Język angielski, klasa III zeszyt współpracy z rodzicamiPobieranie 284.39 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar284.39 Kb.

powerpluswatermarkobject153782605


Język angielski, klasa III

Zeszyt współpracy z rodzicami
Zeszyt współpracy z rodzicami został stworzony po to, aby ułatwić rodzicom i opiekunom czynne uczestnictwo w nauce dziecka oraz pomóc im zachęcić dziecko do kontaktu z językiem angielskim w życiu codziennym. Im częściej dziecko ma kontakt z językiem obcym, tym szybsze są jego postępy w nauce.

Dzieci najłatwiej przyswajają i utrwalają wiedzę poprzez zabawę, dlatego Zeszyt zawiera propozycje różnego rodzaju gier i zabaw, które rodzic może z łatwością, bez specjalnego przygotowania organizować w domu. Ponadto Zeszyt zawiera listę słów i zwrotów z wymową, teksty piosenek, które uczeń poznaje na lekcji. Dzięki temu rodzic wie, jaki materiał został wprowadzony w trakcie zajęć i co może wykorzystywać we wspólnych zabawach z dzieckiem.Rodzic może skutecznie pomagać dziecku w nauce języka angielskiego, nawet jeśli sam nim nie włada. W zabawach to przede wszystkim dziecko ma posługiwać się językiem angielskim. Wsparcie stanowią płyty: płyta z piosenkami, które dziecko poznaje na lekcji oraz CD-ROM, na którym zamieszczone są historyjki z podręcznika w wersji animowanej oraz rozmaite gry językowe. Warto także wspólnie z dzieckiem przeglądać Zeszyt ćwiczeń English Quest 3, w którym wszystkie polecenia są podane w języku polskim, co ułatwia sprawdzanie wykonania zadań.

Dziecko powinno mieć kontakt z językiem angielskim każdego dnia (min. 30 minut) najlepiej o stałych porach. Ustalcie z dzieckiem kiedy będzie najbardziej odpowiednia pora na naukę i pilnuj, aby dziecko przestrzegało wyznaczonego terminu. CODZIENNIE dziecko powinno uczyć się słownictwa, śpiewać piosenkę angielską, oglądać historyjkę animowaną, czytać zadane teksty lub ćwiczyć pisownię wszystkich przerabianych słów.

W klasie III pojawiają się umiejętności, które nie są wymagane w klasach poprzednich: tworzenie kilkuzdaniowych wypowiedzi pisemnych i ustnych oraz poznawanie zagadnień gramatycznych. Te trudne umiejętności można wyćwiczyć, ale tylko dzięki systematycznej pracy. Pomagaj dziecku w nauce języka angielskiego: zachęcaj, aby przeczytało historyjkę różnym członkom rodziny, rób dziecku dyktanda z poznanych na lekcji wyrazów, zachęcaj dziecko, aby mówiło pełnymi zdaniami, sprawdź czy dziecko odrobiło zadanie domowe.

Gry i zabawy

Przedstawione poniżej gry i zabawy mogą być stosowane z każdym zestawem słownictwa w rozdziałach 1–7 Książki ucznia. Każdorazowo poprawność odpowiedzi dziecka można sprawdzać, korzystając z tabeli ze słownictwem i zwrotami, zamieszczonej na początku każdego rozdziału w Zeszycie. Gry oznaczone symbolem * wymagają od rodzica / opiekuna podstawowej znajomości języka angielskiego.Zgadnij, co zniknęło

Przygotuj karteczki i na części z nich napisz z dzieckiem wyrazy z danego rozdziału (lub z kilku rozdziałów). Na drugiej części zróbcie odpowiadające wyrazom ilustracje. Wybierz jedną z grup, np. karty wyrazowe, i rozłóż je przed dzieckiem. Poproś dziecko, aby przyjrzało się wyrazom i postarało się je zapamiętać. Następnie poproś, aby dziecko zamknęło oczy, a ty w tym czasie schowaj jedną, dwie lub trzy kartki, nie zmieniając układu pozostałych. Zapytaj dziecko, co zniknęło. Zamieńcie się rolami. Możecie zamiast kart wyrazowych użyć kart obrazkowych.Rekin

Ty i dziecko w myślach wybierzcie po jednym słowie z danego rozdziału i nie wypowiadajcie go na głos. Rozpocznij grę – zapisz pierwszą i ostatnią literę wyrazu, a pozostałe litery pomiędzy nimi zastąp poziomymi kreskami. Narysuj schody prowadzące do paszczy rekina, a na szczycie schodów ludzika. Dziecko próbuje odgadnąć słowo, podając kolejne litery. Jeśli litera występuje w wyrazie, zapisujesz ją we właściwym miejscu, a jeśli nie, zapisujesz ją obok i rysujesz strzałkę prowadzącą w dół schodów. Wygrywa osoba, która odgadnie więcej wyrazów, zanim przeciwnik narysuje wszystkie strzałki prowadzące do paszczy rekina. Jeśli potrafisz literować w języku angielskim, podawajcie angielskie litery, jeśli nie, możecie podawać litery w języku polskim.Memory

Przygotuj karteczki i na części z nich napisz z dzieckiem wyrazy z danego rozdziału (lub z kilku rozdziałów). Na drugiej części zróbcie odpowiadające wyrazom ilustracje. Rozłóżcie osobno na stole karty z wyrazami i karty z obrazkami w dwóch grupach, wyrazami i obrazkami do dołu. Następnie na zmianę odkrywajcie po jednej karcie z każdej grupy, starając się odnaleźć parę: obrazek i pasujący do niego wyraz. Jeśli odkryte przez was karty tworzą parę, zabieracie je i odkładacie na bok. Jeśli różnią się, odkładacie je na miejsce. W jednej kolejce gracz odkrywa tylko dwie karty i niezależnie od tego, czy znajdzie parę, czy nie, drugi gracz wykonuje ruch. Wygrywa osoba, która zbierze więcej par.Zapamiętaj kolejność

Przygotujcie zestaw kart wyrazowych z wybranego rozdziału i odpowiadające im karty obrazkowe. Daj dziecku kartki wyrazowe, a swoje kartki z obrazkami rozłóż przed sobą, jedna obok drugiej w rzędzie. Poproś, aby dziecko przyjrzało się obrazkom i postarało się je zapamiętać. Po chwili sprawnie obróć wszystkie karty, rewersem do góry i poproś, aby dziecko ułożyło swoje karty, wyrazowe w tej samej kolejności. Daj dziecku chwilę czasu na zastanowienie i ułożenie kart z wyrazami, a następnie kolejno odkrywaj swoje karty, w celu sprawdzenia zadania. Zacznijcie zabawę od kilku obrazków i wyrazów, by w kolejnych rundach dołożyć następne. Obserwuj dziecko i jeżeli uznasz, że nie jest w stanie zapamiętać większej liczby obrazków, nie dokładaj kolejnych, tylko wymień już przećwiczone na nowe. Możecie również zamienić się zestawami kart – ty układasz karty z wyrazami, a dziecko odpowiadające im karty obrazkowe.Literowanie*

Przygotuj karteczki i na części z nich napisz z dzieckiem wyrazy z danego rozdziału. Na drugiej części zróbcie odpowiadające wyrazom ilustracje. Wręcz dziecku karteczki z wyrazami i poproś, aby ułożyło wyrazy jeden pod drugim w kolejności alfabetycznej. Jeżeli dziecko ma problem z kolejnością liter w alfabecie, zapisz kolejne litery alfabetu na kartce i pomóż dziecku wykonać zadanie. Następnie obok wyrazów ułóżcie pasujące do nich ilustracje. W tym zadaniu możesz połączyć słownictwo z kilku rozdziałów. Jeżeli potrafisz literować w języku angielskim, na zakończenie zadania możecie kolejno przeliterować wszystkie ułożone wyrazy.Kolejność alfabetyczna

Przygotuj karty z wyrazami z danego rozdziału i rozłóż je na stole, wyrazami do dołu. Poproś dziecko, aby wylosowało kartkę i przeliterowało wyraz, który się na niej znajduje. Możecie również zapisywać wyraz literowany przez drugą osobę. Dziecko zapisuje wyraz literowany przez ciebie, a ty zapisujesz wyraz literowany przez dziecko. Następnie porównujecie wylosowaną karteczkę i zapisany wyraz.Układanie zdań*

Przygotuj karty wyrazowe z danego rozdziału i rozłóż je na stole, napisami do góry. Na zmianę wybierajcie wyrazy i układajcie z nimi zdania. Możecie również kolejno wybierać wyrazy i jednocześnie układać zdania z tym samym wyrazem lub wybierać wyraz, z którym zdanie ma ułożyć druga osoba.Ciepło – zimno

Przygotujcie zestaw kart z obrazkami z wybranego rozdziału (lub z kilku rozdziałów) i schowaj je w różnych miejscach w pomieszczeniu. Powiedz dziecku, ile obrazków schowałeś/schowałaś i poproś o ich znalezienie. Pomagaj dziecku, mówiąc: zimno, ciepło, cieplej, gorąco. Za każdym razem, gdy dziecko znajduje obrazek, podaje jego angielska nazwę.Wyścigi* Przygotujcie zestaw kart z obrazkami z wybranego rozdziału (lub z kilku rozdziałów) i porozkładajcie je w widocznych miejscach w domu. Następnie powiedzcie, co druga osoba ma przynieść, np. dziecko mówi: Bring me chocolate, please. (Proszę, przynieś mi czekoladę.), a rodzic mówi: Bring me sausages, please. (Proszę, przynieś mi kiełbaski.) i na sygnał start zaczynacie szukać odpowiedniego obrazka. Wygrywa osoba, która pierwsza wróci na miejsce z odpowiednim obrazkiem.

Dyktando

Po przećwiczeniu całego zestawu wyrazów z rozdziału (lub z kilku rozdziałów), możecie dyktować sobie na zmianę wybrane wyrazy i sprawdzać poprawność ich zapisania. Zabawę wygrywa osoba, która zrobi najmniej błędów w zapisanych przez siebie wyrazach.Piosenki

Odtwórz piosenki z danego rozdziału nagrane na płycie CD dołączonej do Książki ucznia. Poproś dziecko, aby śpiewało samodzielnie lub wraz z nagraniem i odgrywało treść piosenki, używając gestów, które zna z lekcji. Dołącz do dziecka, próbując naśladować jego ruchy.Wymowa wyrazów ze słowniczka.

Nie wszystkie dźwięki, które występują w języku polskim mają swoje przełożenie w języku angielskim np. głoskę „e’ wymawia się różnie (zależy to od wyrazu bed – łózko /bed/ vs. bat nietoperz /bæt/). Należy pamiętać o tej zasadzie. Wymowa w słowniczku jest połączeniem polskiej i angielskiej transkrypcji fonetycznej (zapisu jak się wyrazy wymawia). Połączenie wykorzystano w celu ułatwienia rodzicom i uczniom właściwe rozpoznanie wymowy wyrazu. Ponadto, do każdej sekcji w słowniczku dodany jest plik z wymową słów.Użycie przynajmniej niektórych symboli angielskiej transkrypcji fonetycznej jest niezbędne, aby uniknąć efektu bardzo negatywnego (zwłaszcza w długiej perspektywie nauczania), czyli wymawianie angielskich wyrazów z bardzo polskim akcentem.ʊ - wymawiamy jak pełne u (np. good - gʊd)

ɪ - wymawiamy między i/y (np. big - bɪg)

æ – wymawiamy między a/e (buzię układamy do wymowy a, ale mówimy e) (np. cat - kæt)

ə - krótkie e (np. ruler - rulər)

θf z językiem między zębami ( np. thanks – θænks)

ð- w z językiem między zębami (this - ðɪz)

ŋ – między n/g (sing - sɪŋ)

v – wymawiamy w

w – wymawiamy ł

ʳ- ledwo wymawialne r (car - kaʳ)

wszystkie dźwięki sz, cz, dż, ż wymawia się zmiękczając je (w podobny sposób mówią małe dzieci)Module Starter

Podstawowe pytania

What`syourname? –Jak masz na imię?

My nameis … -Moje imię to…
How areyou? –Jak się masz?

I`m fine, thankyou. –Dobrze, dziękuję.
How oldareyou? –Ile masz lat?

I`m … yearsold. –Ja mam … lat.
Where do you live? Gdzie mieszkasz?

I live in … –Ja mieszkam w …
How do youspell …? Jak przeliterujesz …?
Days of the week - Dnitygodnia

Monday – poniedziałek/mandeɪ/

Tuesday – wtorek/tjuzdeɪ/

Wednesday – środa/wenzdeɪ/

Thursday – czwartek/θeʳzdeɪ/

Friday – piątek/fraɪdeɪ/

Saturday – sobota/sætədeɪ/

Sunday–niedziela/sandeɪ/

What`s your favourite day?

Jaki jest twój ulubiony dzień?

/wots joʳfeɪwərɪtdeɪ/

My favourite day is ….

What do you do on …/Monday/?-

Co ty robisz w …/poniedziałek/?/wotdujudu on/
Seasons - Poryroku

summer – lato/saməʳ/

autumn – jesień/otəm/

winter–zima/wɪntəʳ/

spring – wiosna/sprɪŋ/
Months of the year – Miesiące

January –styczeń/dżænjuəri/

February –luty/februəri/

March –marzec/marcz/

April –kwiecień/eɪprəl/

May –maj/meɪ/

June –czerwiec/dżun/

July –lipiec/dżulaɪ/

August –sierpień/ogəst/

September –wrzesień/səptembər/

October –październik/oktoubər/

November –listopad /nouvembər/

December –grudzień/dɪsembər/

When`s your birthday? – Kiedymaszurodziny?

My birthday is in …

Msoundodule 1 /The library/Biblioteka

strona 7

listening to stories – słuchanie opowiadań/lɪsnɪŋ tu storiz/

watchingdvds –oglądanie DVD/woczɪŋdiwidiz/

using a computer– używanie komputera/juzɪŋəkəmpjutər/

readingbooks –czytanie książek/ridɪŋbʊks/

readingmagazines –czytanie magazynów/ridɪŋmægəzinz/

looking for information – szukanieinformacji/lukɪŋ for infərmeɪszən/

doinghomework – robienie zadań domowych/duɪŋhoumwərk/

writing an email –pisaniewiadomość email/raɪtɪŋenimeɪl/

What are you doing?- Co ty robisz?/wotaʳjuduiŋ/

I`m ….ingJa …

Are you ….ing?Czy ty…?

Yes, I am / No, I`m not. – Tak / Nie
strona 12

diary –pamiętnik/daɪəri/

comic –komiks/komɪk/

notebook – zeszyt/noutbʊk/

dictionary – słownik/dɪkszənri/

Is he …ing? Czy on …?

Yes, he is. / No, he isn`t.- Tak / Nie

Is she …ing?- Czyona …?Yes, she is. / No, she isn`t. – Tak / Nie
strona 74

neat –czysty/nit/

messy – brudny/mesi/

funny – śmieszny/fani/

sad –smutny/sæd/

interesting –interesujący/ɪntristiŋ/

boring nudny/borɪŋ/


Module 2 /Animals/ Zwierzęta

ssoundtrona 15

bear –niedźwiedź/beər/

tiger – tygrys/taɪgəʳ/

cheetah – gepard/czitə/

zebra – zebra/zebrə/

gorilla –goryl/gərɪlə/

seal – foka/sil/

whale –wieloryb/weɪl/

dolphin – delfin/dolfɪn/

kangaroo –kangur/kæŋgəru/

rhino – nosorożec/raɪno/

Do youlike …? – Czy ty lubisz …?Yes, I do. / No, I don`t. – Tak / Nie

Whatanimals do youlike? –Jakie zwierzęta lubisz?
strona 20

plants –rośliny/plants/

meat – mięso/mit/

fish –ryby/fɪsz/

fruit – owoce/frut/

eat –jeść/it/

He likes … - On lubi …

Shelikes … -Ona lubi …
strona 76

cow –krowa/kau/

horse –koń/hoʳs/

goat – koza/gout/

sheep – owca/szip/

goose –gęś/gus/

hen –kura/hen/Module 3 /The Olympics/Olimpiadasportowa
ssoundtrona 23

play football –grać w piłkęnożną/pleɪfʊtbol/

play tennis –grać w tenisa/pleɪtenɪs/

run –biegać/ran/

swim – pływać/swɪm/

skateboard –jazda na deskorolce/skeɪtboʳd/

do gymnastics –ćwiczyć

/dudżɪmnæstiks/ride a bike – jeździć na rowerze

/raɪd ə baɪk/do judo –ćwiczyć dżudo/du dżudo/

rollerblade – jeździć na rolkach

/rouləʳbleɪd/I can … ja umiem…but I can`t … - ale ja nie umiem…

Canyou …?- czy ty umiesz…? Yes, I can. / No, I can`t.- tak, umiem/ nie, nie umiem
strona 28

trainers –tenisówki/treɪnərz/

goggles –okulary/goglz/

racket –rakietka/rækɪt/

helmet –kask/helmɪt/

What sports can he do?- Jakie sporty on uprawia?
strona 78

pitch –boisko/pɪcz/

pool –basen/pul/

court –korttenisowy/koʳt/

track –tor/træk/

skatepark – skate park/skeɪtpaʳk/

gym –siłownia/dżɪm/

Module 6 A day in Your Life

/Dzień powszedni/
ssoundtrona 49

getupwstać/getap/

have a shower –wziąćprysznic/hæwəszaʊər/

get dressed –ubraćsię/get drest/

have breakfast zjeśćśniadanie

/hæwbrekfəst/go to school –pójść do szkoły

/gəʊtə skul/study –pouczyć się/stadi/

have lunch –zjeść drugie śniadanie

/hæw lancz/go home –pójść do domu/gəʊhoum/

have dinner –zjeśćobiad/hæwdɪnər/

go to bed –pójść spać/gəʊtəbed/

What do you do everyday? Co ty robisz codziennie?

I … (getup) everyday. Ja …(wstaję) codziennie.

I don`t … everyday. –Ja nie… codziennie
strona 54

in the morning –rano/ɪn ðə moʳniŋ/

in the afternoon – w południe /ɪnðiaftəʳnun/

in the evening –wieczorem

/ɪnðiivnɪŋ/atnight –w nocy/et naɪt/

What do you do …. /in the morning/?Co ty robisz?

What does she do /in the afternoon/?Co ona robi?

I getup– Ja wstaję

He getsup –on wstaje

Do you go to school? – czy ty chodzisz do szkoły?

Yes, I do. / No, I don`t.Tak, chodzę / nie, nie chodzę

Does he go to school? Czy on chodzi do szkoły?

Yes, he does. / No, he doesn`t.tak, on chodzi/ nie, nie chodzi

strona 84

What time is it? –Która jest godzina?/wot taɪmɪzɪt/

1:00 = It`s one o`clock.

1:15 = It`s quarter past one./kwotər/

1:30 = It`s half past one./haf/

1:31 = It`s twenty-nine to two.

1:45 = It`s quarter to two.

When do you …. /getup/? – O której ty …(wstajesz)?

I …. /get up/ at 7 o`clock

Module 4 /Museum of Natural History/

Muzeum historii naturalnej

ssoundtrona 33

wings –skrzydła/wɪŋz/

teeth –zęby/tiθ/

tail –ogon/teɪl/

legs –nogi/legz/

eyes –oczy/aɪz/

mouth –usta/maʊθ/

neck – szyja/nek/

claws –pazury/kloz/

body – ciało /bodi/

head –głowa/hed/

It`s got … - Ono ma …

It hasn`t got … -Ono nie ma…

Has it got …? -Czy ono ma …?

Yes, it has. / No, it, hasn`t.- Tak / Nie
strona 38

big –duży/bɪg/

small –mały/smol/

short –niski/szoʳt/

tall –wysoki/tol/

fast – szybki/fast/

slow –wolny/slow/

Haveyougot …? Czy ty masz…?Yes, I have. / No, I haven`t.- tak, mam/ nie, nie mam
strona 80

fur –futro/fer/

fins –płetwy/fɪnz/

paw –łapa/po/

trunk –trąba/trank/

hooves –kopyta/huwz/

horn –róg/hoʳn/

It has got … -Ono ma…

It hasn`t got … -Ono nie ma

They have got … -Oni mają

They haven`t got … -Oni niemają

Module 7 Island

/Wyspa/

sound

strona 59

island –wyspa/aɪlənd/

river –rzeka/rɪwər/

lake –jezioro/leɪk/

mountain –góra/maʊntən/

forest –las/forɪst/

cave –jaskinia/keɪw/

waterfall –wodospad/wotərfol/

beach –plaża /bicz/

palm tree –palma/pam tri/

path –ścieżka/paθ/

There`s a…. (beach) – Jest … (plaża)

There are …. (beaches) Są … (plaże)

Is there … ( a beach)?- Czy jest… (plaża)?

Yes, there is. / No, there isn`t.- Tak, jest/ Nie, nie ma

Are there … (mountains)?- Czysą …(góry)?

Yes, there are. / No, there aren`t.- Tak, są./ Nie, nie ma.
strona 64

in – w

on - na

next to –obok

opposite –naprzeciwko /opəzɪt/

under – pod/andər/

behind –za/bɪhaɪnd/

in front of –przed

Where`s the …? Gdzie jest…? It`s …. – To jest …

Where are ….?- Gdzie są …?They`re … - To są…

strona 86

sunbathing –opalanie się/sanbeɪθɪŋ/

hiding –chowanie się/haɪdɪŋ/

sailing –żeglowanie/seɪlɪŋ/

takingphotos –robienie zdjęć

/teɪkɪŋfəʊtəʊz/walking –spacerowanie/wokɪŋ/

fishingłowienieryb/fɪszɪŋ/

Module 5 /Space Café/

Kosmiczna kawiarnia

sound

strona 41

chocolate –czekolada/czoklət/

icecream –lody/aɪskrim/

sandwiches –kanapki/sænwɪczɪz/

chicken – kurczak/czɪkɪn/

salad –sałatka/sæləd/

spaghetti –spaghetti

sausages – kiełbaski/sosɪdżɪz/

potatoes –ziemniaki/pəteɪtəʊz/

eggs – jajka/egz/

meatballs –klopsiki/mitbols/

I want to eat .. –ja chcę zjeść…

I don`t want to eat … -ja nie chcę zjeść…

Do you want to eat …?- czy ty chcesz zjeść…?

What do you want to eat? –co ty chceszzjeść?

How much is …? Ile to kosztuje?It`s …

How much are …? Ile kosztują … They`re …
strona 46

the Moon – księżyc/ðəmun/

the Earth – Ziemia/ðɪerθ/

planets –planety/plænɪts/

stars – gwiazdy/staʳz/

alien – kosmita/eɪliən/

UFO – ufo

What does he want to eat? – Coon chcezjeść?

He wants to eat …
strona 82

circle –koło/seʳkl/

triangle –trójkąt/traɪæŋgl/

square –kwadrat/skweəʳ/

oval –owal /əʊvl/

rectangle –prostokąt/rektæŋgl/

star gwiazda/staʳ/

cyfry 10 – 100

10 – ten

20 – twenty

30 – thirty

40 – forty

50 – fifty

60 – sixty

70 – seventy

80 – eighty

90 – ninety

100 – one hundred
Piosenki
Moduł Starter
CD 2 Days of the week (Dnitygodnia)

What day is it today?

Is it Monday or Tuesday?

Is it Wednesday or Thursday or is it Friday?

It`s …
CD 3 Everybody stand up (Wszyscywstańcie)

Everybody stand up

Clap your hands

And Shake your legs

Everybody sit down

Look at the board, look straight ahead

Are you ready for English? Yes
CD 4 It`s time for English (Czasnaangielski)

1,2,3,4,5

Find your book, find your pencil

Come on everyone

It`s time for English

5,4,3,2,1

Let`s go
CD 5 Everybody stop now

Everybody stop now 2x

It`s the end of the class

It`s time to tidy up now 2x

It`s the end of the class
CD 6 It`s time to finish

It`s time to finish all today

What English words can you say?

Pick up your books, put them away

See you for English on …
CD 7 Put your things away

1,2,3,4,5

Close your books

Tidy up now

English class is finished

It`s time to put your things away

5,4,3,2,1

Moduł 1
What are you doing in the library? CD 11

(Co robisz w bibliotece?)

What are you doing in the library?

I’m reading books.

I’m reading magazines.

I’m looking for information.

I’m watching DVDs.

I’m doing fine!

I’m having a good time!

What are you doing

in the library?

Are you listening to stories?

Yes, I am. I like it a lot!

Are you using a computer?

No, I’m not.

I’m doing fine!

I’m having a good time!CD 8 The months (Miesiące)
The year has got twelve months

January, February, March

April, May and June.

Holidays are coming soon!

July, August, September,

October, November.

The last one is December.

All twelve months of the year.


CD 9 Quest School for Investigators

(Szkoładlaposzukiwaczy)
Quest School for Investigators.

Welcome everyone!

Explore the world,

collect information and have lots of fun.

Quest School for Investigators.

Ready 3,2,1!

Let`s speak English,

work together and have lots of fun!


CD 10 The alphabet
A is for apple, B is for book, C, D, E, F, G

H is for happy, I, J is for jump, K, L, M, N, O, P

Q is for queen and R is for rap, S, T, U and V

W is for white and window,

X, Y, Zee or Zed.

That`s the ABC!

How do you spell cat? C-A-T

How do you spell dog? D-O-G

How do you spell rap? R-A-P

Rapping the ABCModuł 1
The notebook (Zeszyt) CD 13
I’m writing in my notebook.

She’s writing in her diary.

Come on! Have a quick look

at our comic and dictionary!Moduł 2
Do you like animals? CD 14

(Czy lubisz zwierzęta?)
I likeanimals!

Different kinds of animals.

Rhinos, cheetahs and tigers, too.

And do you like gorillas?

Yes, I do!

I love animals!

Different kinds of animals.

Whales, dolphins and seals, too.

And do you like kangaroos?

Yes, I do!Moduł 2
Animal food CD 16

(Pożywienie zwierząt)
Let’s find out what animals eat.

Dolphins eat fish.

Gorillas eat fruit.

Kangaroos eat plants

and tigers eat meat.

Now we know what

animals eat. (x2)


Moduł 3
What sports can you do? CD 17

(Jaki sport potrafisz uprawiać?)

Run, jump, play.

What sports can you do?

I can swim. Splash, splash!

But I can’t rollerblade. Zoom, crash!

Can you play basketball?

Yes, I can.

Me too. Me too.

Run, jump, play.

What sports can you do?

I can play tennis. Whack!

But I can’t ride a bike. Zoom, crash!

Can you do gymnastics?

Yes, I can.

Me too. Me too


Moduł 3
Sports equipment CD 19

(Sprzętsportowy)

I’ve got my helmet and trainers.

My goggles and racket, too.

Today I’m feeling sporty.

What sports can I do?
Moduł 4
The dinosaur CD 20

(Dinozaur)
A giant body and scary claws.

Let’s sing about dinosaurs.

Has it got a tail?

Yes, it has.

Has it got wings?

Yes, it has.

And it’s got a head and eyes, too.

And I can see it looking at you.

A giant body and scary claws.

Let’s sing about dinosaurs.

Has it got a mouth?

Yes, it has.

Has it got legs?

Yes, it has.

And it’s got a neck and teeth, too.

And I can see it looking at you. RUN!Moduł 4
Adjectives CD 22

(Przymiotniki)
Big or small.

Big or small.

Tall or short.

Tall or short.

Fast or slow.

Fast or slow.

It’s got big claws.

It’s got big claws.

What is it?

What is it?

It’s a dinosaur!

It’s a dinosaur!Moduł 5

I’m so hungry! CD 23

(Jestem taki głodny!/ taka głodna!)
I’m so hungry,

I want something to eat!

Do you want to eat sandwiches?

No, I don’t.

Do you want to eat chicken?

Yes, I do.

I want to eat chicken.

Mmm, chicken and salad, too!

I’m so hungry,

I want something to eat!

Do you want to eat sausages?

No, I don’t.

Do you want to eat meatballs?

Yes, I do.

I want to eat meatballs.

Mmm, meatballs and spaghetti, too!Moduł 5
Stars and the Moon CD 25

(Gwiazdyiksiężyc)
From the Earth, at night, we can count the stars

and see the planets and the Moon.

It’s daytime now, here comes the Sun.

Goodbye stars, see you soon!Moduł 6

My day CD 26

(Mój dzień)

In the morning, I get up, I have a shower

and get dressed.

I have breakfast, I go to school

and study hard with friends like you.

I study English, I study maths. I have lunch,

and play games, too.

Then I go home and I have dinner.

I go to bed, in my bedroom.


Moduł 6
The time CD 28

(Czas)
It’s seven o’clock in the morning. It’s time to get up, Fred.

It’s one o’clock in the afternoon. It’s time for lunch, Fred.

It’s half past nine at night. Why aren’t you in bed, Fred?
Moduł 7
There’s an island CD 29

(Jest tam wyspa)

In the middle of the island

there’s a big palm tree.

And from the top of that tree,

what can you see?

There’s a lake and there’s a cave.

There’s a river and a beach.

There’s a forest and a path.

There’s a mountain and a waterfall.

In the middle of the island

there’s a big palm tree.

And from the top of that tree,

whatcanyousee?


Moduł 7
Prepositions CD 31

(Przyimki)
Things in different locations.

What can you find?

On, in, opposite, next to,

in front of, behind.


: container
container -> Podstawowe pojęcia i definicje związane z ruchem i aktywnością człowiek
container -> Trójka” na piątkę !
container -> Temat lekcji
container -> Kartka z kalendarza
container -> Baśnią przygotowują dziecko do odbioru literatury pięknej. Wszystkie informacje z lektury baśni mają niebagatelny wpływ na rozwój świadomości otwartej, akceptującej, a przede wszystkim radzącej sobie z trudnymi problemami
container -> Nazwisko i Imię Deklaracja
container -> Konstytucja 3 Maja. Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r
container -> Kl III a, wych p. Ewa Krahel
container -> Sprawozdanie z realizacji zadań zwiazanych z obchodami 150 rocznicy urodzin stefana żeromskiego w samorzadowej szkole podstawowej nr 3 im. Stefana żeromskiego w suchedniowie
container -> Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielinie bierze udział w I edycji akcji „Warto być dobrym” organizowanej przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” pod patronatem Minister Edukacji Narodowej I unesco
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy