Strona główna

Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej


Pobieranie 13.82 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar13.82 Kb.
Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej.


Propozycje tematów prac magisterskich z zakresu biotechnologii farmaceutycznej – propozycje opcjonalne (do wyboru).


 1. Grupa tematów dotyczących biosyntezy immunosupresora tacrolimusu

 1. Badanie mechanizmu stymulacji biosyntezy modualidu Tacrolimus przez kwas nikotynowy (opiekun: dr hab. Jadwiga Turło, dr Marzenna Klimaszewska)

 2. Poszukiwanie nowych stymulatorów wzrostu Streptomyces tsukubaensis – szczepu biosyntezującego Tacrolimus (opiekun: dr hab. Jadwiga Turło, dr Marzenna Klimaszewska)

 3. Wieloparametryczna optymalizacja biosyntezy Tacrolimu (opiekun: dr hab. Jadwiga Turło, dr Marzenna Klimaszewska)

 4. Powiększanie skali procesu biosyntezy tacrolimusa do skali ćwierćtechnicznej (2 prace) (opiekun: dr hab. Jadwiga Turło, dr Marzenna Klimaszewska)
 1. Grupa tematów dotyczących poszukiwania selektywnych immunosupresantów

 1. Biosynteza i izolacja immunomodulacyjnych polisacharydów z biomasy i podłoża hodowlanego Lentinula edodes (opiekun: dr hab. Jadwiga Turło, prof. Bożenna Gutkowska)

 2. Badanie zależności aktywność – budowa dla Se-polisacharydów biosyntezowanych przez szczep grzyba leczniczego Lentinula edodes (opiekun: dr hab. Jadwiga Turło, prof. Bożenna Gutkowska)

 3. Badanie struktury nowych immunoaktywnych Se-polisacharydów izolowanych z hodowli mycelialnych Lentinula edodes. (opiekun: dr hab. Jadwiga Turło, prof. Bożenna Gutkowska)

 4. Badanie wpływu stresu chemicznego na biosyntezę związków fenolowych przez gatunek grzyba leczniczego Lentinula edodes (opiekun: dr hab. Jadwiga Turło, prof. Bożenna Gutkowska)

 5. Specjacyjne badanie polifenoli w ekstraktach z hodowli mycelialnej Lentinula edodes (opiekun: dr hab. Jadwiga Turło, prof. Bożenna Gutkowska)


 1. Nowy kierunek – we współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa

 1. Czy trufle można hodować w bioreaktorze? Badania nad możliwością prowadzenia hodowli wgłębnej T. aestivum (opiekun: dr hab. Jadwiga Turło, dr Marek Król)

 2. Badanie porównawcze składu biomasy T. aestivumu w zależności od warunków hodowli (opiekun: dr hab. Jadwiga Turło, dr Marek Król)

 3. Badanie specjacyjne związków zapachowych w biomasie T. aestivum otrzymanych metodami biotechnologicznymi (opiekun: dr hab. Jadwiga Turło, dr Marek Król)

 4. Czym różni się polska trufla od włoskiej, słowackiej, chińskiej. Badanie składu chemicznego, poszukiwanie biologicznie czynnych związków (odrębne tematy dla 3 magistrantów) (opiekun: dr hab. Jadwiga Turło, dr Marek Król)


Propozycje tematów prac magisterskich z zakresu syntezy – propozycje opcjonalne (do wyboru).


 1. Grupa tematów dotyczących poszukiwania potencjalnych antydepresantów.

 1. Synteza nowych pochodnych pirolidyno-2,5-dionu, potencjalnych antydepresantów (opiekun: dr Andrzej Chodkowski, prof. dr hab. Franciszek Herold)

 2. Poszukiwanie nowych antydepresantów III-ciej generacji w grupie SSRI +, pochodnych pirolidyno-2,5-dionu (opiekun: dr Andrzej Chodkowski, prof. dr hab. Franciszek Herold)

 3. Synteza i analiza SAR nowych pochodnych pirolidyno-2,5-dionu, potencjalnych antydepresantów (opiekun: dr Andrzej Chodkowski, prof. dr hab. Franciszek Herold)

 4. Synteza i analiza struklturalna nowych pochodnych pirolidyno-2,5-dionu, związków o podwójnej wiązalności do rec.5-HT1A i SERT (opiekun: dr Andrzej Chodkowski, prof. dr hab. Franciszek Herold)
 1. Grupa tematów dotyczących poszukiwania substancji o aktywności przeciwdrgawkowej i przeciwepileptycznej.

 1. Otrzymywanie nowych pochodnych (4S, 8aS)-4-aryloperhydropirolo[1,2-ɑ]pirazyno-1,3-dionu o spodziewanym działaniu przeciwdrgawkowym w zwierzęcych modelach epilepsji (opiekun: dr Maciej Dawidowski, prof. dr hab. Franciszek Herold)

 2. Synteza nowych, chiralnych pochodnych perhydropirolo[1,2-ɑ]pirazyny o potencjalnej aktywności przeciwdrgawkowej (opiekun: dr Maciej Dawidowski, prof. dr hab. Franciszek Herold)

 3. Optymalizacja reakcji Ugi U-5C-4CR z użyciem aminokwasów cyklicznych oraz jej zastosowanie w syntezie nowych pochodnych 2,6-diketipiperazyny, o potencjalnej aktywności przeciwdrgawkowej (opiekun: dr Maciej Dawidowski, prof. dr hab. Franciszek Herold)
 1. Grupa tematów dotycząca badan nad synteza potencjalnych atypowych antypsychotyków pochodnych tropanu

 1. Synteza nowych 6-chinolinokarboksyamidowych pochodnych 3-aminotropanu o spodziewanym działaniu antypsychotycznym (opiekun: dr Jacek Stefanowicz, prof. dr hab. Franciszek Herold)

 2. Syntezy N-metyloaminobenzylowych pochodnych 3-naftamidotropanu o potencjalnym atypowym działaniu antypsychotycznym (opiekun: dr Jacek Stefanowicz, prof. dr hab. Franciszek Herold)

 3. Syntezy N,N-dimetyloaminobenzylowych pochodnych 3-naftamidotropanu o potencjalnym atypowym działaniu antypsychotycznym (opiekun: dr Jacek Stefanowicz, prof. dr hab. Franciszek Herold)

 4. Syntezy 5-indolokarboksamidowych pochodnych 3-aminotropanu o potencjalnym działaniu antypsychotycznym (opiekun: dr Jacek Stefanowicz, prof. dr hab. Franciszek Herold)

 5. Syntezy 6-indolokarboksamidowych pochodnych 3-aminotropanu o potencjalnym działaniu antypsychotycznym (opiekun: dr Jacek Stefanowicz, prof. dr hab. Franciszek Herold)
 1. Grupa tematów dotyczących badań nad otrzymaniem nowej generacji analogów Linezolidu, potencjalnych substancji przeciwbakteryjnych

 1. Synteza nowej generacji analogów Linezolidu jako potencjalnych substancji przeciwbakteryjnych (opiekun: dr Marek Król, prof. dr hab. Franciszek Herold)

 2. Synteza i modyfikacja nowych pochodnych oksazolidynonów poprzez zmianę fragmentu morfolinowego w ramach poszukiwania nowej generacji analogów Linezolidu (opiekun: dr Marek Król, prof. dr hab. Franciszek Herold)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość