Strona główna

Instrukcja techniczna


Pobieranie 0.66 Mb.
Strona1/5
Data18.06.2016
Rozmiar0.66 Mb.
  1   2   3   4   5
Załącznik nr 4

Urząd Miejski w Strumieniu


INSTRUKCJA TECHNICZNAObejmuje zakres i sposób wykonania zadania pod nazwą

Rewaloryzacja zieleni Parku Miejskiego w Strumieniu wpisanego do rejestru zabytków w ramach układu urbanistycznego”Stanowi integralna część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Strumień grudzień 2007Rozdział 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest rewaloryzacja parku miejskiego w Strumieniu obejmująca następujące działania:

A/ prace pielęgnacyjno-konserwacyjne drzewostanu - 116 szt.

B/ wycinka i karczowanie drzew i krzewów - 52szt.

C/ zrąbkowanie gałęzi - 1008mp

D/ frezowanie pni - 50472cm2

E/ zakup i dowiezienie ziemi urodzajnej - 400m3

F/ powierzchnie obsadzone bylinami i różami - 1070,75m2

G/ drzewa, krzewy i byliny do posadzenia  • drzewa liściaste forma pienna - 20szt

  • krzewy liściaste - 1290szt

  • drzewa i krzewy iglaste - 270szt.

  • róże - 255szt.

  • byliny - 4554szt

  • plastikowe obrzeża oddzielające trawnik

od rabat bylinowych - 355m

H/ korowanie powierzchni obsadzonych

krzewami, bylinami i różami - 2650m2

H/ wykonanie trawników dywanowych - 6800m2

I/ wymiana obrzeży trawnikowych - 1195m

Rozdział 2. ZAKRES PRAC
Poniżej zamieszczono szczegółowy zakres prac w rozbiciu na poszczególne działania.

PIELĘGNACJA , WYCINKA I KARCZOWANIE – SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC

Lp.

Gatunek

Obwód

w [cm]

Wysokość

w [m]

Gospodarka drzewostanem

Ilość rbgLipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.

150

19

Ciecia sanitarne i korekcyjne

20,9Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.

139

18

Ciecia sanitarne i korekcyjne

20,9Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.

119

17

Ciecia sanitarne i korekcyjne

12,3Ajlant gruczołkowaty

Ailanthus altissima

138

18

Ciecia sanitarne i korekcyjne

20,9Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.

113

17

Ciecia sanitarne i korekcyjne

12,3Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.

94

15

Ciecia sanitarne i korekcyjne

12,4Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.

166

19

Ciecia sanitarne i korekcyjne

20,9Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.

55

9

Wycinka

2,4Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.

140

18

Ciecia sanitarne i korekcyjne

20,9Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.

103

16

Ciecia sanitarne i korekcyjne

12,3Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.

112

17

Ciecia sanitarne i korekcyjne

12,3Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.

108

16

Ciecia sanitarne i korekcyjne

12,3Brzoza brodawkowata

Betula pendula Ehrh

48

8

Bez zabiegów

0,0Brzoza brodawkowata

Betula pendula Ehrh

34

7

Bez zabiegów

0,0Brzoza brodawkowata

Betula pendula Ehrh

49

8

Bez zabiegów

0,0Wierzba biała

Salix alba L.

-

6

Cięcia formujące

2,0Olsza czarna

Alnus glutinosa

25

6

Wycinka

2,4Olsza czarna

Alnus glutinosa

23

6

Wycinka

2,4Olsza czarna

Alnus glutinosa

16+18

6

Wycinka

4,8Klon jawor

Acer pseudoplatanus L

137

19

Ciecia sanitarne i korekcyjne

20,9Klon jawor

Acer pseudoplatanus L

127

19

Cięcia sanitarne i korekcyjne

20,9Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.

70

15

Ciecia sanitarne i korekcyjne

12,3Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.

112

17

Cięcia sanitarne i korekcyjne

12,3Brzoza brodawkowata

Betula pendula Ehrh

93

16

Ciecia sanitarne i korekcyjne

12,3Brzoza brodawkowata

Betula pendula Ehrh

100

18

Ciecia sanitarne i korekcyjne

12,3Wiąz górski

Ulmus glabra Huds.

57

8

Wycinka

2,4Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.

90

12

Ciecia sanitarne i korekcyjne

12,3Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.

95

13

Cięcia sanitarne i korekcyjne

12,3Brzoza brodawkowata

Betula pendula Ehrh

132

16

Cięcia sanitarne i korekcyjne

20,9Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.

54

7

Wycinka

2,4Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.

97

9

Cięcia sanitarne i korekcyjne

12,3Leszczyna pospolita

Corylus avellana L.

-

5

Cięcia odmładzające

2,0Brzoza brodawkowata

Betula pendula Ehrh

110

18

Cięcia sanitarne i korekcyjne

12,3Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.

84

14

Cięcia sanitarne i korekcyjne

12,3Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.

105

16

Cięcia sanitarne i korekcyjne

12,3Żywotnik zachodni

Thuja occidentalis L.

56

6

Bez zabiegów

0.0Porzeczka –żywopłot

Ribes L.

12+2m

1,5

Karczowanie

25,0Jabłoń ozdobna

Malus sp.

5

2

Bez zabiegów


0,0Berberys Thunberga – 5szt.

Berberis Thunbergii

-

1

Bez zabiegów

0,0Jabłoń ozdobna

Malus sp.

5

2

Bez zabiegów

0,0Porzeczka –żywopłot

Ribes L.

11m

1,5

Karczowanie

23,0Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

102

18

Cięcia sanitarne i korekcyjne

12,3Jałowiec wirginijski

Juniperus virginiana

-

1

Wycinka

ze względów kompozycyjnych2,4Jałowiec wirginijski

Juniperus virginiana

-

1,5

Wycinka

ze względów kompozycyjnych2,4Ligustr pospolity – żywopłot

Ligustrum vulgare L.


6m

1,5

Karczowanie

12,5Olsza czarna

Alnus glutinosa

112

17

Cięcia sanitarne i korekcyjne

12,3Klon jawor

Acer pseudoplatanus L

99

14

Cięcia sanitarne i korekcyjne

12,3Klon jawor

Acer pseudoplatanus L

113

16

Cięcia sanitarne i korekcyjne

12,3Modrzew europejski

Larix decidua Miller

36

7

Wycinka

2,4Modrzew europejski

Larix decidua Miller

33

7

Wycinka

2,4Śliwa wiśniowa

Prunus cerasifera

100

6

Cięcia sanitarne i formujące

12,3Klon jawor

Acer pseudoplatanus L

74+139

19

Ciecia sanitarne i korekcyjne

33,2Klon pospolity

Acer pseudoplatanus L

185

21

Ciecia sanitarne i korekcyjne

26,0Klon jawor

Acer pseudoplatanus L

127+

106


19

Cięcia sanitarne i korekcyjne

24,6Klon pospolity

Acer platanoides L.

153

21

Cięcia sanitarne i korekcyjne

24,1Klon jawor

Acer pseudoplatanus L

144+

131


19

Cięcia sanitarne i korekcyjne

41,8Klon jawor

Acer pseudoplatanus L

48+60+82+78

16

Cięcia sanitarne i korekcyjne

30,2Lipa wielkolistna

Tilia platyphyllos

105

17

Cięcia sanitarne i korekcyjne

12,3Klon pospolity

Acer platanoides L.

160

20

Cięcia sanitarne i korekcyjne

24,1Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

74

14

Cięcia sanitarne i korekcyjne

12,3Klon pospolity

Acer platanoides L.

70

13

Bez zabiegów

0,0Jarząb mączny

Sorbus aria Crantz

123

13

Wycinka

13,8Wiąz szypułkowy

Ulmus glabra Huds.

162

21

Cięcia sanitarne i korekcyjne

24,1Wiąz szypułkowy

Ulmus glabra Huds.

230

23

Cięcia sanitarne i korekcyjne

26,0Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

22

9

Wycinka

2,4Głóg dwuszyjkowy

Crataegus laevigata

39

6

Wycinka

2,4Robinia akacjowa

Robinia pseudoacacia L.

27

12

Wycinka

2,4Głóg dwuszyjkowy

Crataegus laevigata

34+54

9

Wycinka

4,8Żywotnik zachodni

Thuja occidentalis L.

25

5

Wycinka

2,4Głóg dwuszyjkowy

Crataegus laevigata

43

8

Ciecia sanitarne i korekcyjne

3,1Morwa biała

Morus alba L.


71+66

16

Cięcia sanitarne i korekcyjne

24,6Morwa biała

Morus alba L.

49

16

Cięcia sanitarne i korekcyjne

3,1Morwa biała

Morus alba L.

74+56

16

Cięcia sanitarne i korekcyjne

24,6Wiąz szypułkowy

Ulmus glabra Huds.

110

16

Ciecia sanitarne i korekcyjne

12,3Wiąz szypułkowy

Ulmus glabra Huds.

226

23

Cięcia sanitarne i korekcyjne

26,0Morwa biała

Morus alba L.

87+73

16

Cięcia sanitarne i korekcyjne

24,6Morwa biała

Morus alba L.

80

16

Cięcia sanitarne i korekcyjne

12,3Jarząb mączny

Sorbus aria Crantz

28

6

Bez zabiegów

0,0Klon jawor

Acer pseudoplatanus L

173

21

Cięcia sanitarne i korekcyjne

24,1Głóg dwuszyjkowy

Crataegus laevigata

58

6

Wycinka

2,4Głóg dwuszyjkowy

Crataegus laevigata

48

6

Wycinka

2,4Głóg dwuszyjkowy

Crataegus laevigata

45

6

Wycinka

2,4Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.

142

18

Ciecia sanitarne i korekcyjne

24,1Głóg dwuszyjkowy

Crataegus laevigata

43

6

Wycinka

2,4Klon jawor

Acer pseudoplatanus L

104+94+104

16

Cięcia sanitarne i korekcyjne

36,9Głóg dwuszyjkowy

Crataegus laevigata

44

6

Wycinka

2,4Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.

156

20

Cięcia sanitarne i korekcyjne

24,1Robinia akacjowa ‘Umbraculifera’

Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’

7

3

Wycinka

2,4Robinia akacjowa ‘Umbraculifera’

Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’

7

3

Wycinka

2,4Jarząb mączny

Sorbus aria Crantz


21

4

Bez zabiegów

0,0Jarząb mączny

Sorbus aria Crantz


26

4

Bez zabiegów

0,0Robinia akacjowa ‘Umbraculifera’

Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’


7

3

Wycinka

2,4Robinia akacjowa ‘Umbraculifera’

Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’

7

3

Wycinka

2,4Robinia akacjowa ‘Umbraculifera’

Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’

7

3

Wycinka

2,4Robinia akacjowa ‘Umbraculifera’

Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’

7

3

Wycinka

2,4Głóg dwuszyjkowy

Crataegus laevigata

45

4

Cięcia sanitarne i korekcyjne

34,1Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.

89

14

Ciecia sanitarne i korekcyjne

12,3Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.

108

16

Ciecia sanitarne i korekcyjne

12,3Głóg dwuszyjkowy

Crataegus laevigata

43+48

4

Cięcia sanitarne i korekcyjne

6,2Głóg dwuszyjkowy

Crataegus laevigata

42

3

Bez zabiegów

0,0Głóg dwuszyjkowy

Crataegus laevigata

55

4

Ciecia sanitarne i korekcyjne

3,1Sosna zwyczajna

Pinus silvestris L.

88

14

Cięcia sanitarne

12,3Głóg dwuszyjkowy

Crataegus laevigata

46+33

4

Cięcia sanitarne i korekcyjne

6,2Robinia akacjowa ‘Umbraculifera’

Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’

9

3

Bez zabiegów

0,0Robinia akacjowa ‘Umbraculifera’

Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’

7

3

Wycinka

2,4Robinia akacjowa ‘Umbraculifera’

Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’

7

3

Wycinka

2,4Głóg dwuszyjkowy

Crataegus laevigata


33

4

Wycinka

2,4Robinia akacjowa ‘Umbraculifera’

Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’


7

3

Bez zabiegów

0,0Robinia akacjowa ‘Umbraculifera’

Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’

7

3

Bez zabiegów

0,0Robinia akacjowa ‘Umbraculifera’

Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’

7

3

Bez zabiegów

0,0Robinia akacjowa ‘Umbraculifera’

Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’

7

3

Bez zabiegów

0,0Klon pospolity

Acer platanoides L.

161

21

Cięcia sanitarne i korekcyjne

24,1Jesion wniosły

Fraxinus excelsior L.


161

21

Cięcia sanitarne i korekcyjne, redukcja masy korony o 25%

24,1Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

126

18

Cięcia sanitarne i korekcyjne, redukcja masy korony o 20%

12,3Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

152

20

Cięcia sanitarne i korekcyjne, redukcja masy korony o 20%

20,9Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

137

19

Cięcia sanitarne i korekcyjne, redukcja masy korony o 20%

20,9Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

140

19

Cięcia sanitarne i korekcyjne, redukcja masy korony o 20%

20,9Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

126

18

Cięcia sanitarne i korekcyjne, redukcja masy korony o 20%

12,3Kasztanowiec biały

Aesculus hippocastanum

178

21

Cięcia sanitarna i korekcyjne, redukcja masy korony o 15%

24,1Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

114

16

Cięcia sanitarne i korekcyjne

12,3Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

123

18

Cięcia sanitarne i korekcyjne, redukcja masy korony o 20%

12,3Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

164

21

Cięcia sanitarne i korekcyjne, redukcja masy korony o 20%

24,1Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

168

22

Cięcia sanitarne i korekcyjne, redukcja masy korony o 20%

24,1Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

161

21

Cięcia sanitarne i korekcyjne, redukcja masy korony o 20%

24,1Wierzba biała

Salix alba L.

117

16

Cięcia korekcyjne

12,3Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

162

21

Cięcia sanitarne i korekcyjne, redukcja masy korony o 20%

24,1Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

125

18

Cięcia sanitarne i korekcyjne, redukcja masy korony o 20%

12,3Robinia akacjowa

Robinia pseudoacacia L.

155

19

Wycinka

22,0Robinia akacjowa

Robinia pseudoacacia L.

143

17

Wycinka

22,0Głóg dwuszyjkowy

Crataegus laevigata

70

6

Cięcia sanitarne i korekcyjne

12,3Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

94

16

Cięcia sanitarne i korekcyjne, redukcja masy korony o 20%

12,3Brzoza brodawkowata

Betula pendula Ehrh

135

18

Cięcia sanitarne i korekcyjne, redukcja masy korony o 20%

20,9Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

73

15

Cięcia sanitarne i korekcyjne, redukcja masy korony o 20%

12,3Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

110

18

Cięcia sanitarne i korekcyjne, redukcja masy korony o 20%

12,3Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

105

17

Cięcia sanitarne i korekcyjne, redukcja masy korony o 20%

12,3Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

125

19

Cięcia sanitarne i korekcyjne, redukcja masy korony o 20%

12,3Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

108

17

Cięcia sanitarne i korekcyjne, redukcja masy korony o 20%

12,3Głóg dwuszyjkowy

Crataegus laevigata

19+23

3

Cięcia sanitarne i korekcyjne

3,1Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.

81

14

Cięcia sanitarne i korekcyjne

12,3Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

115

18

Cięcia sanitarne i korekcyjne, redukcja masy korony o 20%

12,3Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

70

14

Cięcia sanitarne i korekcyjne, redukcja masy korony o 10%

12,3Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

170

21

Cięcia sanitarne i korekcyjne, redukcja masy korony o 25%

24,1Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

167

21

Cięcia sanitarne i korekcyjne, redukcja masy korony o 20%

24,1Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

91

16

Cięcia sanitarne i korekcyjne, redukcja masy korony o 10%

12,3Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

92

16

Cięcia sanitarne i korekcyjne, redukcja masy korony o 10%

12,3Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

122

17

Cięcia sanitarne i korekcyjne, redukcja masy korony o 20%

12,3Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

92

16

Cięcia sanitarne i korekcyjne, redukcja masy korony o 10%

12,3Brzoza brodawkowata

Betula pendula Ehrh

165

21

Cięcia sanitarne i korekcyjne, redukcja masy korony o 10%

24,1Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

106

18

Cięcia sanitarne i korekcyjne

12,3Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.

90

17

Cięcia sanitarne i korekcyjne

12,3Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.

76

16

Cięcia sanitarne i korekcyjne

12,3Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.

90

17

Cięcia sanitarne i korekcyjne

12,3Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

170

21

Cięcia sanitarne i korekcyjne

24,1Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.

105

18

Cięcia sanitarne i korekcyjne

12,3Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

91

16

Cięcia sanitarne i korekcyjne

12,3Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

130

17

Cięcia sanitarne i korekcyjne

20,9Brzoza brodawkowata

Betula pendula Ehrh

100

16

Cięcia sanitarne i korekcyjne

12,3Wiąz szypułkowy

180

21

Cięcia sanitarne i korekcyjne, redukcja masy korony o 20%

24,1Klon jawor

Acer pseudoplatanus L

150

19

Cięcia sanitarne i korekcyjne

24,1Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

130

17

Cięcia sanitarne i korekcyjne

12,3Klon jawor

Acer pseudoplatanus L

106

16

Cięcia sanitarne i korekcyjne

12,3Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

130

17

Cięcia sanitarne i korekcyjne

20,9Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.

90

14

Cięcia sanitarne i korekcyjne

12,3Kasztanowiec biały

Aesculus hippocastanum152

18

Cięcia sanitarne i korekcyjne

20,9Klon pospolity

Acer platanoides L.

112

17

Wycinka

13,8Klon jawor

Acer pseudoplatanus L

159

18

Cięcia sanitarne i korekcyjne

12,3Samosiewy klona, śliwy


śr. 10m

3

Wycinka

22,0Olsza czarna

Alnus glutinosa

110

16

Cięcia sanitarne i korekcyjne

12,3Klon pospolity

Acer platanoides L.

58+65

11

Wycinka

4,8Klon pospolity

Acer platanoides L.

92

11

Wycinka

13,8Olcha czarna

Alnus glutinosa

177

21

Wycinka

20,4Olcha czarna

Alnus glutinosa

194

23

Wycinka

30,0Olcha czarna

Alnus glutinosa

163

21

Wycinka

20,4Klon pospolity

Acer platanoides L.

51

6

Wycinka

2,4Orzech włoski

Juglans regia L.

47

8

Wycinka

2,4Olcha czarna

Alnus glutinosa

137

17

Wycinka

16,7Olcha czarna

Alnus glutinosa

121

16

Wycinka

13,8Olcha czarna

Alnus glutinosa

167

21

Wycinka

20,4Olcha czarna

Alnus glutinosa

134

16

Cięcia sanitarne i korekcyjne

20,9Wierzba biała

Salix alba L.

162

21

Wycinka

20,4

  1. w

Wierzba biała

Salix alba L.

320

23

Wycinka

52,6Dąb szypułkowy

Quercus rober L.210

21

Cięcia sanitarne i korekcyjne

26,0Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

55

6

Wycinka

2,4Leszczyna pospolita

Coryllus avellana L.

-

1,5

Wycinka

2,4Drzewa owocowe- jabłonie i samosiewy olchy, wierzby, jesiona

-

5

Wycinka

6,0

Razem - zabiegi pielęgnacyjno-konserwacyjne 116szt - 1937,8rbg

- wycinka i karczowanie 52szt - 457,4rbg

- bez zabiegów 17szt - 0,0rbg


A/ Prace pielęgnacyjno-konserwacyjne drzewostanu

1937rbgB/ Wycinka i karczowanie drzew i krzewów

457,4rbg
C/ Zrąbkowanie gałęzi

1008mp
D/ Frezowanie pni
50472cm2

E/ Dowiezienie ziemi urodzajnej


Lp.

Zakres prac

Podstawa wyceny

Norma

Ilość

Ilość rbg

Ilość mtg1.

Załadunek ziemi ładowarką 1,25 i przewóz samochodem 5-10t na odl. do 1km

KNR 2-01

Tbl.0239/0119,02rbg

4,18mg


0,92mg

9,94mg/


100m3

105,26m3 zbitej

20,02rbg

ładowarka 4,40

spycharka 0,97

samochód 10,442.

Transport ziemi samochodem 5-10 t

KNR 2-01

Tbl 214/1/20,96mg/

0,5km


400m3/ 5km

samochód 38,4mtg

3

Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim ręcznie

KNR 2-21

Tbl.0218


Poz 01

100,28rb/

100m3400 m3

401,12rbg
Robocizna

421,14 rbg

ładowarka -4,4mtg

spycharka - 0,97mtg

samochód – 48,84mtg


Materiał

Ziemia urodzajna 400m3F/ Sadzenie drzew krzewów


Lp.

Zakres prac

Podstawa wyceny

Norma

Ilość

Ilość rbg


1.

Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat.IV , o średnicy i głębokości dołów 0,7m, z zaprawą dołów do połowy

KNR 2-21 Tbl. 0312

Poz.09187,94rbg/100szt

20szt

37,59

2.

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat IV, o średnicy i głębokości dołów 0,7m, z zaprawą dołów do połowy głębokości


KNR 2-21 Tbl. 0303

Poz.09151,52rbg/100szt

1290szt

1954,61

3.

Sadzenie drzew i krzewów iglastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat IV, o średnicy i głębokości dołów 0,7m, z zaprawą dołów do połowy głębokości


KNR 2-21 Tbl. 0324

Poz.05201,31rbg/100szt

270szt

543,54

Razem

2535,74
  1   2   3   4   5


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość