Strona główna

Kierunek informatyka I ekonometria


Pobieranie 310.82 Kb.
Strona7/12
Data18.06.2016
Rozmiar310.82 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

4.2. Ogólne założenia

Należy sformułować podstawowe zadania stawiane przed systemem na wysokim stopniu uogólnienia. Pomocna może być odpowiedź na poniższe pytania.  • Liczba i rodzaj wdrażanych modułów,

  • Prognozowana liczba stanowisk z dostępem do systemu, rodzaj tych stanowisk. Terminale znakowe, terminale graficzne tzw. Xterminale czy komputery PC z oprogramowaniem emulującym pracę terminala.

  • Charakter produkcji. Produkcja o charakterze dyskretnym, czyli na indywidualne zamówienia np. statek, krótkie serie specjalistycznych maszyn budowlanych, drukarskich, produkcja zleceniowa polegająca na wytwarzaniu partiami produktów na konkretne zlecenia, powtarzalna czyli wytwarzanie wyrobów wg ustabilizowanej technologii. Produkcja o charakterze ciągłym typowa dla ciężkiego przemysłu chemicznego, dla energetyki i ciepłownictwa gdzie procesy produkcyjne przebiegają bez przerwy w całodobowym cyklu pracy.

  • Liczba magazynów (jeden centralny czy wiele lokalnych), rodzaj klientów (hurtownicy czy detaliści),

  • Powinny również zostać przedstawione oczekiwania w stosunku do systemu, czyli wyobrażenia o tym jak system mógłby rozwiązać problemy stojące przed firmą teraz i w przyszłości.4.3. Opracowanie zapytania ofertowego

Sprecyzowania wymaga sposób przeprowadzenia przetargu. Do wyboru mamy ogłoszenie o organizowaniu przetargu na realizację ZSI w mediach, najczęściej w prasie lub biuletynach specjalistycznych lub też skierowanie zapytania do wybranych już potencjalnych oferentów.

Obydwie metody wymagają wcześniejszego sprecyzowania celów i warunków, w jakich wdrożenie będzie miało miejsce wyszczególnionych wcześniej. Jako minus ogłoszenia publicznie przetargu można wymienić duże prawdopodobieństwo otrzymania wielu bezwartościowych ofert 4.

4.4. Ocena odpowiedzi oferentów

Zarówno pierwszy jak i drugi wariant wymaga pomocy doświadczonej osoby znającej lokalny rynek usług tego typu i służący bezcenną radą. Pomimo iż część firm oferujących systemy ZSI reklamuje je jako "do wszystkiego" to w rzeczywistości okazuje się inaczej. Zadając pytanie producentowi "Czy Pana system jest w stanie spełnić nasze oczekiwania i czy pasuje do specyficznego sposobu, w jaki prowadzimy biznes" należy liczyć się z odpowiedzią twierdzącą nawet wtedy, gdy w rzeczywistości jest inaczej. Na tak konkurencyjnym rynku producenci są skłonni przystosować je do naszych wymagań. Jednak efekty tego „przystosowania” dadzą znać dopiero w trakcie prawdziwej eksploatacji systemu i obciążeniu go rzeczywistymi ilościami danych. Efekt może być daleki od oczekiwanego. Stosowanie protez, nakładek, zmian w kodzie systemu ponad rozsądne zakresy może okazać się zgubne. Oczywistym wydaje się fakt, że system stworzony dla obsługi produkcji wieloseryjnej inaczej będzie się zachowywał, gdy wykorzystamy go do obsługi produkcji jednostkowej na indywidualne zamówienia.Aby uzyskać spójny obraz ocenianych systemów i móc łatwiej porównać ich słabe i mocne strony stosuje się arkusz ocen z przypisanymi wagami do poszczególnych kryteriów oceny. Przykładowymi kryteriami oceny mogą być (patrz tabela poniżej):
Tabela 2 Przykładowy arkusz ocen stosowany podczas oceny ZSI

kryterium oceny

waga

system A

system B

system C

ocena

wynik

ocena

wynik

ocena

wynik

Cechy

zakres funkcjonalny


możliwości rozbudowy


wieloplatformowość


interfejs graficzny


liczba wdrożeń w Polsce


wsparcie wdrożenia


opinie dotychczasowych klientów


zespół konsultantów – liczebność i jakość


kompleksowość usługi


doświadczenie biznesowe


Koszty

oprogramowanie (licencje)


infrastruktura sprzętowa


wdrożenie


szkolenie


opieka autorska


Podsumowanie

razem


źródło: na podstawie opracowania Wdrożeniowe uwarunkowania zintegrowanych systemów informatycznych Piotr Adamczewski, Warszawa 1998 PLJ, str. 141
Gdzie:

  • waga – to wartość (subiektywna) istotności danych cech określających każdy system ZSI z punktu widzenia potrzeb firmy wdrażającej ZSI w określonej skali, np. 1-5, gdzie 5-niezwykle istotna cecha przy wyborze ZSI, 4-istotna, 3-umiarkowana, 2-mało istotna, 1-prawie bez znaczenia, 0-zupełnie bez znaczenia dla naszych konkretnych potrzeb

  • ocena – to wartość (obiektywna) określająca systemy ZSI w oderwaniu od konkretnych wymagań.

  • wynik – to iloczyn wartości ‘waga’ i ‘ocena’

Kluczową rolę w przydatności takiego sposobu oceny jest właściwe dobranie wag odpowiadających poszczególnym cechom. Zwykle jest to dokonywane przez zespół składający się z ekspertów z zakresu informatyki, zarządzania, organizacji procesów produkcji oraz tzw. użytkowników kluczowych ZSI będących doświadczonymi pracownikami przedsiębiorstwa.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość