Strona główna

Klasa 3 –czerwiec – blok 2 – dzień 4 Scenariusz zajęć Blok tygodniowy: Matematyka dla wszystkich. Temat dnia


Pobieranie 89.69 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar89.69 Kb.

grupa 3
Klasa 3 –czerwiec – blok 2 – dzień 4

Scenariusz zajęć

Blok tygodniowy: Matematyka dla wszystkich.

Temat dnia: Magiczne liczby.

Cele zajęć:

Uczeń


- swobodnie wypowiada się na temat treści wiersza;

- wyszukuje w zdaniach ukryte wyrazy;

- wie, co to jest anagram i samodzielnie go tworzy;

- potrafi rozwiązywać magiczne kwadraty;

- sprawnie wykonuje działania matematyczne;

- zgodnie bawi się i uczy w zespole.Metody: działalność praktyczna ucznia, ćwiczeniowa, zabawowa, czytanie w słuchawkach.

Techniki: patyczki, światła drogowe, runda bez przymusu.

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, grupowa.

Środki dydaktyczne: narysowane na szarym papierze magiczne kwadraty do uzupełnienia, po dwa komplety liczb od 0 do 10 na dwuosobową grupę, narysowany na szarym papierze kwadrat, wycięte 3 koła, 3 trójkąty i 3 prostokąty, program multimedialny ,,Magiczne kwadraty”, instrumenty muzyczne: dzwonki, trójkąty, grzechotki, kartka z narysowaną cyfrą/ każdy może mieć inną/różne kredki, farby, flamastry, plansza z pytaniami, arkusz z narysowana tarczą do samooceny.
Przebieg zajęć

Część wstępna


Uwagi
 1. Czynności organizacyjno – porządkowe (powitanie, kontrola obecności, przygotowanie do zajęć).
 1. Liczmanek wita wszystkich uczniów i przedstawia uczniom cel zajęć: Podczas dzisiejszych zajęć będziemy rozwiązywać magiczne kwadraty oraz wyszukiwać zaczarowane wyrazy.
Część główna


Uwagi

 1. Czytanie w słuchawkach wiersza Barbary Goliszek pt.: ,,Czarowanie”.

,,Cała klasa już od rana

Zabrała się do czarowania

Czaruje litery, sylaby i zdania

Będzie też czarować cyfry, znaki, figury geometryczne i zadania.
Możesz i ty zostać czarodziejem

Warunek masz jeden: nie cylinder, nie pałeczka,

Ale głowa pełna pomysłów i logicznego myślenia pełna”.
- Swobodne wypowiedzi uczniów na temat treści wiersza.

- Układanie w parach pytań do wiersza.

- Zabawa:,, Ja zadaję ci pytanie – ty odpowiadasz na nie”.

/Jeden uczeń zadaje pytanie związane z wierszem, a drugi – kolega z ławki – odpowiada na nie/. 1. Zaczarowane wyrazy – praca z tekstem.

Ćwiczenie 1

– Wyszukiwanie w zdaniach ukrytych rzeczowników z literą u.

W małym stawku raków nie zobaczysz.

Dodaj ryżu, brakuje jeszcze warzyw i będzie super danie.

Ten abażurek bardzo pasuje do mojej małej lampki.

Dorośli nie boją się burz, a dzieci pająków. 1. Zabawa z anagramami.

Wytłumaczenie pojęcia ,,anagram1”.

/ Wyraz, wyrażenie lub całe zdanie powstałe przez przestawienie liter bądź sylab innego wyrazu lub zadania, wykorzystujące wszystkie litery. Najprostszy anagram to poukładanie liter w odwrotnej kolejności, np. kebab – babek. Przykładem jednego z prostych przestawień jest zamiana sylab w wyrazie ranty, dająca anagram: tyran. Przestawiając pojedyncze litery możemy otrzymać np. anagram narty/.

Ćwiczenie 2

Przeczytaj w słuchawkach poniższe anagramy. Odczytaj, jakie słowa są w nich ukryte. Zapisz je obok – powodzenia!

użarw – /żuraw/

cduh- / duch/

urakb - /burak/

ćwiczenie 3

Ułóż własne anagramy. Poproś kolegę z ławki o odczytanie ich. 1. Rozwiązywanie i układanie magicznych kwadratów i nie tylko.

Zadanie 1

Sprawdź, czy poniższy kwadrat jest magiczny. Powiedz na czym polega jego magia.
4


9

2

35

7

8

1


6Zadanie 2

Narysuj obok drugi kwadrat, następnie pomnóż liczbę w każdym polu przez 2, a wynik wpisz w odpowiednie pole drugiego kwadratu. Sprawdź, czy drugi kwadrat jest również magiczny.
4


9

2

35

7

8

1


6


Zadanie 4

Uzupełnij magiczne kwadraty tak, aby suma liczb w rzędach poziomych i pionowych wynosiła 20.

Możesz użyć liczb od 0 do 10. Liczby mogą się powtarzać.

/uczniowie mają narysowane plansze oraz liczby od 0 do 10 – dwa komplety na ławkę/

a)


79
58


b)

3
6
1
8

24
87


Zadanie 5

Pomyśl i odpowiedz na pytanie.

Ile kwadratów jest na rysunku?Zadanie 6

Pomyśl i wykonaj zadanie zgodnie z instrukcją.

Mając do dyspozycji:

3 koła

3 trójkąty3 prostokąty

Rozmieść je w poniższym kwadracie tak, aby w każdym rzędzie i kolumnie były 3 różne figury.

 1. Praca z programem multimedialnym.

/Uczniowie indywidualne uzupełniają magiczne kwadraty/.

 1. Gdybym był czarodziejem, to …- pisanie listu do kolegi.

-Przypomnienie zasad obowiązujących podczas pisania listu: wielka litera w bezpośrednich zwrotach do nadawcy, akapitach, dacie, podpisie.

- Adresowanie koperty.

- Pisanie listu.

Uczniowie samodzielnie piszą list do kolegi, w którym opisują, co zrobiliby gdyby byli czarodziejami/ posiadali czarodziejską moc.

Podczas pracy posługują się techniką świateł drogowych, do informowania nauczyciela o ewentualnych problemach związanych z wykonaniem polecenia.


 1. Nauka piosenki ,,Zagram dzieciom”.

Wysłuchanie piosenki.

Swobodne wypowiedzi na temat treści piosenki.

/- Co zaczarowano w dźwiękach?

- Jakie instrumenty muzyczne występują w piosence? Itp./

Nauka słów pierwszej zwrotki i refrenu przez dopowiadanie.

Wspólny śpiew piosenki.

Gra na instrumentach perkusyjnych – tworzenie prostego akompaniamentu do piosenki.

Interpretacja ruchowa piosenki.

Zagram dzieciom

Słowa: Dorota Gellner Muzyka: Barbara KolagoZaraz siądę sobie w kącie,
zagram dzieciom na trójkącie.
Trójkąt srebrne oczy ma,
srebrnym głosem chętnie gra.
Czary - mary,
weź pałeczkę do ręki,
czary mary - mary,
wyczarują się dźwięki.
Czary - mary,
i na pewno w tych dźwiękach
jest zaklęta,
zaklęta piosenka.

To są dzwonki, to pałeczka,
zagram dzieciom na dzwoneczkach.
Zagram cicho - sol, do, mi,
niech się wszystkim dobrze śpi.
Czary - mary,
weź pałeczkę do ręki...
2


 1. ,,Co możemy wyczarować z cyfry?’’ – własna interpretacja tematu.

Każdy uczeń otrzymuje kartkę z losowo wybraną cyfrą napisaną grubym mazakiem.

Zadaniem ucznia jest wykonanie rysunku z narysowanej cyfry i nadanie mu tytułu./może to być postać, zwierzę itp./

Po wykonaniu pracy każdy uczeń / o kolejności decyduje wylosowany patyczek z imieniem/ opowiada o swoje pracy, zaczynając od słów:

Z cyfry np. 8 wyczarowałem bałwanka. Wykonałem go ... Moja praca jest ...

Podoba mi się mój bałwanek, ponieważ…

.

.Narysowane na szarym papierze magiczne kwadraty do uzupełnienia, po dwa komplety liczb od 0 do 10 na dwuosobową grupę.


79
58


b)

3
6
1
8

24
87

Narysowany na szarym papierze kwadrat, wycięte 3 koła, 3 trójkąty i 3 prostokąty.
Program multimedialny ,,Magiczne kwadraty”

Koperta dla każdego dziecka.

Instrumenty muzyczne: dzwonki, trójkąty, grzechotki.

Kartka z narysowaną cyfrą/ każdy może mieć inną/różne kredki, farby, flamastry.

Część końcowa

Uwagi

 1. Podsumowanie zajęć: Rundka bez przymusu.

Uczniowie rzucają kostką. Wylosowana liczba oczek, odpowiada numerowi pytania, na które uczeń ma udzielić odpowiedzi. Każdy uczeń ma jeden rzut kostką./Jeśli uczeń z jakiegoś powodu nie chce odpowiadać na pytanie, odpowiada: dziękuję, innym razem/.

 1. Ocena pracy dzieci.

Każde dziecko zaznacza na tarczy – swoim znaczkiem z inicjałem: zaangażowanie, nabytą wiedzę, koncentrację uwagi oraz współpracę z innymi. Im bliżej środka tym więcej punktów i lepsza ocena, czyli lepiej opanowali wiadomości, byli bardziej zaangażowani i skoncentrowani, a praca w grupach była efektywniejsza.


 1. Zadanie i omówienie pracy domowej.
Plansza z pytaniami:

Jedno oczko – Podczas dzisiejszych zajęć dowiedziałem się, że..

Dwa oczka: Wiem, że anagram to…

Trzy oczka: Nauczyłem się śpiewać piosenkę pt……. Opowiada ona o….

Cztery oczka: Aby uzupełnić magiczne kwadraty, trzeba…

Pięć oczek: Z każdej cyfry można wyczarować obrazek. Ja wylosowałem cyfrę… i wyczarowałem z niej…

Sześć oczek: Najbardziej podobało mi się..

Arkusz z narysowana tarczą do samooceny:Praca domowa

Ułożę z rodzicami magiczny kwadrat i rozwiążę go.
Proponowany zapis w dzienniku:

Czytanie w słuchawkach wiersza Barbary Goliszek pt.: ,,Czarowanie”. Zaczarowane wyrazy – praca z tekstem. Zabawa z anagramami. Rozwiązywanie i układanie magicznych kwadratów i nie tylko. Gdybym był czarodziejem, to …- pisanie listu do kolegi. Nauka piosenki ,,Zagram dzieciom”. ,,Co możemy wyczarować z cyfry?’’ – własna interpretacja tematu.
Podstawa programowa

Dokument „Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej”

W zakresie edukacji polonistycznej:

1.1.b. czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski;

1.1.c wyszukuje w tekście potrzebne informacje;

1.3.a.tworzy kilkuzdaniową wypowiedz;

1.3.c.uczestniczy w rozmowach ; zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje własne zdanie; poszerza zakres słownictwa;

W zakresie edukacji muzycznej:

3.1.a.śpiewa proste piosenki z repertuaru dziecięcego;

3.1.a. wyraża ruchem nastrój i charakter muzyki.

W zakresie edukacji plastycznej:

4.2.a.ilustruje sceny i sytuacje( realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, opowiadaniem, muzyką.

W zakresie edukacji społecznej:

5.4 współpracuje z innymi nauce szkolnej, przestrzega obowiązujących reguł.

W zakresie edukacji matematycznej:

7.5 dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100;

7.8 rozwiązuje proste zadania tekstowe.

W zakresie zajęć komputerowych:

8.2 posługuje się wybranymi programami, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach.Opis zawartości zasobu

Scenariusz zawiera: wiersz Barbary Goliszek ,,Czarowanie”, ćwiczenia polegające na wyszukiwaniu wyrazów oraz ich tworzeniu, magiczne kwadraty, naukę piosenki oraz propozycję nietypowej pracy plastycznej.

Autorzy

Barbara Goliszek


1http://pl.wikipedia.org/wiki/Anagram

2 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/czary-mary-wez-paleczke-do-reki-p_3876712
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość