Strona główna

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie


Pobieranie 339.28 Kb.
Strona1/7
Data20.06.2016
Rozmiar339.28 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


Lp

T y t u ł

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Istota projektu

Organ odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja)

w randze ministerialnej

Adres BIP

1

2

3

4

5

6

7

styczeń – marzec ustawyZałożenia do projektu ustawy o weteranach misji pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami kraju


Odrębne uregulowanie statusu weterana misji pokojowych i stabilizacyjnych

Zmiany dotyczące uhonorowania weteranów oraz pakiet uprawnień im przysługujących między innymi w sferze socjalnej i zdrowotnej.

MON

Pan płk Sławomir FILIPCZAK

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych


www.biuletyn.mon.gov.pl


Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw

Dokonanie profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 1 stycznia 2010 r.

Istota projektowanych rozwiązań sprowadza się do:

-stworzenia podstaw prawnych do zawieszenia obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych oraz wprowadzenie w ich miejsce ochotniczych form służby wojskowej,

-stworzenia prawnej możliwości pełnienia – na zasadach ogólnych – służby wojskowej przez kobiety,

-utworzenia Narodowych Sił Rezerwowych i pełnienia ochotniczej służby w rezerwie na przydziałach kryzysowych,

-zmiany zakresu czynności terenowych organów administracji wojskowej w związku z zadaniami rekrutacji do służby wojskowej.


MON

Pan Czesław Piątas Sekretarz Stanu

www.biuletyn.mon.gov.plProjekt ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Proces profesjonalizacji Sił Zbrojnych wymusza zmianę systemu zakwaterowania Sił Zbrojnych, w kierunku stworzenia odpowiednich warunków zakwaterowania dla żołnierzy zawodowych (kontraktowych), które jednocześnie stanowiłyby zachętę do pełnienia zawodowej (kontraktowej) służby wojskowej.

Proponuje się następujące rozwiązania:

  1. całością zakwaterowania żołnierzy zawodowych i kontraktowych, łącznie z szeregowymi zawodowymi zajmowałby się jeden podmiot;

  2. utrzymanie prawa do zakwaterowania przez czas pełnienia służby wojskowej w miejscu jej pełnienia;

  3. realizacja prawa do zakwaterowania na wniosek żołnierza, w jednej postaci:

a) przydziału kwatery,

b) kwatery zastępczej,

c) kwatery internatowej albo miejsca w internacie, w przypadku braku zakwaterowania, wypłata świadczenia finansowego, np. zryczałtowanego dodatku mieszkaniowego;


  1. rozkwaterowanie z urzędu w przypadku orzeczenia rozwodu;

  2. odprawa mieszkaniowa po zakończeniu służby wojskowej i nabyciu uprawnień emerytalnych;

możliwość zakupu lokalu mieszkalnego w miejsce odprawy po zakończeniu służby

MON

Pan Czesław Piątas Sekretarz Stanu

www.biuletyn.mon.gov.plProjekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz o zmianie niektórych ustaw


Usprawnienie funkcjonowania wojskowych służb specjalnych.

poprawa bezpieczeństwa wewnętrznego SWW, unormowanie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do pracy w SWW, umożliwienie Szefowi SWW przyznawania dodatku służbowego dla żołnierzy SWW, określenie przypadków odstąpienia od skierowania do komisji lekarskiej kandydata do służby w SWW, możliwość odstąpienia od przeprowadzenia w całości lub części postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego wobec byłych funkcjonariuszy ABW, AW i SKW i byłych żołnierzy SKW, wprowadzenie dodatku mieszkaniowego dla funkcjonariuszy SWW.

MON

Pan płk Radosław KUJAWA

Szef Służby Wywiadu Wojskowegowww.biuletyn.mon.gov.pl
  1   2   3   4   5   6   7


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość