Karta pracy uczniaPobieranie 29.47 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar29.47 Kb.

Karta pracy ucznia


Tłumaczenie Karolina Ciosek

Jeden zestaw 14 pasków reprezentuje chromosomy od mamy smoka (samica). Drugi zestaw, o innym kolorze, reprezentuje chromosomy taty smoka (samiec).Na każdym pasku chromosomu jest litera - mała lub duża. Duże litery reprezentują allele dominujące, a małe litery reprezentują allele recesywne. Dana cecha kodowana jest przez parę liter. Jeśli w parze jest obecny przynajmniej jeden allel dominujący (duża litera), ujawni się cecha dominująca (np. zdolność smoka do ziania ogniem); cecha recesywna (np. brak zdolności do ziania ogniem) ujawni się tylko, jeśli smok będzie miał dwie kopie allelu recesywnego.

Podziel chromosomy tak, aby pasowały parami pod względem długości i liter alfabetu. Powinieneś mieć siedem par chromosomów w każdym kolorze (niebieskie dla samca, różowe dla samicy)

Litery kodują następujące cechy (patrz też tabela 3):

F i f determinują zdolność smoka do ziania ogniem

M i m determinują liczbę palców u tylnej łapy

S i s determinują liczbę kolców na ogonie

T i t determinują kolor ogona

A i a determinują kolor tułowia

W i w determinują kolor skrzydeł

H i h determinują obecność lub brak rogu na głowie smoka.  1. Weź najdłuższą parę chromosomów pochodzących od ojca (niebieskie) i najdłuższą parę chromosomów pochodzących od matki (różowe) i połóż je na biurku obrazkiem do dołu, tak żeby nie było widać liter.

  2. Nie odwracając chromosomów, wylosuj po jednym z każdego koloru i połóż je razem, aby utworzyły parę chromosomów dla małego smoka. Odłóż pozostałą parę chromosomów.

  3. Powtórz kroki 2 i 3 dla kolejnych chromosomów od najdłuższych do najkrótszych, aż będziesz miał siedem nowych par chromosomów, każda zawierająca jeden różowy i jeden niebieski pasek.

  4. Odwróć obrazkiem do góry siedem par chromosomów nowego, małego smoka. Dla każdej z par zapisz w tabeli 1 literę z niebieskiego chromosomu w kolumnie „Geny pochodzące od ojca” i literę z różowego chromosomu w kolumnie „Geny pochodzące od matki”. Upewnij się, że zapisujesz odpowiednio duże i małe litery.

  5. Odłóż chromosomy do właściwych woreczków.

  6. Zanotuj dla każdej cechy, jakie allele (litery) ma twój smok i wpisz je do drugiej kolumny w tabeli 2. Dla konkretnego genu odziedziczone dwa allele nazywamy genotypem (np. TT). Widoczne cechy danego osobnika (np. czerwony ogon) są nazywane fenotypem.

  7. Spójrz na tabelę 3, aby określić, które allele są dominujące lub recesywne dla każdej cechy, a następnie wpisz fenotyp twojego smoka do tabeli 2.

  8. Teraz jesteś gotowy, aby narysować twojego małego smoka: pokoloruj i dorysuj części ciała na szablonie smoka (szablon może być pobrany ze strony internetowej Science in School w1). W tabeli 3 znajdziesz podpowiedzi, jak mogą wyglądać dodatkowe części ciała.Szablon smoka
Zdjęcie dzięki uprzejmości Nicola Graf


Geny pochodzące od ojca (niebieskie)

Geny pochodzące od matki (różowe)Tabela 1: Geny, które twój smok odziedziczył po rodzicach

Cecha

Genotyp

Fenotyp

Zieje ogniem/Nie zieje ogniem (F/f)Palce u tylnych łap (M/m)Kolce na ogonie (S/s)Kolor ogona (T/t)Kolor skrzydła (W/w)Róg/brak rogu (H/h)Kolor tułowia (A/a)Tabela 2: Genotyp i fenotyp twojego małego smoka


Genotype

Phenotype
FF lub Ff

Zieje ogniemff

Nie zieje ogniem
MM lub Mm

Cztery palce u tylnych łap

mm

Trzy palce u tylnych łap (wszystkie smoki mają przynajmniej 3 palce)

SS lub Ss

Pięć kolców na ogonie
ss

Cztery kolce na ogonie (wszystkie smoki mają przynajmniej cztery kolce na ogonie) obrazek
TT lub Tt

Czerwony ogon
tt

Żółty ogon
WW lub Ww

Czerwone skrzydła
ww

Żółte skrzydła
HH lub Hh

Róghh

Brak roguAA lub Aa

Niebieski tułów i głowa
aa

Zielony tułów i głowa
Tabela 3: Przełożenie genotypu smoka na jego fenotyp

Analiza


Porównaj swojego smoka ze smokami pozostałych uczniów w kasie. Jakie różnice i podobieństwa widzisz?

Jak wytłumaczysz różnice, skoro wszystkie smoki miały tych samych rodziców?
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy