Kierunek studióW: edukacja artystyczna w zaktesie sztuk plastycznychPobieranie 23 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar23 Kb.
KIERUNEK STUDIÓW: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKTESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

Studia stacjonarne, licencjackie, rok akademicki 2012/13

ROZKŁAD ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM, ROK II, SEMESTR IV


PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

800-1300

ul. Obrońców Tobruku 3Języki obce

1500-1630, s. 9

wyk. Multimedia

dr Antoni Grzybek


1645-1815, gr. 1, s. 011, (od 1 tyg.)

ćw. Multimedia

dr Antoni Grzybek

1645-1815, gr. 2, s. 011, (od 2 tyg.)

ćw. Multimedia

dr Antoni Grzybek

1830-2000, gr. 3, s. 011, (od 1 tyg.)

ćw. Multimedia

dr Antoni Grzybek945-1115, s. 9, (od 2 tyg.)

wyk. Ikonosfera

ks. dr Jacek Wojtkowski
1200-1430, gr. 1, graf. Żołnierska 14, (od 2 tyg.)

ćw. Grafika warsztatowa

prof. Małgorzata Chomicz

1130-1345, gr. 3 s. 4, (od 1 tyg.)

ćw. Rysunek

dr hab. Andrzej Popiel

1400-1615, gr. 2, s. 14

ćw. Malarstwo

dr hab Marzena Huculak
1400-1615, gr. 3 s. 14, (od 1 tyg.)

ćw. Malarstwo

dr hab. Andrzej Popiel
1630-1845, gr. 2, s. 17, (od 1 tyg.)

ćw. Rysunek

dr hab. Andrzej Popiel800-1015, gr. 1, s. 4

ćw. Rysunek

mgr Marta Wasilewska-Frągnowska
800-1015, gr. 2, s. 19

ćw. Projektowanie graficzne

prof. Piotr Obarek
800-1015, gr. 3, s. 14, (od 1 tyg.)

ćw. Rysunek

dr hab. Andrzej Popiel

1030-1245, gr. 1, s. 4

ćw. Malarstwo

prof. Zygmunt Droński


1030-1245, gr. 2, prac. rzeźby

ćw. Rzeźba

dr Miłosz Piotrowski
1030-1245, gr. 3, s. 14, (od 1 tyg.)

ćw. Rysunek

dr hab. Andrzej Popiel
1030-1245, gr. 2, prac. rzeźby

ćw. Rzeźba

dr Miłosz Piotrowski
1300-1515, gr. 3, prac. rzeźby

ćw. Rzeżba

dr Miłosz Piotrowski
1300-1515, gr. 2, s. 17, (od 1 tyg.)

ćw. Rysunek

dr hab. Andrzej Popiel
1600-1815, gr. 3, prac. rzeźby

ćw. Rzeżba

dr Miłosz Piotrowski

1000-1430, gr. 3, graf. Żołnierska 14,

(od 2 tyg.)

ćw. Grafika warsztatowa

prof. Małgorzata Chomicz

1500-1630, s. 9

wyk. Przekaz autowizualny

dr Antoni Grzybek


1645-1815, gr. 1, s. 011, (od 1 tyg.)

ćw. Przekaz autowizualny

dr Antoni Grzybek

1645-1815, gr. 2, s. 011, (od 2 tyg.)

ćw. Przekaz autowizualny

dr Antoni Grzybek

1830-2000, gr. 3, s. 011, (od 1 tyg.)

ćw. Przekaz autowizualny

dr Antoni Grzybek800-1015, gr. 1, s. 011

ćw. Projektowanie graficzne

mgr Zbigniew Urbalewicz
800-1030, gr 2, grafika, Żołnierska 14, (od 2 tyg.)

ćw. Grafika warsztatowa

prof. Małgorzata Chomicz
1030- 1245, gr. 3, s. 011

ćw. Projektowanie graficznemgr Sebastian Mroczek©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy