Janusz Hetmańczyk Klub Studencki „Program” przyczynek do rysu historycznego klubu w maju 1970 roku, w Gliwicach przy ulicy Łużyckiej 32 otworzył swe podwoje klub studencki zu zms „Betaforum”Pobieranie 20.48 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar20.48 Kb.
Janusz Hetmańczyk
Klub Studencki „Program”

- przyczynek do rysu historycznego klubu -
w maju 1970 roku, w Gliwicach przy ulicy Łużyckiej 32 otworzył swe podwoje klub studencki ZU ZMS „Betaforum” (*1).

Cytowane źródło podaje, że działały wtedy przy klubie: teatr o nazwie „Program” i Zespół Klubowy „Grupa EF”. Kiedy i w jakich okolicznościach nazwa „betaforum” ustąpiła miejsca nazwie „program” – nie wiemy.

ZMS prawdopodobnie administrował klubem do połowy 1973 roku, bowiem w wykazie klubów studenckich SZSP Politechniki z kwietnia 1973 r. klub jeszcze nie figurował (*2).

W listopadzie 1973 roku klub należał już do SZSP i „prowadził działalność rozrywkowo-taneczna w każdą środę, sobotę i niedzielę w godz. 18.3o – 23.oo” (*3).

13 grudnia 1973 roku w klubie „Program” odbywało się szkolenie aktywu klubowego SZSP Pol. Śl. o temacie „Propozycje programowe na I kwartał 1974 r.” oraz „Reklama i kolportaż biletów”(*4).

W końcu 1973 lub z początkiem 1974 roku rozpoczął się remont i przebudowa lokalu klubu: remontowano go przez 5 następnych lat.

Jednak nawet w trakcie remontu i przebudowy klub prowadził – choć skromną – działalność

programową.

Andrzej Chałubiec z Ośrodka Radia Studenckiego „Centrum” Politechniki Śl. wspomina, że osobą mocno zaangażowaną w remont i animująca także działalność klubu w tym okresie był szef Rady Wydziałowej ZSP Wydziału Budownictwa i Architektury, Grzegorz Pacuła.

Przebudowę wnętrza klubu wykonano wg projektu ówczesnego asystenta z Wydziału Architektury, Jerzego Witeczka (wg jego projektów realizowano także wnętrza m.in. Rektoratu, ORS „Centrum” i portierni DS. „Piast”, bufetu na Wydz. Budownictwa).

Pewnie za czasów bytności w „Programie” Grzegorza Pacuły klub trafił pod skrzydła Rady Wydziałowej SZSP Wydziału Budownictwa. Świadczyć o tym może wydrukowany w 1978 roku blankiet legitymacji klubowej, w treści którego widniało m.in. Wydziałowy Klub Studencki Wydziału Budownictwa „PROGRAM” Gliwice ul. Łużycka 32.

Klub wznowił działalność w 1978 roku, choć w dalszym ciągu trwały tam jeszcze prace adaptacyjne i oficjalnie pisano o nim „klub Program w budowie”. W 1979 r, po weryfikacji klubów regionu śląskiego, ŚRKS SZSP zakwalifikowała „klub Program w budowie” do Grupy IV, tj.„kawiarnie i świetlice nie posiadające statusu Klubu SZSP, a prowadzące okresową działalność o charakterze klubowym”, razem m.in. z „Pod Rurą” U.Ś., „Wahadłem” Pol. Śl. i „Medykiem” Śl.A.M. (*5).

Co ciekawe, w cytowanym wydawnictwie ŚRKS, w pozycji wykaz klubów URKS Pol. Śl.

w ogóle nie wymieniono „Programu” (są: „Ćwiek” w Rybniku, „Wahadło” w Katowicach, „Filius” w Dąbrowie Górniczej oraz gliwickie „Gwarek”, „Kropka” i „Spirala-Forum”).

Do cytowanych materiałów źródłowych należy odnosić się jednak z pewnym dystansem.

Fakty tam przytaczane czasem były subiektywnym poglądem autorów i daleko im było do kronikarskiej rzetelności. Piszę o tym, bo np. w 1984 roku, w czasie gdy klub „Program” działał już pełną parą, a jego autorskie pomysły i kreowanie amatorskiej twórczości studentów wyprzedzały bez wątpienia „Spiralę”, „Kropkę” czy „Gwarek”, Bogumił Dudek napisał o naszym klubie: „69. PROGRAM – klub studencki założony w 1970 roku pod nazwą „Betaforum” jako klub Zarządu Uczelnianego ZMS. Po pięcioletnim remoncie klub wznowił działalność w 1978 roku.(*6). Bogumile Dudku, litości !!!


W końcu lat 70-tych klubem kierował niezapomnianej pamięci „Gruby” Wojtek Dobkiewicz, „finansem” był zaś Andrzej Wilczek (zbieżność nazwisk przypadkowa, nie ten „Wilczek jestem, nie mam czasu”).

W 1979 roku „Gruby” odszedł do SCK „Gwarek”, a kierownikiem „Programu” został Andrzej Korpak – wówczas student Wydziału Mechaniczno-Energetycznego.


Wśród klubowiczów tamtego czasu wiemy o Krzysztofir Reinelcie zajmującym się sprawami programowymi i Adamie Neumannie, prowadzącym sprawy finansowe.

W klubie odbywały się Turnieje Jednej Cegły (dla SPR-ów), otrzęsiny beanów Architektury,

koncertowała grupa Andrzeja Kielara „W drogę” (na skrzypcach grał w niej Andrzej Wilk „Wilu”, później mój z-ca ds. finansowych).

W lutym’ 82 Andrzej Korpak objął „Spiralę”, zaś Wojtek Kurdziel – w imieniu Komisji Kultury RU SZSP - zaproponował mi kierowanie „Programem”.


15 lutego 1982 r. stanąłem w pustej sali klubu, zastanawiając się czy zacząć od wymiany zamków w drzwiach, czy od wyjęcia pustych flaszek z kolumn głośnikowych pozbawionych membran.

Zwerbowanie nowego aktywu nie zajęło mi wiele czasu. Już po dwóch tygodniach, w marcu 1982 roku odbyło się zebranie organizacyjne nowego aktywu. A tworzyli go: Adam „Piko” Biegański – technik (student Budownictwa, pozostały po ekipie Korpaka, jedyny który wtedy wiedział jak włączyć reflektor nie „wybijając” korków, wziął później do naprawy klubowy discolor i zniknął na zawsze), Jurek Kowalczyk – technik (student Górniczego, fachowiec), Tadziu Skotnicki – technik (student Górniczego, fachowiec, autor „prądu podkładu” i „membrany biernej”), Marek Szypułka – plastyk (student Architektury, zdolny i wiecznie nie mający czasu), Artur Skrabski „Kurt” – prowadzący kawiarenkę jazzową „Bloomdido” (student Budownictwa, później także jeden z klubowych fotografów), Krzysiu Ciwis, Sobik

i Tomek Orzechowski – bramkarze (studenci Górniczego, trochę dżudocy), Andrzej Wilk „Wilu” – z-ca kierownika ds. finansowych (student Budownictwa, autor koncepcji podziemnego, podświetlanego basenu z gołymi laskami, przykrytego przezroczystym „parkietem”), Tomek Partyka – z-ca kierownika ds. programowych (student Architektury), Janusz Hetmańczyk - kierownik (student Górniczego). Bufet prowadził ajent Alma Service Andrzej Wnuk „Karaś” z żoną Basią, sprzątała w klubie pani Gienia z „Ziemowita”.

Wsparcie medialne zadeklarowali radiowcy z ORS „Centrum” – Jarek Sołtysek „Muppet” (student Architektury) i Tomek Rączkiewicz.

Technicy zabrali się za naprawę wzmacniaczy, kolumn głośnikowych i zamków.

Kurt zainicjował prezentację ambitnego jazzu w ramach kawiarenki „Bloomdido”, uruchomiliśmy pierwsze dyskoteki. Jedną z pierwszych autorskich imprez w klubie była wystawa tkanin artystycznych Karoliny Możejko, studentki Architektury.

Pierwszy koncert w nowej kadencji dali 15 kwietnia 1982 roku Bogdan Mizerski (kontrabas)

i Bogusław Torbus (vocal). Sztuka nazywała się „Poesy jazz” i była artystycznie piękna.

Torbus recytował poezje, a Mizerski wyżywał się na basie. Technicznie była to katastrofa. Wzmacniacz „Akord” padł na wstępie, a wysłużony „Eltron 100” wydawał z siebie rzężenie.

Byliśmy jednak wniebowzięci; to była pierwsza muzyczna impreza „live” w naszym klubie!

Dalsze plany, już poważniejsze – „Trzeci oddech kaczuchy”, Paweł Ostafil, Elżbieta Mielcarek, Martyna Jakubowicz, Jacek Skubikowski, Gintrowski-Łapiński – były już zakontraktowane. Dla dużych wynajęliśmy u Jurka Malitowskiego Kinoteatr „X”, mniejsi mieli koncertować w sali „Programu”...

3 maja w miasteczku studenckim i na uczelni zaczęły się demonstracje przeciwko

- zawieszonemu tylko - stanowi wojennemu (stukało się łyżką w parapet, prawda Muppet...).

4 maja 1982 roku, w trakcie dyskoteki, klub odwiedzili osobiście Rektorzy Starczewski, Zarzycki i Sitko, w towarzystwie dyrektora Wydrychiewicza, obwieszczając zawieszenie działalność klubów studenckich do odwołania w związku z antysocjalistycznymi wystąpieniami przeciwko władzy ludowej, WRON-ie, PRON-ciu itp.

Wróciła godzina milicyjna, odcięto znów telefony, przypomniano nam że wszakże trwa „ciemna noc stanu wojennego bananowej junty Jaruzelskiego” (to cytat zasłyszany przez Kurta w Radiu WE).

„Wadza” nie popuściła do 5 lipca 1982 r. Wtedy uznawszy, że studenci wyjechali na wakacje, „odwiesiła” kluby.


W drodze wyjątku 27 maja ojcowie uczelni zgodzili się na możliwość oglądania przez studentów w sali klubu meczów hiszpańskiego Mundialu (Belgia-Polska 0:3, się grało...). Zebraliśmy wtedy za wejściówki na transmisję meczy parę groszy dla „Monaru” Marka Kotańskiego.


Awersja władz stanu wojennego do klubów studenckich, w tym i do klubu „Program” nie wzięła się znikąd. Środowisko klubowe było od zawsze miejscem ogniskowania się nieprzychylnych dla władzy poglądów młodej inteligencji i twórczego ich wyrażania. Obojętne czy w czasach „schyłkowego Gierka”, czy czasach posierpniowej euforii ’80, czy też czasach „ciemnej nocy stanu wojennego bananowej junty Jaruzelskiego” kluby studenckie był trybuną dla wolnościowych, patriotycznych wystąpień. Czasem przybierały one kabaretową formę „Teya” czy Warchoła, już to bardowską Jacka Kaczmarskiego, Piotra Bakala lub charyzmatycznych braci Stefańskich. Czasem po prostu wykonawcy razem z publicznością śpiewali „Mury” czy piosenkę o ścierwojadach i bocianie co ma „dziób czerwony, kuper biały”. W „Programie” nastroje opozycyjne wobec ówczesnej władzy były szczególnie widoczne. Udało nam się stworzyć możliwości do prezentowania „nieprawomyślnych” treści przez braci Stefańskich „Bez Jacka”, Pawła Orkisza z grupą „Passs”, Piotra Bakala, „Zespół Reprezentacyjny”, Staszka Klawe, Olka Grotowskiego z Gosią Zwierzchowską, Marka Górskiego z „Na gapę” czy grupę „I z Poznania, i z Torunia”. Wystawa „Student 82”, otwarcia której dokonywał solidarnościowy rektor prof. Petela wraz z szefową uczelnianej (zawieszonej już) „Solidarności”, milcząco wyrażała przygnębienie środowiska i jego protest przeciwko stanowi wojennemu.

Nasi klubowicze prowadzili sprzedaż „cegiełek” na fundusz pomocy podziemnej „Solidarności”, zbierali pieniądze i paczki żywnościowe dla internowanych.

Działo się to w naszym klubie mimo tego, że oficjalnie firmowało go „reżimowe” SZSP,

a potem ZSP. Wspominam o tym, gdyż na koncercie z okazji XXV-lecia powstania NZS-u, prowadzący galę Bronisław Wildstein zawłaszczył dla NZS-u prawo do artystów, którzy „gitarą i piórem” wspierali ideały „Solidarności”. Może Wildstein nie słyszał o „Programie”? Cóż, wolno mu. Daleki jestem od dorabiania klubowi „Program” martyrologicznego imidżu. Świadectwem tamtych czasów niech zostaną kilometry taśm magnetofonowych z zapisem dźwięku z „Yapy-Bis” czy „Wielkiego Replay’a”, fotografie klubowej sali z lasem palców ułożonych na kształt pewnej litery i płomykami zapalniczek, „cegiełki” Solidarności, a nade wszystko wspomnienia uczestników klubowych imprez.


Moją największym sukcesem w klubie było „wychowanie” następców zdolnych utrzymać

i wzbogacać program w „Programie”.

Jarek Sołtysek „Muppet”, Fred Karzełek, Waldek Brojak i ich ekipy, to ludzie z którymi przyjemnością było pracować, a jeszcze większą – obserwować owoce tej pracy.
Naszą największą chyba porażką jest fakt, że dziś w „Programie” są „przeważnie tańce”.

Przypisy:

(*1) – wydawnictwo „Tradycje ruchu studenckiego na Politechnice Śląskiej (XXX lat)”,

SZSP, Gliwice 1975, str.62.

(*2) – wydawnictwo „Materiały sprawozdawcze RU, UKR, USK ZSP Pol. Śl. zo okres 5.III.1972 – 8.IV.1973”, Gliwice 1973, str.53 – 72.

(*3) – wydawnictwo „Program klubów studenckich Gwarek, Spirala, Kropka, Forum, Program 10.10.-10.11.1973”, Uczelniana Rada Klubów Studenckich, RU SZSP Gliwice,

4.X.1973 r., str.13.

(*4) – wydawnictwo „Informator Kluby studenckie dla studentów” RU, URKS, KK ZSP, Gliwice, XII 1973 r., str.6

(*5) – wydawnictwo „Program informator ŚRKS”, Śląska Rada Klubów Studenckich SZSP, Katowice 1979, XII 1979 r., str. 40.(*6) – wydawnictwo „Działalność organizacji młodzieżowych w 40-leciu Politechniki Śląskiej w Gliwicach”, ZSP, Gliwice 1984, str.178.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy