Kazimierz miśkiewicz (autorzy z jednej jednostki)Pobieranie 18.65 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar18.65 Kb.


Kazimierz MIŚKIEWICZ (autorzy z jednej jednostki)

Antoni WOJACZEKPolitechnika Śląska, Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa

Jerzy DZIERŻKO (autorzy kolejnej jednostki)COMONET Sp. z o.o. (jednostka)

Nowe elementy systemu telekomunikacyjnego HETMAN (tytuł referatu)


Streszczenie. Omówiono strukturę systemu telekomunikacyjnego HETMAN, zwracając szczególną uwagę na elementy i rozwiązania konstrukcyjne, jakie zostały wprowadzone...

.1Wprowadzenie (podrozdziały, poszczególne części referatu itp.)


(Tekst podstawowy Z WCIĘCIEM) Objętość referatu maksimum 10 stron wg wzorca. System łączności alarmowo-rozgłoszeniowej HETMAN w wersji prototypowej z roku 2005 zastał przedstawiony w literaturze [1, 2]. zmian zachowując podstawowe właściwości funkcjonalne systemu.

(Tekst podstawowy, BEZ WCIĘCIA) Aktualna wersja systemu HETMAN składa się z następujących podstawowych elementów (poniżej lista punktowana): • serwer dyspozytorsko-alarmowym typu SDA (adaptacja centrali telefonicznej DGT Millenium),

 • zespoły separacji iskrobezpiecznej (bariery) TBI 2:

 • kolejny punkt, • telefony sygnalizatory JANTAR 2.

.2Zmiany w urządzeniach stacyjnych systemu HETMAN (kolejny podrozdział)


Na rys. 1 przedstawiono widok… Poniżej zamieszczono przykład LISTY NUMEROWANEJ. Proszę zwracać uwagę na kolejność automatycznego numerowania (od początku, kontynuacja):

 1. System ma umożliwić realizację przyjętego w górnictwie hierarchicznego układu zarządzania.

 2. Urządzenia części dołowej, zasilane centralnie z części powierzchniowej, pracują niezależnie od stężenia metanu w wyrobiskach kopalni.

 3. System umożliwia realizację wymaganych przepisami zadań, a w szczególności:

 • wizualizację danych;

 • archiwizację i raportowanie;

 • dwustanowe sterowanie dołowych urządzeń zasilających i sygnalizacyjnych.

Pobór mocy przez jedną barierę zależy od stanu łącza abonenckiego (tabela 1).


.2.1.Tabele (kolejne zagnieżdżone i numerowane części)


Tabela 1. Zależność poboru prądu przez barierę TBI 2 od stanu łącza abonenckiego (oznaczenia tabel, tablic itp.: „Tabela numer.”. Rozmiar czcionki w tabeli 10)

stan telefonu sygnalizatora JANTAR 2

max pobór prądu z siłowni*

uwagi

off hook - stan aktywny

do 50 mA

-

on hook – stan spoczynkowy

do 40 mA

co daje około 20 mA do linii ładującej akumulator w urządzeniu JANTAR 2**

brak podłączonego telefonu sygnalizatora

około 9 mA

-

Uwagi:

* Jest to maksymalny pobór prądu z siłowni o napięciu znamionowym 48 V...

** Prąd ten jest również uzależniony w pewnym stopniu od stanu naładowania baterii lokalnej.

Dla obliczeń projektowych, uwzględniając parametry graniczne zasilania i ewentualną rozbudowę systemu pobór mocy przez stojak TBI należy przyjmować w zakresie od 2 do 2,4 W/port.


Rys. 5 Widok telefonu sygnalizatora JANTAR 2 (podpis pod rysunkiem – istotne jest oznaczenie: „Rys. numer.”; rysunki w postaci JPG, PNG, GIF, TIF, CDR, DWG)

Jeżeli w aparacie mikrotelefon nie został prawidłowo położony na zawiesiu, to telefon nadal jest dostępny....

.2.2.Wzory matematyczne


Błąd między bieżącą próbką i przewidywaną można wyrazić jako:(3)(4)

gdzie 0 ≤ ≤ N+p-1

Równanie opisujące zależność


.3Literatura


 1. Brzeski K., Dzierżko J., Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Iskrobezpieczne elementy nowego systemu alarmowo – rozgłoszeniowego HETMAN. Materiały XXXIII Konferencji Sekcji Cybernetyki w Górnictwie KG PAN „Telekomunikacja i Systemy Bezpieczeństwa w Górnictwie” ATI’2005 Wyd. Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śl. Gliwice 2005.

 2. Dokumentacja atestacyjna systemu dyspozytorsko – alarmowo-rozgłoszeniowego typu HETMAN. DGT Gdańsk, 2005.

Recenzent: mgr inż. Andrzej Rej


- -
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy