Strona główna

Innowacje pedagogiczne Zestawienie w wyborze za lata 1990-2008


Pobieranie 34.4 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar34.4 Kb.
Innowacje pedagogiczne

Zestawienie w wyborze za lata 1990-2008Wydawnictwa zwarte

 1. ANDRUKOWICZ Wiesław : Edukacja integralna / Wiesław Andrukowicz . –
  Kraków : Impuls, 2001. – 272 s.
  Sygnatura : Mg 33368/ud

 2. BYSZEWSKI Janusz : Tutaj jestem / Janusz Byszewski. - Warszawa : Cent. Sztuki Współczesnej, 1994. – 123 s.
  Sygnatura : Mg 30221/ud

 3. DOBROŁOWICZ Justyna : Kreatywność uczniów a ich osiągnięcia szkolne / Justyna Dobrołowicz . – Kielce : Wydaw. Akad. Świętokrzyskiej, 2002. – 178 s.
  Sygnatura : Mg 39160/w

 4. DUMOWSKA Bogumiła : Edukacja autorska w szkołach publicznych w Polsce / Bogumiła Dumowska . – Kraków : Impuls, 2003. – 312 s.
  Sygnatura : Mg 42911/ud

 5. DZIAŁALNOŚĆ innowacyjna szkół województwa rzeszowskiego / [oprac. i red. Edmunda Jońca]. – Rzeszów : WOM , 1993. – 64 s.
  Sygnatura : Mg 27693/ w

 6. EDUKACJA alternatywna : dylematy teorii i praktyki. Cz. 2 / [red. nauk. Wiesława Sieczych. – Łódź : Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1994. – 173 s.
  Sygnatura : Mg 27953/w

 7. EDUKACJA alternatywna : dylematy teorii i praktyki. [Cz. 1] / red. Bogusław Śliwerski. – Kraków : Impuls , 1992. – 358 s.
  Sygnatura : Mg 26688/w

 8. EDUKACJA alternatywna : nowe teorie, modele badań i reformy : praca naukowa / pod red. Jacka Piekarskiego i Bogusława Śliwerskiego. – Kraków : Impuls, 2000. – 555 s.
  Sygnatura : Mg 33364/ud

 9. EDUKACJA w wolności / pod red. Bogusława Śliwerskiego. – Kraków : Impuls, 1992. – 168 s.
  Sygnatura ; Mg 27663/w

 10. EKIERT-GRABOWSKA Dorota : Kierowanie zmianą : moduł III : suplement / Dorota Ekiert-Grabowska . – Warszawa : Min. Eduk. Narodowej ; Radom : Inst. Technol. Eksploatacji, 1997. – 34 s.
  Sygnatura : Mg 29317/w

 11. FERENSZTAJN Bogna : Wiatr i Błyskawica : mityczna wizja szkoły : projekt nauczycieli
  i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sktodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim / Bogna Ferensztajn. - Gorzów Wielkopolski : Stów. R&R Liceum Curie, 2003. – 83 s.
  Sygnatura : Mg 39193/w, Mg 39194/w, Mg 39195/w

 12. GLASSER William : Każdy uczeń może osiągnąć sukces / William Glasser ; [tł. z jęz. ang.] . – Łódź : Prac. Alternatywnego Wychowania, 2005. – 188 s.
  Sygnatura : Mg 43917/w

 13. GOŁĘBNIAK Bogusława Dorota, TEUSZ Grażyna : Edukacja poprzez język / Bogusława Dorota Gołębniak, Grażyna Teusz. – Warszawa : Wydaw. CODN, 1996. – 52 s.
  Sygnatura : Mg 28938/w, Mg 28939/w

 14. INNOWACJE edukacyjne : klasy autorskie, mikrosystemy wychowawczo – dydaktyczne / [zebr. i oprac. Jadwiga Wdowska; red. Jerzy Duda, Teresa Słowikowska] . – Opole : Zakł. Usług Poligraficznych i Wdrożeń Informatycznych „Kwant”, [1992?] . – 37s.
  Sygnatura : Mg 26775/w

 15. INNOWACJE pedagogiczne : katalog Cz. 2, 1992 - 1993 / [oprac. i red. Edmunda Jońca] . – Rzeszów : WOM, 1994. – 68 s.
  Sygnatura : Mg 28093/w

 16. INNOWACJE pedagogiczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży / red. Nauk. Lidia Kataryńczuk – Mania . – Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000. – 205 s.
  Sygnatura : Mg 33932/ud

 17. INNOWACJE pedagogiczne w Polsce w latach 1990-94 : (z baz danych CODN) : informator . – Warszawa : Wydaw. Centr. Ośr. Dosk. Nauczycieli, 1994. – 151 s.
  Sygnatura : Mg 28132/w

 18. INNOWACJE pedagogiczne w szkołach woj. gorzowskiego : praca zbiorowa /
  pod red. Jerzego Kaliszana . – Gorzów Wlkp. ; Zielona Góra : Cent. Dosk. Nauczycieli. Oddział, 1990. – 20 s.
  Sygnatura : PIP 0/9(06)WOM, Mg 35418/w, Mg 35419/w

 19. INNOWACJE w oświacie : materiały pomocnicze dla twórczych nauczycieli /
  [red. Małgorzata Czapska] . – Gorzów Wlkp. : WOM, 1994. – 19 s.
  Sygnatura : PIP 0/9(06)WOM, Mg 28342/w

 20. JAK być twórczym nauczycielem? / [oprac. Danuta Małgorzata Petry, Jan Lewandowski, Danuta Nikitienko . –Wyd.4. - Legnica : DODN. Filia, 2001 . – 36 s.
  Sygnatura : Mg 35482/w

 21. JANKOWSKI Dzierżymir : Edukacja wobec zmiany / Dzierzymir Jankowski . - Toruń : Adam Marszałek, 2001. – 225 s.
  Sygnatura : Mg 35862/w

 22. KATALOG innowacji pedagogicznych w szkolnictwie ogólnokształcącym
  i zawodowym / materiał przygot. przez Krystynę Mayer, Annę Iwicką –Okońską, Janusza Mossa. – Łódź : WOM, 1992. – XV s.
  Sygnatura : Mg 26630/w

 23. KLUS - STAŃSKA Dorota : W nauczaniu początkowym inaczej / Dorota Klus-Stańska. - Kraków : Impuls , 1999. – 188 s.
  Sygnatura : Mg 30545/w

 24. KOMU opłaca się dobra szkoła? Dobra szkoła opłaca się wszystkim / oprac. Małgorzata Taraszkiewicz . - Warszawa : Wydaw. Centr. Ośr. Dosk. Nauczycieli, 1997. – 80 s.
  Sygnatura : Mg 29103/ud

 25. KOSIBA Grażyna, MADEJSKI Eligiusz : Praca innowacyjno-badawcza w rozwoju zawodowym nauczyciela wychowania fizycznego / Grażyna Kosiba, Eligiusz Madejski . – Kraków : Zam Kor, 2001. – 136 s.
  Sygnatura : Mg 34079/ w

 26. KRÓLIKOWSKI Jacek : Projekt edukacyjny : materiały dla zespołów międzyprzedmiotowych / Jacek Królikowski . – Warszawa : Wydaw. Centr. Ośr. Dosk. Nauczycieli, 2000. – 96 s.
  Sygnatura : PIP 371.3, Mg 32718/w, Mg 32719/w

 27. KSZTAŁCENIE wczesnoszkolne na przełomie tysiąc leci / pod red. Władysława Puśleckiego . – Warszawa : ADAM, 2000. - 367 s.
  Sygnatura : Mg 34367/ud

 28. ŁUKASZEWICZ Ryszard : Czas transformacji : od niepewności człowieka
  do niepewności edukacji / Ryszard Łukaszewicz.- Kraków : Impuls, 1995. – 23 s.
  Sygnatura : Mg 30622/w

 29. LISOWSKA Beata : Zielone szkoły : programy i scenariusze zajęć wyjazdów śródrocznych / Beata Lisowska. - Kraków : Impuls, 1999. - 183 s.
  Sygnatura : Mg 30547/ud

 30. MOSS Janusz : Ogólne właściwości postawy badawczej i innowacyjnej nauczycieli przedmiotów zawodowych / Janusz Moss . – Łódź : WOM , 1992. – 21 s.
  Sygnatura : Mg 26686/w

 31. NALASKOWSKI Aleksander : Edukacja po drugiej stronie lustra / Aleksander Nalaskowski.- Kraków : Impuls, 1994. – 24 s.
  Sygnatura: Mg 28887/w

 32. NALASKOWSKI Aleksander : Niepokój o szkołę / Aleksander Nalaskowski. - Kraków : Impuls, 1995 . – 174 s.
  Sygnatura : Mg 28889/w

 33. NALASKOWSKI Aleksander : Przeciwko edukacji sentymentalnej / Aleksander Nalaskowski . - Kraków : Impuls, 1994. – 79 s.
  Sygnatura : Mg 28888, Mg 30601/w

 34. NALASKOWSKI Aleksander : Szansę szkoły z wyboru : (studium eksploracyjne) / Aleksander Nalaskowski. - Toruń : Adam Marszałek, 1995. - 109 s.
  Sygnatura: Mg 28704/w

 35. NAKONECZNA Danuta : Klasy autorskie w Szkołach Twórczych / Danuta Nakoneczna . – Warszawa : Tow. Szkół Twórczych, 1993. – 223 s.
  Sygnatura : Mg 27600/w, Mg 27601/w

 36. NAKONECZNA Danuta : Sukces to trwanie: 25 lat Towarzystwa Szkół Twórczych 1983-2008 / Danuta Nakoneczna . – Warszawa : Tow. Szkół Twórczych, 2008. –
  149 s.
  Sygnatura : 46913/w, Mg 46914/w

 37. NAUCZYCIEL i szkoła w procesach innowacji pedagogicznych : aspekty koncepcyjno- programowe : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Pluty, Jerzego Zdańskiego . - Częstochowa : Wydaw. WOM, 1996. – 158 s.
  Sygnatura : Mg 28925/w

 38. NOWAK - DZIEMIANOWICZ Mirosław : Oblicza nauczyciela, oblicza szkoły / Mirosław Nowak-Dziemianowicz . – Toruń : Adam Marszałek , 2001. – 201 s.
  Sygnatura : Mg 39095/w

 39. OKOŃ Wincenty : Dziesięć szkół alternatywnych / Wincenty Okoń. – Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne , 1997. – 238 s.
  Sygnatura : Mg 29101/ud

 40. OTWARTE teczki innowacji pedagogicznych . 1. – Warszawa : Wydaw. Centr. Ośr. Dosk. Nauczycieli, 1997 . – Teka (5 z.)
  Sygnatura : Mg 26524/w

 41. OTWARTE teczki innowacji pedagogicznych . No 02. – Warszawa : Wydaw. Centr. Ośr. Dosk. Nauczycieli, 1997. – Teka (4 z.)
  Sygnatura : Mg 29268/w, Mg 29269/w, Mg 35030/w

 42. PEDAGOGIKA alternatywna : dylematy praktyki / red. nauk. Krystyna Baranowicz . – Łódź ; Kraków : Impuls, 1995. – 490 s.
  Sygnatura : Mg 28579/ud, Mg 28581/w

 43. PEDAGOGIKA alternatywna : dylematy teorii / red. nauk. Bogusław Śliwerski . – Łódź ; Kraków : Impuls, 1995. – 433 s.
  Sygnatura : Mg 28578/ud, Mg 28580/w

 44. PEDAGOGIKA alternatywna : postulaty, projekty, kontynuacje / pod red. nauk. Bogusława Śliwerskiego. – T. 2 . – Kraków : Impuls, 2007. – 420 s.
  Sygnatura : Mg 47128/w

 45. PEDAGOGIKA wobec problemów wychowania końca XX wieku / red. nauk. Edward Kozioł, Ewa Kobyłecka . – Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000. – 132 s.
  Sygnatura : Mg 33933/ud

 46. PLEWKA Czesław, RADECKI Edward : Niekonwencjonalne metody nauczania – uczenia się / Czesław Plewka, Edward Radecki . – Szczecin : Wydaw. Naukowe Cent. Kształ. Zawodowego, 1992 . – 248 s.
  Sygnatura : Mg 26978/w, Mg 27354/w

 47. PŁÓCIŃSKA Małgorzata, RYLKE Hanna : Czas współpracy i czas zmian / Małgorzata Płócińska, Hanna Rylke . – Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne, 2002. – 167s.
  Sygnatura : Mg 37305/ud, Mg 41409/w

 48. POLAK Krzysztof : Nauczyciel , twórczość , promocja : wybrane uwarunkowania modernizacji oświaty / Krzysztof Polak . - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 1997. – 116 s.
  Sygnatura : Mg 34698/w

 49. PÓŁTURZYCKI Józef : Innowacja pedagogiczna// W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku T. 2, G - Ł. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. –
  s 332-333
  Sygnatura : Czyt.37(03)/u, PIP 0/9/u

 50. PROJEKT edukacyjny i inne formy uczenia się we współpracy w realizacji ścieżek edukacyjnych : przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna : praca zbiorowa / pod red. Danuty Kitowskiej. - Zlotów : Prac. Wydaw.- Edukacyjna K&K, 2003. – 155 s.
  Sygnatura : PIP 372.8/u

 51. RUSAKOWSKA Daniela : W stronę edukacyjnego dyskursu nowoczesności / Daniela Rusakowska. - Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, 1995. – 168 s.
  Sygnatura: Mg 28324/ w

 52. SAWIŃSKI Julian Piotr : Cechy i funkcje klas autorskich / Julian Piotr Sawiński . – Koszalin : Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, 1996. – 54 s.
  Sygnatura : Mg 33768/w

 53. SCHULZ Roman : Twórczość pedagogiczna : elementy teorii i badań / Roman Schulz. - Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, 1994. – 238 s.
  Sygnatura : Mg 26518/w

 54. SCHULZ Roman : Szkoła : instytucja, system, rozwój / Roman Schulz. - Toruń : EDYTOR, 1992. – 248 s.
  Sygnatura : Mg 27006/w

 55. SPIKERT Agnieszka : Innowacja w Szkole Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie : program i raport / Agnieszka Spikert . – Olsztyn : WOM, 1997. – 36 s.
  Sygnatura : Mg 29168/w

 56. SZKOŁA w okresie przemian edukacyjnych / pod red. Jadwigi Włodek-Chronowskiej. - Kraków : UJ, 1992. – 116 s.
  Sygnatura : Mg 28748/w

 57. SZKOŁY dialogu : wybór artykułów z miesięcznika "Edukacja i Dialog" z lat 1990-1992 : książka dla nauczycieli i rodziców / [wyboru dokonali Anna Paciorek, Julian Radziewicz, Stanisław Więckowski]. - Warszawa : Społ. Tow. Oświatowe, 1993. - 192 s.
  Sygnatura : Mg 27153/ w

 58. ŚLIWERSKA Wiesława, ŚLIWERSKI Bogusław : Edukacja w wolności/ Wiesława Śliwerska, Bogusław Śliwerski. – Kraków : Impuls , 1993. – 139 s.
  Sygnatura : Mg 27662/w

 59. ŚLIWERSKI Bogusław : Edukacja autorska / Bogusław Śliwerski. – Kraków : Impuls, 1996. – 262 s.
  Sygnatura : Mg 29032/w, Mg 30539/w

 60. ŚLIWERSKI Bogusław : Jak zmieniać szkołę? : studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej / Bogusław Śliwerski. – Kraków : Impuls, 1998. – 309 s.
  Sygnatura : Mg 30590/w

 61. ŚLIWERSKI Bogusław : Klinika szkolnej demokracji / Bogusław Śliwerski. – Kraków : Impuls, 1996. – 169 s.
  Sygnatura : Mg 28876/w, Mg 30565/w

 62. ŚLIWERSKI Bogusław : Wyspy oporu edukacyjnego / Bogusław Śliwerski. - Kraków : Impuls, 1993. – 184 s.
  Sygnatura : Mg 27659/w, Mg 30607/w

 63. THANHOFFER Michael, REICHEL Rene, RABENSTEIN Reinhold : Nauczanie kreatywne / Michael Thanhoffer, Rene Reichel, Reinhold Rabenstein . – Lublin : Pol. Stow. Pedagogów Zabawy KLANZA , 1996. – Cz. 1. – 145 s.
  Sygnatura : PIP 371.3

 64. THANHOFFER Michael, REICHEL Rene, RABENSTEIN Reinhold : Nauczanie kreatywne / Michael Thanhoffer, Rene Reichel, Reinhold Rabenstein . – Lublin : Pol. Stow. Pedagogów Zabawy KLANZA , 1997. – Cz. 2 . – 125 s.
  Sygnatura : PIP 371.3/u, Mg 27827/w

 65. THANHOFFER Michael, REICHEL Rene, RABENSTEIN Reinhold : Nauczanie kreatywne / Michael Thanhoffer, Rene Reichel, Reinhold Rabenstein . – Lublin : Pol. Stow. Pedagogów Zabawy KLANZA , 1997. – Cz. 1 .- 145 s.
  Sygnatura : Mg 27826/w

 66. TWÓRCZOŚĆ w praktyce : w zarządzaniu, edukacji, psychologii i promocji zdrowia : materiały z I i II konferencji naukowej. Spała wrzesień 1996 i 1997. - Łódź : Wydaw. WSHE , 1998. – 142 s.
  Sygnatura : Mg 30514/w

 67. UCZYĆ inaczej / pod red. Grzegorza Lutomskiego . - Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, 1994. – 204 s.
  Sygnatura : Mg 28264/w, Mg 28265/w

 68. W poszukiwaniu lepszej szkoły / pod red. Ryszarda Łukaszewicza. -Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1998. – 219 s.
  Sygnatura: Mg 37009 /w

 69. WARSZTATY edukacji twórczej : [program interdyscyplinarny] / pod red. Elżbiety Olinkiewicz i Ewy Repsch. - Wrocław : EUROPA, cop. 2001. – 185 s.
  Sygnatura: Mg 32262/w

 70. WÓJCICKI Jerzy : ABC nauczyciela nowatora / Jerzy Wójcicki .- Kalisz : Woj. Ośr. Metodyczny , 1996. – 120 s.
  Sygnatura : Mg 29882/w

 71. WÓJCICKI Jerzy : Notatki nauczyciela poszukującego / Jerzy Wójcicki .- Kalisz: WOM , 1994. – 79 s.
  Sygnatura : Mg 28249/w, 28439/w

 72. Z doświadczeń nauczycieli olsztyńskich . - Olsztyn : WOM, 1991. – 81 s.
  Sygnatura: Mg 27357/w

 73. Z zagadnień modernizacji kształcenia pedagogicznego studentów / pod red. Mieczysława Łobockiego. – Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. – 139 s.
  Sygnatura : Mg 37021/ w

 74. ZAPEWNIENIE jakości w kształtowaniu kwalifikacji zawodowych / pod red. Mariana Piotrowskiego - Radom : ITE, 1999. – 147 s.
  Sygnatura : Mg 30075/w

 75. ZWIERNIK Jolanta : Alternatywa w edukacji przedszkolnej : studium teoretyczno – empiryczne / Jolanta Zwiernik. – Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego , 1996 . – 293 s.
  Sygnatura : Mg 36922/w

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Bartodziej Danuta : Innowacja - droga do podwyższenia jakości pracy przedszkola // Dyrektor Szkoły. - 2005 nr 9 s. 51-53

 2. BARTOSIAK–TOMASIAK Mariola : Twórczość pedagogiczna : opinie
  nauczycieli
  // Wychowanie na co Dzień . - 1999 nr 3 s. 11-14

 3. BĄKOWICZ Stanisław : Podsumowanie ruchu innowacyjnego w 1995 roku // Szkoła Zawodowa . – 1995 nr 10 s. 38-40

 4. BIELECKA JAHNZ Lidia : Między „być” a „mieć” // Nowe w Szkole . - 1998/99 nr 3 s. 14-16

 5. BIELSKI Janusz : Nowatorstwo pedagogiczne w wychowaniu fizycznym // Lider . – 2004 nr 2 s. 8-9

 6. BORAWSKA Iwona ; Innowacje w edukacji wczesnoszkolnej // Ruch Pedagogiczny . – 1999 nr 1/2 s. 117-124 ; Życie Szkoły . – 2001 nr 3 s. 145-148

 7. BOREK Dorota : Działalność innowacyjna przedszkola nr 14 w Tychach // Dyrektor Szkoły . – 2002 nr 3 s. 16-18

 8. DĄBROWSKA Agnieszka : Ekologiczne innowacje pedagogiczne w regionie skierniewickim w latach 1994-2002 // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa . - 2003 nr 2 s. 38-41

 9. GIZA Teresa: Innowatyka pedagogiczna w teorii i praktyce // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004 nr 2 s. 17-21

 10. GMOSIŃSKA Małgorzata : Innowacyjne metody pracy dydaktycznej w nauczaniu początkowym // Ruch Pedagogiczny 1999 [nr] 1/2 s. 112-116

 11. GUTOWSKA Wiesława : Nauczanie tańca w szkole – fragment innowacji pedagogicznej // Lider . – 2001 nr 6 s. 11-13

 12. INNOWACJE pedagogiczne z przedmiotów ogólnokształcących realizowane
  w szkołach Łodzi i województwa w roku szkolnym 1998/99
  // Przegląd Edukacyjny . – 1998 nr 4 s. 20-24

 13. JANISZEWSKI Andrzej : Postęp techniczny w szkołach zawodowych ? // Dyrektor Szkoły. - 1997 nr 1 s. 18-19

 14. KARŁOWSKA Krzysztofa : Pajęczyna łączy i mobilizuje // Nowe w Szkole . – 1998/99 nr 5 s. 19-20

 15. KLIMASZEWSKA Anna : Zestawienie bibliograficzne obejmujące wybrane pozycje dotyczące innowacji pedagogicznych we współczesnej szkole // Nauczanie
  Początkowe. – 2003/2004 nr 2 s. 96-105

 16. KOSIBA Grażyna, MADEJSKI Eligiusz : Oczekiwania i rzeczywista aktywność innowacyjno-badawcza nauczycieli wf // Kultura Fizyczna. – 2001 nr 5/6 s. 65-67

 17. KOSIBA Grażyna , MADEJSKI Eligiusz : Teoria i praktyka w działalności innowacyjnej nauczyciela // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne . – 2000 nr 4
  s. 161-163

 18. KOWALCZYK Edyta : Psychologiczny portret nauczyciela innowatora // Nowe
  w Szkole . – 2003 nr 11 s. 17,18, 19, 20, 21

 19. KOWALSKA Joanna : Odkryć możliwości // Nowe w Szkole . – 1998/99 nr 5
  s. 14-15

 20. Króliczek Jadwiga, PAWLITA Helena : „Gdy przedszkole pustoszeje..." : działania innowacyjne w przedszkolach - projekt środowiskowy // Dyrektor Szkoły. - 2005 nr 7/8 s. 106-107

 21. Króliczek, Jadwiga, PAWLITA Helena : Kondycja wychowania przedszkolnego : wnioski z realizacji programu "Gdy przedszkole pustoszeje..." // Dyrektor Szkoły. - 2006 nr 6 s. 51-52

 22. LAMPARSKA Elżbieta : Innowacje w szkołach podstawowych // Dyrektor Szkoły . - 1997 nr 7/8 s. 62-63

 23. ŁUKASZEWICZ Ryszard Maciej : Szkoła jako kawałek innego świata. - Wrocław 1997. - rec. Halina Wurszt // Dyrektor Szkoły . – 2000 nr 7/8 s. 55

 24. MACIEJEWSKA Jadwiga, DURDA Marek : Szkolne procedury jakości : szkoły innowacyjne same się doskonalą // Dyrektor Szkoły . - 2003 nr 9 s. 6-7

 25. MAGDA Marzenna : Innowacje - za i przeciw // Wychowanie na co Dzień . – 1997
  nr 6 s. 9-10

 26. MATLAKIEWICZ Alina : Międzynarodowa Konferencja „ Przedsiębiorcza szkoła warunkiem sukcesu ucznia” : Szczecin, 18.09.2002 – sprawozdanie // Edukacja Dorosłych . – 2002 nr 4 s. 163-171

 27. MUSZYŃSKI Bronisław : Transfer innowacji poprzez działanie // Nowe w Szkole . – 1999/2000 nr 1 s. 13-14

 28. NOWAKOWSKI Zenon : Innowacyjne obszary ekspansjonizmu pedagogicznego
  w edukacji wojskowej
  // Kultura i Edukacja . – 1998 nr 3 s. 34-45

 29. OKRASZEWSKI Kazimierz , RAKOWIECKA Barbara : Kreowanie postaw innowacyjnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów – przyszłych studentów uczelni technicznych // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2001 nr 2
  s. 26-28

 30. OWCZAREK Czesław : Innowacyjności trzeba się uczyć // Nowe w Szkole . – 1998/99 nr 8 s. 13-23

 31. PETLÁK Erich, PORUBSKÁ Gabriela : Dydaktyka ogólna a innowacyjne podejście w dydaktyce w aspekcie przygotowania przyszłych nauczycieli; tł. ze słowac. Lucyna Spyrka // Chowanna. - R. 46 t. 2(2003) s. 107-118

 32. PODŁOWSKA Jolanta : Innowacje – nowe wyzwania w doskonaleniu nauczycieli // Nowa Edukacja Zawodowa . – 2005 nr 1 s. 33-34

 33. RAFALIK Kazimierz : Formy, bloki, korelacje // Nowe w Szkole . – 1999/2000 nr 1
  s. 20-23

 34. Rękawek Anna : Innowacje w szkole // Dyrektor Szkoły. - 2006 nr 4 s. 13-14

 35. Rękawek Anna : Innowacyjność nauczyciela w kontekście nowoczesnych technologii // Dyrektor Szkoły. - 2007 nr 1 s. 12-13

 36. ROKITA Andrzej, RZEPA Tadeusz : Nowatorstwo dydaktyczne : wykorzystanie piłek edukacyjnych w kształceniu zintegrowanym w klasach I-III .- Cz.I-II // Lider. – 2002
  nr 4 s. 5-6; nr 10 s. 30

 37. RORAT Andrzej : W starej szkole młody duch? // Dyrektor Szkoły. – 1955 [nr] 11
  s. 14-15

 38. RUSAKOWSKA Daniela : Innowacje pedagogiczne w świetle obowiązujących przepisów // Nowa Szkoła. – 1997 nr 8 s. 33-36

 39. RYSZKOWSKI Wojciech : Rodzaje działań innowacyjnych w projektowaniu procesu wychowania fizycznego // Kultura Fizyczna . – 2001 nr 9/10 s. 7-9

 40. SALAŃSKI Witold : Lokomotywy // Głos Nauczycielski. – 1997 nr 16 s. 8

 41. SARLEJA Teresa Z. : Przedsięwzięcia innowacyjne w szkołach zawodowych // Pedagogika Pracy . – 1999 [nr] 35 s. 134-138

 42. SCHULZ Roman : Studia z innowatyki pedagogicznej . – Toruń 1996. - Rec. Beata Przyborowska // Kultura i edukacja . – 1996 nr 2 s. 170 – 172

 43. SOSNOWSKI Jan : „Grafis“ – innowacja w szkole zawodowej // Nowe w Szkole . – 1998/99 nr 2 s. 18-19

 44. SURA Elżbieta : Bo się nudziłam jako uczennica // Nowe w Szkole . – 1998/99 nr 8
  s. 20-23

 45. Symela Krzysztof : Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy , streszcz. w jęz. ang. // Pedagogika Pracy. - T. 48 (2006) s. 34-47

 46. TRZASKA Leszek : Innowatorzy na start // Remedium . - 2000 nr 9 s. 6-8

 47. TUROWSKI Stanisław : Co mnie gna do nowatorstwa? // Nowe w Szkole . – 1998/99 nr 9 s. 15-17

 48. TYSZKOWSKA Beata : Innowacja pedagogiczna w Szkole Podstawowej Nr 7
  w Łowiczu // Biologia w Szkole . - 1998 nr 5 s. 3-13

 49. WILK Alfred : Innowacja wspomagana komputerem // Nowe w Szkole . – 2002 nr 3. s. 6-7 wkł. s. 6-7

 50. WINKIEWICZ Urszula, JATOWICZ Aniela : „Dobry Start” w Suwałkach // Edukacja i Dialog . – 1999 nr 2 s. 25-26

 51. ZAKORCZMENNA Elżbieta : Innowacyjny program dziennikarski w klasach V i VI szkoły podstawowej // Kwartalnik Edukacyjny . – 2001 nr 3 s. 52-63

 52. ŻYWNO Irena : Innowacje w nauczaniu początkowym // Życie Szkoły . – 1998 nr 1
  s. 46-47

Oprac. Monika Panek
Dział Informacji i Doradztwa


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość