Strona główna

Klucz odpowiedzi


Pobieranie 40.66 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar40.66 Kb.

VII REGIONALNY KONKURS POŚWIĘCONY WARTOŚCIOM GŁOSZONYM

PRZEZ BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II pn. „BĄDŹ WIELKIM”

TEST DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

- KLUCZ ODPOWIEDZI - 1. W 1938 r. Karol Wojtyła rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wybrał studia:

a) filozoficzne

b) polonistyczne

c) teologiczne

d) teatralne


 1. Kiedy Adam Stefan Kardynał Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza?

 1. 1 listopada 1946 r.

 2. 22 października 1946 r.

 3. 18 października 1947 r.

 4. 2 listopada 1947 r.

3. W którym dniu ksiądz Karol Wojtyła odprawił swoją mszę prymicyjną?

a) w Dzień Wszystkich Świętych

b) w Dzień Zaduszny

c) w Święto Niepodległości

d) w Imieniny Św. Andrzeja


4. Pierwszą parafią Karola Wojtyły po powrocie z Rzymu (w 1948 r.) była:

 1. Parafia św. Floriana w Krakowie

 2. Parafia w Niegowici

 3. Parafia w Krakowie - Dębnikach

 4. Parafia w Kalwarii Zebrzydowskiej

5. Kardynał Karol Wojtyła, który przyjął imię Jan Paweł II został wybrany papieżem w dniu: 1. 15 października 1978 r.

 2. 16 października 1978 r.

 3. 21 października 1978 r.

 4. 22 października 1978 r.

6. Beatyfikacja Jana Pawła II nastąpiła podczas uroczystej mszy świętej na Placu Św. Piotra


w Rzymie w dniu:

 1. 2 kwietnia 2007 r.

 2. 16 października 2007r.

 3. 1 maja 2011 r.

 4. 22 października 2011r.

7. W którym dniu obchodzony jest Światowy Dzień Pokoju? 1. pierwszego stycznia

 2. w Niedzielę Wielkanocną

 3. w drugi dzień Świąt Wielkanocnych

 4. w dzień 40 męczenników

8. Zakreśl prawidłowy tytuł orędzia wygłoszonego w Światowym Dniu Pokoju (w latach 1984-1988): 1. "Pokój jest wartością, która nie zna podziałów na Północ-Południe, Wschód-Zachód: jest tylko jeden pokój"

 2. „Jeden drugiego brzemiona noście”

 3. „Dawać światu wspólne świadectwo troski o pokój”

 4. „Prawdziwy pokój można osiągnąć jedynie poprzez głęboką relację z Bogiem na modlitwie”

9. Dokument ogłoszony w 1983 r. (wydany na życzenie wyrażone przez Synod Biskupów), mający na celu przedstawienie wszystkim współczesnym chrześcijanom i niechrześcijanom, instytucjom, ujęcia podstawowych praw właściwych naturalnej i powszechnej społeczności, jaką jest rodzina nosi nazwę:

 1. Encykliki Praw Rodziny

 2. Katechizmu Praw Rodziny

 3. Karty Praw Rodziny

 4. Konstytucji Praw Rodziny

10. Która z podanych niżej nazw to nazwa jednego z najstarszych Urzędów Watykańskich?

 1. Sobór Watykański

 2. Kongregacja do spraw biskupów

 3. Konkordat

 4. Centrum Solidarności im. Pawła VI

11. Wspólne modlitwy członków różnych Kościołów chrześcijańskich o przyspieszenie zjednoczenia chrześcijaństwa to: 1. nabożeństwa ekumeniczne

 2. działalność misyjna Kościoła

 3. kontemplacja

 4. spotkania protokolarne

12. Ile cudów uzyskanych za wstawiennictwem błogosławionego po jego beatyfikacji


i zatwierdzonych zgodnie z przepisami prawa kościelnego, jest konieczne do ogłoszenia świętym?

 1. cud nie jest konieczny

 2. 1

 3. 2

 4. 3

13. Beatyfikacja jest decyzją Papieża zezwalającą na kult publiczny Sługi Bożego: 1. w stopniu ograniczonym

 2. w stopniu nieograniczonym

14. „"Sollicitudo rei socialis" (Troska społeczna) to: 1. tytuł encykliki społecznej Jana Pawła II

 2. tytuł listu Jana Pawła II do Rady Europejskiej i Trybunału Praw Człowieka

 3. tytuł orędzia wygłoszonego przez Jana Pawła w Radiu Watykańskim z okazji Święta Pracy

 4. tytuł przemówienia wygłoszonego przez Jana Pawła II w Międzynarodowej Organizacji Pracy

15. Pismo papieża skierowane do całego Kościoła, wyrażające jego stanowisko w ważnych sprawach wiary i życia chrześcijańskiego to: 1. adhortacja

 2. encyklika

 3. list apostolski

 4. orędzie

16. W jakim włoskim mieście odbyły się Pierwsze Światowe Dni Młodzieży z udziałem 300 tys. młodych w marcu 1985 r.? 1. Wenecji

 2. Rzymie

 3. Neapolu

 4. Asyżu

17. W jakim włoskim mieście odbył się w dniu 27 X 1986 r. Światowy Dzień Modlitw o Pokój, podczas którego delegacje reprezentujące 47 Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich oraz 13 religii niechrześcijańskich w wielu językach modliły się o pokój na świecie? 1. w Wenecji

 2. w Rzymie

 3. w Neapolu

 4. w Asyżu

18. Zaznacz, który z podanych niżej tytułów nie jest tytułem encyklik Jana Pawła II ogłoszonych


w latach 1984-1988.

 1. "Redemptionis donum" (Dar Odkupienia)

 2. Dominum et Vivificantem” (O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata)

 3. "Slavorum Apostoli" ( Apostołowie Słowian)

 4. "Redemptoris Mater" (Matka Odkupiciela)

19. „Starszymi i umiłowanymi” braćmi chrześcijan określił Jan Paweł II: 1. Żydów

 2. Muzułmanów

 3. Ewangelików

 4. Protestantów

20. Andrzej Kim Taegon i Paweł Chong Hasang to święci - męczennicy: 1. chińscy

 2. koreańscy

 3. japońscy

 4. wietnamscy

21. Św. Jan Maria Vianney (1786 – 1859) kanonizowany przez papieża Piusa XI


w 1925 r. jest patronem:

 1. organistów

 2. ministrantów

 3. proboszczów

 4. penitentów

22. Która z niżej wymienionych osób jest utożsamiana z inicjatywą kongresów eucharystycznych? 1. Bł. Antoni (Antoine) Chevrier

 2. Św. Franciszek Salezy

 3. Bł. Klaudiusz La Colombiere

 4. Św. Jan Maria Vianney

23. Jak nazywa się pierwsza peruwiańska zakonnica beatyfikowana przez Jana Pawła II w 1985 r.? 1. Maria Leonia Paradis

 2. Anna od Aniołów Monteagudo

 3. Mercedes de Jesus Molina

 4. Klementyna Anuarita Nengapeta

24. Która z poniższych beatyfikowanych przez Jana Pawła II osób zginęła śmiercią męczeńską


w obronie dziewictwa?

 1. Maria Leonia Paradis

 2. Anna od Aniołów Monteagudo

 3. Mercedes de Jesus Molina

 4. Klementyna Anaurita Nengapeta

25. „Nowenna lat” związana była: 1. z przygotowaniem do jubileuszu 500-lecia ewangelizacji Ameryki

 2. z troską Papieża o losy niewielkich wspólnot kościelnych w małych krajach

 3. z aktem zawierzenia ludzkości Matce Bożej Fatimskiej

 4. z 20. rocznicą zakończenia II Soboru Watykańskiego

26. W którym kraju podczas pielgrzymki po krajach Beneluksu, najbardziej protestowano przeciwko wizycie Papieża? 1. Belgia

 2. Holandia

 3. Luksemburg

27. Jak nazywał się zakonnik, nauczyciel akademicki, filozof i dziennikarz, zamordowany


w obozie w Dachau, beatyfikowany w 1985 r.?

 1. Tytus Brandsma

 2. Marcel Callo

 3. Rupert Mayer

 4. Klemens August von Galen

28. W którym kraju po raz pierwszy papież przemawiał do licznie zgromadzonych młodych muzułmanów w 1985 r.? 1. w Libii

 2. w Kenii

 3. w Maroku

 4. w Tunezji

29. Podróż na Daleki Wschód do Bangladeszu, Fidżi, Nowej Zelandii, Australii i na Seszele (32 pielgrzymka – w 1986 r.) była najdłuższą pielgrzymką Jana Pawła II pod względem przebytych kilometrów i wynosiła: 1. około 29 tys. kilometrów

 2. około 38 tys. kilometrów

 3. około 49 tys. kilometrów

 4. około 61 tys. kilometrów

30. II Światowe dni Młodzieży, w których wzięło udział ok. 2 mln osób z 20 państw odbyły się


w 1987 r. w:

 1. Montewideo (Urugwaj)

 2. Limie (Peru)

 3. Buenos Aires (Argentyna)

 4. Santiago (Chile)

31. Beatyfikowana przez Jana Pawła II w 1987 r. mistyczka i doktor filozofii, karmelitanka Edyta Stein została zagazowana przez hitlerowców w obozie koncentracyjnym w: 1. Auschwitz

 2. Dachau

 3. Stutthof

 4. Treblince

32. Karolina Kózkówna (1898 – 1914) została beatyfikowana podczas Mszy Św.: 1. w Krakowie – 11.06.1986 r.

 2. w Tarnowie – 10.06.1987 r.

 3. w Tarnowie – 11.06.1987 r.

 4. w Zabawie – 10.06.1987 r.

33. Jednym z głównych celów III pielgrzymki do Ojczyzny, której hasłem były słowa „Do końca ich umiłował” (35 papieska podróż zagraniczna) było: 1. udział papieża w II Krajowym Kongresie Eucharystycznym

 2. beatyfikacja Karoliny Kózkówny

 3. odwiedziny w rodzinnych Wadowicach

 4. wizyta w obozie w Oświęcimiu

34. Do kogo głównie Papież skierował te słowa: „Każdy z was, (..), znajduje też


w życiu jakieś swoje "Westerplatte". Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć
i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować”.

 1. do księży

 2. do młodych

 3. do robotników z „Solidarności”

 4. do żołnierzy

35. Podczas pielgrzymki do Polski w 1987 r. Jan Paweł II beatyfikował: 1. Biskupa Michała Kozala

 2. Biskupa Jerzego Matulaitisa (Matulewicza)

 3. Księdza Romana Sitko

 4. Biskupa Jerzego Sebastiana Pelczara

36. Misjonarze: Roque Gonzalez de Santa Cruz, Alfons Rodriquez i Juan de Castillo beatyfikowani


w trakcie pielgrzymki Jana Pawła II do Paragwaju w 1988 r. byli:

 1. benedyktynami

 2. dominikaninami

 3. franciszkanami

 4. jezuitami

37. W 1984 r. z powodu mgły Papież nie mógł dotrzeć do kanadyjskich Indian, natomiast odwiedził ich w 1987r. Jak nazwano pomnik, który Indianie wznieśli w Fort Simpson, czekając na wizytę Papieża: 1. Pomnik Spotkania

 2. Pomnik Pamiętania

 3. Pomnik Przypomnienia

 4. Pomnik Oczekiwania

38. Giuseppe (Józef) Moscati, kanonizowany przez Jana Pawła II w 1987 r., był


z zawodu:

 1. lekarzem

 2. nauczycielem

 3. politykiem

 4. urzędnikiem

39. Andrzej Dung-Lac i Piotr Thi, święci męczennicy wietnamscy kanonizowani przez Jana Pawła II


w VI 1988 r., zostali:

 1. rozstrzelani

 2. zmarli w wyniku tortur

 3. ścięci mieczem

 4. ukrzyżowani

40. „Tak wobec wiary, tak wobec życia” to hasło pielgrzymki odbytej w czerwcu 1988 r. do kraju, który Papież określił mianem pomostu łączącego północ i południe oraz zachód i wschód Europy. Jaki to kraj? 1. RFN

 2. Austria

 3. Francja

 4. Holandia

- KLUCZ ODPOWIEDZI-

test dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość