Strona główna

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1


Pobieranie 60.48 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar60.48 Kb.

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1


Znak sprawy: UD-X-WPZ-341/P-10/10


Nazwa i adres Zamawiającego

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Ul. Kondratowicza 20, 00-983 WarszawaPrzedmiot zamówienia

Wykonanie wycen nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Targówek.


Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony
Numer części*

Część 1

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano*

Wycena Nieruchomości i Obsługa Inwestycji

Irena Kowalska

Ul. Stapińskiego 9

21-500 Biała Podlaska

Uzasadnienie wyboru oferty*

Oferta jest najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, tj. cena –waga kryterium 100%. Oferta uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt).

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację*


Nr oferty

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem

1

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego

Wojciech Krzempek

Ul. Smolna 38 lok. 7B

00-375 Warszawa89,47


89,47


2

Wycena Nieruchomości i Obsługa Inwestycji Irena Kowalska

Ul. Stapińskiego 9

21-500 Biała Podlaska

100


100


4

Rzeczoznawstwo Majątkowe S.C. Marek Juszczak, Sylwia Juszczak, Maciej Juszczak

Ul. Sprawiedliwości 6 Ip.

05-800 Pruszków

72,03

72,03


5

Andrzej Zalewski Wyceny i Ekspertyzy

Ul. Króżańska 20 lok.2

02-578 Warszawa


54,84

54,84


6

ANKOR Andrzej Korniluk

Ul. KEN 85 lok. 22

02-777 Warszawa


57,63

57,63


7

Przedsiębiorstwo Handlowe EKO Jerzy Brzozowski

Ul. Sękocińska 13

Sękocin St.

05-090 Raszyn


68,00

68,00


8


WACETOB Sp z o.o.

Ul. Olesińska 21

02-548 Warszawa

51,52

51,52


9

Europejskie Centrum Nieruchomości i Inwestycji DECUMANUS Danuta Jędrzejewska- Szmek

Ul. Hirszfelda 16 lok. 101

02-776 Warszawa

28,57

28,57
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty część 2


Znak sprawy: UD-X-WPZ-341/P-10/10


Nazwa i adres Zamawiającego

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Ul. Kondratowicza 20, 00-983 WarszawaPrzedmiot zamówienia

Wykonanie wycen nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Targówek.


Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony
Numer części*

Część 2

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano*

Wycena Nieruchomości i Obsługa Inwestycji

Irena Kowalska

Ul. Stapińskiego 9

21-500 Biała Podlaska

Uzasadnienie wyboru oferty*

Oferta jest najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, tj. cena –waga kryterium 100%. Oferta uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt).

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację*


Nr oferty

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem

1

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego

Wojciech Krzempek

Ul. Smolna 38 lok. 7B

00-375 Warszawa89,47


89,47


2

Wycena Nieruchomości i Obsługa Inwestycji Irena Kowalska

Ul. Stapińskiego 9

21-500 Biała Podlaska


100

100


3

PRECISE Biuro Doradców Majątkowych

Ul. Morcinka 24 m. 5

01-469 Warszawa


60,71


60,71


4

Rzeczoznawstwo Majątkowe S.C. Marek Juszczak, Sylwia Juszczak, Maciej Juszczak

Ul. Sprawiedliwości 6 Ip.

05-800 Pruszków


71,73

71,73


5

Andrzej Zalewski Wyceny i Ekspertyzy

Ul. Króżańska 20 lok.2

02-578 Warszawa


37,78

37,78


6

ANKOR Andrzej Korniluk

Ul. KEN 85 lok. 22

02-777 Warszawa


54,84

54,84


7

Przedsiębiorstwo Handlowe EKO Jerzy Brzozowski

Ul. Sękocińska 13

Sękocin St.

05-090 Raszyn68,00

68,00


8


WACETOB Sp z o.o.

Ul. Olesińska 21

02-548 Warszawa


51,52

51,52


9

Europejskie Centrum Nieruchomości i Inwestycji DECUMANUS Danuta Jędrzejewska- Szmek

Ul. Hirszfelda 16 lok. 101

02-776 Warszawa


21,79

21,79
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty część 3


Znak sprawy: UD-X-WPZ-341/P-10/10


Nazwa i adres Zamawiającego

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Ul. Kondratowicza 20, 00-983 WarszawaPrzedmiot zamówienia


Wykonanie wycen nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Targówek.


Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony
Numer części*

Część 3

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano*

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego

Wojciech Krzempek

Ul. Smolna 38 lok. 7B

00-375 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty*

Oferta jest najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, tj. cena –waga kryterium 100%. Oferta uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt).

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację*

Nr oferty

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem

1

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego

Wojciech Krzempek

Ul. Smolna 38 lok. 7B

00-375 Warszawa100

100


4

Rzeczoznawstwo Majątkowe S.C. Marek Juszczak, Sylwia Juszczak, Maciej Juszczak

Ul. Sprawiedliwości 6 Ip.

05-800 Pruszków


26,13

26,13


6

ANKOR Andrzej Korniluk

Ul. KEN 85 lok. 22

02-777 Warszawa


23,75

23,75


7

Przedsiębiorstwo Handlowe EKO Jerzy Brzozowski

Ul. Sękocińska 13

Sękocin St.

05-090 Raszyn63,33

63,33


8


WACETOB Sp z o.o.

Ul. Olesińska 21

02-548 Warszawa


47,50

47,50


*) W przypadku zamówień częściowych należy wypełnić oddzielnie dla każdej części

Burmistrz Dzielnicy Targówekm.st. Warszawy

Grzegorz Zawistowski


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość