Strona główna

Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych odbyła swoje 16


Pobieranie 75.08 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar75.08 Kb.PL
Rue Belliard/Belliardstraat 101 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË —

tel. +32 22822211 — faks +32 22822325 — internet: http://www.cor.europa.eu


Bruksela, 29 stycznia 2013 r.


PROTOKÓŁ
16. posiedzenia
Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych,
które odbyło się w siedzibie Komitetu w Brukseli

4 grudnia 2012 r.

_____________

Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych odbyła swoje 16. posiedzenie w Brukseli w dniu 4 grudnia 2012 r. w godz. 11.00–17.30.


LISTA OBECNOŚCI
Przewodniczący obrad:
António COSTA
Członkowie obecni na posiedzeniu (56)


ABRAMAVIČIUS Arnoldas (LT/PPE)

ACHMEDOW Achmed (BG/ALDE)

AZZOPARDI Samuel (MT/PPE)

BENEŠÍK Ondřej (CZ/PPE)

BLANC Jacques (FR/PPE)

BØDKER ANDERSEN Per (DK/PSE)

BRESSO Mercedes (IT/PSE)

BRONŚ Jan (PL/EA)

D'ATTIS Mauro (IT/PPE)

DECOSTER François (FR/NI)

DRĂGHICI Emil (RO/EA)

DRENJANIN Jelena (SE/PPE)

DUDEN Barbara (DE/PSE)

GEBLEWICZ Olgierd (PL/PPE)

GÉMESI György (HU/PPE)

GKOTSOPOULOS Theodoros (EL/PSE)

HÅKANSSON HARJU Lotta (SE/PSE)

HAIJANEN Pauliina (FI/PPE)

HEDEGAARD JENSEN Jens Arne (DK/ALDE)

HALLIKMÄGI Väino (EE/ALDE)

JAHN Helmut Max (DE/PPE)

ISTASSE Jean-François (BE/PSE)

JARDIM Alberto João (PT/PPE)

JANSSEN J.F.M. (Hans) (NL/PPE)

KEYMER Gordon (UK/NI)

KALOGEROPOULOS Dimitrios (EL/PPE)

KUMPUMÄKI Veikko (FI/PSE)

KISIOW Władimir (BG/PPE)

LÍNEK Roman (CZ/PPE)

LINKOV Georg (EE/PPE)

LOUKAIDOU Eleni (CY/PPE)

MCGOWAN Patrick (IE/ALDE)

MICHELS Martina (DE/PSE)

MÜÜRSEPP Kurmet (EE/PPE)

NICA Alin Adrian (RO/ALDE)

O'LOUGHLIN Fiona (IE/ALDE)

ORAVEC Ján (SK/PPE)

OSVALD Petr (CZ/PSE)

PELLA Roberto (IT/PPE)

PIHL Jüri (EE/PSE)

PROTAS Jacek (PL/PPE)

RASSA Indra (LV/ALDE)

ROEGIERS Jan (BE/PSE)

ROSSIGNOL Stéphan (FR/PPE)

SCHAUSBERGER Franz (AT/PPE)

SÉRTŐ-RADICS István (HU/ALDE)

STARK Annelie (SE/PSE)

SWANNICK Neil (UK/PSE)

SZABO Gyula (HU/PSE)

SZWABSKI Stanisław (PL/EA)

TOPE Graham (UK/ALDE)

VAN DEN BRANDE Luc (BE/PPE)

VAN STAA Herwig (AT/PPE)

WĘGRZYN Ludwik Kajetan (PL/PPE)

WOŹNIAK Marek (PL/PPE)

ZAFEIROPOULOS Grigorios (EL/PPE)

Zastępcy członków obecni na posiedzeniu (23)
BAKER Paula (GB/ALDE)

zastępowany członek: ANSARI DorisANCISI Alvaro (IT/PPE)

zastępowany członek: CAPPELLACCI UgoMEANEY Brian (IE/EA)

zastępowany członek: CHUDÍK PeterBORG Ian (MT/PSE)

zastępowany członek: COHEN MichaelHEATLEY Martin (GB/NI)

zastępowany członek: DAY SimonBIRMPAS Dimitrios (GR/PSE)

zastępowany członek: KAMINIS GeorgiosPANASIUK Ewa (PL/EA)

zastępowany członek: KOBYLIŃSKI MaciejASPARUCHOW Iwan(BG/PSE)

zastępowany członek: KOSTOW Krasimir BłagoewHOGREFE Wilhelm (DE/PPE)

zastępowany członek: KROGMANN MartinaSØRENSEN Ole B. (DK/ALDE)

zastępowany członek: MADSEN Henrik RingbækKOVÁCS Ferenc (HU/PPE)

zastępowany członek: MANNINGER JenőKLEINBERGA Nellija (LV/ALDE)

zastępowany członek: NEIMANIS JãnisSHIELDS Mary (IE/ALDE)

zastępowany członek: O'DONOGHUE PaulSHAKESPEARE David (GB/NI)

zastępowany członek: PARSONS DavidVIGELIS Vytautas (LT/ALDE)

zastępowany członek: PAVIRŽIS GediminasHATCH Arnold (GB/NI)

zastępowany członek: PEARCE JudithHADJIKAKOU Costas (CY/PPE)

zastępowany członek: PITTAS CharalambosDIAS VALENTE Joaquim (PT/PSE)

for RAPOSO JoaquimKOKALJ Anton (SI/PPE)

zastępowany członek: ROKAVEC FranciGRAAS Gusty (LU/ALDE)

zastępowany członek: ROTH GillesROSSIGNOL Christophe (FR/PSE)

zastępowany członek: ROUILLON ChristopheDE VITS Mia (BE/PSE)

zastępowany członek: SOULAGE BernardSKUTULIENĖ Stasė (LT/PSE)

zastępowany członek: ŽERLAUSKIENĖ OdetaEksperci: (4)

GOTTARDI Aaron

KVARNÄNGEN Andreas

SZABÓ Hajnalka

SZALAY András

Komitet Regionów, Dyrekcja Prac Konsultacyjnych
KUDLIŃSKA Agnieszka, dyrektor

COLLINS Michael, zastępca dyrektora


TÖNSHOFF Silke, kierownik działu

BOELE Klaus, administrator

DARDOUFAS Emmanouil, administrator

MARINESCU Bogdan, administrator

TILEA Victor, administrator

VOTOUPAL Petr, administrator

DÉR Csilla, asystent

MANCA Maria Antonietta, asystentka

Emma Nolan, stażystka
Sekretariaty grup politycznych
DIALLO, Abdoul (ALDE)

MARFIA Endrik (EA)

ROSETA Ines (PPE)

SCHÖNLAU Justus (PES)


Komisja Europejska
Lars Mitek Pedersen, Sekretariat Generalny, kierownik działu

Allan Jones, zastępca kierownika działu ds. strategii i polityki w Dyrekcji Generalnej ds. Rozszerzenia

Damian Gadzinowski, DG do Spraw Wewnętrznych
Inni prelegenci
Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy
Andreas Kiefer, sekretarz generalny

Nigel Mermagen, członek kongresu


Europejska inicjatywa obywatelska „Pozwólcie mi głosować”
Alain Brun


1.Przyjęcie projektu porządku obrad (CdR 2053/2012 rev. 2)

Porządek obrad został przyjęty.2.Zatwierdzenie protokołu 15. posiedzenia komisji (CdR 2052/2012)

Protokół ostatniego posiedzenia, które odbyło się 24 września 2012 r. w Brukseli, został przyjęty.3.Komunikaty przewodniczącegoPrzewodniczący António Costa przekazał członkom Komisji CIVEX aktualne informacje w sprawie działań związanych z zakresem kompetencji Komisji CIVEX, które miały miejsce od ostatniego posiedzenia w dniu 24 września 2012 r. Zwrócił szczególną uwagę na posiedzenie Partnerstwa wschodniego dnia 15 listopada, w trakcie którego prezentacja dotycząca CORLEAP została dobrze przyjęta przez wiele państw członkowskich popierających większe zaangażowanie się władz lokalnych i regionalnych w działania polityczne.
Przewodniczący poinformował także członków o sukcesie wizyty studyjnej Komisji CIVEX w Turku (Finlandia) w dniu 21 listopada, której tematem było „Rozwijanie dialogu z lokalnymi i regionalnymi władzami w Rosji”. Omówiono też Forum poprzedzające rozpoczęcie Europejskiego roku Obywateli, które odbyło się 28 listopada oraz przygotowania do konferencji w sprawie współpracy zdecentralizowanej, która jest przewidywana w kwietniu 2013 r. Na koniec przewodniczący poinformował członków o wnioskach z Dorocznego Dialogu w sprawie Wielopoziomowej Ochrony i Propagowania Praw Podstawowych, który odbył się po ostatnim posiedzeniu Komisji CIVEX.

4.Organizacja dalszych prac komisji
4.1Wyznaczenie sprawozdawców

Komisja CIVEX postanowiła wyznaczyć Macieja Kobylińskiego (PL/PES) na sprawozdawcę opinii „Wsparcie UE na rzecz zrównoważonych przemian w społeczeństwach w okresie transformacji”– JOIN (2012) 27 final.


Przewodniczący zaproponował następujący harmonogram do przygotowania opinii: pierwsza dyskusja i przyjęcie w Komisji CIVEX dn. 11 lutego 2013 r. i przyjęcie na sesji plenarnej KR-u w dniach 11-12 kwietnia 2013 r.

4.2Wnioski o sporządzenie opinii z inicjatywy własnej:

Nie było wniosków o sporządzenie opinii z inicjatywy własnej.4.3Decyzje o odstąpieniu od opracowania opinii (CdR 2207/2012).

Nie zgłoszono żadnych wniosków o odstąpienie od opracowania opinii.4.4Program prac Komisji CIVEX na 2013 r. (CdR 2208/2012)

Program prac został przyjęty bez zmian.4.5Działania wyjazdowe w 2013 r. (CdR 2209/2012)

Po głosowaniu Komisja CIVEX postanowiła przeprowadzić – na zaproszenie Herwiga Van Staa (AT/PPE) – posiedzenie wyjazdowe wraz z dwudniową konferencją pt. „Wielopoziomowe sprawowanie rządów w praktyce na szczeblu regionalnym – zdecentralizowane podejście polityczne w Europejskim Roku Obywateli” w Bolzano we Włoszech oraz samodzielne seminarium pt. „Współpraca UE ze wschodnimi sąsiadami” w Jassach w Rumunii – na zaproszenie Cristiana Mihaia Adomniţeiego (RO/ALDE).5.Opinia w sprawie strategii UE na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi na lata 2012-2016


Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie strategii UE na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi na lata 2012-2016

COM(2012) 286 final

Sprawozdawczyni: Jelena DRENJANIN (SE/PPE)

CdR 1564/2012 - CIVEX-V-035


Sprawozdawczyni przedstawiła projekt swojej opinii i podkreśliła konieczność dodatkowego podkreślenia przez Komisję wkładu władz lokalnych i regionalnych w zwalczanie handlu ludźmi. Jelena Drenjanin zwróciła też uwagę na potrzebę rozróżnienia w większym stopniu tego typu handlu na handel ludźmi w celu wykorzystania do celów seksualnych oraz handel ludźmi w celu przymusowej pracy. Ponadto stwierdziła, że pierwsza z tych kategorii powinna być dodatkowo podzielona na wykorzystywanie do celów seksualnych osób dorosłych oraz wykorzystywanie w tym celu dzieci. Na koniec sprawozdawczymi zauważyła, że istotną przyczyną handlu ludźmi pozostaje popyt.
Poprawki: zgłoszono 15 poprawek i 7 poprawek sprawozdawcy.


 • Poprawki przyjęte: 5 (1, 2, 7, 10, 14)

 • Poprawki sprawozdawcy przyjęte: 7 (3R, 5R, 8R, 9R, 11R, 12R, 13R)

 • 9 poprawek wyeliminowano (3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13)

 • 1 poprawkę odrzucono (popr. 15)

 • Opinia została przyjęta jednomyślnie.

Przyjęcie opinii przewidziane jest na sesję plenarną KR-u w dniach 31 stycznia –1 lutego 2013 r.6.Opinia w sprawie „Popieranie praw wyborczych obywateli UE”


Sprawozdawca: György GÉMESI (HU/PPE)

CdR 1652/2012 rev. 1 - CIVEX-V-036


Sprawozdawca zaprezentował swoją opinię podkreślając, że Europejski Rok Obywateli 2013 stanowi okazję do zachęcenia obywateli do uczestnictwa w wyborach. Położył nacisk na wprowadzanie do obiegu mających charakter „przyjazny obywatelom” informacji nakierowanych na ten cel oraz na wartość włączenia młodzieży. Sprawozdawca zasugerował, aby państwa członkowskie rozważyły możliwość zezwolenia osobom nie będącym obywatelami UE na głosowanie w wyborach regionalnych. Podkreślił też oczywisty wpływ przeprowadzania wyborów lokalnych i regionalnych w tym samym terminie co wyborów krajowych lub do Parlamentu Europejskiego na zwiększenie frekwencji wyborczej.
Przedstawiciel europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Pozwólcie mi głosować”, Alain Brun, wyjaśnił, że celem tej inicjatywy jest zapewnienie obywatelom europejskim prawa do głosowania we wszystkich wyborach i referendach w państwach członkowskich innych niż ich własne państwo. Podkreślił, że pomogłoby to wzmocnić tożsamość europejską oraz że osiągniecie tego celu nie wymaga zmiany traktatów. Termin zebrania podpisów pod tą inicjatywą został przesunięty z powodów technicznych, z którymi musiano generalnie się zmagać.
W dyskusji wzięli udział Roberto Pella (IT/PPE), Gusty Graas (LU/ALDE), Luc Van den Brande (BE/PPE) oraz Mia De Vits (BE/PSE).
Poprawki: zgłoszono 39 poprawek i 7 poprawek sprawozdawcy.


 • Poprawki przyjęte (1, 4, 8, 9, 11, 13, 21, 22, 24, 25, 35, 36, 37, 38, 39)

 • Poprawki sprawozdawcy przyjęte: 7 (2R, 7R, 14R, 16R, 19R, 32R, 34R)

 • Ustne poprawki kompromisowe: 3 (5, 17, 20)

 • 9 poprawek wyeliminowano (2, 3, 7,14, 16, 19, 32, 33, 34)

 • 6 poprawek zostało odrzuconych (23, 26, 27, 29, 30, 31);

 • Projekt opinii został przyjęty większością głosów.

W związku z problemami natury językowej podniesionymi w trakcie posiedzenia, przewodniczący oświadczył, że do projektu opinii zostaną wniesione korekty lingwistyczne przed sesją plenarną. Przyjęcie opinii przewidziane jest na sesję plenarną KR-u w dniach 31 stycznia –1 lutego 2013 r.7.Opinia w sprawie decentralizacji w Unii Europejskiej oraz roli samorządu lokalnego i regionalnego w kształtowaniu i realizacji polityki UE


Sprawozdawca: Franz SCHAUSBERGER (AT/PPE)

(CIVEX-V-034)


Sprawozdawca przedstawił projekt swojej opinii i podkreślił, że sytuacja zmieniła się od ostatniej opinii na ten temat w 2005 r. Zauważył przykładowo, że nieodłącznym elementem dyskusji stała się koncepcja wielopoziomowego sprawowania rządów. Podkreślił, że w wyniku kryzysu finansowego, argumenty gospodarcze coraz częściej wysuwa się w celu ograniczenia demokracji na szczeblu lokalnym i regionalnym. Zwrócił uwagę, że istnieje możliwość wprowadzania własnych podatków przez regiony, jako elementu procesu decentralizacji podatkowej. Wreszcie prof. Schausberger nawiązał do kluczowej roli, jaką będą miały do odegrania w dyskusji nad przyszłością Europy władze na szczeblu lokalnym i regionalnym.
Sekretarz generalny Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (CLRA) Andreas Kiefer zabrał głos. Podkreślił znaczenie synergii między Kongresem (CLRA) i KR-em, która może być użyteczna poprzez wymianę najlepszych praktyk. Z zadowoleniem przyjął nawiązanie w opinii KR-u do Rady Europy i zaproponował, że może udostępnić KR-owi informacje, którymi dysponuje Rada Europy.
W dyskusji wzięli udział: Theodoros Gkotsopoulos (EL/PSE), Mercedes Bresso (IT/PSE) i Marek Woźniak (PL/EPP), którzy podkreślili niebezpieczeństwo, jakie pociąga za sobą kryzys gospodarczy w odniesieniu do finansowania władz na szczeblu lokalnym i regionalnym. Luc Van den Brande (BE/PPE) przypomniał członkom, że proporcjonalność wraz z subsydiarnością stanowią ważne zasady, na których należy się opierać. Zwrócił też uwagę na znaczenie nadzorowania stanu demokratyzacji we wszystkich państwach członkowskich. István Sértő-Radics (HU/ALDE) i Dimitrios Birmpas (EL/PSE) zabrali następnie głos.
Projekt opinii zostanie omówiony i przyjęty na posiedzeniu komisji CIVEX 11 lutego 2013 r.

Przyjęcie opinii przewidziane na sesji plenarnej KR-u w dniach 11-12 kwietnia 2013 r.8.Opinia w sprawie statutu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych


Sprawozdawca: István SÉRTŐ-RADICS (HU/ALDE)

CdR 2244/2012 - CIVEX-V-037


Sprawozdawca przedstawił projekt swojej opinii. Zwrócił uwagę członków na konieczność wprowadzenia jednolitych ram finansowania europejskich partii politycznych oraz fundacji z nimi powiązanych. Stwierdził, że podniesie to poziom zainteresowania wyborami na poziomie europejskim i jednocześnie zwiększy legitymację demokratyczną UE. Sprawozdawca nadmienił, że nowe przepisy doprowadzą do zwiększenia odpowiedzialności, przejrzystości i skuteczności europejskich partii politycznych. István Sértő-Radics podkreślił, że osiągnięcie europejskiego statusu prawnego powinno opierać się na poszanowaniu wartości UE. Zwrócił też uwagę na możliwość uczestniczenia kandydatów z europejskich partii politycznych w wyborach lokalnych i regionalnych, co uwidacznia powiązanie między trzema poziomami rządów.
Lars Mitek Pedersen, kierownik działu w sekretariacie generalnym Komisji Europejskiej, poinformował członków, że Komisja zaproponowała przeprowadzenie konsultacji z KR-em w sprawie tych przepisów w związku z wyraźnym wymiarem regionalnym obecnych i proponowanych przepisów. Zauważył, ze wniosek powinien zostać przyjęty w odpowiednim czasie przed kampanią wyborczą do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
Głos zabrali Luc Van den Brande (BE/PPE), Ján Oravec (CZ/PPE), Mercedes Bresso (IT/PSE), Eleni Loukaidou (CY/PPE), Herwig Van Staa (AT/PPE) podkreślając konieczność obecności przedstawicieli partii politycznych na wszystkich szczeblach dla zapewnienia rzeczywistego funkcjonowania wielopoziomowych rządów.
Poprawki: zgłoszono 21 poprawek i 2 poprawki sprawozdawcy.


 • Poprawki przyjęte: 7 (1, 2, 3, 4, 11, 14, 21)

 • Poprawki sprawozdawcy: 2 (15R, 17R)

 • Ustne poprawki kompromisowe: 10

 • 3 poprawki zostały wyeliminowane (15, 17, 18)

 • Poprawki odrzucone: 8 (7, 8, 9, 12, 13, 16, 19, 20)

 • Projekt opinii został przyjęty większością głosów.

Przyjęcie opinii przewidziane jest na sesję plenarną KR-u w dniach 31 stycznia –1 lutego 2013 r.9.Opinia w sprawie strategii rozszerzenia i najważniejszych wyzwań w latach 2012-2013


COM(2012) 600 final (COD)

Sprawozdawca: Luc VAN DEN BRANDE (BE/PPE)

CdR 2210/2012 – (CIVEX-V-038)
Sprawozdawca zaprezentował dokument roboczy dotyczący dorocznego sprawozdania Komisji w sprawie strategii rozszerzenia. Zauważył, że w sprawozdaniu władzom lokalnym i regionalnym poświęcono jedynie ograniczoną uwagę i że w procesie rozszerzenia należy zwrócić odpowiednią uwagę na wielopoziomowe sprawowanie rządów. Luc Van den Brande stwierdził, że wytyczne Komisji nie są wystarczająco precyzyjne i że należałoby podkreślić znaczenie władz lokalnych i regionalnych w krajach kandydujących. Na koniec sprawozdawca przedstawił opisane w sprawozdaniu wyzwania stojące przed każdym z krajów kandydujących i ich osiągnięcia.
Allan Jones – zastępca kierownika działu ds. strategii i polityki w DG ds. Rozszerzenia Komisji Europejskiej – przedstawił istniejące w obecnym procesie rozszerzenia trzy główne problemy: zapewnienie rządów prawa, kryzys gospodarczy i mediację na Bałkanach Zachodnich. Poinformował członków, że w 2013 r. nacisk zostanie położony na wymiar społeczny, szczególnie na kwestię bezrobocia w krajach kandydujących.
W dyskusji zabrali głos Władimir Kisiow (BG/PPE) i Mia De Vits (BE/PES) podkreślając znaczenie władz lokalnych i regionalnych w procesie rozszerzenia. Mia De Vits zaproponowała włączenie wyników pracy grup roboczych i WKK do dokumentu roboczego. Mercedes Bresso (IT/PSE) podkreśliła potrzebę wykazania większej solidarności przez aktualne państwa członkowskie. Stwierdziła, ze prowadzone teraz dyskusje nad WRF świadczą o takiej potrzebie. Eleni Loukaidou (CY/PPE), Marek Woźniak (PL/PPE), Grigorios Zafeiropoulos (EL, PPE) i Anton Kokalj (SI, PPE) zabrali również głos w dyskusji.
Projekt opinii zostanie omówiony na posiedzeniu komisji CIVEX 11 lutego 2013 r.

Projekt opinii zostanie przyjęty na posiedzeniu komisji CIVEX w kwietniu 2013 r.

Przyjęcie opinii przewidziane jest na sesję plenarną w dniach 30-31 maja 2013 r.

10.Sprawozdanie z misji obserwacji wyborów w Serbii.

Zgodnie z decyzją prezydium w sprawie obserwacji wyborów z dn. 14 lutego 2012 r., sprawozdanie z wyborów lokalnych w Serbii, które odbyły się 6 maja 2012 r. zostało przedstawione przez Väino Hallikmägi (EE/ALDE), rzecznika delegacji KR-u uczestniczącej w misji obserwacji wyborów. Przypomniał on, ze KR był jedynym organem UE wysłanym do obserwacji wyborów na szczeblu lokalnym i regionalnym i podziękował Kongresowi Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (CLRAE) za dobrą współpracę w trakcie tej misji. Podkreślił też użyteczność misji przedwyborczej. Zauważył, że przeprowadzenie jednocześnie wyborów na szczeblu lokalnym, parlamentarnym i prezydenckim sprawiło, iż debata na poziomie krajowym przesłoniła kwestie lokalne.


Nigel Mermagen (UK/GILD/Izba Regionów), przewodniczący delegacji obserwacji z ramienia CLRAE, podziękował przewodniczącemu Komisji CIVEX za zaproszenie na posiedzenie oraz za współpracę trakcie misji. Odnosząc się do rezolucji CLRAE z 18 października 2012 r. podkreślił, że korzystanie z różnych kart do głosowania spowodowało, że lokalne komisje wyborcze miały problemy z koordynacją trzech wyborów. Ponadto doprowadziło to do przesłonięcia kampanii wyborczych tematami o charakterze pozalokalnym. Zalecił zmianę systemu monitorowania wyborów przez stronniczych obserwatorów z Serbii – w ten sposób obniży się ryzyko korupcji. Wspomniał też, że lokalne wybory w Kosowie1 najprawdopodobniej odbędą się w 2013 r. Rezolucja CLRAE została przekazana członkom Komisji CIVEX podczas posiedzenia.
Andreas Kiefer, sekretarz generalny CLRA, wziął udział w dyskusji. Podkreślił znaczenie szkoleń dla obserwatorów biorących udział w misjach. Wezwał obserwatorów wyborów z ramienia KR-u do uczestnictwa w szkoleniu CLRAE przewidzianym w Strasburgu w dn. 18 marca 2013 r.

11.Prezentacja sieci upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw (RAN)Damian Gadzinowski, przedstawiciel DG do Spraw Wewnętrznych KE podkreślił, że RAN powstał we wrześniu 2011 r. we współpracy z KR-em w następstwie komunikatu Komisji z 2011 r. w sprawie Strategii bezpieczeństwa wewnętrznego. Zauważył, że RAN stanowi odzwierciedlenie przełożenia nacisku z egzekwowania prawa i wdrażania bezpieczeństwa na działania społeczeństwa obywatelskiego i wspólnot na poziomie lokalnym na rzecz zwalczania radykalizacji postaw i idei ekstremistycznych. Damian Gadzinowski przedstawił osiem grup roboczych, z których składa się RAN, oraz zaprosił członków KR-u do uczestnictwa w konferencji ministerialnej wysokiego szczebla w dn. 29 stycznia 2013 r., w której wezmą udział osoby działające w praktyce w RAN i politycy.
Przewodniczący zwrócił uwagę, ze działania RAN są istotne dla pracy KR-u i jego członków, i postanowił poinformować przewodniczącego KR-u i przewodniczących innych komisji o wspomnianych wydarzeniach.

12.Sprawy różne

Kolejne posiedzenie Komisji CIVEX odbędzie się 11 lutego 2013 r.


_____________

1 Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/99 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.

CDR2575-2012_00_00_TRA_PV EN – KG(DW)/ab .../...


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość