Strona główna

Jedno. Od kandydata na to stanowisko wymagamy


Pobieranie 7.69 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar7.69 Kb.


Konkurs na stanowisko adiunkta z habilitacją w Studium Europy Wschodniej.


Liczba miejsc- jedno.
Od kandydata na to stanowisko wymagamy:

 • stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych;

 • dobrej znajomości historii i zagadnień współczesnych obszaru Europy Środkowej i Wschodniej

 • wiedzy z zakresu zagadnień demograficznych, ekonomicznych, geograficznych, geografii wyborczej, narodowościowych i religijnych Europy Środkowej i Wschodniej;

 • dużego doświadczenia w analizie badań ankietowych, badań ilościowych;

 • dobrej znajomości języka angielskiego i ew. innego języka zachodniego;

 • dobrej znajomości języka rosyjskiego;

 • doświadczenia w prowadzeniu zajęć akademickich;

 • doświadczenia w realizowaniu projektów naukowych;

 • nieposzlakowanej opinii pod względem postawy osobistej jako badacza i nauczyciela akademickiego;

 • deklarowania Uniwersytetu Warszawskiego jako pierwszego miejsca zatrudnienia, jako pracownika dydaktycznego.


Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

  • podanie o zatrudnienie (dwa egzemplarze);

  • dyplom doktora habilitowanego nauk humanistycznych (kopia);

  • życiorys (dwa egzemplarze);

  • kwestionariusz osobowy (dwa egzemplarze ze zdjęciami);

  • wykaz publikacji;

  • 2 opinie samodzielnych pracowników naukowych o kandydacie (jednego spoza UW);

  • inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy (z inicjatywy kandydata).

Dokumenty będą przyjmowane w sekretariacie Studium Europy Wschodniej UW, Pałac Potockich, klatka C. pok. C10

w terminie 15 marca 2016 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 5 kwietnia 2016 r.
Decyzja o zatrudnieniu zostanie podjęta w trybie określonym w ustawie o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365).

Proponuję następujący skład Komisji:

Członkowie:

1. dr hab. Kazimierz Jurczak

2. prof. dr hab. Leszek Zasztowt

3. prof. dr hab. Andrzej Żbikowski
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość