Strona główna

Katalogu alfabetycznego


Pobieranie 16.47 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar16.47 Kb.

JAK TRAFIĆ DO KSIĄŻKI? KORZYSTAMY Z POMOCY

KATALOGU ALFABETYCZNEGO

Scenariusz lekcji z edukacji czytelniczo – medialnej dla klasy I gimnazjumCel ogólny:

Poznanie budowy oraz zasad korzystania z katalogu alfabetycznego.Cele operacyjne:

Uczeń powinien:

- znać pojęcia katalog, katalog alfabetyczny,

- znać sposób uporządkowania kart w katalogu alfabetycznym,

- rozumieć rolę katalogu alfabetycznego w procesie wyszukiwania informacji o książce,

- odnaleźć kartę katalogową poszukiwanej książki w katalogu alfabetycznym,

- odnaleźć tę książkę w zbiorach biblioteki,

- ustalić, jakie książki danego autora znajdują się w bibliotece,

- wyjaśnić znaczenie słowa „sygnatura” i wytłumaczyć, jaką role ona pełni,

- objaśnić znaczenie poszczególnych symboli klasyfikacji literatury pięknej.Formy pracy: indywidualna, grupowa.

Metody pracy: ćwiczenia praktyczne, instruktaż, drama, „burza mózgów”.

Środki dydaktyczne: skrzynki katalogowe, karty katalogowe, księgozbiór biblioteki,

napisy informacyjne w bibliotece, plansze: karta katalogowa — budowa, podział literatury

pięknej dla dzieci i młodzieży, słownik wyrazów obcych, słownik języka polskiego,

encyklopedia.Przebieg lekcji:

1. Powitanie uczniów w bibliotece, podanie tematu lekcji.

2. Pytania wprowadzające.

Czy wiecie co nam ułatwia znalezienie książek w bibliotece?

Z czego składa się katalog?

Jakie informacje znaleźć można w katalogu?3. Ułożenie definicji katalogu – burza mózgów.

Klasa zostaje podzielona na kilka grup. Uczniowie w obrębie grupy próbują stworzyć własną definicję katalogu. Padają różne propozycje, spośród których zostaje wybrana najlepsza. Na koniec przedstawiciel każdej z grup odczytuje ułożoną przez członków grupy definicję.4.Wyjaśnienie słowa katalog za pomocą słowników i encyklopedii.

Wybrani uczniowie odczytują znaczenie pojęcia w słowniku i encyklopedii, następnie klasa porównuje definicje katalogu pochodzące z fachowych źródeł z definicjami ułożonymi przez uczniów.5. Demonstracja i analiza elementów opisu katalogowego za pomocą planszy

z powiększoną kartą katalogową.

- hasło autorskie lub tytułowe,

- tytuł,

- autor i inne osoby odpowiedzialne za książkę (tłumacz, ilustrator, redaktorzy),

- adres wydawniczy (miejsce wydania, wydawca, rok wydania),

- opis fizyczny książki (liczba stron, format),

- seria, uwagi,

- ISDN,


- informacje biblioteczne o książce: numer inwentarzowy, symbol klasyfikacji, sygnatura.

6. Prezentacja planszy z podziałem literatury pięknej dla dzieci i młodzieży.

PODZIAŁ LITERATURY PIĘKNEJ DLA DZIECI

I MŁODZIEŻY

w bibliotece szkolnej

Bw

BAJECZKI. WIERSZYKI

OPOWIADANIA DLA MŁODZIEŻYB

BAŚNIE. PODANIA I LEGENDY

Prz

POWIEŚCI I OPOWIADANIA PRZYRODNICZE

Ob.

POWIEŚCI I OPOWIADANIA OBYCZAJOWE

P

POWIEŚCI I OPOWIADANIA

PODRÓŻNICZE I PRZYGODOWEF

POWIEŚCI I OPOWIADANIA FANTASTYCZNE

I FANTASTYCZNONAUKOWEH

POWIEŚCI I OPOWIADANIA

HISTORYCZNE I BIOGRAFICZNEW

POWIEŚCI I OPOWIADAIA O II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Pd

POEZJA. DRAMAT. DROBNE UTWORY SCENICZNE

7. Rozdanie uczniom kart katalogowych.

Ćwiczenia w poprawnym odczytywaniu informacji zawartych na karcie katalogowej.

Nauczyciel wydaje polecenie, aby każdy uczeń znalazł konkretną informacje na swojej

karcie, a następnie ją odczytał np. nazwa wydawcy, nazwisko tłumacza lub ilustratora.8. Ćwiczenia w odszukiwaniu książek na półce.

Uczniowie kierując się sygnaturą, napisami informacyjnymi umieszczonymi nad regałami

oraz wskazówkami nauczyciela dotyczącymi uporządkowania książek w poszczególnych

działach, próbują odnaleźć książkę w zbiorach biblioteki.9. Wyszukiwanie pozycji książkowych w katalogu alfabetycznym.

Uczniowie zostali podzieleni na grupy w zależności od ilości skrzynek katalogowych.

Podczas wyszukiwania wprowadzono elementy konkursu, uczniowie rywalizują kto z danej

grupy najszybciej odszuka książkę w katalogu.10. Zebranie informacji o katalogu – scenka dramowa.

Nauczyciel poleca uczniom przygotowanie scenki dramowej w formie dialogu, w którym podane zostaną w przystępny sposób wyczerpujące informacje o katalogu.

Opis sytuacji.

Po powrocie ze szkoły uczeń opowiada o wizycie w bibliotece. Pada słowo katalog. Młodsza siostra, która jeszcze nigdy nie zetknęła się z katalogiem prosi brata, aby jej wytłumaczył co to takiego jest katalog i jak z niego korzystać.11. Ewaluacja.

Uczniowie otrzymują kartki z kilkoma zdaniami prawdziwymi i fałszywymi. Zadaniem ucznia jest wskazanie, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe.

Sygnatura to symbol działu, w jakim książka została umieszczona na półce.

Sygnatura to znak umieszczany przez bibliotekarza na skrzynce katalogowej.

Jeśli chcesz odszukać książkę w katalogu alfabetycznym, musisz znać nazwisko autora i tytuł.

Jeśli chcesz odszukać książkę w katalogu alfabetycznym, musisz wiedzieć jakiej dotyczy tematyki.

Hasło autorskie to nazwisko autora napisane na karcie katalogowej.

Hasło autorskie to nazwisko autora napisane na okładce książki.Opracowała: Marzena Kołodziejek

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość