Strona główna

Kierunek informatyka I ekonometria


Pobieranie 310.82 Kb.
Strona9/12
Data18.06.2016
Rozmiar310.82 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

6. Metodyka realizacji ZSI

„Chociaż istnieje wiele systematycznych technik proponowanych w procesie zarządzania projektem, jest to ciągle jeszcze bardziej sztuka niż nauka. Projekty są powiązane z ludźmi, a zarządzanie ludźmi jest ciągle elementem krytycznym w większości projektów systemów informacyjnych”6

Metodyka wdrożeniowa jest zespołem ściśle określonych działań opisujących proces wdrożenia systemu zintegrowanego. Ponieważ prace wdrożeniowe trwają zwykle kilkanaście miesięcy, angażują wiele osób i ostatecznie decydują o sposobie funkcjonowania całego przedsiębiorstwa to konieczne jest wprowadzenie formalnej kontroli nad tymi działaniami.

Każda firma oferująca usługi wdrożeniowe dysponuje taką metodyką.7 Pomimo różnic wynikających ze specyfiki oferowanych systemów (np. systemy prekonfigurowane dla gałęzi przemysłowych) można wyróżnić stałe elementy występujące w większości wdrożeniach których charakterystykę postaram się przedstawić w niniejszym rozdziale.Zakres projektu

Na poziomie zarządzania określane są cele projektu wywodzące się z celów biznesowych przedsiębiorstwa. Dobrze określone cele projektu charakteryzują się właściwością SMART (akronim z ang. Specific, Measurable, Appropriate, Realistic, Time bound), czyli są Jasno określone, Mierzalne, Odpowiednie, Realistyczne oraz Określone w czasie.

Następnie wyznaczane są kamienie milowe (zwane również punktami węzłowymi) będące serią kroków określającą CO musi zostać zrealizowane aby osiągnąć cele projektu. Kamienie milowe również powinny posiadać właściwość SMART.

Na poziomie operacyjnym określane są sposoby JAK zrealizować cele określone w kamieniach milowych. Poszczególnym fazom przypisane zostają zasoby czasowe, finansowe oraz przypisane odpowiedzialności, czyli KTO ma zrealizować dane zadania.

Ciekawą metodę realizacji rozplanowania odpowiedzialności dostrzegłem w metodyce BAAN Target wykorzystywanej podczas wdrożeń systemów firmy BAAN, mianowicie wykorzystuje ona schematy z przypisanymi standardowymi kodami:

X – wykonuje pracę,

D – podejmuje samodzielne decyzje

d – podejmuje decyzje w grupie

P – zarządza postępami

I – musi być informowany

A – musi być dostępny jako doradca

C – musi być konsultowany

T – przeprowadza szkolenie na temat danej pracy
Tabela 3 Przykładowy schemat rozkładu odpowiedzialności
Zarząd

Zewnętrzny kierownik przedsięwzięcia

Wewnętrzny kierownik przedsięwzięcia

Kierownicy dziedzinowi

Użytkownicy kluczowi

...

Definiuje cele projektu

XD

X

XP
I
Koncepcja wdrożenia systemu

D

XD

X

A

I
Metody pracy
Xd

Xd

C

I
...


Zarządzanie projektem nie kończy się na określeniu planu projektu. Konieczne jest monitorowanie postępów i wykrywanie odchyleń od planu oraz nieprzewidzianych trudności w jego realizacji. Wiadomości te powinny być brane pod uwagę przez komitet sterujący w celu podjęcia odpowiednich środków zaradczych.Zarządzanie czasem w projekcie

Całość prac wdrożeniowych podzieliłem na siedem etapów i przypisałem im orientacyjne proporcje czasowe widoczne na rysunku poniżej.


Tabela 4 Czynności wdrożeniowe

Czas

Czynności1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Przygotowanie projektu

2. Edukacja, szkolenia

3. Projektowanie koncepcyjne

4. Prototypowanie rozwiązań dziedzinowych

5. Modyfikacje i eksploatacja próbna

6. Przekazanie systemu do eksploatacji

7. Eksploatacja systemu
źródło: Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu, metody projektowania i wdrażania systemów. AW Placet, Warszawa 1999 str.145

Dopiero sprawdzony i zaakceptowany przez Klienta produkt końcowy danej fazy (np. „Koncepcja wdrożenia systemu”) jest podstawą do kontynuacji prac w fazie kolejnej.

Będąc deklaracją wymagań stawianych integratorowi stanowi on z jednej strony podstawę do żądania zapłaty za określone usługi a z drugiej jest (powinien) rozwiązywać problemy biznesowe stojące przed przedsiębiorstwem.

Pamiętajmy, że integrator ma obowiązek wykonać zadania przewidziane w umowie i w kolejnych zatwierdzanych przez komitet sterujący dokumentach (jest to zarówno aż i tylko tyle). Wobec czego każdy podpisywany dokument musi być poprzedzony rachunkiem sumienia „Czy ta funkcjonalność rozwiąże postawione przed firmą problemy?”, „Czy to wszystko czego oczekuję?”

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość