Strona główna

Karta pracy temat Analiza czynności życiowych bakterii I określanie roli tych procesów w środowisku przyrodniczym Zadanie 1


Pobieranie 22.18 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar22.18 Kb.
KARTA PRACY

Temat


Analiza czynności życiowych bakterii i określanie roli tych procesów
w środowisku przyrodniczym


Zadanie 1 (2 punkty)

U będących ścisłymi anaerobami, zielonych bakterii siarkowych z rodzaju Chlorobium zachodzi proces, który można zapisać równaniem:

6CO2+6H2SC6H12O6+6S+H2O.

Podaj nazwę przedstawionego procesu oraz określ, jaką rolę pełni w nim H2S.

Nazwa procesu: …………………………………………………………...……………………

Rola H2S: ………………………………………………………………………………………Zadanie 2 (2 punkty)

Bakterie azotowe z rodzaju Rhizobium, zwane bakteriami brodawkowymi, żyją wewnątrz specjalnie dla nich stworzonych brodawek na korzeniach roślin motylkowych (np. grochu, łubinu, fasoli).

Podaj nazwę tej formy zależności organizmów oraz wyjaśnij, jakie znaczenie ma ona dla bakterii brodawkowych i dla roślin motylkowych.

Nazwa formy zależności: ………………………………………………………………………

Wyjaśnienie: …………………………………………………………………………………..

Zadanie 3 (2 punkty)

Bakterie nitryfikacyjne (Nitrosomonas sp., Nitrobacter sp.) przeprowadzają chemosyntezę wykorzystując w jej pierwszym etapie następujące reakcje chemiczne:Nitrosomonas sp. 2NH3+3O22HNO2+2H2O+661 kJ

Nitrobacter sp. 2HNO2+O22HNO3+176 kJ

Część wydzielonej w tych reakcjach energii jest rozpraszana w postaci ciepła, a część jest dostępna dla bakterii w formie użytecznej chemicznie.  1. Wyjaśnij, jaką rolę w drugim etapie pełni energia użyteczna chemicznie, uzyskana przez te bakterie w etapie pierwszym.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  1. Określ znaczenie reakcji nitryfikacji dla roślin.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………Zadanie 4 (3 punkty)

Przeanalizuj schemat autotroficznego odżywiania się bakterii.

bakterie autotroficzne

fotosyntetyzujące 3. chemosyntetyzujące

1. beztlenowe 2. tlenowe

Przyporządkuj wymienionym typom autotrofów (1, 2, 3) reakcje chemiczne przedstawiające te procesy.  1. 2NH3+3O22HNO2+2H2O+energia

energia

  1. CO2+2H2S [HCHO]+ H2O+2S  1. 2HNO2+ O22HNO3+energia

energia

  1. CO2+2H2O [HCHO]+ H2O+ O2

Odp. 1 - ………….. 2 - ……………. 3 - …………..

Zadanie 5 (1 punkt)

Azotobacter, Rhizobium, Clostridium pasteurianum, a także sinice Gleocapsa czy Nostoc posiadły pewną zdolność, dzięki której mogą żyć w środowisku bardzo ubogim w związki azotowe.

Opisz krótko tę szczególną właściwość powyższych bakterii.

……………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………..…………

Zadanie 6 (2 punkty)

W poniższej tabeli umieszczono zdania dotyczące sinic. Przeczytaj każde ze stwierdzeń


i określ, czy jest ono prawdziwe wstawiając znak P, czy fałszywe – F.P lub F

1

Sinice – cyjanobakterie to organizmy jednokomórkowe wodne, które jednak można spotkać na powierzchni gleby lub śniegu.
2

Silna barwa sinic pochodzi od chlorofilu a, połączonego z niebieską fikocyjaniną i zieloną fikoerytryną.
3

Heterocysty to pewien rodzaj specyficznych komórek umożliwiających niektórym sinicom wiązanie N2 z powietrza.
4

Materiałem zapasowym sinic jest skrobia sinicowa, zbliżona pod względem budowy do skrobi roślin.

KARTA ODPOWIEDZI

Zadanie 1 (2 punkty)

Nazwa procesu: fotosynteza

Rola H2S: Siarkowodór jest źródłem wodoru do redukcji CO2 (beztlenowe bakterie nie mogą wykorzystywać wodoru pochodzącego z wody).

Zadanie 2 (2 punkty)

Nazwa formy zależności: symbiozaWyjaśnienie: Bakterie wewnątrz brodawek mają dobre warunki do egzystencji oraz otrzymują asymilaty od rośliny. Rośliny uzyskują od bakterii związki azotu w formie przyswajalnej.

Zadanie 3 (2 punkty)

  1. Energia użyteczna chemicznie uzyskana w pierwszym etapie służy bakteriom do syntezy związków organicznych w drugim etapie chemosyntezy.

  2. Bakterie nitryfikacyjne wzbogacają glebę w łatwo przyswajalną dla roślin formę azotu (azotany).

Zadanie 4 (3 punkty)

1 – b, 2 – d, 3 – a, c

Zadanie 5 (1 punkt)

Posiadają zdolność do asymilacji wolnego azotu N2. (fikoerytryna jest czerwona)

Zadanie 6 (2 punkty)

1 – P, 2 – F, 3 – P, 4 - F


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość