Strona główna

Kod uczestnika konkursu


Pobieranie 85.27 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar85.27 Kb.

.....................................................

kod uczestnika konkursu


X Powiatowy Konkurs Mitologiczny

Śladami Starożytnych Greków i Rzymian”rok szkolny 2012/2013

Drogi uczestniku!

Przed Tobą test, który pozwoli Ci sprawdzić wiedzę i umiejętności,

jakie posiadasz na temat Starożytnej Grecji i Rzymu.


Na rozwiązanie masz60 minut.

Instrukcja dla uczestnika konkursu

 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

 2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.

 3. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym.

 4. Pisz czytelnie. Używaj tylko długopisu.

 5. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.

 6. Wybierz tylko jedną odpowiedź i otocz ją kółkiem.

 7. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź.

Życzymy Ci powodzenia!


Zadanie 1. (6 pkt.)

W miejsce obok kropek dopisz odpowiednie nazwy spośród wskazanych poniżej. Wpisz odpowiednie numery na mapie.

Ateny – 1 Sparta – 2 Olimp – 3 Olimpia – 4 Delfy – 5 Korynt – 6Zadanie 2. (4 pkt.)
Starożytna Grecja zajmowała obszar o bardzo zróżnicowanym ukształtowaniu powierzchni i różno-rodnych warunkach geograficznych, co miało wpływ na zajęcia ludności. Uzupełnij tabelę dotyczącą zajęć ludności na różnych terenach Grecji.

Ukształtowanie powierzchni i bogactwa naturalne
Zajęcia mieszkańców

Tereny górzyste, porośnięte lasami, o podłożu wapiennym. Występowanie rud srebra, rud żelaza i miedzi oraz marmurów, granitów i glinki ceramicznej.
Rozwinięta linia brzegowa, dużo osłoniętych zatok, liczne, niezbyt od siebie oddalone wyspy.


Zadanie 3. (3 pkt.)W jakich miastach znajdowały się wymienione świątynie?
 1. Artemidy - ...........................
 1. Zeusa - ................................
 1. Apollina - ...........................Zadanie 4. (5 pkt.)

Imperium Rzymskie w IV wieku.

Odpowiedz na poniższe pytania.
1) Jakie morza oblewają Półwysep Apeniński?
– ............................................................. – ....................................................................
– ............................................................. – ....................................................................


 1. W którym roku podzielono Imperium Rzymskie na Wschodnie i Zachodnie?

W .................... roku


Zadanie 5. (1 pkt)

Najsłynniejsze misteria świata greckiego odbywały się w:

 1. Atenach

 2. Koryncie

 3. Eleusis

Zadanie 6. (1 pkt)

Stworzenie ateńskiego polis tradycja przypisuje:

 1. Likurgowi

 2. Tezeuszowi

 3. Pizystratowi


Zadanie 7. (1 pkt)

Centralne wzgórze w Atenach to:

 1. wzgórze Muz

 2. Akropol

 3. Areopag

 4. Pnyks

Zadanie 8. (1 pkt)

Ułóż ustroje występujące w Starożytnym Rzymie w kolejności chronologicznej. Wybierz spośród wymienionych.
cesarstwo, królestwo, republika

1) .................................... 2) ...................................... 3) ....................................


Zadanie 9. (2 pkt.)

Poniżej zacytowany został fragment dzieła współczesnego historyka o jednym z wybitnych rzymskich wodzów. Podaj imię tego wodza. Przetłumacz słowa: alea iacta est.


„Na czele słabych sił przekroczył graniczną rzeczkę Rubikon, podobno wypowiadając przy tym słowa: alea iacta est, i szybkim marszem ruszył na Rzym. [...] [W Egipcie] wmieszał się w spór dynastyczny, młodociany bowiem Ptolemeusz XIII odsunął od władzy swoją siostrę i równocześnie żonę Kleopatrę [...]”.
Imię wodza: ................................ ..............................
Tłumaczenie słów: „.................................... ..................................... .....................................”
Zadanie 10. (1 pkt)

Pierwszym królem Rzymu był:

 1. Remus

 2. Juliusz

 3. Romulus

Zadanie 11. (1 pkt)


O początkach Rzymu dowiadujemy się z jednej z legend. Przy właściwej wpisz literę P.

Legenda

o gęsiach kapitolińskich
o wilczycy kapitolińskiej
o porwaniu Sabinek
o królu Salomonie

Zadanie 12. (1 pkt)

Pierwszym cesarzem Imperium Rzymskiego był:


 1. Gajusz Juliusz Cezar

 2. Krassus

 3. Oktawian August


Zadanie 13. (1 pkt)

Powiedzenie „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu” odnosiło się do:


 1. przejęcia rzymskiej kultury przez prowincje

 2. połączenia Rzymu wybudowanymi drogami i mostami z prowincjami

 3. zjednoczenie sił prowincji i pokonanie RzymuZadanie 14. (2 pkt.)

Na podstawie tekstu wykonaj polecenia.
„[...] wywodzi się z pieśni ofiarnej, a sam wyraz należy rozumieć nie jako pieśń kozłów [gr. tragos – kozioł, ode – pieśń], lecz jako pieśń nad kozłem. Ofierze składanej [bogu] w postaci kozła towarzyszył popis śpiewaka i chóru. A obrzęd stał się teatrem chyba dopiero wtedy, gdy pojawili się zawodowi aktorzy, drugi obok widzów ważny element teatru”.
1) Podaj termin, którego pochodzenie zaprezentowano w tym tekście.

..........................................................


2) Podaj nazwę uroczystości, których częścią były przedstawienia teatralne w Starożytnej Grecji.

.........................................................Zadanie 15. (11 pkt.)


Połącz w pary bogów greckich z ich rzymskimi odpowiednikami. Wpisz litery lub imiona bogów.
Bogowie greccy:

a) Demeter b) Artemida c) Atena d) Posejdon e) Hestia f) Hefajstos

g) Zeus h) Ares i) Hermes j) Afrodyta k) Hera


Bóg rzymski

Bóg grecki

1) Jowisz
2) Wenus
3) Neptun
4) Mars
5) Junona
6) Minerwa
7) Merkury
8) Wulkan
9) Cerera
10) Diana
11) Westa


Zadanie 16. (3 pkt.)


Wymień 3 cechy greckich bogów olimpijskich.


  • ...........................................
  • ...........................................
  • ...........................................


Zadanie 17. (2 pkt.)

Co oznaczają imiona pierwszej pary bogów – Uranosa i Gai?

Uranosa – ............................


Gai – ............................


Zadanie 18. (14 pkt.)

Uzupełnij tabelę. Dopasuj do podanych postaci mitycznych właściwe postaci z grupy I i związane z nimi wydarzenia lub miejsca z grupy II.
Grupa I (postaci):

Syzyf, Herakles, Ariadna, Hefajstos, Prometeusz, Penelopa, Dedal, Hektor


Grupa II (wydarzenia, miejsca):

wyspa Lemnos, Itaka, Troja, stajnia Augiasza, lot na skrzydłach sklejonych woskiem, niekończące się toczenie kamienia pod górę, labirynt Minotaura, niewola na skałach Kaukazupostać z grupy I

wydarzenie, miejsce z grupy II

TezeuszAchillesIkarOdyseuszHermesZeusZeus i Hera
Zadanie 19. (3 pkt.)

Nazwij budowle oznaczone cyframi. Nazwy wpisz w ramkach.2 - ..............................................


1 - ....................................................


3- ............................................................................

Zadanie 20. (2 pkt.)


Jakie budowle przedstawiają poniższe ilustracje? Odpowiedzi dobierz spośród wskazanych:

Propyleje, Panteon, Partenon, Olimpiejon, Koloseum, Erechtejon, Świątynia Apollina

a) .............................................. * b) ...............................................


* c) ............................................... d) .................................................Zadanie 21. (6 pkt.)


Do uniwersalnych wzorców przypisz mitologiczne postaci.
zwycięstwo – ..................................................
nieprzeciętna siła i moc – ..................................................
długoletnia tułaczka, zmaganie się z przeciwnościami – ..................................................
wzór wierności i stałości – ..................................................
człowiek skupiony tylko na sobie – ..................................................
przykład wieszczki przepowiadające katastrofę, cierpienie – ..................................................

Zadanie 22. (3 pkt.)
Jakie mitologiczne postaci zostały przedstawione na ilustracjach?

a) .............................................................. b) ................................................................


* c) ................................................................


d) ............................................................Zadanie 23. (1 pkt)

Jak nazywali się potomkowie Gai i Uranosa? Byli nimi m.in. Kronos i Prometeusz. 1. bogowie

 2. tytani

 3. herosi


Zadanie 24. (1 pkt)

Jak nazywały się 3 straszliwe siostry – boginie zemsty, które narodziły się z krwi Uranosa? 1. Muzy

 2. Erynie

 3. Nimfy


Zadanie 25. (2 pkt.)

Jak mieli na imię rodzice Zeusa, Posejdona, Hadesa, Hery, Hestii, Demeter?

................................. i .................................Zadanie 26. (4 pkt.)


Odpowiedz krótko na pytania.

Bogini Hera

1) Czego boginią była Hera?


...............................................
2) Co łączyło ją z Zeusem?
..........................................................
3) Wymień 2 atrybuty Hery
.................................................................................
....................................................................................
Zadanie 27. (9 pkt.)

Spośród wymienionych opiekunek wybierz prawidłową i przypisz do sztuk, którymi się opiekowały.

Erato, Urania, Taleja, Kaliope, Euterpe, Klio, Polihymnia, Melpomene, Terpsychora

Muza astronomii – ................................................


Muza pieśni miłosnych – .....................................
Muza pieśni bohaterskiej – ..................................
Muza historii – ......................................................
Muza komedii – ....................................................
Muza liryki – ........................................................
Muza tragedii – ....................................................
Muza tańca – ........................................................
Muza sztuki muzycznej – ...................................

Zadanie 28. (4 pkt.)


Do podanych zdań przypisz znane Ci związki frazeologiczne.
1) Podczas opadów śniegu odśnieżanie to ciągła, nieustanna praca.

.......................................................................


2) Ortografia nie jest moją najlepszą stroną.
........................................................................
3) W tym pomieszczeniu jest naprawdę bardzo brudno.
.......................................................................
4) Kiedy miałem przyznać rację jednej ze stron, to znalazłem się między młotem a kowadłem.
........................................................................
Zadanie 29. (8 pkt.)

Odpowiedzi do poniższych haseł wpisz do krzyżówki.


 1. Połknął go Kronos zamiast swego syna Zeusa po jego narodzinach .

 2. Królestwo Zeusa.

 3. Najstraszliwsza część Hadesu, miejsce kaźni dla zbrodniarzy .

 4. Królestwo Posejdona.

 5. Z jego narodzinami wiąże się powstanie Drogi Mlecznej.

 6. *Niezwykły napój greckich bogów.

 7. Cudowna tarcza Zeusa wykonana ze skóry jego karmicielki – kozy Amaltei.

 8. Siostra Apollina, bogini lasów i łowów.

 9. Wyróżniał się nimi Pegaz.
Autor: p. Agnieszka Pawłowska-Kalinowska

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość