Strona główna

Karta Informacji Technicznej


Pobieranie 14.85 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar14.85 Kb.

Karta Informacji Technicznej

Silikon NL41 - formierski

K
ARTA INFORMACJI TECHNICZNEJSILIKON LAKMA NL41 – formierski

Jednoskładnikowe szczeliwo silikonowe o neutralnym systemie utwardzania
OPIS WYROBU:
Silikon LAKMA NL41 formierski jest jednoskładnikową, elastyczną masą wypełniająco-uszczelniającą o neutralnym systemie utwardzania alkoksy. Daje wysoko- i trwale elastyczne wypełnienie formy pomiędzy jej obudową (np. maty szklane i żywica poliestrowa a innymi masami silikonowymi np. 2 – komponentowymi) charakteryzujące się bardzo dobrą przyczepnością do tych materiałów. Wypełnienie formy Silikonem LAKMA NL41 formierskim charakteryzuje się bardzo niskim skurczem, jest trwałe, wysoce elastyczne, odporne na niskie (do -400C) i wysokie temperatury (do 2000C), na wiele czynników chemicznych, w tym na alkalia (świeży beton) i całkowicie odporne na zmienne warunki atmosferyczne.
ZASTOSOWANIE:
Silikon LAKMA NL41 formierski przeznaczony jest do produkowania elementów i całych form służących do wykonywania odlewów gipsowych, betonowych oraz z tworzyw. Zalecany jest także do napraw i uzupełniania form używanych.

Uwaga: Z powodu rozmaitości technologii i materiałów w formierstwie zalecamy każdorazowo w przypadku pracy z nowymi materiałami sprawdzić ich kompatybilność, w tym zwłaszcza sieciowanie elementów układu.

DANE TECHNICZNE:
System utwardzania: Alkoksy

Gęstość [ g/cm3 ]: 1,4

Twardość Shore’a po 14 dniach wg DIN 53505 [ Shore A ]: 26-28

Wytrzymałość na rozciąganie przy 100% wydłużeniu wg ISO 8339 [ N/mm2 ]: 0,45 – 0,51

Wytrzymałość przy zerwaniu wg ISO 8339 [ N/mm2 ]: 0,51 – 1,15

Wydłużenie przy zerwaniu wg ISO 8339 [ % ]: 400 - 600

Czas utwardzania wgłębnego: 2 mm/24 h

Czas powierzchniowego schnięcia ( obrabialność ) [ min ]: 20-25

Temperatura stosowania [ oC ]: +5 do +35

Odporność termiczna po utwardzeniu [ oC ]: -50 do +200


SPOSÓB STOSOWANIA:

Powierzchnia, na którą ma być stosowany silikon Silikon NL41 formierski , powinna być czysta, wolna od kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru, rdzy i innych substancji osłabiających przyczepność. W przypadku jego bezpośredniego nakładania na model zastosować środek antyadhezyjny np. Lakma – Silikol-100 lub -110. Silikon wycisnąć z folii, przy pomocy pistoletu ręcznego lub pneumatycznego, po czym rozprowadzić po modelu szpachelką lub pędzlem odpowiedniej grubości warstwę ( 5-10 mm), wygładzając w razie potrzeby pędzlem lub ręcznie (poprzez rękawicę gumową) po spryskaniu roztworem Lakma Profi-zwilżaczem do silikonu. Po związaniu zewnętrznej warstwy silikonu (po 2-3 godzinach) możliwe jest nałożenie materiału na obudowę formy (maty i żywicy poliestrowej).

Należy stosować narzędzia z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. Po zakończeniu pracy narzędzia i zabrudzone elementy wytrzeć ręcznikiem papierowym i umyć Lakma Profi – zmywaczem do nieutwardzonego silikonu. W przypadku usunięcia utwardzonego silikonu zalecamy Lakma Profi- Desil-zmywacz do utwardzonego silikonu.


BHP i P. POŻ.:
Produkt nieutwardzony może działać drażniąco na drogi oddechowe i skórę.

Chronić oczy przed kontaktem z silikonemChronić przed dziećmi!

Stosować w przewietrzanych pomieszczeniach


ATESTY:
Deklaracja zgodności z PN EN 11600 – Klasa (F) 20 HM

Zakładowy Atest Kontroli Jakości


OPAKOWANIA:

Folia aluminiowa: 600 ml

Aktualizacja: 06.01.2006


Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Informacji Technicznej są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy i zostały podane w dobrej wierze. W razie nie zastosowania się do zaleceń dotyczących sposobu stosowania masy, firma LAKMA nie ponosi odpowiedzialności za jakość uszczelnienia.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość