Strona główna

Kierunek: filologia


Pobieranie 453.99 Kb.
Strona1/13
Data19.06.2016
Rozmiar453.99 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU

PROGRAM NAUCZANIA 3 – LETNICH (6 – SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCHKIERUNEK: FILOLOGIA

SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA ANGIELSKA

SPECJALIZACJA: JĘZYK ANGIELSKI W TURYSTYCE

STUDIA STACJONARNE rok akademicki 2008/2009SPIS TREŚCI


Praktyczna nauka języka angielskiego 1

Lektorat języka niemieckiego 2

Wstęp do językoznawstwa 4

Gramatyka opisowa 4

Historia języka 5

Gramatyka kontrastywna 6

Wstęp do literaturoznawstwa 7

Literatura angielska 8

Literatura amerykańska 10

Historia Wielkiej Brytanii 11

Historia USA 12

Kultura angielskiego obszaru językowego 13

Wiedza o komunikacji językowej 14

Psychologia komunikacji 15

Geografia polityczna świata 16

Wiedza o kulturze krajów współczesnej Europy i świata 18

Problematyka tłumaczenia tekstów specjalistycznych 19

Business English 20

Media w turystyce i biznesie 21

Przekład ustny 22

Historia filozofii 23

Język łaciński 24

Technologia informacyjna 26

Wychowanie fizyczne 27

Wykład do wyboru 28

Seminarium dyplomowe 28

Opisy przedmiotów09.0 PNA 161

Praktyczna nauka języka angielskiego


Koordynator przedmiotu
Zakład, instytut:

Zakład Filologii Angielskiej, Instytut Filologiczny

Semestry:

1

2

3

4

5

6

Godz. tygodniowo:

11

11

11

11

8

6

Punkty ECTS:

15

9

6

8

12

10

Typ zajęć:

Ćwiczenia

Typ przedmiotu:

Obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego w teorii i praktyce przed rozpoczęciem kursu - na poziomie B1,

co odpowiada poziomowi absolwenta liceum, który w ostatnim roku nauki otrzymał ocene co najmniej dobrą lub poziomowi absolwenta liceum ogólnokształcącego realizującego program rozszerzony.Język wykładowy:

Angielski

Poziom przedmiotu:

Kurs rozpoczyna się w 1 semestrze studiów na poziomie B1/B2; w kolejnych semestrach oczekiwane jest sukcesywne podnoszenie poziomu umiejętności i sprawności językowych, tak, aby kolejne lata studiów odpowiadały poziomom:I rok – B1/B2 - B2,II rok – B2 - C1,

III rok – C1 - C2Metody nauczania:

Różnorodne ćwiczenia praktyczne na bazie teorii;

Cele przedmiotu:

Doskonalenie podstawowych sprawności: poprawnego gramatycznie i leksykalnie mówienia, pisania, rozumienia i czytania w języku angielskim na poziomie zaawansowanym (docelowo C2).

Nauka praktycznego języka zorganizowana jest w bloku zajęć, które, mimo wewnętrznej specjalizacji i odrębnych nazw, pozostają w ścisłym związku ze sobą. Organizacja tego bloku zajęć na poszczególnych latach studiów polega na podziale praktycznej nauki języka angielskiego na następujące przedmioty:

Konwersacja

Sprawności zintegrowane

Pisanie

Rozumienie tekstu mówionegoRozumienie tekstu czytanego

Gramatyka praktyczna

Fonetyka

Praca z tekstem literackim

Analiza żywego języka

Idiomatyka językaTreści merytoryczne przedmiotu:

Treści merytoryczne każdego z odrębnych komponentów przedstawionego są w załączonych opisach komponentów PNJA

Metody oceny:

Ocena semestralna: ocenianie ciągłe; testy pisemne i odpowiedzi ustne; prace pisemne; aktywność na zajęciach; stosunek i przygotowanie do zajęć.

Spis zalecanych lektur:

Wykaz lektur i innych materiałów zalecanych studentom podejmującym naukę przedmiotu przedstawiony jest przy opisie poszczególnych komponentów PNJA
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość