Kogo w rejonie Stoczka i Łukowa nazywano Kasantami? powstańców styczniowychPobieranie 72.57 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar72.57 Kb.
TEST 1. Kogo w rejonie Stoczka i Łukowa nazywano Kasantami?

  1. powstańców styczniowych

  2. żołnierzy Armii Krajowej

  3. żołnierzy Armii Ludowej

  4. ludzi księdza Brzóski

 2. Gdzie powstała druga szkoła na terenie gminy Prawda?

  1. w Starej Prawdzie

  2. w Starych Kobiałkach

  3. w Stoczku

  4. w Starej Róży

 3. Kto był pierwszym organizatorem grupy konspiracyjnej Związek Walki Zbrojnej (późniejszej Armii Krajowej) w Stoczku?

  1. Henryk Nowosielski

  2. Tomasz Nowacki

  3. Wiktor Kaczor

  4. Eugeniusz Gołowin

 4. W którym roku odbyły się w Stoczku uroczyste obchody 450-lecia nadania praw miejskich?

  1. w 1994

  2. w 1995

  3. w 1996

  4. w 1997

 5. Kto zatwierdził przywilej lokacyjny Sebastianowa nadany przez biskupa Branickiego w 1543 r.?

  1. Władysław Jagiellończyk

  2. Zygmunt August

  3. Zygmunt Stary

  4. Anna Jagiellonka

 6. Z jakiego drewna zbudowany był kościół stoczkowski w 1774r., sprzedany później parafii Jedlanka?

  1. modrzewiowego

  2. sosnowego

  3. dębowego

  4. świerkowego

 7. Jak nazywał się powstańczy burmistrz Stoczka w okresie powstania styczniowego, nazywany „rewolucyjnym burmistrzem"?

  1. Newelski

  2. Justynowicz

  3. Rosen

  4. Wielgosek 1. Od kiedy istniała w Stoczku szkółka parafialna?

  1. od 2 połowy XVIIw.

  2. od 1 poł. XVIIIw.

  3. od 2 poł XVIII

  4. od 1 poł. XIXw.

 2. W którym wieku Sebastianów przeżywał rozkwit gospodarczy ?

  1. w 2 poł. XVIIIw.

  2. w 1 poł. XVIIIw.

  3. w 1 poł XVII

  4. w 1 poł. XIXw

 3. Kiedy Stoczek odzyskał prawa miejskie utracone w okresie rozbiorów?

  1. 1914

  2. 1916

  3. 1918

  4. 1920

 4. Kto był pierwszym burmistrzem Stoczka po odzyskaniu praw miejskich?

  1. Żyd Eliasz Izraelczyk

  2. Niemiec Osten

  3. Tytus Gałecki

  4. Stanisław Wielgosek

 5. Kogo upamiętnia krzyż-pomnik w Starych Kobiałkach?

  1. tragiczne wydarzenia w domu Śnieżków

  2. zwycięstwo partyzantów nad oddziałem niemieckim

  3. partyzantów poległych w okresie powstania styczniowego

  4. rozstrzelanych Żydów

 6. Kto sprawował władzę sądowniczą w Sebastianowie?

  1. wójt z ławą sądowniczą

  2. biskup poznański

  3. starosta łukowski

  4. burmistrz z radą miejską

 7. Dwie miejscowości należące do najstarszych w gminie to:

  1. Jamielne i Kisielsk

  2. Zgórznica i Stara Prawda

  3. Kisielsk i Zgórznica

  4. Kisielsk i Jedlanka

 8. Co spowodowało ożywienie gospodarcze w Sebastianowie?

  1. bliskość rzeki Świder

  2. nadanie prawa propinacji

  3. jarmarki i targi

  4. napływ ludności pochodzenia żydowskiego

 9. Kto był obecny na wiecach ludowych w Stoczku w okresie międzywojennym?

  1. Wincenty Witos i Józef Piłsudski

  2. Józef Piłsudski i Władysław Grabski

  3. Władysław Grabski i Maciej Rataj

  4. Maciej Rataj i Wincenty Witos

 10. Kiedy Stoczek został wyzwolony spod okupacji hitlerowskiej i wkroczyły wojska sowieckie?

  1. lipiec 1945

  2. sierpień 1945

  3. listopad 1945

  4. lipiec 1944

 11. Jaka jest średnia gęstość zaludnienia gminy Stoczek według ostatnich danych?

  1. w granicy średniej krajowej

  2. powyżej średniej krajowej

  3. połowę średniej krajowej

  4. ¾ średniej krajowej

 12. Z jaką gminą nie sąsiaduje nasza gmina?

  1. Borowie

  2. Domanice

  3. Łuków

  4. Krzywda

 13. W którym roku dokonano odsłonięcia pomnika bitwy pod Stoczkiem roku 1831?

  1. 1881

  2. 1918

  3. 1996

  4. 1931

 14. Jakie obiekty znajdziemy w Gminnej Ewidencji Zabytków, podaj przykłady (2p.)....................................................................

 15. Obecna gmina Stoczek leżała na skrzyżowaniu granic trzech województw dawnej Rzeczpospolitej, podaj ich nazwy

1............................. (3p)

2.............................

3..............................


 1. Kim był kapitan Wacław Rejmak? (1p)

........................................................................................................

 1. Gdzie stoczono na terenie naszej gminy największą bitwę w okresie powstania styczniowego, podaj nazwisko dowódcy. (2p.)

.............................................................................................................

 1. Podaj nazwiska malarzy, którzy uwiecznili bitwę pod Stoczkiem (2p.)

Pytania za 1 punkt
 1. Co sprzyjało osadnictwu w okolicach Stoczka?

 2. Czy Stoczek należał do historycznej Ziemi Łukowskiej?

 3. Czy Stoczek i okolice należały do dóbr prywatnych?

 4. Proszę podać dwie nazwy Stoczka w przeszłości.

 5. Z jakich wsi założono miasto Sebastianów?

 6. Czym różnił się targ i jarmark?

 7. Podaj imię i nazwisko obecnego Wójta Gminy Stoczek Łukowski.

 8. Komu sprzedano w 1928 r. modrzewiowy kościół ze Stoczka i dlaczego?

 9. Kiedy konsekrowano murowany kościół w Stoczku?

 10. Z czyjej inicjatywy powołano szkółkę parafialną w Stoczku w 1779 roku?

 11. W którym zaborze znalazł się Stoczek po roku 1795?

 12. Podczas którego powstania stoczono bitwę pod Stoczkiem? Podaj dokładną datę

 13. Dlaczego Stoczek utracił prawa miejskie w 1869 r.?

 14. Z czego słynął Stoczek w okresie międzywojennym?

 15. Gdzie w okolicach Stoczka znajdował się obóz żołnierzy Armii Krajowej?

 16. Jak nazywa się rzeka przepływająca przez Stoczek?

Pytania za 2 punkty
 1. Gdzie znajduje się najbardziej znane stanowisko archeologiczne w naszym regionie?

 2. Jakie znaleziska archeologiczne miały miejsce w Stoczku Łukowskim?

 3. Od kiedy datuje się osadnictwo na naszym terenie?

 4. Kiedy po raz pierwszy wymienia się miejscowość Stoczek i w jakim dokumencie?

 5. Dlaczego Stoczek nazywał się Sebastianowem?

 6. Kto i kiedy zatwierdził przywilej lokacyjny Sebastianowa nadany przez biskupa Branickiego w 1543 r.?

 7. Na jakim prawie lokowano miasto Sebastianów i co się z tym wiązało?

 8. Czego dotyczyło prawo propinacji?

 9. Kto sprawował władzę administracyjną w Sebastianowie?

 10. Pod jakim wezwaniem był szpitalik w Sebastianowie?

 11. Kiedy i z jakiej parafii wydzielono parafię Jedlanka?

 12. Kiedy Stoczek przestał być miastem prywatnym biskupów poznańskich?

 13. Kiedy po raz pierwszy Stoczek i Łuków znalazły się w jednym okręgu administracyjnym?

 14. Czy po rozwiązaniu Księstwa Warszawskiego Stoczek znalazł się w nowo powstałym Królestwie Polskim?

 15. Po jakich krajach tułał się gen. J. Dwernicki po stłumieniu powstania listopadowego?

 16. Kto w 1840 roku otrzymał dobra stoczkowskie i za co?

 17. Co spowodowało upadek gospodarczy Stoczka?

 18. Jakie były losy ludności żydowskiej ze Stoczka w okresie II wojny światowej?

 19. Dlaczego wtorek 12 września 1939 roku był tragicznym dniem w historii

Stoczka?

Krzyżówka regionalna

1.


2.3.
4.

5.6.


7.
8.
9.
10.


11.


12

Rozwiązanie:...................................................................

1.Stoczek należał do dóbr biskupów.........................

2.Stoczkowscy Żydzi w niej się modlili.

3.Otrzymał dobra stoczkowskie po stłumieniu powstania listopadowego.

4.W nazwisku znajdziesz mak i Mikołaja z Nagłowic.

5.Nasze ziemie to III zabór..............................

6.Malarz, który uwiecznił bitwę pod Stoczkiem.

7.Powstanie roku 1830.

8.Branicki, założyciel miasta Stoczek.

9.Aleksander, urodzony w Stoczku, znany pozytywista warszawski.

10.Zapisywała swoje wspomnienia z września 1939r w Dzienniku czasu wojny, opisując nasze okolice.

11.Stoczek należał do historycznej Ziemi ...................... woj.

mazowieckiego.

12. W tytule Grzmią pod Stoczkiem......................
Rymowanki

Drużyny losowały po 4 hasła związane z naszą okolicą, oto jakie wyszły dzieła spod piór naszej młodzieży (wylosowane wyrazy są podkreślone, prosimy traktować materiał z przymrużeniem oka i niekoniecznie jako źródło wiedzy):


Na Podlasiu grzmią armaty,

bronią Stoczka nasze chwaty,Świętochowski i Ostoja

przyjechali dziś na koniach.

Będą bronić się zacięcie

z karabinem, szablą w ręce.


Gdy Wielgosek Sebastianów obszerny zwiedzał,

Gminną Ewidencję Zabytków deszcz oblewał.

A gdy teraz patrzy na Stoczek z góry-

nie ma w nim już żadnej dziury.
Pol napisał: ”Grzmią pod Stoczkiem armaty”,

a Dewernicki walczył nieopodal Jaty.

Kiedy Stoczek przeszedł wojenne koszmary,

nadał mu prawa miejskie Zygmunt bardzo Stary.

Na bitwie pod Stoczkiem był wielki harmider,

a opodal niego płynął sobie Świder.


Poznańska Wola swój kościół ma

i herb koguta,

co Ojczyznę swoją kocha, zna.
Biskupia morena

to Jego rodzinna ziemia,

był bardzo kolekcyjny

przywilej lokacyjny.Król nad wójtem stał na dworze,

stawił krzyż na poznańskiej drodze.Wójt przed królem był oddany,

krzyż przed oczyma trzymał ukochany.
Druga wersja rymowanki napisana przez drużynę:

Najpierw król poznański władzę sprawował,

po nim wójt władzy krzyżem się zajmował.
Bibliografia:


 1. Zeszyty Stoczkowskie.

 2. Budzyński A., Filipczuk J.: Stoczek Łukowski, z dziejów miasta, Warszawa 1996.

 3. Oficjalna Strona Internetowa Gminy Stoczek Łukowski.

Scenariusz konkursu opracowała Aneta Cabaj,nauczyciel Zespołu Oświatowego w Starej Róży.
: upload
upload -> Scenariusz zakończenia roku w grupie 4-latków Wiersz Powitanie
upload -> Ważne informacje dotyczące remontu mdk oraz zapisów na rok szkolny 2015/16
upload -> Grupa MŁodzież czerwiec 2015 Data Dzień Godzina
upload -> Sekcja akrobatyki sportowej
upload -> Lista dyscyplin sportowych obejmujących konkursy organizowane przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe
upload -> WŁAŚciwości fizykochemiczne tłuszczóW
upload -> Papiery: Tajemnica doktora Trawizza Autor: Filip Szczypuła System: Neuroshima Setting: Neuroshima, Papiery, Zlecenie. Gotowa mechanika: brak Modyfikacje zasad: brak Ilość graczy 2-4 Gotowe postacie: brak Ilość sesji: 1 Dodatki: brak Opis
upload -> Zaawansowany kurs języka sql andrzej Ptasznik Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy