Strona główna

Interpelacja nr 1563


Pobieranie 10.68 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar10.68 Kb.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=596F9DFB&view=1

Interpelacja nr 1563

do ministra zdrowia

w sprawie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz projektu budowy Medycznego Centrum Przetwarzania Danych

Zgłaszający: Sylwester Chruszcz

Data wpływu: 07-03-2016


Szanowny Panie Ministrze,
w związku z publikacjami dziennikarzy śledczych "Warszawskiej Gazety" i "Gazety Finansowej" opisujących szereg nieprawidłowości na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu; w związku z informacjami jakie uzyskało moje Biuro Poselskie, działając na podstawie art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania uprzejmie prosząc, by odpowiedzi zostały przygotowane w oparciu o wiedzę faktyczną Ministra Zdrowia, a nie jedynie na podstawie tłumaczeń jednostronnych władz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

1.Czy Ministerstwo Zdrowia wie, że w sprawie władz Uniwersytetu Medycznego toczy się postępowanie prokuratorskie w Gliwicach? Jeśli tak - czego i kogo konkretnie dotyczy ta sprawa? Czy dotyczy rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Marka Ziętka?

2. Czy Ministerstwo Zdrowia zostało poinformowane przez rektora tej Uczelni Marka Ziętka o postępowaniu prokuratorskim w sprawie władz tej Uczelni?

3. Czy Ministerstwo Zdrowia posiada wiedzę o fakcie, że rektor zbył udziały w spółce Data Techno Park na rzecz prywatnej firmy bez zgody Senatu Uczelni? Jeśli tak - czy Ministerstwo Zdrowia badało, czy taka zgoda była potrzebna?

4. Czy Ministerstwo Zdrowia posiada wiedzę, że rektor zbył udziały po tym, jak PARP poinformował o przyznaniu spółce wielomilionowej dotacji? Jeśli tak - jakie działania resort podjął w tej sprawie?

5. Czy Ministerstwo Zdrowia wie, że dotacja została przyznana na budowę istotnego i strategicznego projektu - Medycznego Centrum Przetwarzania Danych? Jeśli tak, czy Minister Zdrowia nie uważa, że wobec tego Uniwersytet poniósł znaczną stratę z punktu widzenia rozwoju nauki?

6. Czy Ministrowi Zdrowia znany jest fakt, który był przekazany opinii publicznej w mediach, że córka rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zakupiła za 1 zł spółkę ECTIiZ Itmed. od prezesa firmy, na rzecz której, rektor Uniwersytetu zbył udziały?

7. Czy Ministerstwo Zdrowia badało powiązania córki rektora Marka Ziętka ze spółką Data Techno Park, w której rektor zbył udziały?

8. Czy Ministerstwo Zdrowia ma wiedzę o innych biznesach córki rektora związanych z np. szpitalami klinicznymi?

9. Czy Ministerstwo Zdrowia wie, w jaki sposób zostali potraktowani profesorowie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, którzy sprzeciwili się tej części działalności rektora? Np. czy zwolniono ich z pracy lub wszczęto postępowania dyscyplinarne?

10. Czy Ministerstwo Zdrowia posiada informacje o mobbingu w tej Uczelni? Jeśli tak - co zamierza z tym zrobić?

11. Czy Ministerstwo Zdrowia ma wiedzę, aby wobec profesora, który w sprawie rektora wysłał list do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który z kolei przekazał wystąpienie do ABW, rektor nakazał wszcząć postępowanie dyscyplinarne?

12. Czy Ministerstwo Zdrowia posiada informacje, w jakiej sytuacji są aktualnie przedstawiciele związków zawodowych tej Uczelni?

13. Czy do Ministerstwa Zdrowia zgłaszają się profesorowie, którzy uważają, że rektor działa na szkodę Uczelni? Jeśli tak - co Minister Zdrowia zamierza z tym zrobić?

14. Czy Minister Zdrowia wie o przyspieszonych wyborach na rektora na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, które odbyły się w styczniu i zdaniem części profesorów związane były z toczącym się postępowaniem prokuratorskim w Gliwicach ?

15. Czy rektora w radzie społecznej jednego ze szpitali klinicznych reprezentuje prokurator Andrzej Kaucz?

16. Czy to prawda, że profesorowie, którzy wysyłają pisma do Ministerstwa Zdrowia otrzymują odpowiedzi przygotowane, nie przez urzędników Ministerstwa Zdrowia, a przez władze Uniwersytetu Medycznego?

Sprawie ustaleń odpowiedzi na powyższe pytania proszę nadać bieg pilny, bowiem jednym z działań dotyczących sprawy jest projekt informatyczny, którego efektem końcowym ma być zgromadzenie w jednym miejscu bazy danych, na którą składać się mają informacje o pacjentach z całej Polski (są to więc dane wrażliwe, a ich ochrona wpisuje się w sektor działalności z obszaru bezpieczeństwa informatycznego państwa).


Z poważaniem,
Sylwester Chruszcz
Poseł na Sejm RP


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość