Strona główna

Karta projektu I. Podstawowe informacje zespół uczniowski i wybrane tematy projektu


Pobieranie 35.33 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar35.33 Kb.


Karta projektu

 

I. Podstawowe informacje - zespół uczniowski i wybrane tematy projektu
Temat projektu

RUCH DROGOWY W POLSCE

Zespół uczniowski

  1. JOANNA WIĘTCZAK

  2. KAROLINA WALCZEWSKA

  3. PIOTR SUŁKOWSKI

  4. ALEKSANDRA SOBOCIŃSKA

  5. NINA ZŁOTNICKA

  6. KAROLINA SOBOLEWSKANauczyciel opiekun

EWA CIEŻNIEWSKA
Problem

ZAPOZNANIE Z PRZEPISAMI RUCHU DROGOWEGO W POLSCE

 

II. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów realizacji

 

(tabele wypełniane na etapie planowania, z wyjątkiem informacji o wykonaniu, dopisywanej po zakończeniu zadania) 

a) Główne cele

 

„Czego chcemy się dowiedzieć?” i/ lub

„Co chcemy osiągnąć?”JAKIE KONSEKWENCJE PRAWNE WYNIKAJĄ
Z ŁAMANIA KODEKSU DROGOWEGO

 

b) Planowanie etapów realizacji projektu

 

Główne zadania

Działania

Uczniowie odpowiedzialni

Terminy realizacji

Informacja
o wykonaniu

PRACE NAD PREZENTACJĄ MULTIMEDIALNĄ

FOTOGRAFIA TEMATYCZNA

JOANNA WIĘTCZAK


LUTY-MARZEC
FOTOGRAFIA TEMATYCZNA

KAROLINA WALCZEWSKA


LUTY-MARZEC
OBRÓBKA PLIKÓW FILMOWYCH I MONTAŻ

PIOTR SUŁKOWSKI


LUTY-MARZEC
PRZEPISY PRAWNE

ALEKSANDRA SOBOCIŃSKA


LUTY-MARZEC
OBRÓBKA PLIKÓW DŹWIĘKOWYCH

KAROLINA SOBOLEWSKA

LUTY-MARZEC
OBRÓBKA PLIKÓW DŹWIĘKOWYCH

NINA ZŁOTNICKA

LUTY-MARZEC
III. Konsultacje z nauczycielem

 

(tabela wypełniana sukcesywnie w czasie realizacji projektu) 

Terminy

Temat

Uczestnicy konsultacji

Podpis nauczyciela

 

IV. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu

 

(tabela wypełniana po prezentacji) 

Termin prezentacji

Kiedy odbyła się prezentacja?


Miejsce prezentacji

Np. szkoła, strona internetowa ogólnopolskiego programu, w którym uczniowie wzięli udziałForma prezentacji

Np. prezentacja komputerowa, plakaty i krótkie ich ustne omówienie


Udział członków zespołu

Np. wskazanie, którzy uczniowie i w jaki sposób wzięli czynny udział w prezentacjiOdbiorcy

Np. uczniowie klasy, szkoły, rodzice, przedstawiciele samorządu, uczniowie innej szkoły Karta projektu przygotowana i wykorzystywana w programach CEO.

Wolno kopiować i rozprowadzać. Do użycia niekomercyjnego. Strona©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość