Strona główna

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży


Pobieranie 9.08 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar9.08 Kb.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży


Diecezji Łomżyńskiej
ZGŁOSZENIE

NA WYBORY DO ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ KSM DŁ

Aby zgłosić czyjąś lub własną kandydaturę dana osoba musi spełniać kryteria:W wyborach do Zarządu:

- ukończenie 18 roku życia (Prezes oraz Skarbnik)

- przynajmniej rok po przyrzeczeniu

W wyborach do Komisji Rewizyjnej:

- ukończenie 16 roku życia

- przynajmniej rok po przyrzeczeniu


Imię i Nazwisko kandydata: Gosk Angelika

Oddział: Krzyża Świętego w Łomży

Wiek: 17

Staż w KSMie: od początku istnienia oddziału czyli rok czasu

Kandydata widzę na stanowisku : zastępca prezesa KSM DŁ

Uzasadnienie zgłoszenia: (uzasadnienie powinno być wyczerpujące, należy podać wszystkie zalety i umiejętności, które mogą przydać się w pracy w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej.)

Angelika Gosk jest bardzo sumienną osobą. Wszystkie zadania pełni z należytą starannością. Jest bardzo zaangażowana w życie swojego oddziału gdzie jest Prezesem ale również w sprawy diecezji. Potrafi zorganizować różne akcje (formacyjne: adoracje, zorganizowanie Mszy w różnych intencjach np. za maturzystów ale również imprezy typu ostatki). Regularnie uczęszcza na spotkania oddziału, zjazdy diecezjalne, rekolekcje. Jej zachowanie trafnie odzwierciedla fragment z Pisma Świętego: Ps115, 1. Dojrzale i otwarcie broni prawd wiary, nie wstydzi się, że jest katoliczką, utożsamia się ze wspólnotą KSM. Uważam, że postawa Angeliki jest godna zauważenia. Uważam, że w przypadku Angeliki wymóg, że musi być rok po przyrzeczeniach jest niepotrzebny, ponieważ swoja postawą zaświadcza, że jestem dojrzała i gotowa do podjęcia zadań związanych z tym stanowiskiem.

Podpisy składających zgłoszenie: …………………………………………….………………..


Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji ŁomżynskiejBiuro Dieczejalne ul. Sadowa 3; 18-400 Łomża

www.ksm-lomza.pl biuro@ksm-lomza.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość