Strona główna

Instytut kulturoznawstwa


Pobieranie 9.26 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar9.26 Kb.
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ

INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA

____20-601 Lublin, ul. T. Zana 11, tel. (0-81) 525-05-11, e-mail: kulturoznumcs@wp.pl____ Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Męskość jako kategoria kulturowa

Prowadzone od wielu lat badania w różnych nurtach współczesnej humanistyki i nauk społecznych na wiele sposobów analizują kobiecość i jej kulturowe wzorce. Kategoria męskości natomiast nie była do tej pory przedmiotem głębszych analiz. Pisze się o niej głównie w kontekście dominującej do tej pory kultury patriarchalnej.

Istnieje zatem potrzeba pogłębionych studiów nad sytuacją mężczyzn w kulturze współczesnej i tej problematyce chcemy poświecić organizowaną przez nas konferencję. Proponujemy przedyskutować zwłaszcza następujące zagadnienia:

• płeć męska jako konstrukcja kulturowa,

• językowe i medialne obrazy męskości,

• dekonstruowanie męskości we współczesnych kulturach,

• alternatywne modele męskości (ąueer theory),

• mężczyźni w perspektywie teorii feministycznych i gender studies,

• męskie ciało w kulturze,

• czy możliwy jest świat bez mężczyzn?

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Zapraszamy do udziału w niej kulturoznawców, antropologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin humanistycznych i społecznych

1. Organizatorzy konferencji: Instytut Kulturoznawstwa UMCS i lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego,

2. Miejsce obrad: UMCS w Lublinie

3. Przewidywany termin: 20-21 kwietnia 2006

4. Propozycje referatów wraz z krótkimi streszczeniami prosimy przesyłać do 31.01.2006.

5. Opłata konferencyjna: 200 PLN

6. Przewidujemy druk materiałów konferencyjnych w formie recenzowanego wydawnictwa.

7. Szczegółowy program konferencji, listę uczestników oraz numer konta bankowego prześlemy wszystkim zainteresowanym osobom w terminie późniejszym (po nadesłaniu zgłoszeń).

8. Wszelkie pytania i uwagi związane z konferencją prosimy kierować do:

Andrzej Radomski: radomskia@poczta.onet.pl. tel. 0502238907, Magdalena Dąbrowska:

m.dabrowska@autograf.pl, Marta Wójcicka: marta.wojcicka@poczta.onet.pl, tel.

0604626096.

9. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na następujący adres: Instytut

Kulturoznawstwa UMCS, 20-601 Lublin, ul. Zana 11 lub: e-mail: kulturoznumcs@wp.pl

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Sekretarze:

Prof. Andrzej Radomski Mgr Magdalena DąbrowskaMgr Marta Wójcicka


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość