Karta pracy uczniaPobieranie 5.84 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar5.84 Kb.
……………………………..

Imię i nazwiskoKARTA PRACY UCZNIA

Wolfgang Amadeusz Mozart i jego twórczość operowa  1. Omów najważniejsze fakty z życia kompozytora Wolfganga Amadeusza Mozarta.
  1. Wymień stylistyczne cechy charakterystyczne dla oper Wolfganga Amadeusza Mozarta.  1. Jaką tematykę podejmuje Mozart w operze „Wesele Figara”?  1. Wymień przynajmniej cztery tytuły znanych Ci oper Mozarta.

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy