Jaki jesteś sześciolatku?Pobieranie 8.92 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar8.92 Kb.
Jaki jesteś sześciolatku?
Rozwój fizyczny sześciolatka jest na wysokim poziomie. Lubi on wdrapywać się , biegać, skakać, siłować z rówieśnikami i dorosłymi. Czasami jest to niebezpieczne ponieważ nie myśli o niebezpieczeństwie mu grożącym w trakcie zabaw i ćwiczeń ruchowych. Jest bardzo ruchliwy i ciekawy świata, radzi sobie z problemami. Bawiąc się robi przy tym wiele hałasu. Można zauważyć , że sprawnie pokonuje przeszkody, kopie i rzuca piłkę, jeździ na rowerze itp. Następuje szybki rozwój motoryki dużej.

Następuje szybszy wzrost ciała, zanik tłuszczu, powstawanie mięśni/ przeciętny sześciolatek waży około 21kg, jego przeciętny wzrost - 117cm/. W okresie tym zęby mleczne zastępowane są zębami stałymi. W rozwoju dziecka obserwuje się istotne zmiany w rozwoju kośćca, mięśni i narządów wewnętrznych. Rosną stopy, powoli zanika fizjologiczne płaskostopie. Wydłużają się i twardnieją

kości kończyn, rosną zęby stałe, zmieniają się proporcje ciała. Rozpoczyna się pierwszy etap kostnienia nadgarstka.

Dziecko w wieku późno-przedszkolnym dobrze już rysuje kwadrat, koło, prostokąt. Jest sprawne w zakresie małej motoryki. Można zauważyć, że konsekwentnie posługuje się sprawniej jedną lub drugą ręką – podczas jedzenia, pisania czy malowania. Sześciolatek potrafi samodzielnie sprawnie ubrać się i rozebrać, myć, czesać, nakryć do stołu, sprzątnąć zabawki, zaczyna szyć najprostszymi ściegami. Posługuje się swobodnie mową potoczną, a jego słownictwo zawiera 3-4 tysiące słów. Dojrzewają receptory zmysłów. Dziecko odbiera dokładniejsze informacje z otoczenia. Poprawia się wzrokowe i słuchowe spostrzeganie analityczno – syntetyczne, ważne w procesie nauki czytania i pisania. Odróżnia już stronę lewą od prawej. Dojrzewa cały układ nerwowy, w tym kora mózgowa, dzięki czemu poprawia się zdolność do skupiania uwagi i zapamiętywania.

Zachowania sześciolatka są często nieprzewidywalne. Dziecko chce być najważniejszą osobą na świecie, zawsze w centrum zainteresowania. Często się złości, nie chce wykonywać poleceń. staje się niegrzeczne i zbuntowane. Chętnie mówi „ nie” na wszystkie prośby skierowane do niego. Jeżeli czegoś pragnie i nie może tego osiągnąć zrobi wszystko nawet okłamie najbliższych lub zabierze przedmiot bez ich zgody. Dopiero pod koniec wieku przedszkolnego uczy się stopniowo panować nad przejawami swoich uczuć. Staje się bardziej obiektywne i uspołecznione. Potrafi uznać zasady, reguły i zwyczaje. Sześciolatek ma także przyjaciela, najczęściej tej samej płci.

W wieku przedszkolnym można wyrabiać u dziecka samodzielność, niezależność, zdolność do radzenia sobie w różnych sytuacjach, odwagę, prawdomówność, życzliwość dla innych i chęć pomagania im. Zabawy, które są główną formą działalności dziecka w tym wieku kształtują rozwój sfery poznawczej i mają ogromna rolę w poznawaniu otaczającej dziecko rzeczywistości. Stanowią ćwiczenie wspomagające funkcje poznawcze i ruchowe dziecka. Wiek 6 lat to także okres szybkiego rozwoju słownictwa, które bogaci się wzrasta ilość przymiotników, przysłówków, zaimków i liczebników. Dziecko uczy się używać przypadków, czasów i rodzajów. Wraz z rozwojem słownictwa sześciolatek przyswaja sobie także różne pojęcia.Umiejętność współżycia i współdziałania w grupie, znajomość i respektowanie norm społecznych, gotowość do przyjęcia roli ucznia oraz praw i obowiązków z tą rolą związanych daje dziecku bardzo duże szanse na uzyskanie zadowolenia oraz osiągnięcie sukcesu w szkole.
Literatura:

  • M.Przetacznik-Gierowska, Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego;Warszawa 1992

  • Ilg France L., Ames L.B. ,Baker S.M.: Rozwój psychiczny dziecka od 0-10 lat.GWP, Gdańsk 1998.

  • Nowogrodzki T. Psychologia rozwojowa, WSiP, Warszawa 1995.

  • M. Kielar- Turska: Średnie dzieciństwo. Wiek przedszkolny. W: Psychologia rozwoju człowieka tom II. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

  • F. L.Ilg, L.B. Ames, S. M. Baker: Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat. GWP, Gdańsk 1998

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy