Strona główna

Kolokwium II informatyka Zagadnienia omówione na wykładach 8-14


Pobieranie 8.96 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar8.96 Kb.
Kolokwium II Informatyka

Zagadnienia omówione na wykładach 8-14


1. Definicja zjawiska indukcji elektromagnetycznej. Definicja (wzór) strumienia wektora indukcji pola magnetycznego. Treść (wzór) prawa Faradaya. Jakie są możliwe sposoby wywoływania zjawiska indukcji.Reguła Lentza.


2.Treść i wzory praw Maxwella
3. Definicja drgań harmonicznych. Definicje parametrów charakteryzujących drgania harmoniczne. Równanie drgań harmonicznych z objaśnieniami symboli.
4. Równania na wychylenie, prędkość i przyspieszenie w drganiach harmonicznych oraz odpowiadające im wykresy.

Energia w drganiach harmonicznych. Wzory i wykresy.


5. Definicja fali , Równanie fali harmonicznej z objaśnieniami symboli. Definicje parametrów fali: długość, okres, amplituda.
6. Rodzaje fal i ich klasyfikacja. Definicja powierzchni falowej i czoła fali
7. Definicja zjawiska interferencji fal. Jakie są warunki zajścia tego zjawiska oraz możliwe skutki.
8. Opis zjawiska dyfrakcji fal. Fale stojące i ich cechy. Charakterystyczne elementy fal stojących.
9. Cechy fal dźwiękowych. Definicje. Na czym polega analiza harmoniczna dźwięku.

Jak obliczamy poziom natężenia dźwięku. Ile decybeli ma dźwięk o natężeniu I= 10-7 W/m2.


10. Definicja i cechy fali elektromagnetycznej. Równania dla pola elektrycznego i magnetycznego fali jednowymiarowej. Natężenie fali.
11. Przegląd widma fal elektromagnetycznych.
12. Falowe własności światła. Interferencja światła. Doświadczenie Younga. Siatka dyfrakcyjna. Równanie siatki dyfrakcyjnej.
13. Prawa optyki geometrycznej. Prawo odbicia. Prawo załamania. Zjawisko całkowitego odbicia wewnętrznego.
14.. Wykonaj konstrukcje obrazu jaki daje zwierciadło wklęsłe dla trzech położeń przedmiotu; a) x>2f, b) 2f> x 15. Podaj równanie zwierciadła, zdefiniuj ognisko zwierciadła wypukłego i wklęsłego (wzór) oraz wykonaj konstrukcję obrazu jaki daje zwierciadło wypukłe. Opisz cechy tego obrazu.
16.. Podaj definicję ogniska soczewki skupiającej i rozpraszającej oraz wzór na ogniskową.
17. Wykonaj konstrukcje obrazu jaki daje soczewka skupiająca dla trzech położeń przedmiotu; a) x>2f, b) 2f> x18. Podaj równanie soczewki oraz wykonaj konstrukcję obrazu jaki daje soczewka rozpraszająca. Opisz cechy tego obrazu.
19..Podaj definicję oraz opisz cechy zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego.
20. Przedstaw interpretację zjawiska fotoelektrycznego podaną przez Einsteina. Podaj równanie Einsteina-Milikana z objaśnieniami symboli. Wyjaśnij co to jest praca wyjścia i podaj jej związek z częstotliwością graniczną.
21. Opisz na czym polega zjawisko Comptona. Przedstaw krótko interpretację tego zjawiska podaną przez Comptona.
22. Na czym polega dwoista natura promieniowania elektromagnetycznego ( dualizm korpuskularno falowy)
23. Postulaty Bohra. Wzory na promienie orbit i energię elektronu wynikające z modelu Bohra.
24. Co to są serie widmowe. Podaj wzór na serię Balmera oraz wzór ogólny. Jaka jest interpretacja serii widmowych w świetle teorii Bohra ?
25. Budowa jadra atomowego. Składniki jądra. Stosowane symbole. Izotopy, izotony. Izobary. Rozmiary jądra. Gęstość materii jądrowej. Defekt masy. Energia wiązania jadra. Energia wiązania na nukleon. Cechy oddziaływań jądrowych.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość