Internet – nowy obszar zainteresowań wspóŁczesnej psychologiiPobieranie 49.95 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar49.95 Kb.

dr hab. Barbara Szmigielska

mgr Katarzyna Barani

INTERNET

– NOWY OBSZAR ZAINTERESOWAŃ WSPÓŁCZESNEJ PSYCHOLOGII


(WFz.Ips-OB21)

1. Zajęcia wprowadzające - omówienie programu, podział na grupy, przydział referatów.

2. Ciemne i jasne strony cyberprzestrzeni – wprowadzenie


Literatura obowiązkowa:

Batorski, D. (2006). Korzystanie z internetu – przemiany i konsekwencje dla użytkowników. W: Ł. Jonak, P. Mazurek, M. Olcoń, A. Przybylska, A. Tarkowski, J. M. Zając (red.) Re: Internet. Polskie konteksty i interpretacje, (s. 119-154). Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Filiciak, M. (2006). Człowiek wobec nowych mediów. W: Filiciak, M. Wirtualny plac zabaw. (s. 182-194). Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Literatura dodatkowa:

Kraut R., Patterson M., Lundmark V., Kieslar S., Mukopadhyay T., Scherlis W. (1998). Internet Paradox. A Social Technology that Reduces Social Involvement and Psychological Well-Being? American Psychologist, Vol. 53, No. 9, 1017-1031. (do referatu)

Kraut R. E., Kiesler, S., Boneva B, Cummings J., Helgeson V., Crawford A. (2001). Internet Paradox Revisited. Journal of Social Issues, 58 (1), 49-74. (do referatu)

LaRose R., Eastin M.S., Gregg J. (2001) Reformulating the internet paradox: Social cognitive explanations of Internet use and depression. Journal of Online Behavior, 1 (2).

Hendrykowski, M. (2005). Metafory internetu. Wydawnictwo Naukowe UAM.

3. Psychologiczny wymiar internetu – konsekwencje korzystania


Literatura obowiązkowa:

Parzuchowski, M. (2004). Psycholog w sieci. W: Muszyński,D. (2004).(red.). Człowiek i Nowe Media. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. http://mitmi.pl/reprint/psycholog-w-sieci.txtLiteratura dodatkowa:

Weiser, E.B. (2001). The Functions of Internet Use and Their Social and Psychological Consequenses. CyberPsychology & Behavior, vol 4, nr 6, 2001 (do referatu)


Kubicka, D.; Kołodziejczyk, A. (2007). Psychologia wpływu mediów. Wybrane teorie, metody, badania. Wyd. Impuls


Furmanek, M.(2004).Społeczeństwo sieciowe-człowiek w sieci. W: Sokołowski, M.(red.), Edukacja Medialna. Nowa generacja pytań i obszarów badawczych. Olsztyn., s.265-273.

4. Problematyka tożsamości sieciowej


Literatura obowiązkowa:

Wallace, P. (2003). Psychologia Internetu., Dom Wydawniczy Rebis, Poznań., rozdz.2,3.

Krejtz K.,Krejtz, I. (2006). Ja w sieci – sieć we mnie. Zależności pomiędzy doświadczeniami relacji w internecie a reprezentacją obrazu siebie. W: D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, (red.), Społeczna przestrzeń internetu (s. 91-112). Warszawa, Wydawnictwo SWPS „Academica”

Literatura dodatkowa:

Maczewski M. (2002). Exploring Identities Through the Internet: Youth Experiences Online. Child & Youth Care Forum, 31(2).

Sikora, M. (2004).Człowiek w teatrze życia sieciowego. W: Sokołowski, M.(red.) - Edukacja Medialna. Nowa generacja pytań i obszarów badawczych. Olsztyn., ss.377-385.

Milczka, T. (2004). Globalizacja- Internet- Kultura- Tożsamość. W: Sokołowski, M. Oblicza Internetu.


5. Internet a edukacja


Literatura obowiązkowa:

Ledzińska, M. (2004). Nadprodukcja informacji jako wyzwanie edukacyjne – perspektywa psychologiczna. W: Radochoński, M; Przywara, B. (red), Jednostka – grupa – cybersieć. Psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego. Wydawnictwo WSiZ, Rzeszów. ss.15-27.

Dzich, D. (2004). Wpływ mediów na zachowanie młodego człowieka, W: Sokołowski, M.(red.) Edukacja Medialna. Nowa generacja pytań i obszarów badawczych. Olsztyn., (s.247-257).

Literatura dodatkowa:

Zając, M.; Zawisza, W. (...)O potrzebie określenia kompetencji nauczycieli podejmujących kształcenie on-line.www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=14&id=264

6. Kontakty społeczne w sieciLiteratura obowiązkowa:

Szmigielska, B. (2008) Korzystanie z internetu w świetle wybranych cech osobowości młodzieży. http://konferencja.21.edu.pl/publikacje/4/1/335.pdf

Majgier. K. (2000). Internet jako przestrzeń komunikacyjna. Przegląd Psychologiczny, 43, 2, 157 - 172.

Literatura dodatkowa:

Walther J. B. (1992). Interpersonal Effects in Computer-Mediated Interaction. The Relational Perspective. Communication Research, Vol. 19 No. 1 (s. 52-90), Sage Publications, Inc. (do refetaru)

Zając, J.M. (2006). Zapośredniczone kontakty społeczne w sytuacjach zawodowych W: Jonak, Ł; Mazurek, P; Olcoń, M; Przybylska, A; Tarkowski, A; Zając, J.M. Re: Internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa ( s.153-175).

Pytlakowska, K.; Gomuła, J. (2005). Zaczatowani. Warszawa, Jacek Santorski & Co.

Miotk, M. (2004). Psychologiczna analiza komunikacji interpersonalnej za pośrednictwem Internetu. Czasopismo Psychologiczne, 1, ss.101-114.

7. Społeczności wirtualne


Literatura obowiązkowa:

Doktorowicz, K. (2004). Społeczności wirtualne - cyberprzestrzeń w poszukiwaniu utraconych więzi W: Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? T. 1 [Dokument elektroniczny] / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Biblioteka Główna. http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0095/059-066.pdf

Podgórski, M. (2006). Wirtualne społeczności i ich mieszkańcy. Próba e-tnografii. W: Kurczewski (red.) Wielka sieć. E-seje z socjologii internetu (s. 96-109).

Literatura uzupełniająca:

Szmigielska,B. (2008) Internetowe dzienniki młodzieży jako przedmiot badań psychologicznych. .Przegląd Psychologiczny, 51, 1. (s.)

Seul-Michałowska, S. (2004).Portret nastolatka w blogu. W: Sokołowski, M.(red.), Edukacja Medialna. Nowa generacja pytań i obszarów badawczych. Olsztyn., ss.365-377.

Olcoń-Kubicka, M. (2006). Blogi jako przejaw współczesnego trybalizmu. W: Batorski, D; Marody, M; Nowak, A. (red), Społeczna Przestrzeń Internetu. Wydawnictwo SWPS „Academica”, Warszawa. ss.147-161.

Pytlakowska, K.; Gomuła, J. (2005). Zaczatowani. Warszawa, Jacek Santorski & Co.

Parzuchowski, M. (2002). Pokazywanie zycia czy zycie na pokaz. http://mitmi.pl/teksty/.

Parzuchowski, M. (2002). Cierpienie mlodego bloggera. http://mitmi.pl/teksty/.

www.kultura20.blog.polityka.pl


8. Wirtualna miłość i wirtualny seks


Literatura obowiązkowa:

Ben-Ze`ev, A. (2005). Miłość w sieci. Internet i emocje. Dom Wydawniczy Rebis. Poznań. rozdz.8.

Wallace, P. (2003). Psychologia Internetu. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań. rozdz.7.

Literatura dodatkowa:

Ben-Ze`ev, A. (2005), Miłość w sieci. Internet i emocje. Dom wydawniczy Rebis. (do referatu)

Harton, H., Boedeker, E. (2004) On the Many Advantages of Cybersex. PsycCRITIQUES, 20050101, Vol. 50, Issue 4 Database: PsycCRITIQUES (Ebsco)

Pytlakowska, K.; Gomuła, J. (2005). Zaczatowani. Warszawa, Jacek Santorski & Co


9. Psychologia pomocy on-line


Literatura obowiązkowa:

Aouil, B. (2004). Psychologia pomocy on-line czyli internet w poradnictwie psychologicznym. Magraf, Bydgoszcz, (s. 80-94)

Wallace, P. (2003).Psychologia Internetu., Dom Wydawniczy Rebis, Poznań., rozdz.10. „Altruizm w sieci: Psychologia pomagania”.

Literatura dodatkowa:

Królikowska, A. (2006). Pomocna dłoń w cyberprzestrzeni. Poszukiwanie pomocy i formy jej udzielania w internecie. W: D. Batorski, M. Marody, A. Nowak,. (red.), Społeczna przestrzeń Internetu. Warszawa, Wydawnictwo SWPS „Academica”, (s.163-182).

Aouil, B; Kajdasz-Aouil, M. (2004). Rzeczywistość wirtualna jako przestrzeń wspomagania rozwoju i życia człowieka. W: Radochoński, M; Przywara, B. (red), Jednostka – grupa – cybersieć. Psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego. Wydawnictwo WSiZ, Rzeszów. (s.43-70).

10. Uzależnienia w sieci - rodzaje i mechanizmy


Literatura obowiązkowa:

Jakubik, A. (2002). Zespół uzależnienia od Internetu (ZUI) [Internet Addiction Syndrome (IAS)]. Studia Psychologica, 3, 133-142. – www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=52

Guerreschi, C. (2006). Nowe uzależnienia. Wydawnictwo Salwator. Kraków. rozdz. 2.

Literatura dodatkowa:

Beard, K. W. (2005). Internet Addiction: A Review of Current Assessment Techniques and Potential Assessment Questions. CyberPsychology & Behavior, Vol 8(1), Feb 2005, 7-14. (do referatu)


Kaliszewska, K. (2007). Nadmierne używanie internetu. Charakterystyka psychologiczna. Wydawnictwo Naukowe UAM

11. Psychomanipulacja w sieci - zagrożenia dla dzieci i młodzieży


Literatura obowiązkowa:

Braun-Gałkowska, M. (2004). Internet w życiu dzieci i młodzieży. W: Radochoński, M; Przywara, B. (red), Jednostka – grupa – cybersieć. Psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego. Wydawnictwo WSiZ, Rzeszów. (s. 71-84).

Śpiewak, K. (2004). Internet a zagrożenie dzieci i młodzieży. W: Radochoński, M; Przywara, B. (red), Jednostka – grupa – cybersieć. Psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego. Wydawnictwo WSiZ, Rzeszów. (s. 97-106).

Literatura dodatkowa:

Mendalka, L. (2004).Internet a wykorzystywanie seksualne dzieci. W: Sokołowski, M.(red)- Oblicza Internetu., s.281. Elbląg.

Wallace, P. (2003). Psychologia Internetu., Dom Wydawniczy Rebis, Poznań., rozdz.8,9.

12. Internet jako narzędzie i jako obszar badań psychologicznych – refleksje uczestników kursu


Literatura obowiązkowa:

Henne, K. (2004). Internet – nowa technika badań w psychologii. Nowiny Psychologiczne 2., s.5-29.Literatura dodatkowa:

Sobieszek, K. (2006), Problem błędu braku odpowiedzi w badaniach internetowych. W: Jonak, Ł; Mazurek, P; Olcoń, M; Przybylska, A; Tarkowski, A; Zając, J.M. Re: Internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje. Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne. Warszawa., ss.365-394.

Gosling, S. D.; Vazire, S.; Srivastava, S., John, O.P. (2004) Should We Trust Web-Based Studies? A Comparative Analysis of Six Preconceptions About Internet Questionnaires. American Psychologist, February/March 2004, Vol. 59, No. 2, 93–104 (do referatu)

13. EgzaminWYMAGANIA


 • Czynna obecność na ćwiczeniach

 • Czytanie lektury obowiązkowej

 • Wygłoszenie referatu i przekazanie studentom streszczenia w dniu referatu, (1 strona) oraz przekazanie prowadzącej całości referatu w formie pisemnej (dokument tekstowy, nie prezentacja w Power Point) najpóźniej tydzień po wygłoszeniu referatu. Wszelkie opóźnienia wpływają na obniżenie punktacji

 • Zaliczenie sprawdzianu

PUNKTACJA– podstawa zaliczenia ćwiczeń na ocenę 1. Referat – ocenie podlega praca pisemna (max. 20 p.) i forma prezentacji– (max. 10 p.) – w sumie 30 p.

 2. Sprawdzian – max 10 p.

 3. Aktywność na zajęciach (trafne wypowiedzi w dyskusjach) – max. 10 punktów

 4. Egzamin ustny– max 50 p.

Uwagi: Oddzielnie liczona jest punktacja z egzaminu i z zajęć. W każdym obszarze trzeba uzyskać min. 51% żeby uzyskać zaliczenie. (A zatem nie wystarczy mieć max punktów z zajęć i powiedzieć jedno słowo na egzaminie;)
KRYTERIA OCENY PRACY PISEMNEJ


Ocena pracy

Punktacja

Trafność i zasadność argumentacji

1

2

3

4

5

6

Odpowiednie komentarze i inwencja Autorki/Autora

1

2

3

4Właściwa struktura pracy

1

2

3

4
Właściwości formalnePoprawność cytowania

0

1

2


Poprawność zestawienia literatury cytowanej

0

1

2


Wygląd pracy [czcionka, odstępy, etc.]

0

1

2


UWAGI NA TEMAT WARUNKÓW ZALICZENIA
 1. Możliwa jedna nieobecność.

 2. Więcej niż 1 nieobecność należy zdawać na dyżurze (po umówieniu się)

 3. Więcej niż 4 nieobecności, niezależnie od powodów, wykluczają możliwość zaliczenia
: images -> uploads -> weblog files
weblog files -> Szkoła zakopiańska- rodowód artystyczny i współczesność Inicjatorzy założenia Szkoły snycerskiej w Zakopanem zapewne nie spodziewali się, że placówka ta, „niczym limba nad Morskim Okiem”
weblog files -> Propozycja planu wynikowego do podręcznika New Adventures 2
weblog files -> Psychopatologia uzależnień Prowadzący : dr Magdalena Pałczyńska 1
weblog files -> Szczegółowy rozkład materiału Klasa Nauczyciel Rok szkolny
weblog files -> Sylabus przedmiotu
weblog files -> Najaktywniejszy Student/ Studentka Socjologii Rok akademicki 2009/2010
weblog files -> Sylabus do kursu „Dezinformacja a pamięć”
weblog files -> Dr Michał Wierzchoń, dr Jarosław Orzechowski Eksperymentalna Psychologia Reklamy wprowadzenie Sylabus zajęć, semestr zimowy 2009/2010, czwartki, godz. 13. 15 – 14. 45, sala 5
weblog files -> Materiał nauczania w Gimnazjum ossp geografia w Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Plastycznych w Zakopanem
weblog files -> Ludzie z Kresów w dziejach Kresów i Polski” Przemyśl, 25 listopada 2011 roku
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy