Kościół to dom, w którym mieszka Bóg Cele lekcjiPobieranie 17.87 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar17.87 Kb.

Kościół to dom, w którym mieszka Bóg

1. Cele lekcji

a) Wiadomości


 • Uczeń wie, że kościół jest wyjątkowym budynkiem.

 • Uczeń wie, że w kościele mieszka Bóg.

 • Uczeń nazywa miejsca w kościele.

 • Uczeń wie, czym różni się kościół od innych budynków.

 • Uczeń wie, że określeniem kościół możemy nazywać grupę osób.

b) Umiejętności


 • Uczeń potrafi nazwać: tabernakulum, ołtarz, konfesjonał, ambonę, chrzcielnicę.

 • Uczeń potrafi odpowiednio zachować się w kościele.

2. Metoda i forma pracy


  1. Pogadanka,

  2. śpiew,

  3. wypełnianie kart pracy,

  4. praca indywidulna.

3. Środki dydaktyczne


 1. Karta pracy,

 2. prezentacja multimedialna,

 3. zestaw komputerowy.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza


 • Czynności porządkowe – sprawdzenie obecności, wpisanie tematu do dziennika.

 • Modlitwa – Piosenka „Tutaj bije to serce”

Dzisiaj na zajęciach będziemy rozmawiać o bardzo wyjątkowym miejscu. Rozwiążmy zadanie 1 z karty pracy, które polega na wstawieniu liter w odpowiednie kratki. Odpowiedź jest tematem dzisiejszej lekcji. /kościół/

 • Dzisiaj na katechezie będziemy rozmawiać o kościele, wyjątkowym domu, w którym mieszka Bóg.

b) Faza realizacyjna


 • Jak wygląda kościół? Swobodna rozmowa z dziećmi.

 • Przedstawienie uczniom prezentacji multimedialnej „Kościół to dom Boży”

Slajd 2 – Idąc ulicą miasta, zawsze rozpoznamy kościół. Wybudowany często z czerwonej cegły. Przy kościele znajduje się dzwonnica lub kościół posiada wysoką wieżę, w której znajduje się dzwon. Wzywa on wiernych na mszę świętą lub nabożeństwa do kościoła.

Slajd 3 - Jest to budynek dużo większy niż pozostałe budowle. Bardzo charakterystyczny. W tym miejscu można porozmawiać z uczniami, gdzie najbliżej szkoły znajduje się kościół lub kaplica. Można pokazać zdjęcia kościoła parafialnego, zapytać o jego wygląd, być może jakieś charakterystyczne elementy.

Slajd 4 –każdy kościół katolicki ma na swoim szczycie krzyż łaciński, który jest znakiem męki i śmierci Pana Jezusa. Domy modlitw innych wyznań mają czasami inaczej wyglądające krzyże, np. krzyż prawosławny ma trzy poprzeczne belki.

Slajd 5 – Większość kościołów ma charakterystyczne okna z kolorowymi szybkami – nazywamy je witrażami. W słoneczny dzień przez te kolorowe szybki wpadają do wnętrza świątyni kolorowe promienie słoneczne. Często witraże przedstawiają sceny biblijne. W prezentacji, którą oglądacie, witraż pierwszy przedstawia postać św. Wawrzyńca, a drugi postać Matki Bożej.

Slajd 6 – czas wejść do wnętrza świątyni. Oto dwa przykłady wnętrza kościoła. Każdy kościół wygląda inaczej, jednak są pewne elementy, które występują w każdym kościele.

Slajd 7 – w każdym kościele jest ołtarz – to przy nim kapłan odprawia mszę świętą. To jedno z najważniejszych miejsc. Oczywiście ołtarze różnią się od siebie wielkością czy materiałem, z którego są wykonane. Dawniej ołtarze były najczęściej drewniane, dziś wyrabia się je z marmuru czy granitu.

Slajd 8 – innym bardzo charakterystycznym miejscem jest tabernakulum. Jest to mała zamykana na klucz szafka. W tabernakulum przechowywane są hostie, które po poświęceniu ich przez kapłana, stały się ciałem Chrystusa. Tabernakulum jest otwierane zazwyczaj przez kapłana lub diakona przed udzielaniem komunii. Kiedyś wykonywane było z drewna i zdobione. Teraz tabernakula są wykonywane najczęściej z metalu i także są zdobione, np. złotem itp.

Slajd 9 – następny slajd przedstawia konfesjonał. To bardzo charakterystyczny „mebel” w kościele. Bywa nazywany słuchalnicą, słuchatelnicą. Używany jest w kościele od XVI w. Najczęściej jest drewniany, w nim ksiądz wysłuchuje spowiedzi.

Slajd 10 – Ambona, zwana kazalnicą. Miejsce służące kapłanom do czytania tekstów liturgicznych, głoszenia kazań. Wcześniej była wsparta na kolumnach (V-VI wiek) lub zawieszona na ścianie lub filarze. Mówca znajdował się wtedy wysoko ponad słuchaczami, więc był doskonale przez wszystkich słyszany. Często bogato zdobiona, w czasach baroku przybierała wyszukane formy, np. łodzi. Wtedy też umieszczano nieraz w kościołach dwie ambony, służące do dyskusji. Od Soboru Watykańskiego II ambona znajduje się w okolicy ołtarza, tak by umożliwić najlepszy kontakt mówcy ze słuchaczami. Nie powinna również być zbytnio wysoka ani rozbudowana, aby nie odciągać uwagi wiernych.

Slajd 11 – następny „mebel” to chrzcielnica. Nauczyciel pyta uczniów:

- do czego służy chrzcielnica? /odpowiedzi uczniów/

- można zapytać, czy uczestniczyli w chrzcie.

Jest to zbiornik wypełniony wodą święconą, najczęściej w kształcie kielicha, przeznaczony do sakramentu chrztu. Wykonany z kamienia, metalu lub drewna.Slajd 12 – ostatni slajd przedstawia też Kościół. Jednak nie jest to budowla z kamienia. Ten Kościół zbudowany jest z żywych kamieni, czyli z ludzi. Wszyscy ludzie wierzący w Chrystusa są też Kościołem.

Zapamiętajcie! Słowo kościół możemy pisać małą lub wielka literą. Gdy mamy na myśli budynek – wtedy piszemy małą literą, a gdy z ludzi to wielką.
 • Rozmowa z uczniami na temat prezentacji, występujących w niej elementów.

c) Faza podsumowująca


 • Czyim domem jest kościół?

 • Dlaczego wieże kościoła sięgają do nieba?

 • Jakie charakterystyczne miejsca występują w kościele? Karta pracy zadanie 2.

 • W każdą niedzielę chodzicie z rodzicami do kościoła. Karta pracy zadanie 3. Narysujcie kościół, do którego chodzicie na mszę świętą. Pamiętajcie o charakterystycznych dla kościoła elementach.

 • Zakończenie zajęć – modlitwa.


5. Załączniki

a)Karta pracy ucznia

b) Zadanie domowe


Zadanie 4 z karty pracy.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy