Strona główna

Kod modułu m we sem 2 M23


Pobieranie 13.69 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar13.69 Kb.

Kod modułu

M WE_SEM 2 M23

Kierunek lub kierunki studiów

Weterynaria

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

Anatomia Zwierząt 2

Animal Anatomy 2Język wykładowy

Polski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

Obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia

Studia jednolite magisterskie

Rok studiów dla kierunku

I

Semestr dla kierunku

II

Liczba punktów ETCS z podziałem na kontaktowe/niekontaktowe

6 (3,7/2,3)

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

Dr hab. Marcin Arciszewski

Jednostka oferująca przedmiot

Katedra Anatomii i Histologii Zwierząt

Cel modułu

Opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu anatomii zwierząt domowych (koń, krowa, owca, świnia, pies, kot, ptak) oraz wzajemnych powiązań czynnościowych pomiędzy poszczególnymi narządami i układami w organizmie zwierzęcym.

dodomowych (Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

Opanowanie wiedzy z zakresu szczegółowej budowy anatomicznej zwierząt: opanowanie makroskopowej budowy anatomicznej poszczególnych układów zwierząt domowych (mięśniowego, nerwowego, krążenia). Identyfikacja gatunków zwierząt na podstawie charakterystycznych cech budowy narządów i struktur: posługiwanie się anatomicznym mianownictwem weterynaryjnym polskim, łacińskim oraz greckim w aspekcie potrzeb klinicznych.

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe

1. Kałużnicki J., Milart Z.- Mięśnie i połączenia kości konia

2. Kałużnicki J., Wilkus E.- Układ naczyniowy krwionośny konia i psa

3. Chomiak i wsp. – Splanchnolgia zw. domowych

4. Krysiak K. - Anatomia zwierząt

5. König H., Liebich H. – Anatomia zwierząt domowych

6. Dyce K.M., Sack W.O., Wensing C.J.G. – Anatomia weterynaryjnaPlanowane

formy/działania/metody

dydaktyczne

Wykład - prezentacje multimedialne, slajdy, folie, tablice poglądowe, eksponaty muzealne. Ćwiczenia prosektoryjne - preparowanie mięśni kończyn i głowy zwierząt


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość