Strona główna

Internet – nowy obszar zainteresowań wspóŁczesnej psychologii


Pobieranie 49.95 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar49.95 Kb.

dr hab. Barbara Szmigielska

mgr Katarzyna Barani

INTERNET

– NOWY OBSZAR ZAINTERESOWAŃ WSPÓŁCZESNEJ PSYCHOLOGII


(WFz.Ips-OB21)

1. Zajęcia wprowadzające - omówienie programu, podział na grupy, przydział referatów.

2. Ciemne i jasne strony cyberprzestrzeni – wprowadzenie


Literatura obowiązkowa:

Batorski, D. (2006). Korzystanie z internetu – przemiany i konsekwencje dla użytkowników. W: Ł. Jonak, P. Mazurek, M. Olcoń, A. Przybylska, A. Tarkowski, J. M. Zając (red.) Re: Internet. Polskie konteksty i interpretacje, (s. 119-154). Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Filiciak, M. (2006). Człowiek wobec nowych mediów. W: Filiciak, M. Wirtualny plac zabaw. (s. 182-194). Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Literatura dodatkowa:

Kraut R., Patterson M., Lundmark V., Kieslar S., Mukopadhyay T., Scherlis W. (1998). Internet Paradox. A Social Technology that Reduces Social Involvement and Psychological Well-Being? American Psychologist, Vol. 53, No. 9, 1017-1031. (do referatu)

Kraut R. E., Kiesler, S., Boneva B, Cummings J., Helgeson V., Crawford A. (2001). Internet Paradox Revisited. Journal of Social Issues, 58 (1), 49-74. (do referatu)

LaRose R., Eastin M.S., Gregg J. (2001) Reformulating the internet paradox: Social cognitive explanations of Internet use and depression. Journal of Online Behavior, 1 (2).

Hendrykowski, M. (2005). Metafory internetu. Wydawnictwo Naukowe UAM.

3. Psychologiczny wymiar internetu – konsekwencje korzystania


Literatura obowiązkowa:

Parzuchowski, M. (2004). Psycholog w sieci. W: Muszyński,D. (2004).(red.). Człowiek i Nowe Media. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. http://mitmi.pl/reprint/psycholog-w-sieci.txtLiteratura dodatkowa:

Weiser, E.B. (2001). The Functions of Internet Use and Their Social and Psychological Consequenses. CyberPsychology & Behavior, vol 4, nr 6, 2001 (do referatu)


Kubicka, D.; Kołodziejczyk, A. (2007). Psychologia wpływu mediów. Wybrane teorie, metody, badania. Wyd. Impuls


Furmanek, M.(2004).Społeczeństwo sieciowe-człowiek w sieci. W: Sokołowski, M.(red.), Edukacja Medialna. Nowa generacja pytań i obszarów badawczych. Olsztyn., s.265-273.

4. Problematyka tożsamości sieciowej


Literatura obowiązkowa:

Wallace, P. (2003). Psychologia Internetu., Dom Wydawniczy Rebis, Poznań., rozdz.2,3.

Krejtz K.,Krejtz, I. (2006). Ja w sieci – sieć we mnie. Zależności pomiędzy doświadczeniami relacji w internecie a reprezentacją obrazu siebie. W: D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, (red.), Społeczna przestrzeń internetu (s. 91-112). Warszawa, Wydawnictwo SWPS „Academica”

Literatura dodatkowa:

Maczewski M. (2002). Exploring Identities Through the Internet: Youth Experiences Online. Child & Youth Care Forum, 31(2).

Sikora, M. (2004).Człowiek w teatrze życia sieciowego. W: Sokołowski, M.(red.) - Edukacja Medialna. Nowa generacja pytań i obszarów badawczych. Olsztyn., ss.377-385.

Milczka, T. (2004). Globalizacja- Internet- Kultura- Tożsamość. W: Sokołowski, M. Oblicza Internetu.


5. Internet a edukacja


Literatura obowiązkowa:

Ledzińska, M. (2004). Nadprodukcja informacji jako wyzwanie edukacyjne – perspektywa psychologiczna. W: Radochoński, M; Przywara, B. (red), Jednostka – grupa – cybersieć. Psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego. Wydawnictwo WSiZ, Rzeszów. ss.15-27.

Dzich, D. (2004). Wpływ mediów na zachowanie młodego człowieka, W: Sokołowski, M.(red.) Edukacja Medialna. Nowa generacja pytań i obszarów badawczych. Olsztyn., (s.247-257).

Literatura dodatkowa:

Zając, M.; Zawisza, W. (...)O potrzebie określenia kompetencji nauczycieli podejmujących kształcenie on-line.www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=14&id=264

6. Kontakty społeczne w sieciLiteratura obowiązkowa:

Szmigielska, B. (2008) Korzystanie z internetu w świetle wybranych cech osobowości młodzieży. http://konferencja.21.edu.pl/publikacje/4/1/335.pdf

Majgier. K. (2000). Internet jako przestrzeń komunikacyjna. Przegląd Psychologiczny, 43, 2, 157 - 172.

Literatura dodatkowa:

Walther J. B. (1992). Interpersonal Effects in Computer-Mediated Interaction. The Relational Perspective. Communication Research, Vol. 19 No. 1 (s. 52-90), Sage Publications, Inc. (do refetaru)

Zając, J.M. (2006). Zapośredniczone kontakty społeczne w sytuacjach zawodowych W: Jonak, Ł; Mazurek, P; Olcoń, M; Przybylska, A; Tarkowski, A; Zając, J.M. Re: Internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa ( s.153-175).

Pytlakowska, K.; Gomuła, J. (2005). Zaczatowani. Warszawa, Jacek Santorski & Co.

Miotk, M. (2004). Psychologiczna analiza komunikacji interpersonalnej za pośrednictwem Internetu. Czasopismo Psychologiczne, 1, ss.101-114.

7. Społeczności wirtualne


Literatura obowiązkowa:

Doktorowicz, K. (2004). Społeczności wirtualne - cyberprzestrzeń w poszukiwaniu utraconych więzi W: Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? T. 1 [Dokument elektroniczny] / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Biblioteka Główna. http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0095/059-066.pdf

Podgórski, M. (2006). Wirtualne społeczności i ich mieszkańcy. Próba e-tnografii. W: Kurczewski (red.) Wielka sieć. E-seje z socjologii internetu (s. 96-109).

Literatura uzupełniająca:

Szmigielska,B. (2008) Internetowe dzienniki młodzieży jako przedmiot badań psychologicznych. .Przegląd Psychologiczny, 51, 1. (s.)

Seul-Michałowska, S. (2004).Portret nastolatka w blogu. W: Sokołowski, M.(red.), Edukacja Medialna. Nowa generacja pytań i obszarów badawczych. Olsztyn., ss.365-377.

Olcoń-Kubicka, M. (2006). Blogi jako przejaw współczesnego trybalizmu. W: Batorski, D; Marody, M; Nowak, A. (red), Społeczna Przestrzeń Internetu. Wydawnictwo SWPS „Academica”, Warszawa. ss.147-161.

Pytlakowska, K.; Gomuła, J. (2005). Zaczatowani. Warszawa, Jacek Santorski & Co.

Parzuchowski, M. (2002). Pokazywanie zycia czy zycie na pokaz. http://mitmi.pl/teksty/.

Parzuchowski, M. (2002). Cierpienie mlodego bloggera. http://mitmi.pl/teksty/.

www.kultura20.blog.polityka.pl


8. Wirtualna miłość i wirtualny seks


Literatura obowiązkowa:

Ben-Ze`ev, A. (2005). Miłość w sieci. Internet i emocje. Dom Wydawniczy Rebis. Poznań. rozdz.8.

Wallace, P. (2003). Psychologia Internetu. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań. rozdz.7.

Literatura dodatkowa:

Ben-Ze`ev, A. (2005), Miłość w sieci. Internet i emocje. Dom wydawniczy Rebis. (do referatu)

Harton, H., Boedeker, E. (2004) On the Many Advantages of Cybersex. PsycCRITIQUES, 20050101, Vol. 50, Issue 4 Database: PsycCRITIQUES (Ebsco)

Pytlakowska, K.; Gomuła, J. (2005). Zaczatowani. Warszawa, Jacek Santorski & Co


9. Psychologia pomocy on-line


Literatura obowiązkowa:

Aouil, B. (2004). Psychologia pomocy on-line czyli internet w poradnictwie psychologicznym. Magraf, Bydgoszcz, (s. 80-94)

Wallace, P. (2003).Psychologia Internetu., Dom Wydawniczy Rebis, Poznań., rozdz.10. „Altruizm w sieci: Psychologia pomagania”.

Literatura dodatkowa:

Królikowska, A. (2006). Pomocna dłoń w cyberprzestrzeni. Poszukiwanie pomocy i formy jej udzielania w internecie. W: D. Batorski, M. Marody, A. Nowak,. (red.), Społeczna przestrzeń Internetu. Warszawa, Wydawnictwo SWPS „Academica”, (s.163-182).

Aouil, B; Kajdasz-Aouil, M. (2004). Rzeczywistość wirtualna jako przestrzeń wspomagania rozwoju i życia człowieka. W: Radochoński, M; Przywara, B. (red), Jednostka – grupa – cybersieć. Psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego. Wydawnictwo WSiZ, Rzeszów. (s.43-70).

10. Uzależnienia w sieci - rodzaje i mechanizmy


Literatura obowiązkowa:

Jakubik, A. (2002). Zespół uzależnienia od Internetu (ZUI) [Internet Addiction Syndrome (IAS)]. Studia Psychologica, 3, 133-142. – www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=52

Guerreschi, C. (2006). Nowe uzależnienia. Wydawnictwo Salwator. Kraków. rozdz. 2.

Literatura dodatkowa:

Beard, K. W. (2005). Internet Addiction: A Review of Current Assessment Techniques and Potential Assessment Questions. CyberPsychology & Behavior, Vol 8(1), Feb 2005, 7-14. (do referatu)


Kaliszewska, K. (2007). Nadmierne używanie internetu. Charakterystyka psychologiczna. Wydawnictwo Naukowe UAM

11. Psychomanipulacja w sieci - zagrożenia dla dzieci i młodzieży


Literatura obowiązkowa:

Braun-Gałkowska, M. (2004). Internet w życiu dzieci i młodzieży. W: Radochoński, M; Przywara, B. (red), Jednostka – grupa – cybersieć. Psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego. Wydawnictwo WSiZ, Rzeszów. (s. 71-84).

Śpiewak, K. (2004). Internet a zagrożenie dzieci i młodzieży. W: Radochoński, M; Przywara, B. (red), Jednostka – grupa – cybersieć. Psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego. Wydawnictwo WSiZ, Rzeszów. (s. 97-106).

Literatura dodatkowa:

Mendalka, L. (2004).Internet a wykorzystywanie seksualne dzieci. W: Sokołowski, M.(red)- Oblicza Internetu., s.281. Elbląg.

Wallace, P. (2003). Psychologia Internetu., Dom Wydawniczy Rebis, Poznań., rozdz.8,9.

12. Internet jako narzędzie i jako obszar badań psychologicznych – refleksje uczestników kursu


Literatura obowiązkowa:

Henne, K. (2004). Internet – nowa technika badań w psychologii. Nowiny Psychologiczne 2., s.5-29.Literatura dodatkowa:

Sobieszek, K. (2006), Problem błędu braku odpowiedzi w badaniach internetowych. W: Jonak, Ł; Mazurek, P; Olcoń, M; Przybylska, A; Tarkowski, A; Zając, J.M. Re: Internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje. Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne. Warszawa., ss.365-394.

Gosling, S. D.; Vazire, S.; Srivastava, S., John, O.P. (2004) Should We Trust Web-Based Studies? A Comparative Analysis of Six Preconceptions About Internet Questionnaires. American Psychologist, February/March 2004, Vol. 59, No. 2, 93–104 (do referatu)

13. EgzaminWYMAGANIA


 • Czynna obecność na ćwiczeniach

 • Czytanie lektury obowiązkowej

 • Wygłoszenie referatu i przekazanie studentom streszczenia w dniu referatu, (1 strona) oraz przekazanie prowadzącej całości referatu w formie pisemnej (dokument tekstowy, nie prezentacja w Power Point) najpóźniej tydzień po wygłoszeniu referatu. Wszelkie opóźnienia wpływają na obniżenie punktacji

 • Zaliczenie sprawdzianu

PUNKTACJA– podstawa zaliczenia ćwiczeń na ocenę 1. Referat – ocenie podlega praca pisemna (max. 20 p.) i forma prezentacji– (max. 10 p.) – w sumie 30 p.

 2. Sprawdzian – max 10 p.

 3. Aktywność na zajęciach (trafne wypowiedzi w dyskusjach) – max. 10 punktów

 4. Egzamin ustny– max 50 p.

Uwagi: Oddzielnie liczona jest punktacja z egzaminu i z zajęć. W każdym obszarze trzeba uzyskać min. 51% żeby uzyskać zaliczenie. (A zatem nie wystarczy mieć max punktów z zajęć i powiedzieć jedno słowo na egzaminie;)
KRYTERIA OCENY PRACY PISEMNEJ


Ocena pracy

Punktacja

Trafność i zasadność argumentacji

1

2

3

4

5

6

Odpowiednie komentarze i inwencja Autorki/Autora

1

2

3

4Właściwa struktura pracy

1

2

3

4
Właściwości formalnePoprawność cytowania

0

1

2


Poprawność zestawienia literatury cytowanej

0

1

2


Wygląd pracy [czcionka, odstępy, etc.]

0

1

2


UWAGI NA TEMAT WARUNKÓW ZALICZENIA
 1. Możliwa jedna nieobecność.

 2. Więcej niż 1 nieobecność należy zdawać na dyżurze (po umówieniu się)

 3. Więcej niż 4 nieobecności, niezależnie od powodów, wykluczają możliwość zaliczenia

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość