Komisje i zespoły działające przy Wojewodzie Opolskim Kolegium Doradcze Wojewody Podstawa prawnaPobieranie 256.92 Kb.
Strona1/3
Data20.06.2016
Rozmiar256.92 Kb.
  1   2   3
Komisje i zespoły działające przy Wojewodzie Opolskim

Kolegium Doradcze Wojewody
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5.06.1998r. o administracji rządowej w województwie /Dz.U.nr 91, poz.577/.

Decyzja o powołaniu: Statut Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Wydział obsługujący: Gabinet Wojewody
Uwagi:

Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w kadencji 2007 - 2010
Podstawa prawna: § 6 pkt 1 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.04.1998r. w sprawie organizacji, trybu działania i zasad finansowania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz komitetów ochrony pamięci walk i męczeństwa /Dz. U nr 22, poz.154/
Skład Komitetu:


 1. Ryszard Wilczyński - przewodniczący Komitetu

Wojewoda Opolski
2. Małgorzata Raczyńska – Łukaniszyn - wiceprzewodniczący Komitetu

Kierownik w Wydziale Polityki Społecznej 1. Liliana Wawrzynkiewicz - sekretarz Komitetu

Inspektor Wojewódzki w Wydziale

Polityki Społecznej


Komisja Konserwatorsko – Plastyczna

1. Iwona Solisz - przewodnicząca Komisji

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków2. Marek Świetlik - członek

Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Geodezji
 1. Ryszard Emmerling - członek

 2. Fotografik

 3. Andrzej Koziar - członek

 4. Kierownik Muzeum Czynu Powstańczego

 5. Bogdan Wedemski - członek

 6. Architekt

 7. Tadeusz Waloszczyk - członek

 8. Plastyk

 9. Adam Zbiegieni - członek

 10. Plastyk

 11. Jacek Tabor - członek

 12. Urząd Marszałkowski

 13. Elżbieta Molak - członek

 14. Przedstawiciel Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

 15. Jan Trzos - członek
  Uniwersytet Opolski

 16. Jan Kubik - członek
  Przewodniczący Opolskiego Towarzystwa
  Opieki nad Zbytkami

Komisja historyczna

 1. Bogdan Cimała - przewodniczący Komisji

Instytut Śląski w Opolu

 1. Helena Karczyńska - członek

Uniwersytet Opolski

 1. Bogdan Bocheński - członek

Pełnomocnik Wojewody ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych

 1. Józef Swaczyna - członek

Starosta Strzelecki

 1. Krzysztof Kawalec - członek

Naczelnik Delegatury IPN w Opolu

 1. Magdalena Matyjaszek - członek

Urząd Marszałkowski

 1. Violetta Rezler-Wasilewska - członek

Zastępca Dyrektora Centralnego Muzeum

Jeńców Wojennych w Łambinowicach -Opolu 1. Stanisław Senft - członek

Instytut Śląski w Opolu

 1. Marek Masnyk - członek

Uniwersytet Opolski

Komisja Obchodów Świąt Państwowych i Regionalnych

 1. Jerzy Kliszewski - przewodniczący Komisji

Dyrektor Generalny OUW

 1. Szymon Ogłaza - członek

Dyrektor Gabinetu Wojewody Opolskiego

 1. Krzysztof Puszczewicz - członek

Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego

 1. Bogdan Bocheński - członek

Pełnomocnik Wojewody ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych

 1. Hubert Kurzał - członek

Burmistrz Miasta i Gminy Leśnica

 1. Andrzej Kućmierz - członek

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu

 1. Bogusław Wierdak - członek

Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego

 1. Ryszard Zembaczyński - członek

Prezydent Miasta Opola

 1. Tomasz Karpiński - członek

Wójt Łambinowic

 1. Wiesław Fąfara - członek

Prezydent Kędzierzyna-Koźla

 1. Krzysztof Werner - członek

Prezes Zarządu Koła Miejskiego Światowego

Związku Żołnierzy AK w Opolu
 1. Stefan Szelka

Zarząd Okręgu Związku Kombatantów

RP i Byłych Więźniów Politycznych w Opolu - członek

 1. Zarząd Okręgu Związku Kombatantów - członek

RP i Byłych Więźniów Politycznych w Opolu

Decyzja o powołaniu: Zarządzenie nr 96/09 Wojewody Opolskiego z dnia 26.05.2009 r.
Wydział obsługujący: Polityki Społecznej

Zespół opiniujący oferty podmiotów świadczących usługi socjalne na rzecz osób bezdomnych celem udzielenia im wsparcia finansowego
Podstawa prawna: art. 25 ust.1 ustawy z 12.03.2004r. o pomocy społecznej /Dz.U.nr 64, poz.593 z późn. zm./.
Uwagi: zlecanie zadań z zakresu pomocy społecznej, udzielanie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania:

- organizacjom pozarządowym prowadzającym działalność w zakresie pomocy społecznej,

- osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o

stosunku państwa do kościoła katolickiego w RP, stosunku państwa do innych kościołów

i związków wymienionych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele

statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Zadaniem powołanego Zespołu będzie dokonanie podziału otrzymanych przez

województwo opolskie środków dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie

programów w zakresie świadczenia usług socjalnych na rzecz osób bezdomnych .
Skład zespołu:
1. Joanna Chmura Kierownik Oddziału Pomocy Społecznej i Świadczeń
Rodzinnych w Wydziale Polityki Społecznej,
2. Małgorzata Szymczykowska Kierownik Oddziału Analiz i Planowania w Wydziale
Polityki Społecznej,
3. Edward Ambicki Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Logistycznego

w Wydziale Zarządzania KryzysowegoDecyzja o powołaniu: Zarządzenie nr 206/08 Wojewody Opolskiego z dnia 10.09..2008r.

Wydział obsługujący: Polityki Społecznej.


Komisja w sprawie powołania Państwowych Komisji Specjalistycznych przeprowadzających postępowanie kwalifikacyjne lekarzy w celu rozpoczęcia specjalizacji w wybranych dziedzinach medycyny.

Podstawa prawna: na podstawie § 19 ust.8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów /Dz.U.nr 213 poz.1779 /.
Składy osobowe Państwowych Komisji Specjalizacyjnych w poszczególnych dziedzinach medycyny:


I. W dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w składzie:


1. dr n. med. Józef Bojko

Przewodniczący Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,

2. lek. med. Antonina Buchowiecka

specjalista II stop. anestezjologii i intensywnej terapii,

ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu,

przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu.


3. lek. med. Jakub Zalasiński

specjalista II stop. anestezjologii i intensywnej terapii,

starszy asystent Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Opolu,

przedstawiciel Towarzystwa Naukowego z zakresu Anestezjologii i Intensywnej Terapii.II. W dziedzinie chirurgii ogólnej w składzie:


1. dr n. med. Janusz Pichurski

Przewodniczący Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii ogólnej

2. dr n med. Zbigniew Kowalik

specjalista II stop. chirurgii ogólnej i naczyniowej,

ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu,

przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu,


3.dr n. med. Krzysztof Kamiński

specjalista II stop. chirurgii ogólnej,

ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej ZOZ w Nysie,

przedstawiciel Towarzystwa Naukowego z zakresu Chirurgii Ogólnej.
III. W dziedzinie chirurgii stomatologicznej w składzie:


 1. lek. dent. Jolanta Smerkowska-

Mokrzycka

Przewodniczący Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii stomatologicznej

2. lek. dent. Bronisław Fischer

specjalista II stop. chirurgii stomatologicznej,

Dyrektor Centrum Stomatologicznego Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej w Prudniku,

przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu,


3. lek. dent. Wiesław Latała

specjalista II stop. protetyki,

Kierownik Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej - Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu,

przedstawiciel Polskiego Towarzystwa stomatologicznego.
IV. W dziedzinie chorób wewnętrznych w składzie:


1. lek. med. Lech Kunicki

Przewodniczący Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych,


2. lek. med. Stanisław Kowarzyk

specjalista II stop. chorób wewnętrznych oraz endokrynologii,

zatrudniony w ZOZ Nysa, przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu,3. lek. med. Janusz Wysota

specjalista II stop. chorób wewnętrznych oraz kardiologii,

ordynator Oddziału Chorób Układu Krążenia i Endokrynologii Szpitala Wojewódzkiego w Opolu,

przedstawiciel Towarzystwa Naukowego z zakresu Chorób Wewnętrznych.V. W dziedzinie chorób zakaźnych w składzie:


1. lek. med. Wiesława Błudzin

Przewodnicząca Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych,


2. lek. med. Gizela Wójcik

specjalista II stop. chorób zakaźnych,

starszy asystent,

zatrudniona w Oddziale Chorób Zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Opolu,

przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu,3. lek. med. Anna Kulina

specjalista chorób zakaźnych,

starszy asystent, zatrudniona w Oddziale Chorób Zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Opolu,

przedstawiciel Towarzystwa Naukowego z zakresu Chorób Zakaźnych.VI. W dziedzinie kardiologii w składzie:


1. dr n med. Władysław Pluta

Przewodniczący Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie kardiologii,

2. dr n. med. Andrzej Wester

specjalista II stop. chorób wewnętrznych i kardiologii,

starszy asystent Oddziału Kardiologii PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu,

przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu,


3. dr n. med. Zdzisław Juszczyk

specjalista II stop. chorób wewnętrznych i kardiologii,

ordynator Oddziału Wewnętrznego Szpitala w Białej,

przedstawiciel Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologii.VII. W dziedzinie medycyny pracy w składzie:


1. lek. med. Helena Kozłowska

Przewodnicząca Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy.


2. lek. med. Krystyna Orłowska

specjalista II stop. medycyny pracy,

zatrudniona w Przychodni Przyzakładowej ,,Megavita” przy elektrowni Brzezie w Opolu,

przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu,


3. lek. med. Elżbieta Sobczak

specjalista II stop. medycyny pracy,

zatrudniona w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,

przedstawiciel Towarzystwa Naukowego z zakresu Medycyny Pracy.VIII. W dziedzinie medycyny ratunkowej w składzie:

1. lek. med. Piotr Jastrzębski

Przewodniczący Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej,

2. lek. med. Wojciech Rębisz

specjalista medycyny ratunkowej,

ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ w Nysie

przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu,


3. lek. med. Marek Dryja

specjalista medycyny ratunkowej,

ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu, przedstawiciel Towarzystwa Naukowego z zakresu Medycyny Ratunkowej.
IX. W dziedzinie medycyny rodzinnej w składzie:


1. lek. med. Ludwik Rduch

Przewodniczący Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny rodzinnej,


2. lek. med. Irena Inglot - Różańska

specjalista medycyny rodzinnej, zatrudniona w N ZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego w Turawie,

przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu,3. lek. med. Maria Tarczyńska - Kaczan

specjalista medycyny rodzinnej oraz pediatrii,

zatrudniona w Grupowej Praktyce Lekarzy Rodzinnych w Brzegu, przedstawiciel Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

X. W dziedzinie neonatologii w składzie:


1. lek. med. Zofia Kucharska

Przewodnicząca Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie neonatologii,


2. lek. med. Andrzej Salij

specjalista II stop. pediatrii i neonatologii, zatrudniony NZOZ ,,ARS - MED” s.c. w Lubszy,

przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu,3. lek. med. Maria Hamuda

specjalista II stop. pediatrii i neonatologii, zatrudniona w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole nad Matką i Dzieckiem w Opolu,

przedstawiciel Towarzystwa Naukowego z zakresu Neonatologii.
XI. W dziedzinie neurochirurgii w składzie:


1. dr n. med. Dariusz Łątka

Przewodniczący Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie neurochirurgii,


2. dr n. med. Tomasz Krzeszowiec

specjalista w dziedzinie neurochirurgii, starszy asystent Oddziału Neurochirurgii PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu,

przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu,3. lek. med. Paweł Kita

specjalista w dziedzinie neurochirurgii, starszy asystent,

zatrudniony w Oddziale Neurochirurgii PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu,

przedstawiciel Towarzystwa Naukowego z zakresu Neurochirurgii.
XII. W dziedzinie neurologii w składzie:


1. dr n. med. Michał Glonek

Przewodniczący Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie neurologii,

2. lek. med. Arkadiusz Tabora

specjalista II stop. neurologii,

zatrudniony w N ZOZ Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu, przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu,3. lek. med. Sławomir Romanowicz

specjalista II stop. neurologii,

ordynator Oddziału Neurologii A Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu przedstawiciel Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

XIII. W dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w składzie:


1. lek. med. Rafał Swaton

Przewodniczący Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu,


2. lek. med. Jan Wojciech Danel

specjalista II stop. chirurgii urazowo – ortopedycznej,

ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu, przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu,
3. lek. med. Włodzimierz Brzęczek

specjalista II stop. chirurgii urazowo – ortopedycznej,

ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Szpitala w Oleśnie, przedstawiciel Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.


XIV. W dziedzinie pediatrii w składzie:


1. dr n med. Teresa Szymczyk

Przewodnicząca Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pediatrii,


2. lek. med. Ewa Sahaj

specjalista II stop. pediatrii,

ordynator Oddziału Dziecięcego ZOZ w Nysie,

przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu,


3. lek. med. Barbara Szczepanik

specjalista II stop. pediatrii,

ordynator Oddziału Dziecięcego PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu,

przedstawiciel Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrii.
XV. W dziedzinie położnictwa i ginekologii w składzie:


1. dr n. med. Wojciech Guzikowski

Przewodniczący Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii,


2. dr n. med. Jarosław Karoń

specjalista II stopnia położnictwa i ginekologii,

ordynator Oddziału Położnictwa i Ginekologii Szpitala w Kędzierzynie – Koźlu,

przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu,


3. dr n. med. Krzysztof Wiśniewski

specjalista II stopnia położnictwa i ginekologii,

starszy asystent, zatrudniony w Samodzielnym Specjalistycznym ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu, przedstawiciel Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Położnictwa i Ginekologii.

XVI. W dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w składzie:


1. lek. med. Włodzimierz Dębski

Przewodniczący Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej,


2. lek. med. Andrzej Sznajder

specjalista II stopnia radiologii i diagnostyki obrazowej,

kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu,

przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu,


3. lek. med. Elżbieta Krzymowska

specjalista II stopnia radiologii i diagnostyki obrazowej,

kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala w Nysie,

przedstawiciel Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.XVII. W dziedzinie radioterapii onkologicznej w składzie:


1. lek. med. Lidia Czopkiewicz

Przewodnicząca Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie radioterapii onkologicznej,


2. lek. med. Wojciech Redelbach

specjalista II stop. chirurgii onkologicznej, dyrektor Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu,

przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu,
3. lek. med. Piotr Tokar

specjalista II stop. radioterapii onkologicznej,

ordynator Oddziału Radioterapii Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu, przedstawiciel Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej.


Specjalności szczegółowe
I. W dziedzinie chorób płuc w składzie:


1. lek. med. Zygmunt Konieczny

Przewodniczący Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób płuc,


2. lek. med. Krystyna Rasławska

specjalista II stop. chorób płuc, zatrudniona w SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazy, przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu,

3. lek. med. Barbara Żurek

specjalista II stop. chorób płuc i alergologii,

zatrudniona w Poradni Alergologicznej w Opolu,

przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.II. W dziedzinie nefrologii w składzie:1. dr n. med. Grażyna Bogdanowicz

Przewodnicząca Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie nefrologii,

Ordynator Oddziału Nefrologii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu.2. dr n. med. Jarosława Jaworska –Wieczorek

specjalista II stop. nefrologii, zatrudniona w Oddziale Nefrologicznym Wojewódzkiego Centrum Medycznego, przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu,

3. lek. med. Krystian Kościów

specjalista II stop. nefrologii,

zatrudniony w Oddziale Nefrologii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu,

przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.I. W dziedzinie reumatologii w składzie:


1. lek. med. Katarzyna Suchoń

Przewodnicząca Komisji - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie reumatologii,


 1. lek. med. Małgorzata Falenta –

Hitnarowicz

specjalista II stop. chorób wewnętrznych i reumatologii,

zatrudniona w Samodzielnym Publicznym Zespole Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup, przedstawiciel Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu,
3. lek. med. Grażyna Jaworska – Górna

specjalista w dziedzinie reumatologii, zatrudniona w Szpitalu Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w Pokoju, przedstawiciel Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologii.
Decyzja o powołaniu: Zarządzenie nr 16/09 Wojewody Opolskiego z dnia 20.02.2009 r.
Wydział obsługujący: Opolskie Centrum Zdrowia Publicznego
Uwagi: powoływana raz do roku.


Wojewódzki Zespół Orzekania o Niepełnosprawności
Podstawa prawna: art.6a ust..4 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U.nr 123, poz.776 z późn. zm./.
Uwagi: do zadań Wojewódzkiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności należy :

1) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń powiatowych zespołów ds. orzekania o

niepełnosprawności,

2) pełnienie bezpośredniego nadzoru nad powiatowymi zespołami poprzez :

a/ kontrolę prawidłowości i jednolitości stosowania standardów postępowania w

sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub stopniu

niepełnosprawności,

b/ analizę sporządzanych informacji o realizacji zadań powiatowych zespołów.

3) sporządzanie okresowych informacji Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.


Skład osobowy Wojewódzkiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności

pracownicy etatowi:

Przewodniczący Zespołu: Aleksandra Zwarycz

Sekretarz Zespołu: (nie obsadzono – zatrudnienie planowane od marca 2009r.)

Pracownik administracyjny: Aleksandra Plata


pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie:

 1. Elżbieta Baran - lekarz medycyny, członek Zespołu, specjalista chorób wewnętrznych

 2. Jolanta Junkiert - Bojczewska - lekarz medycyny, członek Zespołu, specjalista chorób wewnętrznych

 3. dr Mirosław Małowski - lekarz medycyny, członek Zespołu, internista

 4. Beata Sekyra - lekarz medycyny, członek Zespołu, specjalista pediatra

 5. Barbara Średzka - Burman - lekarz medycyny, członek Zespołu, pediatra, specjalista medycyny ogólnej

 6. Elżbieta Sadowska - lekarz medycyny, członek Zespołu, specjalista psychiatra

 7. Marek Blajer - lekarz medycyny, członek Zespołu, specjalista psychiatra

 8. Marek Jaworski - lekarz medycyny, członek Zespołu, specjalista ortopeda

 9. Krystyna Wierzbicka - lekarz medycyny, członek Zespołu, specjalista neurolog

 10. Mariusz Paks – lekarz medycyny, członek Zespołu, specjalista ortopeda

 11. Izabela Sikorska - psycholog, członek zespołu

 12. Anna Namysło - psycholog , członek zespołu

 13. Joanna Chmura - członek zespołu, pracownik socjalny

 14. Aniela Bury - członek zespołu, pracownik socjalny

 15. Iwona Rejnhardt - członek zespołu, pracownik socjalny

 16. Dominika Medyńska – członek zespołu, pedagog

 17. Bogusław Mateja – lekarz medycyny, specjalista kardiolog


Osoby powołane, bez certyfikatu lub nie orzekające:


 1. Halina Latawiec - lekarz medycyny, członek Zespołu, pediatra

 2. Teresa Lontkowska - lekarz medycyny, członek Zespołu, specjalista okulista

 3. Maria Gabriel-Smuda - lekarz medycyny, członek Zespołu, internista

 4. Elżbieta Daciuk - lekarz medycyny, członek Zespołu, specjalista medycyny pracy

 5. Krystyna Orłowska - lekarz medycyny, członek Zespołu, specjalista medycyny pracy

 6. Anna Werman -Słodzińska - lekarz medycyny, członek Zespołu, neurolog

 7. Joanna Pluta - lekarz medycyny, członek Zespołu, specjalista internista, specjalista chorób zakaźnych

 8. Sławomir Gajewski - lekarz medycyny, członek Zespołu, specjalista ortopeda

 9. Piotr Kudełka - członek Zespołu, psycholog

 10. Bożena Kwiatkowska - członek zespołu, psycholog

 11. Małgorzata Rajczyk - członek zespołu, pedagog


Decyzja o powołaniu:
Wydział obsługujący: Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
Podstawa prawna: art.16 ust.2 i art.18 ust.3 ustawy z dnia 6.07.2001r. o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczej i Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego z dnia 29.01.2003r.
Skład Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego:
Prezydium:
1. Ryszard Wilczyński Przewodniczący WKDS, Wojewoda Opolski, 2

2. Krystyna Ciemniak Wiceprzewodnicząca WKDS, Zarząd Regionu Opolskiego Ogólnopolskiego

Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,

3. Alojzy Drewniak Wiceprzewodniczący WKDS, PHU "ALDREW" w Opolu ,

4. Cecylia Gonet Wiceprzewodnicząca WKDS, Przewodnicząca Zarządu Regionu NSZZ

"Solidarność" Śląska Opolskiego,

5. Andrzej Goździkowski - Wiceprzewodniczący WKDS, Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.,

6. Teresa Karol - Wiceprzewodniczący WKDS, Wicemarszałek Województwa Opolskiego

7. Józef Piechota Wiceprzewodniczący WKDS, Przewodniczący Rady OPZZ Województwa

Opolskiego,

8. Stefan Porada Wiceprzewodniczący WKDS, Izba Rzemieślnicza w Opolu,

9. Adam Szlęzak Wiceprzewodniczący WKDS, Prezes Zarządu Przychodni Lekarskiej

"OPTIMA" Sp. z o.o. w Prudniku,
Członkowie:
1. Szymon Ogłaza - Dyrektor Gabinetu Wojewody,

2. Violetta Porowska - Dyrektor Opolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Opolu

4. Kazimierz Kłos - Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego,

5. Marek Stelmach - Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego,

6. Andrzej Mazur - Rada OPZZ Województwa Opolskiego, ul. Planetorza 2,

7. Wanda Sobiborowicz - Rada OPZZ Województwa Opolskiego,

8. Jerzy Kotkiewicz - Forum Związków Zawodowych, Brzezie 1, Elektrownia Opole

9. Ignacy Krasicki - NSZZ Policjantów, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Opolu

10. Roman Skrzypkowski - Dyrektor Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w

Namysłowie,

11. Tomasz Zawadzki - Prezes Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych S.A. w

Niemodlinie,

12. Jarosław Rudno- Rudziński - "GASTRO - SERWIS" s. c. w Brzegu,

13. Mieczysław Nastaj - Izba Rzemieślnicza w Opolu,

14. Józef Kamiński - Izba Rzemieślnicza w Opolu,

15. Wojciech Gątkiewicz - Przewodniczący Zarządu Firmy "BRAAS" Polska Spółka z o.o.,

16. Stanisław Starzec - Prezes Przedsiębiorstwa "MULTI" Spółka z o. o.,

17. Józef Kotyś - Wicemarszałek Województwa Opolskiego,

18. Jacek Suski - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu,
Decyzja o powołaniu:
Wydział obsługujący: Gabinet Wojewody


Komisja sprawdzająca kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi
Podstawa prawna: art. 105 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U z 2005 r. nr 908 ze zm.) w związku z § 40 rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U nr 217, poz. 1834 ze zmianami)
Uwagi: zadaniem komisji jest sprawdzanie kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów, szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi.

Skład Komisji:

Komisja nr 1

Przewodniczący – Kazimierz Marcinków.

Członek – Włodzimierz Twardoń. 1. Członek – Arkadiusz Roskosz.

 2. Członek – Maciej Kalitan.

 3. Sekretarz – Edward Kinder.

Komisja nr 2

 1. Przewodniczący – Renata Szczerba.

 2. Członek – Jan Ledwig.

 3. Członek – Józef Wojewoda.

 4. Członek – Tomasz Woźniak.

 5. Sekretarz – Iwona Turko.

Komisja nr 3

Przewodniczący – Zdzisław Krzysztofka. 1. Członek – Andrzej Rak.

 2. Członek – Leon Czarnecki.

 3. Członek – Henryk Dojka.

 4. Sekretarz – Danuta Skoberla.


Decyzja o powołaniu: zarządzenie nr 56/06 z dnia 28.03.2006 r. ;w zarządzeniu nr 255/07 Wojewody Opolskiego z dnia 7.09.07r zmienił się skład osobowy komisji nr 2 i 3.
Wydział obsługujący: Infrastruktury i Geodezji
Wojewódzka Komisja Lekarska, i powiatowe komisje lekarskie do kwalifikacji wojskowej w 2009 r.
Podstawa prawna:

Na podstawie art. 26 ust. 2, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.


o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r.
nr 241, poz. 2416 ze zmianami) oraz § 6 ust. 2, § 8, § 9, § 10 ust. 1 i § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie komisji lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy (Dz. U. nr 18, poz. 142 ze zmianami)

Składy osobowe komisji: ze względu na ich obszerność znajdują się w załącznikach do zarządzeń nr 36/09 i nr 37/09 Wojewody Opolskiego z dnia 25.03.2009 r. które w całości opublikowane są na stronie intranetowej Urzędu.
Decyzja o powołaniu: zarządzenie nr 36/09 i 37/09 Wojewody Opolskiego z dnia 25 marca 2009 r. oraz zarządzenie nr 54/09 z dnia 2 kwietnia 2009 r .- zmieniające skład osobowy komisji lekarskich w Brzegu i Oleśnie; zarządzenie nr 55/09 Wojewody Opolskiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. powołuje dodatkowy skład komisji; zarządzenie nr 61/09 Wojewody Opolskiego z dnia 10 kwietnia 2009 r. wprowadzające zmiany powiatowej komisji lekarskiej nr 2 w Opolu i Prudniku; zarządzenie nr 80/09 Wojewody Opolskiego z dnia 12 maja 2009 r. – dot. pełnienia funkcji członka Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Opolu;

Wydział obsługujący: Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Zespół do Spraw Opiniowania Wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych
Podstawa prawna: art. 2 ust.3 i art. 29 ustawy z dnia 16.10.1992r o orderach i odznaczeniach /Dz.U. nr 90 poz.450 z późn. zm./.
Uwagi: do zadań Zespołu należy ocena przedkładanych wniosków pod względem merytorycznym i przygotowanie opinii Wojewodzie.
Zespół w składzie:


 1. Szymon Ogłaza – przewodniczący,

 2. Agnieszka Królikowska – wiceprzewodniczący,

 3. Henryk Ferster,

 4. Mirosława Kwatek - Hoffmann,

 5. Tomasz Poznański,

 6. Katarzyna Ścipień,

 7. Marek Świetlik.


Decyzja o powołaniu: Zarządzenie nr 253/08 Wojewody Opolskiego z dnia 10.12..2008r.
Wydział obsługujący: Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Opolski Komitet Monitorujący Programy Rozwoju Regionalnego
Podstawa prawna: art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U z 2004r. nr 116, poz. 1206, zm. Z 2005r. nr 90, poz. 759, nr 267, poz. 2251, zm. Z 2006r. nr 149, poz. 1074, nr 249, poz. 1832).
Uwagi: zadaniem Komitetu jest monitorowanie:

- komponentu regionalnego ZPORR oraz przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa opolskiego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A,

- wojewódzkiego programu operacyjnego finansowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego wyłącznie z publicznych środków krajowych, w tym realizacji inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego,

- opiniowanie projektu decyzji wojewody o wstrzymaniu wypłaty dotacji na realizacje projektu,

- występowanie wojewody z wnioskiem o rozwiązanie umowy finansowej z podmiotami uprawnionymi,

- zapoznanie się z raportami monitoringowymi na temat przebiegu i sposobu wdrażania programów realizowanych w ramach IW INTERREG III A i objętych Kontraktem Wojewódzkim,

- postępu w zakresie osiągnięcia szczegółowych celów, określonych w programach uzupełnieniach programów,

- rezultatów realizacji programów, w szczególności osiągnięcia celów programu wyznaczonych dla poszczególnych działań oraz oddziaływania realizacji programów na osiąganie celów wyznaczonych w Narodowym Planie Rozwoju,

- opiniowanie i rekomendowanie raportów okresowych, rocznych oraz raportów na zakończenie realizacji programów przed ich przekazaniem ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego albo Instytucji Zarządzającej ZPORR,

- i zgłaszanie instytucji zarządzającej programem/ ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego propozycji dostosowań lub zmian pomocy w ramach programu,

- opiniowanie i rekomendowanie propozycji zmian zapisów w programach, w tym zmian i przesunięć alokacji pomiędzy działami w ramach jednego priorytetu,

- opiniowanie i rekomendowanie planu działań promocyjnych w ramach programów operacyjnych i sugerowanie zmian oraz korekt
Komitetowi przewodniczy Wojewoda, a funkcję Zastępcy Przewodniczącego pełni Marszałek Województwa.

W skład Komitetu wchodzą ponadto przedstawiciele :

  1. ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego

  2. ministrów właściwych ze względu na zakres programów objętych Kontraktem Wojewódzkim:

 1. ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego

 2. ministra właściwego ds. transportu

 3. ministra właściwego ds. rolnictwa i rozwoju wsi

 4. ministra właściwego ds. środowiska

 5. ministra właściwego ds. zdrowia

 6. ministra właściwego ds. kultury fizycznej i sportu

  1. instytucji wdrażającej w ramach projektów objętych Kontraktem

  2. wojewody

  3. zarządu województwa

  4. właściwych miejscowo samorządów powiatowych i gminnych

  5. partnerów społecznych i gospodarczych a obszaru województwa

   1. Przewodniczący zapewnia zachowanie w składzie Komitetu równej proporcji pomiędzy przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

   2. W składzie Komitetu dąży się do zachowania zasady równości płci.

CZŁONKOWIE OPOLSKIEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAMY ROZWOJU REGIONALNEGO - ( z prawem głosu) :

 1. RYSZARD WILCZYŃSKI Wojewoda Opolski Przewodniczący Opolskiego

Komitetu Monitorującego

 1. JÓZEF SEBESTA Marszałek Województwa Opolskiego Zastępca

Przewodniczącego Opolskiego Komitetu Monitorującego


 1. EWA WNUKOWSKA Przedstawiciel Ministra Rozwoju Regionalnego

jako Instytucji Zarządzającej ZPORR  1   2   3


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy