Janusz Korczak Jak kochać dziecko. InternatPobieranie 7.14 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar7.14 Kb.
Janusz Korczak
Jak kochać dziecko. Internat

[fragment]


Czy wychowawca nie rozumie, że znaczna część kar jest niesprawiedliwa?

Bójka.


- On mnie pierwszy uderzył. – Bo on się ze mną drażnił... Wziął i nie chciał oddać. – Ja tylko tak żartowałem... Przeszkodził, zamazał. – To nie ja, on mnie pchnął.

I ukarałeś bądź obu (dlaczego?), bądź starszego, który powinien ustąpić młodszemu (dlaczego?), bądź tego, który przez prosty przypadek uderzył boleśniej, szkodliwiej. – Ukarałeś, bo nie wolno się bić. – A czy wolno się skarżyć?

Wylał, przewrócił, złamał.

- Ja nienaumyślnie.

Powtarza twoje własne zdanie: ty każesz przebaczać, jeśli mu nieumyślną wyrządzą szkodę.

- Ja nie wiedziałem... Ja myślałem, że można.

Spóźnił się, bo... umie, ale...

Słuszne powody odrzucasz jako wykręty. To podwójna krzywda: i nie wierzysz mu, choć prawdę mówi, i ukarałeś niesprawiedliwie.

Niekiedy zakaz względny z racji przypadku staje się bezwzględnym. Niekiedy przestaje być zakazem.

W sypialni nie wolno hałasować, ale wolno rozmawiać przyciszonym głosem. Jeśli jesteś wesół, sam roześmiejesz się z niewinnego figla, gdy jesteś zmęczony, skarcisz zwykłą sypialnianą gawędę bodaj tylko szorstką uwagą:

- Dosyć tego gadania... Ani słowa więcej... Kto się raz jeszcze odezwie...

Nie wolno wchodzić do kancelarii, ale dzieci wchodzą. Dziś właśnie masz miesięczny rachunek, potrzebny ci spokój. – On nie wiedział, więc wszedł i oberwał. – Gdyby go nawet nie wyprowadzono za ucho, jeśli mu tylko powiedzieć:

- Po co tu wlazłeś? Wynoś mi się w tej chwili.

To i tak – gniew twój jest niezasłużoną karą.

[...]

Dzieci są kłótliwe? – Nieprawda – one są i zgodne, i wyrozumiałe. – Wpatrz się tylko uważnie w warunki ich pracy i współżycia. – Spróbuj czterdziestu urzędników posadzić w jednym pokoju, trzymać ich pięć godzin na niewygodnych ławkach przy odpowiedzialnej pracy pod bezustanną czujną kontrolą zwierzchnika – oni oczy sobie wydrapią.Wsłuchaj się w skargi dzieci i badaj, a znajdziesz sposoby, by niejednemu zaradzić i dać zadośćuczynienie. [...]

Zdaje mi się, że wychowawca, który nie lubi skarg, w równej mierze nie toleruje – próśb. Pragnąc jednak i tu znaleźć motyw słuszny, opiera go na zasadzie głoszącej:

„Wszystkie dzieci są na równych prawach. Żadnych wyjątków, żadnych przywilejów”.

Czy słusznie? – Może tylko wygodnie?[...]

Biada dzieciom i wychowawcy, który potrafi stłumić każde nieobjęte regulaminem życzenie. Dzięki nim bowiem, jak dzięki skargom, poznajesz większość tajemnic duszy dziecięcej.


Jak kochać dziecko. Internat, 1920
: strony -> gadaninki
strony -> W: The Peculiarity of Man, nr 16, Toruń 2012, s. 8-37 konflikt I antynomia jako metodologiczne kategorie funkcjonalno-pragmatycznej koncepcji doświadczenia
strony -> Matematyczne podstawy informatyki Rozdział Matematyczne podstawy informatyki
strony -> Reformacja i wyznania reformowane podręcznik, str. 157-162
strony -> Dla nauczyciela I dyrektora w procedurze
strony -> Msza Święta Wieczerzy Pańskiej Archikatedra Oliwska 2010 Wielki Czwartek, Msza Wieczerzy Pańskiej
strony -> Metafora: funkcja myślenia czy zabieg semiotyczny
strony -> Tatiana Biełous. Wskrzeszona w kostnicy po 72 godzinach pobytu w raju i piekle. „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą”
strony -> 1. Destalinizacja- „odwilż popaździernikowa
strony -> Gmina szczurowa
gadaninki -> [Janusz Korczak] [Pytania i myśli na łamach „Kolców ]
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy