Strona główna

Karta analizy perinatalnej


Pobieranie 156.25 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar156.25 Kb.
Nazwa zakładu

KARTA ANALIZY PERINATALNEJ
urodzenia żywe i martwe oraz zgony wczesne (0-6) noworodków w oddziale noworodkowym oraz

po przekazaniu do OIOM-u lub do innych oddziałów pediatrycznych


  1. PORODY I URODZENIA ……… kwartał, Rok 2011
Masa urodzeniowa (g)

A. Porody

B. Urodzenia Noworodki

C. Zgony noworodków (0-6 dni = 168 godzin)

RAZEM

Samoistne

operacyjne

inne

Razem

w tym:

cięcie cesarskie

kleszcze

VE

pomoc ręczna

żywo

martwo

Razem

w oddziale

poza oddz. (w OIOM i innych)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

do 499
2

500-999
3

1000-1999
4

2000-2499
5

2500-2999
6

3000-3499
7

3500-3999
8

4000-4499
9

4500-4999
10

5000 i więcej
11

OgółemWypełnił: ………………………


Ordynator oddziału położniczego Ordynator oddziału neonatologicznego
………………………………………… ……………………………..…………………
Data: …………………
Uwaga: porody bliźniacze, wielopłodowe są kwalifikowane do masy urodzeniowej noworodków według płodu o większej masie

KARTA ANALIZY PERINATALNEJ


  1. POWIKŁANIA OKOŁOPORODOWE ……….. kwartał, Rok 2011
1

PORODY:

OGÓŁEM

amniocenteza

oxytocyna

prostaglandyna

w tym

a

Indukcja porodu
b

Stymulacja porodu
2

PORODY DROGAMI NATURY

OGÓŁEM

Samoistne

Pomoc

VE

Kleszcze
POWIKŁANIA
w tym*

a

anemia Hb<11 g/dl
b

krwotok z przetoczeniem ME (>500 ml)
c

PIH >140/90 mmHg
d

zespół HELLP
e

temp. >38 > 2 dni
f

pęknięcie krocza III stopnia
g

zakażenie układu moczowego (posiew)
h

zakażenie / posocznica
i

zakrzepica żył / zator
j

pobyt > 5 dni z przyczyn matczynych
k

pękanie macicy, uraz narządów sąsiednich
l

powtórne otwarcie jamy brzusznej
m

zakażenie rany powłok, krocza, macicy
n

wycięcie macicy całkowite / amputacja3

CIĘCIE CESARSKIE

OGÓŁEM

A. PLANOWANE

B. NAGŁE

pierwsze

następne: drugie, trzecie

pierwsze

następne: drugie, trzecie
POWIKŁANIA
w tym*

a

anemia Hb<11 g/dl
b

krwotok z przetoczeniem ME (>500 ml)
c

PIH >140/90 mmHg
d

temp. >38 > 2 dni
e

zespół HELLP
f

zakażenie układu moczowego (posiew)
g

zakażenie / posocznica
h

zakrzepica żył / zator
i

pobyt > 5 dni z przyczyn matczynych
j

uraz narządów sąsiednich (pęcherza moczowego, naczyń miednicy małej, inne)
k

powtórne otwarcie jamy brzusznej
l

zakażenie rany powłok, macicy
m

wycięcie macicy całkowite / amputacja4

Operacje położnicze w znieczuleniu:

OGÓŁEM

Ogólnym

podpajęczynówkowym

zewnątrzoponowym

w tym

a

powikłania anestezjologiczne
5

Ponowna hospitalizacja

OGÓŁEM

PSN

CC

VE/kleszcze


*  wpisać jedno główne powikłanie


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość