Strona główna

Karta kursu nazwa naukoznawstwo


Pobieranie 33.26 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar33.26 Kb.
KARTA KURSU


NAZWA

Naukoznawstwo

NAZWA W J. ANG.

Science Studies
KOD

15.4- -015

PUNKTACJA ECTS

2KOORDYNATOR


dr hab. Grażyna Wrona

ZESPÓŁ DYDAKTYCZNY
WARUNKI WSTĘPNE

WIEDZA

Brak

UMIEJĘTNOŚCI

Brak

KURSY

Brak

EFEKTY KSZTAŁCENIAWIEDZA

Podstawowym celem kursu jest zdobycie wiedzy z zakresu struktury naukoznawstwa (filozofia i metodologia nauki, socjologia nauki, psychologia nauki, ekonomika nauki i etyka nauki) historii badań naukoznawczych w Polsce, związków nauki o książce z naukoznawstwem, a także współczesnych zagadnień naukoznawczych (polityka naukowa państwa, międzynarodowa współpraca naukowa, nauka polska a proces integracji z Unią Europejską, oddziaływanie społeczne nauki.

UMIEJĘTNOŚCI

Student przez samodzielną analizę, selekcję, syntezę oraz interpretację treści zawartych w podanej literaturze zdobędzie umiejętność praktycznego zużytkowania uzyskanych informacji w sposób atrakcyjny, przystępny i zrozumiały dla odbiorcy. Urozmaicenie prezentacji poprzez korzystanie ze sprzętu audiowizualnego pozwoli mu na znalezienie nowych rozwiązań w przekazie informacji.
ORGANIZACJA

FORMA ZAJĘĆ

WYKŁAD (W)

ĆWICZENIA W GRUPACH

A
K
L
S
P
LICZBA GODZIN

15

15
FORMY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

W

Egzamin

A

Obecność na ćwiczeniach i zaliczenie co najmniej 2 prezentacji

K
L
S
POCENA

Egzamin
UWAGILITERATURA

PODSTAWOWA


UZUPEŁNIAJĄCA

 1. Baszkiewicz Jan: O społecznych uwarunkowaniach patologii etycznych w nauce. „Nauka” 2001, nr 4, s. 95-102.

 2. Dobre obyczaje w nauce” – zbiór zasad i wytycznych. „Nauka” 1994, nr 1, s. 89-106

 3. Goćkowski Janusz: Socjologia nauki. W: Socjologia w Polsce, praca zbior. pod red. Janusza Goćkowskiego, Rzeszów 1998, s. 371-395.

 4. Jaka polityka naukowa dla Polski?: priorytety badawcze. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN. Warszawa 2002

 5. Kowalewska Salomea: Przemiany społeczności naukowej w Polsce. „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2000, nr 4, s. 461-466.

 6. Legocki Andrzej B.: O założeniach strategii naukowej w Unii Europejskiej. „Nauka” 2005, nr 1, s.19-24.

 7. Małecki Ignacy: Ewolucja koncepcji naukoznawstwa w ostatnim półwieczu. „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2000, nr 4, s. 437-442.

 8. Ostrowski Włodzimierz S.: Nauka jako otwarty system w integrującej się Europie. „Nauka” 2002, nr 1, s. 63-68.

 9. Piskurewicz Jan: Refleksja naukoznawcza w środowisku uczonych II Rzeczypospolitej. „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1989, nr 3/4, s. 601-607.

 10. Ratajewski Jerzy: Elementy naukoznawstwa i główne kierunki rozwoju nauki europejskiej. Katowice 1993, s. 35-60.

 11. Skarbek Ignacy: Kilka uwag na temat zadań filozofii nauki. „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1996, nr 3, s. 391-396.

 12. Strzałecki Andrzej: Psychologia nauki. Zarys problematyki. „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2000, nr 4, s. 479-498.

 13. Sztompka Piotr: Integracja europejska jako szansa kulturowa. (O moralności, tożsamości i zaufaniu). „Nauka” 2002, nr 2, s. 59-67.

 14. Wróblewski Andrzej K.: Nauka w Polsce według rankingów bibliometrycznych. „Nauka” 2005, nr 2, s. 13-28.

 15. Wróblewski Andrzej Kajetan: Efektywność współpracy naukowej w nauce. „Nauka” 2000, nr 2, s. 71-78.

 16. Żegleń Urszula: Metodologia nauk w Polsce. Tradycje, stan aktualny, prognozy. „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2000, nr 4, s. 499-506.

 17. Żegleń Urszula: Naukoznawstwo w perspektywie filozofii. „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2006, nr 3, s. 349-360.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość