Instytut kulturoznawstwaPobieranie 9.26 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar9.26 Kb.
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ

INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA

____20-601 Lublin, ul. T. Zana 11, tel. (0-81) 525-05-11, e-mail: kulturoznumcs@wp.pl____ Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Męskość jako kategoria kulturowa

Prowadzone od wielu lat badania w różnych nurtach współczesnej humanistyki i nauk społecznych na wiele sposobów analizują kobiecość i jej kulturowe wzorce. Kategoria męskości natomiast nie była do tej pory przedmiotem głębszych analiz. Pisze się o niej głównie w kontekście dominującej do tej pory kultury patriarchalnej.

Istnieje zatem potrzeba pogłębionych studiów nad sytuacją mężczyzn w kulturze współczesnej i tej problematyce chcemy poświecić organizowaną przez nas konferencję. Proponujemy przedyskutować zwłaszcza następujące zagadnienia:

• płeć męska jako konstrukcja kulturowa,

• językowe i medialne obrazy męskości,

• dekonstruowanie męskości we współczesnych kulturach,

• alternatywne modele męskości (ąueer theory),

• mężczyźni w perspektywie teorii feministycznych i gender studies,

• męskie ciało w kulturze,

• czy możliwy jest świat bez mężczyzn?

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Zapraszamy do udziału w niej kulturoznawców, antropologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin humanistycznych i społecznych

1. Organizatorzy konferencji: Instytut Kulturoznawstwa UMCS i lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego,

2. Miejsce obrad: UMCS w Lublinie

3. Przewidywany termin: 20-21 kwietnia 2006

4. Propozycje referatów wraz z krótkimi streszczeniami prosimy przesyłać do 31.01.2006.

5. Opłata konferencyjna: 200 PLN

6. Przewidujemy druk materiałów konferencyjnych w formie recenzowanego wydawnictwa.

7. Szczegółowy program konferencji, listę uczestników oraz numer konta bankowego prześlemy wszystkim zainteresowanym osobom w terminie późniejszym (po nadesłaniu zgłoszeń).

8. Wszelkie pytania i uwagi związane z konferencją prosimy kierować do:

Andrzej Radomski: radomskia@poczta.onet.pl. tel. 0502238907, Magdalena Dąbrowska:

m.dabrowska@autograf.pl, Marta Wójcicka: marta.wojcicka@poczta.onet.pl, tel.

0604626096.

9. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na następujący adres: Instytut

Kulturoznawstwa UMCS, 20-601 Lublin, ul. Zana 11 lub: e-mail: kulturoznumcs@wp.pl

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Sekretarze:

Prof. Andrzej Radomski Mgr Magdalena DąbrowskaMgr Marta Wójcicka
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy