Strona główna

Kierunek informatyka I ekonometria


Pobieranie 310.82 Kb.
Strona1/12
Data18.06.2016
Rozmiar310.82 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


UNIWERSYTET ŁÓDZKI

WYDZIAŁ EKONOMICZNO SOCJOLOGICZNY

KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA

Remigiusz Boguszewicz

Nr albumu: 89952/S
Wdrożeniowe uwarunkowania Zintegrowanych Systemów Informatycznych klasy ERP

Praca magisterska

napisana pod kierunkiem:

prof. dr hab. Mariana Niedźwiedzińskiego
Łódź, wrzesień 2001
Podziękowania

Promotorowi Panu Marianowi Niedźwiedzińskiemu


Za opiekę nad pracą
Panu Stanisławowi Reczyńskiemu z firmy ICL Poland

Za umożliwienie pierwszego praktycznego kontaktu z problematyką wdrożeniowąPanu Grzegorzowi Grupińskiemu
z firmy Business Consulting Center
Za udostępnienie pomocnych materiałów

Spis treści:
Wstęp 5

1. Przesłanki informatyzacji przedsiębiorstwa 7

1.1. Koszty 10

1.2. Korzyści 12

2. Reengineering procesów biznesowych. 13

2.1. Reengineering jako metoda na sukces 14

2.2. Rozpoczęcie restrukturyzacji 17

3. Zarządzanie produkcją 19

3.1. MRP 19

3.2. MRP II 22

3.3. ERP 26

3.4. Just-in-Time i Kanban 26

4. Realizacja procedury wyboru ZSI 27

4.1. Ocena stanu aktualnego wykorzystywanych technologii do przetwarzania informacji 27

4.2. Ogólne założenia 28

4.3. Opracowanie zapytania ofertowego 29

4.4. Ocena odpowiedzi oferentów 29

4.5. Prezentacje i wizyty referencyjne 31

5. Struktura zespołu wdrożeniowego 32

5.1. Komitet sterujący 32

5.2. Komitet wykonawczy 33

5.3. Podzespoły wykonawcze 34

6. Metodyka realizacji ZSI 38

6.1. Przygotowanie Projektu 41

6.2. Edukacja, szkolenia 43

6.3. Projektowanie koncepcyjne 46

6.4. Prototypowanie 48

6.5. Modyfikacje, Przeniesienie danych i Eksploatacja próbna 50

6.6. Przekazanie systemu do eksploatacji 51

6.7. Eksploatacja systemu 53

7. Zagrożenia dla projektu 55

Zakończenie 60

Spis tabel i rysunków 61

Literatura: 62


Wstęp

Systemy klasy Zintegrowane Systemy Informatyczne (ZSI) obecne są na rynku od kilkudziesięciu lat. Cały czas jednak wzbudzają duże emocje będące kombinacją ilości czasu, pieniędzy i ryzyka, jakie ze sobą wnoszą.

Niniejsza praca ma za zadanie odpowiedzieć na następujące pytania:


  • Kto może skorzystać na wdrożeniu tego typu systemów

  • Jakie problemy mogą zostać rozwiązane za ich pomocą

  • Kiedy rozpocząć wdrożenie

  • Jaki system zintegrowany będzie najodpowiedniejszy

  • Jak wybrać dostawcę usług wdrożeniowych i czego od niego oczekiwać

  • Jak uczyć się na błędach innych

Próba odpowiedzi na te pytania może okazać się przydatna dla trzech grup słuchaczy.

Pierwszą grupą zainteresowaną tą tematyką mogą stanowić studenci, których zastanawiają sposoby wspomagania systemami informatycznymi działalności przedsiębiorstw.

Drugą grupę stanowią kierownicy średniej firmy, która zmierza w kierunku dużej firmy. Wykorzystuje ona już dużą ilość heterogenicznego oprogramowania różnych producentów do wykonywania różnych zadań i zastanawia się, co dalej. Zwykle pojawia się problem utraty kontroli nad firmą i coraz mniejszego przyrostu wydajności związanego z zatrudnieniem kolejnego pracownika do obsłużenia rosnącego popytu na towary czy usługi firmy.

Trzecim rodzajem słuchaczy są kierownicy dużych przedsiębiorstw, które aby skutecznie konkurować na wolnym rynku zmuszone są lepiej kontrolować swoje zasoby i efektywniej nim zarządzać.

Praca została podzielona na sześć rozdziałów. Rozdział pierwszy podkreśla znaczenie strategii informatyzacji jako wynikowej strategii biznesowej firmy, opisuje podstawową cechę systemu – integrację i wynikające z niej korzyści: informacja ma jedno źródło wprowadzania, powszechną jej dostępność oraz jej standaryzację.

Rozdział drugi zwraca uwagę na często spotykany problem w polskich firmach przystępujących do wdrożenia – nieprzygotowanie. Cały czas zdarzają się projekty – zróbmy wszystko za jednym razem, po najniższych kosztach i jak najszybciej.


Próbuje się wdrażać system zarządzania jakością, system zarządzania przedsiębiorstwem i równocześnie reorganizować jego struktury. Oczywiście tak nie można. Wdrożenie systemu zintegrowanego możliwe jest dopiero po określeniu misji przedsiębiorstwa, jego celów strategicznych i planu działań na przyszłość.

Rozdział trzeci poświęcony jest wspomaganiu zarządzania produkcją. Systemy klasy ERP są z powodzeniem wykorzystywane zarówno przez przedsiębiorstwa przemysłowe (również huty i elektrownie) jak i finansowe, telekomunikacyjne czy dystrybucyjne.

Rozdział czwarty opisujący procedurę wyboru konkretnego dostawcy ZSI porusza bardzo ważny element realizacji projektu wdrożeniowego. Na tym etapie formułowane są podstawowe założenia i cele wdrożeniowe a na ich podstawie konkretne rozwiązania odpowiadające tym założeniom.

Rozdział piąty przedstawia niezbędne struktury realizujące projekt. Każdy z elementów tej struktury musi mieć ściśle określone zadania i kompetencje oraz skuteczne kanały komunikacji między nimi.

Rozdział szósty poświęcony jest metodyce wdrożeniowej. Opisywane są fazy wdrożenia systemu poczynając od przygotowania projektu, poprzez szkolenia użytkowników, projektowanie koncepcyjne, prototypowanie rozwiązań docelowych, eksploatację próbną aż do przekazania systemu do eksploatacji.

Rozdział siódmy przytacza najczęściej pojawiające się problemy, czy też sprawy wymagające szczególnej uwagi.

Na zakończenie wstępu pragnę zwrócić uwagę na gospodarkę USA, która przeżywała rekordowo intensywny i długi 10 letni okres ciągłego wzrostu. Ekonomiści i politycy gospodarczy głowili się nad przyczyną tego faktu kłócącego się chociażby z teorią cyklicznego wzrostu gospodarczego. Wyjaśnienia udzielił Alan Greenspan, szef Federalnego Biura Rezerw, który stwierdził, że po latach inwestowania w technologię informatyczną stała się ona tak istotnym czynnikiem zwiększenia produktywności firm amerykańskich, iż następujący wzrost produkcji i usług wcale nie pociągał za sobą wzrostu zatrudnienia, nie wyzwalał więc tendencji inflacyjnych. Tradycyjne obawy o tzw. Przegrzanie gospodarki w okresach jej wzrostu straciły rację bytu. Przyczyna tego zjawiska jest jedna – niepowstrzymany wzrost produktywności napędzany dojrzałą technologią informatyczną.

Jednym z fundamentów tej dojrzałości są Zintegrowane Systemy Informatyczne klasy ERP.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość