Strona główna

Kiedy zachorujesz… Wybierz i zaznacz prawidłowe dokończenie zdania


Pobieranie 47.19 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar47.19 Kb.
Kiedy zachorujesz…
1. Wybierz i zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.

Choroba to stan, kiedy:

a) organizm przystosowuje się do zmiennych warunków pogodowych.

b) organizm nie funkcjonuje prawidłowo.

c) następuje zmęczenie organizmu.

2. Podkreśl nazwy chorób zakaźnych.

ospa, nowotwór, owsica, angina, wszawica, różyczka, świnka, salmonelloza.

3. Połącz w pary nazwy chorób z ich objawami.

 1. ospa

 2. salmonelloza

 3. angina

 4. grypa

 5. różyczka

 6. salmonelloza

 7. wszawica

 1. podwyższona temperatura ciała, bóle mięśni

 2. czerwone plamki na całym ciele, wysoka gorączka

 3. swędzenie skóry głowy wywołane przez bardzo małego owada

 4. ostry ból gardła, wysoka gorączka, osłabienie

 5. zabarwienie ciała, głównie twarzy i tułowia, na kolor różowy

 6. dolegliwości układu pokarmowego


 1. …… B-…… C-…… D-…… E-…… F-…… G-………


4. Rysunki przedstawiają pasożyty przewodu pokarmowego człowieka. Podpisz rysunki- napisz ich nazwy.


a) .................................... b) ....................................

5. Jakiej choroby dotyczy poniższy opis?

Jest to choroba wrodzona. Osoby nią dotknięte mają niski wzrost, krótką szyję, skośne oczy, ale są pogodne i uczuciowe. 1. alergia; b) choroba Downa; c) grzybica; d) ospa wietrzna

Jest to choroba dzisiaj bardzo powszechna, przejawiająca się nadwrażliwością na pyłki traw, kwitnących drzew lub sierść zwierząt. 1. alergia; b) choroba Downa; c) grzybica; d) ospa wietrzna


6. Zaznacz właściwą nazwę organizmów.

Antybiotyki to substancje zwalczające szereg chorób bakteryjnych. Są one produkowane przez niektóre:

a) bakterie

b) rośliny

c) grzyby

d) zwierzęta7. Wymień 3 czynniki wzmacniające odporność organizmu.

a) ....................................................................................................................................

b) ....................................................................................................................................

c) ....................................................................................................................................8. Uzupełnij zdanie.

Organizm człowieka ma odporność ................................................................., która jest naturalnym mechanizmem zwalczania czynników chorobotwórczych, oraz odporność ................................................................., której organizm „uczy się” w trakcie życia.9. Napisz w 2 zdaniach, jakie znaczenie dla organizmu mają szczepienia ochronne.

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................10. Wyjaśnij, w jaki sposób można zarazić się wścieklizną.

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

11. Zaznacz zasady bezpiecznego postępowania:

nieużywanie urządzeń elektrycznych wilgotnymi rękami

przebieganie przez jezdnię w dowolnym miejscu

kąpiel w miejscu strzeżonym

używanie świateł odblaskowych po zapadnięciu zmroku

zażywanie leków bez wiedzy rodziców

12. Wpisz na tarczach telefonicznych odpowiednie numery telefonów alarmowych.

Pogotowie Ratunkowe Straż Pożarna Policja13. Uzupełnij zdania.

Powyższe zdjęcie przedstawia uraz kończyny, zwany .................................................... .

Pierwsza pomoc w takim przypadku polega na .................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Powyższe zdjęcie przedstawia uraz kończyny, zwany .................................................... .

Pierwsza pomoc w takim przypadku polega na .................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

14. Wśród niżej wymienionych organizmów podkreśl drobnoustroje chorobotwórcze.

ślimaki, bakterie, rozwielitki, wirusy

15. Niżej wymienione choroby wpisz do odpowiednich rubryk tabeli.

świnka, nowotwór złośliwy, odra, choroba Downa, alergia, różyczka


Choroby niezakaźne

Choroby zakaźne

1. ......................................................................

2. ......................................................................

3. ......................................................................


1. ......................................................................

2. ......................................................................

3. ......................................................................16. Połącz podane nazwy chorób z odpowiednim ich określeniem.

17. Wymień choroby, którymi można się zarazić od zwierząt.

a) ......................................................................................................................................

b) ......................................................................................................................................
18. Uzupełnij zdanie.

Rozpoznanie choroby przez lekarza nazywamy ................................................................


19. Wymień czynniki sprzyjające zakażeniom.

a) ......................................................................................................................................

b) ......................................................................................................................................

c) ......................................................................................................................................20. Napisz, jakiej grupy ludzi dotyczy poniższy znak.

Poniższy znak dotyczy ...........................................
21. Różyczka jest chorobą niebezpieczną, szczególnie dla kobiet ciężarnych. Wyjaśnij, dlaczego.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
22. Wstaw literę P obok zdania prawdziwego, zaś literę F obok zdania fałszywego.

a) Gdy chorujemy na anginę, lekarz zaleci nam przebywanie na świeżym powietrzu i częste wietrzenie mieszkania. ..........

b) Świnka jest chorobą szczególnie groźną dla dziewcząt, gdyż istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia gruczołów płciowych. ..........

c) Podczas zachorowania na grypę powinniśmy unikać chłodu i wilgoci, bo źle leczona grypa może spowodować wiele powikłań zdrowotnych. ..........23. Podkreśl objawy towarzyszące zatruciu pokarmowemu.

nudności, wymioty, biegunka, wysypka na twarzy, różowe zabarwienie skóry, ból głowy

24. Zaznacz znakiem „x” te prostokąty, w których zapisano zasady higienicznego trybu życia.

dbamy o czystość rąk
wietrzymy pomieszczenia
śpimy 8 godzin
śpimy tylko 5 godzin
jemy brudnymi rękami
dbamy o czystość odzieży


jemy dużo słodyczy
większość czasu spędzamy przed telewizorem, komputeremuprawiamy sportyodżywiamy się racjonalnie

25. Zaznacz znakiem „x” prawidłowe określenie.

Zapobieganie niekorzystnym zjawiskom nazywamy:

a) higieną.

b) profilaktyką.

c) odpornością.

26. Uzupełnij tabelę:

Rodzaj urazu

Na czym polega pierwsza pomoc?

złamanie ręki

.............................................................................................

.......................................................

okład z kwaśnej wody lub białka jaja kurzego

.......................................................

zatamowanie krwawienia, założenie opatrunku


27. Zaznacz znakiem „x” te zasady, które należy zastosować przy omdleniach.

jak najszybciej sadzamy zemdlonego na krześle

kładziemy zemdlonego i unosimy mu nogi

gdy zemdlony odzyska przytomność, podajemy mu coś do picia

podajemy zemdlonemu coś do picia, zanim odzyska przytomność

jeśli zemdlony nie odzyska przytomności po 2 minutach, wzywamy pogotowie ratunkowe

28. Do której ze służb ratunkowych zwrócić się o pomoc w podanych wypadkach?
Połącz liniami.zatrucie lekami

włamanie do mieszkania

złamanie nogi

podpalony śmietnikPolicja

Straż Pożarna

Pogotowie Ratunkowe29. Połącz liniami podane określenia z ich znaczeniem.


Epidemia

Kwarantanna

Antybiotyk


Zapobieganie przenoszeniu się chorób poprzez odosobnienie.

Zachorowanie na określoną chorobę dużej liczby ludzi.

Jest produkowany przez grzyby.

Służy do zwalczania chorób bakteryjnych.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość