Strona główna

Informacje na temat ukrainy


Pobieranie 47.92 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar47.92 Kb.

Ukraina

Obwód Sumski


 • Informacje na temat Ukrainy

 • Profil Obwodu Sumskiego

 • Położenie

 • Współpraca z województwem lubuskim

 • Galeria

 • Strony internetowe

 • Kontakty


INFORMACJE NA TEMAT UKRAINY

Stolica: Kijów (Kyjiw)

Powierzchnia: 603 700 tys. km2

Ludność:  48 mln (2003)

Gęstość zaludnienia: 79 osoby/km2

Ustrój: republika parlamentarna

Bezrobocie: %

Długość autostrad: km

Podział administracyjny: 24 obwody, 1 republika autonomiczna (Republika Krymska), 2 miasta wydzielone (Kijów i Sewastopol)

Język urzędowy: ukraiński

Jednostka monetarna: 1 grzywna (hrywna) = 100 kopiejek

Grupy etniczno - rasowe: Ukraińcy (74,7%, Rosjanie (21%), Białorusini (0,9%), Mołdawianie (0,6%), Polacy (0,4%), pozostali (3,4%)

Religie: prawosławni (ok.80%), katolicy (11%), pozostali (9%)

Przyrost naturalny: -7,2%o

Przeciętna dł. życia:  mężczyźni 61 lat, kobiety 72 lat (2002)

Gł. miasta (liczba mieszk. w tys.): Kijów (2 622), Charków (1 536), Dniepropetrowsk (1 134), Donieck (1 075), Odessa (1 037), Zaporoże (871), Lwów (797), Krzywy Róg (711), Mikołajów (523), Mariupol (504)

Ludność miejska: 72%

Struktura użytkowania ziemi: grunty orne 58%, użytki zielone 12%, lasy 17%, pozostałe 13%

Struktura zatrudnienia: rolnictwo 25%, przemysł 28%, usługi 47%

PNB na 1 mieszk.:  850 USD

Zadłużenie: 10 901 mln USD

Ukraina jest największą, poza Rosją, republiką post-radziecką. W czasach komunistycznych uznawana była za spichlerz całego Związku i nieodłączny element mocarstwowości ZSRR. Obecnie, po prawie dziesięcioleciu samostanowienia, kraj ten przeżywa poważne problemy gospodarcze, których przyczyną jest brak radykalnych reform gospodarczych, a także dość powszechna korupcja. Niewysoki poziom życia obniżył się jeszcze bardziej, spada wydajność pracy, pensje nierzadko wypłacane są  ze znacznym opóźnieniem. Wśród elit politycznych kraju brak jest zgodności co do kierunku, w którym powinna iść Ukraina, niektórzy politycy opowiadają się za bliskimi związkami z NATO (a także członkostwem w Pakcie), inni za ścisłą współpracą z Rosją.HISTORIA

Obecni na terenie Ukrainy w I tysiącleciu p.n.e. Kimerowie zostali wyparci przez Scytów. Na wybrzeżu Morza Czarnego w VII-V w. powstawały kolonie greckie, zaś w połowie I tysiąclecia pojawili się na tym obszarze Słowianie. W IX w. powstało pierwsze państwo ruskie. W 981 r. Ruś przyjęła chrześcijaństwo obrządku wschodniego. W XII-XIV w. miało miejsce rozbicie dzielnicowe, pogłębione przez wyniszczające najazdy tatarskie. W ciągu następnych stuleci obszar Ukrainy znajdował się w orbicie wpływów potężniejszych sąsiadów. W XIV w. znaczny obszar Ukrainy został podbity przez Księstwo Litewskie. W wyniku Unii Lubelskiej Ukraina została bezpośrednio przyłączona do Korony. Bunty kozackie (m.in. Powstanie Chmielnickiego z 1648 r.) i włączenie się do konfliktu Rosji spowodowało podział Ukrainy (na linii Dniepru) pomiędzy Polskę i Rosję (1667 r.). W wyniku rozbiorów Rzeczypospolitej zachodnia Ukraina (Galicja wschodnia) przypadła Austrii, pozostała część kraju - Rosji. Po I wojnie światowej, wobec nieudanych prób stworzenia niezależnego państwa, podejmowanych przez wojska Semena Petlury, zachodnia część kraju przyłączona została do Polski, wschodnia stała się Ukraińską SRR. Po agresji Armii Czerwonej na Polskę w 1939 r., polska część Ukrainy została włączona do ZSRR, podobnie jak rumuńska Besarabia w 1940 r. W latach 1941-1944 miała miejsce hitlerowska okupacja kraju. W 1945 r. do Ukrainy przyłączono należącą do Czechosłowacji, a okupowaną (od 1939 r.) przez Węgry Ruś Zakarpacką. W 1954 r. do Ukrainy włączono Krym, wcześniej stanowiący część Rosyjskiej SFRR. W 1991 r. wobec rozpadu ZSRR Ukraina uzyskała niepodległość.GOSPODARKA

 • Produkt krajowy PKB: 46 mld USD

 • Produkt krajowy na 1 mieszk.: 900 USD

 • Przyrost PKB: -1,0%

 • Eksport: 15 mld USD

 • Import: 18 mld USD

 • Inflacja: 25%

 • Bezrobocie: 3% 

TURYSTYKA

Ukraina ma wiele walorów by stać się poważnym rynkiem turystycznym. Ten rozległy kraj ten oferuje m.in. plaże czarnomorskie, z najsłynniejszymi na Krymie (m.in. w Jałcie), dziewicze Karpaty Wschodnie z kultywowanymi tradycjami góralskimi na Huculszczyźnie i starymi uzdrowiskami (Worochta, Kosów, Tatarów, Truskawiec). Kijów i Lwów, z ich zabytkami i wielowiekową tradycją ośrodków kultury, mają szansę dołączyć do grona europejskich metropolii. Niestety słabo rozwinięta baza turystyczna a także obawa przed niepewną sytuacją w tym kraju skutecznie ograniczają rozwój turystyki na Ukrainie.KUCHNIA

Kuchnia Ukrainy jest nieskomplikowaną kuchnią ludową. Najbardziej znaną potrawą jest barszcz ukraiński. W kuchni ukraińskiej spożywa się duże ilości kapusty, ziemniaków, buraków i grzybów. Ukraińcy jedzą dużo kasz, cenią drób (popularnym daniem jest kurczę po kijowsku). Wśród ciast najpopularniejsza jest babka drożdżowa, makowiec oraz medivik - piernik na miodzie. Na południu kraju produkuje się wina, na całej Ukrainie powodzeniem cieszy się nadal kwas ze sfermentowanego chleba, pije się także piwo.PODSTAWOWE ZWROTY JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO

 • Dzień dobry - Dobryj dień

 • Proszę - Proszu

 • Dziękuję - Diakuju

 • Ile? - Skilki?

 • Gdzie? - Die?

 • Nie rozumiem - Nie rozumiu


PROFIL OBWODU SUMSKIEGOPROFIL REGIONU

Państwo

Ukraina

FlagaNazwa

Obwód Sumski

Data podpisania porozumienie o współpracy

Samorzad Województwa Lubuskiego jest obecnie w trakcie podpisania umowy z Obwodem Sumskim.Stolica

Sumy

Powierzchnia

23 834 km²

Ludność

53 os/km²

Język urzędowy

ukraiński

Jednostka monetarna

Hrywna(UAH)

Kod telefoniczny

+380 542

Domena internetowa

.ua

Strona internetowa

http://sumy.ukrgold.net/


POŁOŻENIE

Obwód sumski (ukr. Сумська область) jest jednym z 24 obwodów Ukrainy. Leży w północno-wschodniej części Ukrainy, przy granicy z Rosją. Stolicą obwodu są Sumy.

Podział administracyjny


 • rejon biłopilski (Biłopilja)

 • rejon buryński (Buryń)

 • rejon wełykopisariwski (Wełyka Pysariwka)

 • rejon głuchiwski (Głuchiw)

 • rejon konotopski (Konotop)

 • rejon krasnopilski (Krasnopilja)

 • rejon krolewiecki (Krolewiec)

 • rejon łebedyński (Łebedyn)

 • rejon łypowodołyński (Łypowa Dołyna)

 • rejon nedryhajliwski (Nedryhajliw)

 • rejon ochtyrski (Ochtyrka)

 • rejon putywlski (Putywl)

 • rejon romeński (Romny)

 • rejon seredynobudski (Seredyna-Buda)

 • rejon sumski (Sumy)

 • rejon trostianecki (Trostianec)

 • rejon szostkiwski (Szostka)

 • rejon jampilski (Jampil)


WSPÓŁPRACA Z WOJEWÓDZTWEM LUBUSKIM

W dniach 10-11 maja 2007r. Marszałek Województwa Lubuskiego – Krzysztof Szymański wraz z delegacją z Ministerstwa Rolnictwa i Wsi uczestniczył w spotkaniu z Przewodniczącym Sumskiej Obwodowej Administracji Państwowej – Pawło Kaczurem i kierownictwem administracji obwodowej.

Na spotkaniu poruszono problematykę gospodarczą obwodu, strukturą inwestycji zagranicznych oraz potencjalne możliwości inwestycyjne.

W dniach 12-15 września 2007 roku Marszałek Województwa Lubuskiego- Krzysztof Szymański, Ewa Piekarz - Wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego, Marian Bednarz-sekretarz Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, na zaproszenie Pawło Kaczura - Przewodniczącego Obwodowej Władzy Administracyjnej złożyli wizytę w Obwodzie Sumskim oraz wziął udział w pracach III Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego „INWESTYCJE-PARTNERSTWO-ROZWÓJ”. W ramach przedsięwzięcia odbyła się również wystawa pt.”IV Słobożdanski Most-2007”, w którym wzięli udział lokalni i zagraniczni przedstawiciele biznesu.

Obwód Sumski- umowa partnerska między Obwodem Sumskim na Ukrainie a Województwem Lubuskim , zawarta została 7 grudnia 2007 r. w Żaganiu podczas XXXI Posiedzenia Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej, działającego w ramach polsko-Niemieckiej Komisji Międzynarodowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej .Gościem honorowym była Pani Danuta Hubner-Komisarz UE.

W dniach 9-12 grudnia 2007r.Województwo Lubuskie odwiedziła 5-osobowa delegacja przedstawicieli z Obwodu Sumskiego w ramach projektu „Stworzenie sieci współpracy pomiędzy polskimi i ukraińskimi regionami na przykładzie Obwodu Sumskiego (Ukraina) i Województwa Lubuskiego (Polska) przygotowanego przez Instytut kierowany przez prof. Olega Soskina. Gośćmi z Ukrainy byli: Prof. Oleg Soskin- dyrektor Instytutu Transformacji Społeczeństwa w Kijowie, Jurij Bowa-Mer Miasta Trostianiec, , Wladimir Blinow- Zastępca Mera miasta Szostka, Sergiej Dwornik- Przewodniczący Rady Rejonu Białopolskiego oraz Walentyna Popowicz- Sekretarz Rady Miasta Ochtyrka. W kolejnym dniu wizyty przedstawiciele ukraińskich samorządów zaproszeni zostali do miast lubuskich zainteresowanych nawiązaniem współpracy z partnerami Obwodu Sumskiego. Wykorzystując doświadczenia Województwa Lubuskiego odnośnie absorbcji funduszy strukturalnych w kwietniu 2008 r. przybyła do Lubuskiego grupa studyjna z udziałem przedstawicieli władz lokalnych Obwodu Sumskiego. W trakcie spotkań warsztatowych w Urzędzie Marszałkowskim oraz w wybranych miastach i powiatach naszego województwa goście ukraińscy zapoznali się z praktycznymi doświadczeniami w realizacji zadań publicznych realizowanych przez polskie samorządy lokalne i samorząd województwa – w szczególności w zakresie wspierania przedsiębiorczości, edukacji, ochrony zdrowia i opieki społecznej.

Efektem nawiązania obu wspomnianych wizyt było przygotowanie przez Urząd Marszałkowski projektu „Tak daleko i tak blisko – lubuska szkoła liderów polsko - ukraińskiej współpracy” w ramach programu Polskiej Pomocy Zagranicznej 2008, konkursu ogłoszonego przez Ministra Spraw Zagranicznych. Celem projektu było, oczekiwane przez ukraińskich partnerów, wsparcie rozwoju samorządności lokalnej w naszym partnerskim regionie – Obwodzie Sumskim, poprzez transfer 17- letnich doświadczeń samorządowych w Polsce, w szczególności w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego w poszerzającym się dostępie do środków wsparcia Unii Europejskiej, zwłaszcza w ramach uruchamianej Europejskiej Polityki Sąsiedztwa – z Ukrainą, jako głównym jej beneficjentem na Wschodzie.


GALERIA

Mapa Obwodu Sumskiego
Sobór. Sumy


Sumy


Sobór. Sumy
Pałac w Sumach

STRONY INTERNETOWE


 • Strona internetowa Obwodu Sumskiego :http://sumy.ukrgold.net

 • Strona internetowa miasta Sumy: http://www.sumy.net.ua

 • Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej na Ukrainie:http://www.polska.com.ua/pol/ambasada

KONTAKTY


Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Rozwoju Regionalnego i Planowania PrzestrzennegoWydział Współpracy Zagranicznej
Inna Panek

tel. 068 / 45 65 213

e-mail: i.panek@lubuskie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego

Dyrektor Maciej Nowicki


tel. 068 / 45 65 289

fax 0.68 / 327 14 29

email: m.nowicki@lubuskie.pl

Biuro Informacyjne Województwa Lubuskiego w Brukseli


Avenue Palmerston 3
B-1000 Brussels
Tel./Fax: +32 2 234 68 56
GSM: +32 485 750 004
e-mail: bruksela@lubuski.pl

Ambasada Ukrainy


al. Jana Chrystiana Szucha 7, 00-580 Warszawa
tel. 022 625 01 27;
fax 022 629 81 03

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie


01034 Kijów ul. Jarosławiw Wał 12

Centrala: tel: (38 044) 230 07 00

Sekretariat tel: (38 044) 230 07 03

 fax: (38 044) 270 63 36


e-mail: ambasada@polska.com.ua


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość