Karta techniczna aksilbet farba do malowania betonuPobieranie 40.31 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar40.31 Kb.

KARTA TECHNICZNA


AKSILBET

FARBA DO MALOWANIA BETONU
Posiada APROBATĘ TECHNICZNĄ INSTYTUTU BADAWCZEGO DRÓG I MOSTÓW.

OCENA PZH : Atest nr HK/B/0857/01/2010 i HK/W/0700/01/2011

OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN/2001/AKSIL – 1Zgodność z normą: PN-EN 1504-2:2006 i PN-C-81913:1998OPIS PRODUKTU:

AKSILBET jest akrylowo-silikonową, wodorozcieńczalną farbą ochronno- dekoracyjną o bardzo dużej odporności na warunki atmosferyczne, wysokiej odporności na ścieranie i doskonałej przyczepności do podłoża betonowego. Oparta jest na nowoczesnych surowcach gwarantujących najwyższą jakość.ZAKRES STOSOWANIA:

Farba AKSILBET przeznaczona jest do malowania:

 • ogrodzeń betonowych

 • galanterii betonowej, figur ogrodowych, tralek

 • betonowych basenów w tym ogrodowych tzw. „oczek wodnych – posiada atest PZH

 • posadzek betonowych w garażach, piwnicach, magazynach

 • kostki brukowej i chodników betonowych

 • obiektów inżynierii komunikacyjnych: mostów i ekranów betonowych ( osłon przeciwdźwiękowych)

 • fasad budynków mieszkalnych, przemysłowych, sakralnych

 • wewnętrznych ścian budynków: użyteczności publicznej, inwentarskich, przemysłu spożywczego – posiada atest PZH

 • imitacji kamiennych podłoży

WŁAŚCIWOŚCI:

 • dzięki zawartości środka silikonowego powłoka jest nienasiąkliwa

 • AKSILBET tworzy samooczyszczające się powłoki, które przez wiele lat zapewniają efekt świeżych i czystych elewacji

 • powłokę farby można zmywać – jest odporna na szorowanie na mokro

 • powłoka odporna jest na ścieranie, czynniki chemiczne jak olej mineralny, benzyna, smary, roztwór soli

 • powłoka odporna na warunki atmosferyczne: kwaśne deszcze, alkalia, spaliny, słońce – odporność sprawdzona w okresie 10-cio letnim w warunkach naturalnej ekspozycji !

 • powłoka zachowuje wieloletnią trwałość kolorów

 • powłoka paroprzepuszczalna – umożliwia dyfuzję pary wodnej oraz ma wysoka odporność na dyfuzję dwutlenku węgla.

 • AKSILBET jest doskonale przyczepny do podłoża

 • AKSILBET jest dostępny:

- 19-stu kolorach podstawowych: biały, żółty, jasny popiel, ceglasty, antracyt, wiśnia 130, ciemna wiśnia, czerwony jasny 110, brąz jasny 610, brąz ciemny 686, zielony GN, zielony khaki, czarny 330, klinkier jasny, klinkier ciemny, niebieski, złoty, miedziany, srebrny (karta kolorów podstawowych)

 • w kolorach pastelowych (karta kolorów pastelowych)

 • w innych kolorach na życzenie klienta (np. wg kart RAL lub NCS).

 • farby w kolorach podstawowych produkowane są również w wersji z połyskiem.

 • wszystkie wymienione kolory można ze sobą mieszać w celu uzyskania żądanego odcienia, lub mieszać z farbą białą w celu uzyskania koloru jaśniejszego.

 • niektóre odcienie możliwe do uzyskania poprzez mieszanie farby w kolorach podstawowym z farbą w kolorze białym są w KARCIE KOLORÓW PASTELOWYCH

 • podłoża betonowe można malować zaraz po utwardzeniu

 • AKSILBET posiadał Aprobatę Techniczną ITB - AT-15-4785/2005 potwierdzająca min., że:

- farba AKSILBET stanowi skuteczną ochronę betonu przed erozją (karbonatyzacją )

- farba AKSILBET stanowi barierę przed wnikaniem jonów chlorkowych

pochodzących z otoczenia (sól do posypywania ulic), które niszczą beton

- farba AKSILBET jest paroprzepuszczalna

Ponadto farba zyskała pozytywną opinie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów o dopuszczeniu do malowania ekranów betonowych AKSILBETEM.


 • Spełnia wymagania Normy PN-EN 1504-2:2006 - wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

 • Farba posiada Aprobatę Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
Własności wyrobu

lepkość mierzona kubkiem Forda F-4 w temp. 20  2C

najwyżej 60 s

gęstość

najwyżej 1,3 g/cm3

czas schnięcia powłoki w temperaturze 20  2C

i wilgotności względnej powietrza 65  5 %

1 godz.

8 godz.

krycie jakościowe

II

ścieralność

1,15 kg/μm

odporność na czynniki agresywne: olej silnikowy, smar, płyn chłodzący, benzyna, Na2CO3, roztwory zasad

powłoka bez zmian

Opór dyfuzyjny (Sd),m

2

przy czym α x Sd ≤ 0,2

Odporność na szorowanie na mokro

10 000 posuwów

Współczynnik tarcia kinetycznego

Powyżej 0.25

Współczynnik dyfuzji jonów chlorkowych [m2/s]

10 . 10-10

Przepuszczalność dwutlenku węgla

- grubość warstwy powietrza, której opór dyfuzyjny jest równoważny średniemu oporowi dyfuzyjnemu powłoki w stosunku do dwutlenku węgla, Sd[m] ( limit minimum 50)

79

zawartość substancji stałych

ok. 45%SPOSÓB STOSOWANIA:

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże powinno być wysezonowane, mocne, bez kurzu i łuszczących się powłok starych farb i bez zanieczyszczeń. Korzystnie jest zmyć powierzchnie wodą z detergentem, pod ciśnieniem, spłukać i wysuszyć. Powierzchnie gładkie zchropowacić.

Miejsca zagrzybione, porośnięte mchem, algami, oczyścić mechanicznie i zdezynfekować. Można zaimpregnować impregnatem ochronnym np. impregnatem uniwersalnym AKSILUX.

.

MALOWANIE:

Przed malowaniem farbę wymieszać. Do pierwszego malowania rozcieńczyć farbę wodą w stosunku 3:1 (3 cz. farby:1 cz. wody), a w przypadku bardzo zwartego podłoża 2:1 ( 2 części farby na 1 część wody ). Drugie malowanie wykonać farbą nierozcieńczoną.

Nanosić farbę przy pomocy pędzla, wałka lub natryskiem (pneumatycznym lub hydrodynamicznym oraz hydrodynamicznym z osłoną powietrza).

Zalecane parametry natrysku hydrodynamicznego ( pistolet WAGNER):

- średnica dyszy 0,013-0,019 cala np. dysza 513

- ciśnienie natrysku ok. 175-200 bar

- kąt natrysku 20 – 50 stopni

Można nakładać także grube powłoki do 400 mikronów na mokro.

Do natrysku zalecamy pistolety firmy Wagner, WIVA oraz Kremlin.


MALOWANIE RENOWACYJNE I MALOWANIE OGRODZEŃ:

W przypadku starych podłoży i ogrodzeń należy je uprzednio zaimpregnować impregnatem uniwersalnym AKSILUX i i malować następnie dwukrotnie farbą AKSILBET.


MALOWANIE POSADZEK, CHODNIKÓW, KOSTKI BRUKOWEJ, OCZEK WODNYCH I BASENÓW:

W miejscach szczególnie narażonych na ścieranie i wilgoć zaleca się malowanie trzykrotne, przy czym pierwsze gruntujące malowanie należy wykonać farbą rozcieńczoną jak wyżej opisano.


MALOWANIE MOSTÓW, EKRANÓW BETONOWYCH:

AKSILBET przeznaczony jest do wykonania sztywnych powłok ochronnych na konstrukcjach: betonowych, żelbetowych i sprężonych oraz na konstrukcjach murowych.

Powierzchnia powinna być przygotowana jak wyżej opisano. Beton powinien być w stanie powietrzno-suchym bez śladów wilgoci.

Farbę AKSILBET należy nanosić równo w dwu warstwach za pomocą pędzla, walka lub natrysku. Drugą warstwę należy układać dopiero po wyschnięciu pierwszej, ale nie wcześniej niż po upływie dwu godzin przy temp. otoczenia 20°C i wilgotności względnej powietrza wynoszącej ok. 65 %. W niższych temperaturach otoczenia czas schnięcia powłoki należy wydłużyć.


Prace malarskie powinny być przeprowadzane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 50C i nie wyższej niż 300C.

Świeżo wykonaną powlokę należy chronić przed deszczem i mrozem.

Narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w wodzieWYDAJNOŚĆ:
Zużycie zależy od rodzaju malowanej powierzchni tj. struktury, porowatości oraz sposobu nakładania.

Rodzaj powierzchni

Wydajność z 1 litra farby dla jednokrotnego malowania

Zużycie farby na 1 m.kw. na jedną warstwę

Gładka powierzchnia np. betonowa, gładkie tynki itp.

7-8 m.kw

0,125-0,143 l

Mocno porowata powierzchnia jak powierzchnia z keramzytobetonu, trocinobetonu

5-6 m.kw

0,167 -0,2 l
OKRES GWARANCJI:

24 miesiące od daty produkcji. Wyrób przechowywać w temperaturze od 5°C do 30°C.

Chronić przed mrozem.WSKAZÓWKI BHP

Wyrób niepalny.

Farba jest wodorozcieńczalna, bezpieczna w użyciu.

Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Pomieszczenia należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.

wyrób WB Kat.A a ic ( 30 i 40g/l wg 2004/42/WE ) – LZO = 28g/lOCHRONA ŚRODOWISKA
Resztki płynnego produktu :

Nie usuwać do kanalizacji. Rozważyć możliwość wykorzystania. W przypadku gdy nie jest to możliwe unieszkodliwić zgodnie z obowiązującymi przepisami (przekazać specjalistycznym firmom).

Kod odpadu: 080112 - odpady farb i lakierów

Odpad opakowaniowy:

Puste opakowanie, po dokładnym oczyszczeniu przekazać do ponownego wykorzystania lub do likwidacji odpadu.

kod odpadu: 150102 - opakowania z tworzyw sztucznych"OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności: 1000 l, 150 l, 20 l, 10 l. 5 l, 3 l, 1 l.

AKSIL FABRYKA SPECJALISTYCZNYCH WYROBÓW LAKIEROWYCH sp. z o.o.

ul.Świętosława 272 A 39-200 Dębica tel.(+48) 14 682 76 14 w.21

www. aksil.pl; e-mail: aksil@aksil.plStrona z

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy