Strona główna

K9 – wpływ czynników społeczno-kulturowych na zdrowie i procesy chorobowe


Pobieranie 17.19 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar17.19 Kb.
K9 – wpływ czynników społeczno-kulturowych na zdrowie i procesy chorobowe
Matsumoto, psychologia międzykulturowa, rozdz. kultura a zdrowie

 • różnice kulturowe dotyczące definicji zdrowia

- who – 1948 – stan pełnego dobrostanu fizycznego psychicznego i społecznego a nie tylko brak choroby lub innej niemocy

- kultura zachodnia – biomedyczny model zdrowia i choroby; źródłem choroby patogeny, czynniki wewnętrzne; zdrowie – brak choroby; terapia – usunięcie czynników wewnętrznych

- kultura chińska, starożytnej Grecji, indian – zdrowie to brak stanów negatywnych i występowanie stanów pozytywnych; zdrowie – równowaga między jednostką a naturą;

- twardość – nie tylko brak chorób ale występowanie pozytywnych stanów zdrowia • kultura a spostrzeganie ludzkiego ciała

- teoria Hipokratesa – większość współczesnych państw uprzemysłowionych - ciało z czterech pierwiastków: krew, flegma, żółta żółć, czarna żółć; nadmiar lub niedobór – choroba

- Ameryka łacińska – równowaga między gorącem a zimnem w ciele • wpływ czynników społeczno-kulturowych na zdrowie somatyczne i procesy chorobowe

- psychospołeczne determinanty zdrowia i choroby

 • badania związku między wzorem zachowania A (presja czasu, pośpiech, pobudzenie i drażliwość, rywalizacja, wrogość, gniew) a chorobami układu sercowo-naczyniowego wykazały pozytywną korelację

 • powstanie psychologii zdrowia

 • determinanty zbadane: bezrobocie, niemożność osiągnięcia celu, negatywne zdarzenia życiowe, stres, utrata bliskiej osoby, pesymistyczny styl atrybucji, twardość, status społeczno-ekonomiczny, depresja, wrogość, spostrzegany rasizm, dyskryminacja

- Izolacja społeczna a umieralność

 • 1979 – Kalifornia; im mniejsza liczba więzi społecznych tym wyższy wskaźnik umieralności (kobiety i mężczyźni)

- indywidualizm a choroby układu krążenia

 • 1976 – USA; amerykanie japońskiego pochodzenia; im bardziej japoński styl życia tym rzadsza zachorowalność

 • 1988 – 8 grup kulturowych; wymiar I-K; im bardziej indywidualistyczna kultura tym zachorowalność większa (amerykanie pochodzenia europejskiego – mnisi z zakonu triapistów)

 • Czynniki wpływu – wsparcie społeczne lub izolacja społeczna; związki społeczne jako bufor chroniący przed stresem i napięciami

- związki między pozostałymi wymiarami kultury a innymi chorobami

 • Dystans władzy – im większy dystans tym częstsze infekcje i choroby pasożytnicze, rzadsze nowotwory złośliwe, choroby układu krążenia i choroby serca

 • Indywidualizm – im większy tym częstsze nowotwory złośliwe i choroby serca, rzadsze infekcje pasożytnicze i choroby układu mózgowo-naczyniowego

 • Unikanie niepewności – im większe tym częstsze występowanie chorób serca, rzadsze choroby układu mózgowo-naczyniowego i oddechowego

 • Męskość – im większa tym częstsze choroby układu mózgowo-naczyniowego

 • Integracja społeczna (sprzyjanie spotykaniu się jednostek w środowisku) – im większa tym częstsze choroby układu mózgowo-naczyniowego, wrzody żołądka i dwunastnicy, nowotwory żołądka, okrężnicy, odbytnicy, esicy i odbytu

 • Orientacja do wewnątrz

 • Reputacja – istotnie skorelowana z niewydolnością mięśnia sercowego, nowotworami okrężnicy, odbytnicy, esicy i odbytu, nowotworami tchawicy oskrzeli i płuc

 • Moralność – istotnie związana z marskością wątroby

- rozbieżności kulturowe a zdrowie somatyczne

 • Rozbieżności kulturowe – między wartościami osobistymi a społecznymi

 • Im większe rozbieżności -> silniejszy stres psychiczny -> wzmożona potrzeba radzenia sobie -> podwyższony poziom lęku i depresji -> powstawanie i narastanie problemów zdrowotnych

- kultura a zaburzenia odżywania

 • Ujemna korelacja między wagą ciała a poziomem dochodów w USA

 • Różne ideały piękna, postawy wobec szczupłości i otyłości w różnych kulturach

 • Kulturowe wartości postawy przekonania opinie dotyczące zamożności dostatku piękna atrakcyjności władzy -> postawy wobec wagi sylwetki jedzenia -> zachowania zdrowotne: jedzenie dieta ćwiczenia

- kultura a samobójstwo

 • Japonia – kamikadze, seppuku

 • Czynniki determinujące

– głębokie przemiany kulturowe – Indianie, Hawajczycy, grecy, Anglicy, Eskimosi

- silne poczucie kontroli zewnętrznej

- indywidualizm

- religia nie potępiająca samobójstwa • Wpływ kultury na postawy i przekonania dotyczące zdrowia i choroby

- Postawy wobec opieki zdrowotnej i leczenia

- Atrybucje dotyczące przyczyn zdrowia i choroby

- Dostępność opieki zdrowotnej i systemu usług medycznych

- Zachowania związane z poszukiwaniem pomocy • Model wpływu na stan zdrowia somatycznego

- styl życia i zachowania warunkowane kulturowo

 • Dieta

 • Ćwiczenia fizyczne – poziom aktywności

 • Zachowania związane ze zdrowiem – tytoń, alkohol

 • Emocje, stres, radzenie sobie

- postawy i przekonania warunkowane kulturowo

 • Definicje zdrowia

 • Spostrzeganie ciała

 • Atrybucje przyczyn chorób

 • Postawy wobec zdrowia i choroby

 • Umiejscowienie poczucia kontroli

 • przestrzeganie zaleceń lekarskich

 • Poszukiwanie pomocy]

 • Sieci społeczne i wsparcie

- Środowisko

- system opieki zdrowotnej

 • Jakość opieki

 • Systemy, organizacje

 • ubezpieczenie

 • różnice kulturowe w podejściu do leczenia chorób

- różne systemy opieki zdrowotnej

 • wolnorynkowe – potrzeby jednostek i grup zaspokajane przez prywatny sektor usług medycznych; USA, Filipiny, ghana

 • opiekuńcze – Francja, Brazylia, birma

 • wszechstronne – Szwecja, Kostaryka, Sri lanka

 • socjalistyczne – byłe ZSRR, Kuba, chiny

- Tworzenie wrażliwych kulturowo metod leczenia


www.nonameuwb.eu
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość