Strona główna

Instrukcja tworzenia I wypełniania tabelki w programie studiów wstawianie wierszy


Pobieranie 12.91 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar12.91 Kb.


INSTRUKCJA tworzenia i wypełniania tabelki w PROGRAMIE STUDIÓW

Wstawianie wierszy:

Stajemy kursorem na szarym marginesie po lewej stronie przy wierszu "ŁĄCZNA LICZBA punktów ECTS ZE WSZYSTKICH MODUŁÓW". Jak się pojawi gruba czarna strzałka klikamy lewym przyciskiem myszy. Najeżdżamy myszką na zaznaczone pole i klikamy prawy przycisk. Z rozwiniętej listy opcji wybieramy "wstaw" (pamiętając, że należy z pędzelka -malarza formatów, który się pojawi obok zaznaczyć "formatuj tak samo jak powyżej"). Powtarzamy czynność tyle razy, ile potrzebujemy wierszy (przyjmując 3 przedmioty na każdy moduł plus wiersz sumujący - jak we wzorze – przemnażamy przez 4, np.: 8 modułów x 4 = 32).Kopiowanie modułu:

Stajemy kursorem na szarym marginesie po lewej stronie przy np. "MK_1". Jak się pojawi gruba czarna strzałka - klikamy lewym przyciskiem myszy, przytrzymujemy przeciągając przez 4 wiersze w dół, czyli: "Przedmiot A", "Przedmiot B", "Przedmiot C" i "Suma". Najeżdżamy myszką na zaznaczone pole i klikamy prawy przycisk myszy. Z rozwiniętej listy opcji wybieramy "Kopiuj".Wklejanie zaznaczonego modułu:

Stajemy kursorem, klikając lewym przyciskiem myszy, na pierwszą wolną komórkę we wstawionych wierszach kolumny A. Klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję "wklej". Przechodzimy 4 wiersze niżej i powtarzamy operację do momentu aż zostanie wklejona potrzebna liczba modułów.Dodawanie wierszy w module:

W przypadku, gdy moduł przewiduje większą liczbę przedmiotów - niż proponowana we wzorze - wstawiamy odpowiednią liczbę wierszy, stosując zasadę z drugiego punktu. Pamiętając, iż formuły sumujące dany moduł będą działały bez uaktualniania, w momencie gdy dodatkowe wiersze zostaną wstawione w środku. W tym celu należy na początku zaznaczyć wiersz z "Przedmiotem B" i wstawiać powyżej.Korygowanie formuł:

Po umieszczeniu wszystkich modułów i przedmiotów należy poprawić formuły w pasku "ŁĄCZNA LICZBA punktów ECTS ZE WSZYSTKICH MODUŁÓW". W tym celu zaznaczamy komórkę z pierwszą sumą ogólnej liczby pkt ECTS. Na górnym pasku wyświetli się formuła. Klikamy na dowolną współrzędną w nawiasie, pojawi nam się kolorowe zaznaczenie uwzględnionych komórek na arkuszu. Wówczas dodajemy brakujące sumy z dodanych modułów w kolumnie na dwa sposoby:  • dopisując je ręcznie, oddzielając średnikiem (na górnym pasku);

  • najeżdżając na konkretne komórki, klikając lewym przyciskiem myszy, również oddzielając ręcznie średnikiem (na górnym pasku).

Po dopisaniu potwierdzamy zmianę formuły przyciskiem "Enter". Następnie zaznaczamy lewym przyciskiem myszy wyżej omawianą komórkę, odnajdujemy w prawym dolnym rogu krzyżyk. Chwytamy go lewym przyciskiem myszy i przytrzymując przeciągamy w prawo do końca paska z formułami. W ten sposób zostaną zaktualizowane wszystkie podsumowania.

Opis przedmiotów:

Jeżeli przedmioty w modułach wymagają opisu, np. "Oferta przedmiotów ogólnouczelnianych i/lub na innym kierunku" należy wstawić ten opis w miejsce nazwy przedmiotu. Ewentualnie można przeznaczyć dodatkowy wiersz na opisanie przedmiotów wymienionych tuż pod nim, np.:Przedmioty nadobowiązkowe realizowane są wyłącznie dla zainteresowanych studentów w porozumieniu z Centrum Edukacji Ustawicznej

Dydaktyka przedmiotowa w szkole

Emisja głosu

Blok psychologiczno-pedagogiczny

Dostosowywanie wysokości wierszy:

W każdym module ustawiamy wysokość wierszy tak, aby po wydrukowaniu wszystkie elementy były widoczne, np. nazwa modułu, sposoby weryfikacji czy nazwy poszczególnych przedmiotów. Czynność tę możemy wykonać w dwojaki sposób:  • zaznaczamy wybrany/e wiersz/e na lewym szarym marginesie (klikając lewym przyciskiem myszy, gdy pojawi się gruba strzałka). Klikamy prawym przyciskiem myszy po ustawieniu na marginesie zaznaczonych wierszy. Z rozwiniętego okna wybieramy opcję :”Wysokość wierszy”. W pustym polu wpisujemy odpowiednią liczbę;

  • najeżdżamy na lewy szary margines (bez zaznaczania wiersza) przy wybranym wierszu. Na dolnej linii tego wiersza pojawi się czarny gruby krzyżyk. Chwytamy go lewym przyciskiem myszy i przeciągamy w dół, aby powiększyć wysokość wiersza lub w górę, aby zmniejszyć.

Zasady wypełniania kolumny "z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych (min. 5 pkt ECTS) - dla kierunków z innych obszarów nauk":

W/w kolumnę wypełniają wszystkie kierunki z zastrzeżeniem, że kierunki humanistyczne wskazują przedmioty z obszaru nauk społecznych, kierunki społeczne natomiast z obszarów nauk humanistycznych (podkreślając w nagłówku kolumny odpowiednie nauki lub dodając pod tabelką stosowne wyjaśnienie). Pozostałe kierunki wskazują przedmioty z obu obszarów nauk, zarówno humanistycznych, jak i społecznych.Obszar wydruku:

Przed wydrukowaniem zaznaczamy wszystkie elementy arkusza, które mają się znaleźć na wydruku, poprzez przeciągniecie lewym przyciskiem myszy po wszystkich wypełnionych komórkach. Rozwijamy w „Układzie strony” przycisk "Obszar wydruku", w otworzonym oknie wybieramy opcję "Ustaw obszar wydruku".Sporządziła: mgr Joanna Brzozowska, Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich, tel. (085) 745 71 05©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość