji wpłynie 75 % przyznanej kwoty. Pozostałe 25% otrzymacie Państwo po zrealizowaniu projektu i napisaniu raportu końcowego. W niewielkiej części projekt powinien być finansowany przez uczestników. Wniosek musi być złożony do dnia 1 września 2005 r. Po otrzymaniu odpowiedzi prześlę Państwu deklarację partnerską. Należy ją wysałać organizacji partnerskiej (grupie zaproszonej) w celu podpisania (można mailem). Grupa zaproszona może podpisaną deklarację odesłać pocztą lub faksem.

Moje honorarium w wysokości 2 tys. zł. (brutto) za usługę konsultingową, pobieram dopiero po zaakceptowaniu wniosku przez Komitet Selekcyjny i otrzymaniu informacji o przyjęciu wniosku do dofinansowania. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani moją ofertą, wyślę Państwu dwa egzemplarze umowy o dzieło do podpisania. Proszę o odpowiedź na adres: andrzej_uminski@interia.pl


Z poważaniem
Andrzej Umiński

Ul. Słowackiego 32/42

37-600 Lubaczów

tel. 505 181 981andrzej_uminski@interia.pl
Konsultant ds. Funduszy Europejskich
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy