Katolicki Uniwersytet LubelskiPobieranie 127.7 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar127.7 Kb.


Katolicki Uniwersytet Lubelski20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

tel. + 48 (81) 445 41 20, 445 41 35

fax + 48 (81) 445 41 23, 445 41 93

http://www.kul.lublin.pl.

e-mail: dts@kul.lublin.pl
Władze rektorskie:
Rektor Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk

Prorektor ds. Finansów i Administracji prof. KUL dr hab. Roman Doktór

Prorektor ds. Dydaktyki i Wychowania prof. dr hab. Józef Fert

Prorektor ds. Nauki, Współpracy z Zagranicą

i Promocji Uniwersytetu                                     Ks. prof. KUL dr hab. Mirosław     Kalinowski

Katolicki Uniwersytet Lubelski został założony przez Konferencję Episkopatu Królestwa Polskiego w lipcu 1918 roku. Tworzyły go wówczas cztery wydziały: Teologiczny, Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych, Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych oraz Nauk Humanistycznych. W 1938 roku na mocy ustawy Sejmu i Senatu RP Uczelnia uzyskała pełnię praw państwowych szkół akademickich. Od tej pory Uniwersytet może nadawać doktoraty i przeprowadzać przewody habilitacyjne.

W okresie rządów komunistycznych uczelnia poddawana była różnego rodzaju ograniczeniom i szykanom. Ustanowiono limity przyjęć studentów, co doprowadziło do zamknięcia Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych; zakazano kontynuowania pracy na filologiach: romańskiej, germańskiej i angielskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych; przez lata wstrzymywano zatwierdzanie stopni i tytułów naukowych; wprowadzono zakaz inwestycji. Przełom roku 1989 spowodował zmiany także na Uniwersytecie. W 1991 r. Parlament RP przyjął ustawę o przyznaniu KUL dotacji z budżetu państwa na bieżące potrzeby dydaktyczne i stypendia dla studentów według zasad dotyczących uczelni państwowych, wykluczono jednak dotacje na inwestycje budowlane.

Obecnie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na 20 kierunkach studiów kształci się powyżej 20 tysięcy studentów, w tym sześciuset cudzoziemców. Kadra naukowo-dydaktyczna liczy blisko 900 pracowników.

Uniwersytet tworzy osiem wydziałów: Teologii; Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji; Filozofii; Nauk Humanistycznych; Nauk Społecznych; Matematyczno-Przyrodniczy, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim i Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Studenci kształcą się również w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych.

KUL systematycznie rozszerza ofertę studiów podyplomowych. Promowaniem tej formy kształcenia zajmuje się Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego. Od wielu lat funkcjonuje także Szkoła Języka i Kultury Polskiej, organizująca zarówno wakacyjne, jak i całoroczne kursy języka polskiego dla cudzoziemców. Do dyspozycji studentów jest liczący prawie dwa miliony pozycji księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej.

Katolicki Uniwersytet Lubelski współpracuje z kilkudziesięcioma ośrodkami zagranicznymi (stypendia, wymiana studentów i pracowników, gościnne wykłady), uczestniczy w programach SOCRATES/ERASMUS i CEEPUS. Należy do międzynarodowych stowarzyszeń uniwersyteckich (m.in. FIUC, AIU, FUCE, CRE). KUL jest również jednym z założycieli Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów.


Wydział Teologii

20-950 Lublin

Al. Racławickie 14

tel. (081) 445 38 41

fax (081) 445 38 45

Władze:

Dziekan – Ks. prof. KUL dr hab. Jerzy Pałucki

Prodziekani – Ks. prof. KUL dr hab. Marek Chmielewski

– O. prof. KUL dr hab. Andrzej Derdziuk


INSTYTUTY KIERUNKOWE:


Nazwa Instytutu

Dyrektor Instytutu

Adres Instytutu

Telefon

Instytut Nauk Biblijnych

Ks. prof. dr hab.

Ryszard RubinkiewiczAl. Racławickie 14

20-950 Lublin081 445 38 23

Instytut Teologii Fundamentalnej

Ks. prof. dr hab.

Marian RuseckiAl. Racławickie 14

20-950 Lublin081 445 38 06

Instytut Teologii Dogmatycznej

Ks. dr hab. Krzysztof Góźdź, prof. KUL

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin081 445 38 28

Instytut Teologii Moralnej

Ks. prof. dr hab.

Janusz NagórnyAl. Racławickie 14

20-950 Lublin081 445 38 52

Instytut Teologii Duchowości

Ks. dr hab. Marek Chmielewski, prof. KUL

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin081 445 38 49

Instytut Ekumeniczny

Ks. prof. dr hab.

Wacław HryniewiczAl. Racławickie 14

20-950 Lublin081 445 32 40

Instytut Historii Kościoła

Ks. dr hab. Jan Walkusz

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin081 445 38 17


Instytut Pastoralno-Katechetyczny

Ks. prof. dr hab.

Ryszard KamińskiAl. Racławickie 14

20-950 Lublin081 445 39 34


Instytut Liturgiczno-Homiletyczny

Ks. prof. dr hab.

Władysław GłowaAl. Racławickie 14

20-950 Lublin081 445 39 37


Instytut Muzykologii

Ks. prof. dr hab.

Ireneusz PawlakAl. Racławickie 14

20-950 Lublin081 445 39 81

Instytut Nauk

o RodzinieKs. dr hab. Mirosław Kalinowski, prof. KUL

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin081 445 38 13

WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW:
Kierunek studiów

Liczba

studentówSystem i rodzaj studiów

Specjalność

Teologia

1306

dz.M, e. M
Muzykologia

89

dz. M
Nauki o rodzinie

607

dz. M, e. MKierunek akredytowany: teologia, muzykologia (UKA)


Studia podyplomowe:

Podyplomowe Studium Duchowości Katolickiej

Podyplomowe Studium Duszpasterstwa i Poradnictwa Specjalnego

Podyplomowe Studium Katechetyczno-Pastoralne

Podyplomowe Studium Pomocy Rodzinie w Sytuacji Trudnej

Podyplomowe Studium Profilaktyki i Terapii Uzależnienia od Narkotyków

Podyplomowe Studium Muzyki Kościelnej

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

tel. (081) 445 37 31 fax (081) 445 37 26


Władze:

Dziekan – Ks. prof. KUL dr hab. Antoni Dębiński

Prodziekani – Ks. prof. dr hab. Antoni Kość

– prof. KUL dr hab. Dariusz Dudek

– Ks. prof. KUL dr hab. Wiesław Bar


Nazwa Instytutu

Dyrektor Instytutu

Adres Instytutu

Telefon

Sekcja Administracji

Dr hab. Stanisław Wrzosek, prof. KUL

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin081 445 37 13

Sekcja Ogólnych

Nauk o PrawieDr hab. Grzegorz Górski, prof. KUL

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin081 445 37 22

Sekcja Prawa

PrywatnegoDr hab. Henryk Cioch,

prof. KULAl. Racławickie 14

20-950 Lublin081 445 37 06

Sekcja Prawa

PublicznegoDr hab. Dariusz Dudek, prof.

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin081 445 37 51

Sekcja Prawa

Karnego


Dr hab. Alicja Grześkowiak,

prof. KULAl. Racławickie 14

20-950 Lublin081 445 37 47

Sekcja Prawa

KanonicznegoKs. dr hab.

Stanisław Tymosz, prof. KULAl. Racławickie 14

20-950 Lublin081 445 37 36

WYKAZ KIERUNKOW STUDIÓW:
Kierunek studiów

Liczba

studentówSystem i rodzaj studiów

Specjalność

Administracja

2623

dz. M, z. Z, w. Z, z. MU
Prawo

2198

dz. M, z. M
Prawo kanoniczne

348

dz. M, z. M, dz. ZStudia podyplomowe:

Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego

Podyplomowe Studium Umiejętności Prawniczych

Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego i Porównawczego

Podyplomowe Studia z Podstaw Prawa Ukraińskiego
Wydział Filozofii

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

tel. (081) 445 42 51


Władze:

Dziekan – prof. dr hab. Stanisław Kiczuk

Prodziekan – Ks. dr hab. Stanisław Janeczek


Nazwa Instytutu

Dyrektor Instytutu

Adres Instytutu

Telefon

Sekcja Filozofii Teoretycznej

Dr hab. Stanisław Judycki, prof. KUL

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin081 445 40 37

Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych

Dr hab. Józef Zon,

prof. KULAl. Racławickie 14

20-950 Lublin081 445 42 18

WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW:
Kierunek studiów

Liczba

studentówSystem i rodzaj studiów

Specjalność

Filozofia

749

dz. M, e. M

filozofia teoretyczna
200

dz. M, e. M

filozofia przyrody

Kierunek akredytowany: filozofia (UKA)

Studia podyplomowe:

Przyroda na II etapie kształcenia szkoły zreformowanej. Studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli przyrody w klasach IV-VI szkoły podstawowej.
Wydział Nauk Humanistycznych

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

tel. (081) 445 41 45, 445 41 47Władze:

Dziekan – prof. KUL dr hab. Janusz Drob

Prodziekani – Ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann

– prof. KUL dr hab. Krzysztof Narecki

Nazwa Instytutu

Dyrektor Instytutu

Adres Instytutu

Telefon

Instytut Filologii

AngielskiejDr hab. Anna Malicka-

Kleparska, prof. KULAl. Racławickie 14

20-950 Lublin081 445 39 39

081 445 39 47Instytut Filologii

GermańskiejProf. KUL Max Stebler


Al. Racławickie 14

20-950 Lublin081 445 43 26

Instytut Filologii

KlasycznejDr hab. Andrzej Budzisz, prof. KUL

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin081 445 43 53

081 445 43 61Instytut Filologii Polskiej

Dr hab. Wojciech

Kaczmarek, prof. KULAl. Racławickie 14

20-950 Lublin081 445 43 20

Instytut Flologii

RomańskiejDr hab. Paweł Matyaszewski, prof. KUL

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin081 445 43 45

Instytut Filologii

SłowiańskiejDr hab. Anna Woźniak,

prof. KULAl. Racławickie 14

20-950 Lublin081 445 43 10

Instytut Historii

Dr hab. Henryk Wąsowicz, prof. KUL

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin081 445 40 27

Instytut Historii

Sztuki


Dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, prof. KUL

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin081 445 43 37

WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW:
Kierunek studiów

Liczba

studentówSystem i rodzaj studiów

Specjalność

Historia

614

dz. M, e. M
Historia sztuki

295

dz. M, e. M
Filologia polska

587

dz. M, dz. MU, z. Z436

dz. M, dz. Z, z. Z

filologia angielska
219

dz. M, dz. Z, z. Z

- filologia germańska

Filologia

139

dz. M

- filologia klasyczna
137

dz. M

- filologia romańska
262

dz. M, dz. Z, z. Z

- filologia słowiańska

Kierunki akredytowane:

Historia (UKA)

historia sztuki (UKA)

filologia klasyczna (UKA)

filologia polska (UKA)

Studia podyplomowe:

Historia i wiedza o społeczeństwie – Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe

Historia i wiedza o społeczeństwie – Uzupełniające Studia Podyplomowe

Podyplomowe Studium Filologii Polskiej

Podyplomowe Studium Teatrologiczne

Podyplomowe Interdyscyplinarne Studium Edukacji Kulturalnej


Wydział Nauk Społecznych

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

tel. (081) 445 35 48, 445 42 97


Władze:

Dziekan – prof. dr hab. Andrzej Sękowski

Prodziekani – prof. KUL dr hab. Marek Pawlak

– prof. KUL dr hab. Piotr Oleś
Nazwa Instytutu

Dyrektor Instytutu

Adres Instytutu

Telefon

Instytut Ekonomii

Dr hab. Tomasz Gruszecki, prof. KUL

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin081 445 34 25


Instytut Pedagogiki

Ks. dr hab. Marian Nowak, prof. KUL

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin081 445 33 40

Instytut Psychologii

Dr hab. Stanisława Steuden, prof. KUL

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin081 445 34 40

Instytut Socjologii

Dr hab. Stanisław Wójcik, prof. KUL

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin081 445 33 55

Instytut Zarządzania

i MarketinguDr hab. Marek Lisiecki,

prof. KULAl. Racławickie 14

20-950 Lublin081 445 32 21

WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW:

Kierunek studiów

Liczba

studentówSystem i rodzaj studiów

Specjalność

Ekonomia

774

dz. M, z. Z, z. MU
Pedagogika

778

dz. M, e. M, z. MU
Psychologia

1318

dz. M. w. M
Socjologia

656

z. Z, z. MU
Zarządzanie i Marketing

697

dz. M, z. MU, z. Z
Kierunki akredytowane:

Psychologia (UKA)

Socjologia (UKA – 2000-2005)
Studia podyplomowe:

Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa

Podyplomowe Studium Surdopedagogiki „Komunikacja językowa z niesłyszącymi i słabosłyszącymi”

Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej i integracyjnej

Wspomaganie Rozwoju Człowieka

Podyplomowe Studium Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii

Podyplomowe Studium Przygotowania Pedagogicznego

Podyplomowe Studium ewaluacji instytucji i programów społecznychWydział Matematyczno-Przyrodniczy

Ul. Konstantynów 1H

20-708 Lublin

tel. (081) 445-45-50, fax: (081) 445 45 51


Adres do korespondencji:

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

Władze:

Dziekan – Ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba

Prodziekan – prof. KUL dr hab. Ryszard Smarzewski


Nazwa Instytutu

Dyrektor Instytutu

Adres Instytutu

Telefon

Instytut Matematyki

Dr hab. August Zapała, prof. KUL

Ul. Konstantynów 1H

20-708 Lublin


Instytut Ochrony

ŚrodowiskaDr hab. Ryszard Szyszka, prof. KUL

Al. Kraśnicka 102

20-718 Lublin081 445 46 10

081 445 46 06


WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW:
Kierunek studiów

Liczba

studentówSystem i rodzaj studiów

Specjalność

Architektura krajobrazu

258

dz. M
Informatyka

317

dz. Z, z. Z
Matematyka

514

dz. M, z. MU
Ochrona środowiska

355

dz. M
Kierunek akredytowany: ochrona środowiska
Studia podyplomowe:

Podyplomowe Studium InformatykiWydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych

w Tomaszowie Lubelskim
22-600 Tomaszów Lubelski

ul. Lwowska 68

tel. (0-84) 664 45 74

Władze:

Dziekan – prof. KUL dr hab. Jan Świtka

Prodziekan – prof. KUL ks. dr hab. Tadeusz Guz
WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW:


Kierunek studiów

Liczba

studentówSystem i rodzaj studiów

Specjalność

Prawo

1003

dz. M, z. M
Ekonomia

360

dz. Z, z. Z
Zarządzanie i Marketing

171

z. MStudia podyplomowe:

Zarządzanie Bezpieczeństwem

Integracja oraz zarządzanie projektami Unii EuropejskiejWydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie

w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola

ul. Ofiar Katynia 6

tel. (0-15) 642 25 33, fax 842 49 51

Władze:

Dziekan – Ks. prof. dr hab. Marian Wolicki

Prodziekan – prof. KUL dr hab. Jan Konefał

WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW:
Kierunek studiów

Liczba

StudentówSystem i rodzaj studiów

Specjalność

Ekonomia

493

dz. M, w. M, z. Z,

z. MU

Pedagogika

1197

dz. Z, z. Z, z. MU
Prawo

148

dz. M, z. M
Socjologia

717

dz. Z, z. Z, z. MU

Kolegium

Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

tel. (081) 445-41-76

Władze:

Dyrektor – prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz


WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW:


Kierunek studiów

Liczba

StudentówSystem i rodzaj studiów

Specjalność

MISH

83

dz. M

Podyplomowe studia międzywydziałowe: Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Rodziny


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy