Strona główna

Kalendarium dla miasta Radomia: VIII-IX w


Pobieranie 16.99 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar16.99 Kb.

Program ochrony środowiska dla miasta Radom na lata 2005 - 2012

ZAŁĄCZNIK NR 3do Programu ochrony środowiska dla gminy Radom na lata 2005 - 2012
Kalendarium dla miasta Radomia:


VIII-IX w. założenie wczesnośredniowiecznej osady w dolinie rzeki Mlecznej (w rejonie dzisiejszego Starego Miasta)

II poł. X w. budowa grodu obronnego zwanego Piotrówka

1155 pierwsza pisana wzmianka o Radomiu w bulli papieża Hadriana IV

ok.1300 Stary Radom otrzymuje prawa średzkie

1340 Kazimierz Wielki zakłada Nowy Radom

1360 Radom otrzymuje prawo magdeburskie

1360-1370 budowa kościoła św. Jana (farnego) z fundacji Kazimierza Wielkiego

1383 na sejmie w Radomiu obrano Jadwigę, córkę Ludwika, królową Polski

1401 w Radomiu zawarto pierwszą unię Polski z Litwa

1481 w Radomiu zamieszkał drugi syn Kazimierza Jagiellończyka, królewicz Kazimierz (obecny patron miasta), który pod nieobecność przebywającego na Litwie ojca sprawował stąd rządy w Koronie

1489 na radomskim zamku Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego Jan von Tieffen składa hołd królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi.

1505 obradujący w Radomiu sejm uchwala konstytucję "Nihil novi" oraz wydaje "Statut Łaskiego"- pierwszy zbiór ustaw państwa polskiego

1564 według przeprowadzonej lustracji Miasto liczyło 1800 osób, 180 domów, 14 jatek, 2 łaźnie i 2 młyny

1613 Radom staje się siedzibą Koronnego Trybunału Skarbowego

1628 Miasto niszczy wielki pożar

1656 podczas najazdu szwedzkiego, w Rynku, w domu nr 4 należącym do Adama Gąski kwateruje król szwedzki Karol Gustaw

1660 po opuszczeniu miasta przez Szwedów liczy ono 395 mieszkańców i 37 domów

1737-1756 budowa Kolegium Pijarów, według projektu Antonio Solariego

1763 przeniesienie Trybunału Koronnego do Warszawy, Radom liczy 1370 mieszkańców i 137 budynków

1767 Karol Radziwiłł zawiązuje w Radomiu konfederację reakcyjnej magnaterii i szlachty, uznającej carycę Katarzynę II za gwaranta ustroju Rzeczypospolitej

1787 Stanisław August Poniatowski powołuje w Radomiu Komisje Dobrego Porządku

1795 po II rozbiorze Polski Radom zostaje włączony do zaboru austriackiego i staje się siedzibą Komisji Województwa Sandomierskiego, Komisji Obwodowej, Trybunału Cywilnego i Sądu Pokoju

1817 założenie pierwszej świeckiej szkoły elementarnej

1819 Fryderyk August Schnierstein otwiera zakład garbarski, początkując przemysłowy rozwój miasta

1825-27 wzniesienie gmachu Komisji Województwa Sandomierskiego według projektu Antonio Corazziego

1867 powstanie guberni radomskiej, jednej z najbardziej uprzemysłowionych w Królestwie Polskim, Miasto jako jedno z pierwszych w Królestwie otrzymuje kanalizację

1885 uruchomienie linii kolejowej z Dęblina do Dąbrowy Górniczej

1901 uruchomienie w Radomiu jednej z pierwszych w Królestwie elektrowni oraz miejskiej sieci oświetleniowej

1911 Radom liczy 51 934 mieszkańców

1920-1939 Radom wchodzi w skład Centralnego Okręgu Przemysłowego, powstają Fabryka Chemiczna, Wytwórnia Broni, gazownia miejska, fabryka telefonów, fabryka obuwia

1935 Radom uzyskuje połączenie kolejowe z Warszawą

1938 Miasto liczy 90 059 mieszkańców

1939-1945 Radom siedzibą dystryktu radomskiego w Generalnej Guberni

16 .01. 1945 wyzwolenie Radomia spod okupacji niemieckiej

1948-1975 otwarcie stałego Teatru Dramatycznego, początek budowy dzielnic "Obozisko" i "Planty", powstaje Wieczorowa Szkoła Inżynierska, następuje rozbudowa struktur przemysłowych miasta

1975 w wyniku reformy administracyjnej Radom zostaje stolica województwa

25.06.1976 radomscy robotnicy protestują przeciw polityce rządu i PZPR, Miasto staje się znanym ośrodkiem opozycji antykomunistycznej

04.06.1991 wizyta w Radomiu papieża Jana Pawła II

1996 radomska Wyższa Szkoła Inżynierska otrzymuję rangę Politechniki Radomskiej

1999 Miasto Radom uzyskuje rangę Powiatu Grodzkiego

Radom i Ziemia Radomska to miejsce urodzenia, życia i twórczości wielu sławnych ludzi:
 • Mikołaj z Radomia - najstarszy ze znanych imiennie polskich kompozytorów działający w I połowie XV wieku;

 • Jan Kochanowski (Jan Z Czarnolasu) (1530-1584) - najwybitniejszy poeta polskiego Odrodzenia;

 • Jacek Malczewski (1854-1929) - czołowy malarz okresu Młodej Polski, malował portrety, pejzaże obrazy symboliczne;

 • Józef Brandt (1841-1915) - artysta malarz, specjalizujący się w malarstwie batalistycznym, głównie scenki rodzajowe o tematyce polskiej i kozackiej.

 • Oskar Kolberg (1814-1890) - folklorysta, etnograf, muzyk i kompozytor;

 • Tytus Chałubiński (1820-1889) - lekarz, uczony, społecznik, odkrywca uzdrowiskowych właściwości Zakopanego zapalony taternik badacz przyrody tatrzańskiej i kultury góralskiej;

W Radomiu mieszkali lub tworzyli:
 • Witold Gombrowicz - światowej sławy dramaturg;

 • Włodzimierz Sedlak - wielki uczony, twórca polskiej bioelektroniki;

 • Leszek Kołakowski - filozof i publicysta;

 • Andrzej Wajda - reżyser filmowy;

 • Maria Fołtyn - słynna polska śpiewaczka operowa i propagatorka muzyki Moniuszki;

 • Iga Cembrzyńska - aktorka;

 • Jerzy Połomski - piosenkarz

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość