Strona główna

Komitet Nauk o Kulturze pan oraz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych uw zapraszają na Konferencję: „Style życia I obyczaje w perspektywie przemian wartości kulturowych”


Pobieranie 16.27 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar16.27 Kb.
Komitet Nauk o Kulturze PAN oraz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW zapraszają na Konferencję:
Style życia i obyczaje w perspektywie przemian wartości kulturowych”
16-17 marca 2009

Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 32

Pałac Tyszkiewiczów Potockich, sala Balowa

Program Konferencji
16 marca 2009 (poniedziałek)

10.00-10.20 – Powitanie gości, otwarcie konferencji – Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji - Prof. dr hab. Marcin Król, Dyrektor Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych - Dr hab. Wojciech PawlikSesja I – Style życia i wartości w procesie przemian społecznych i kulturowych

10.20-10.40 – Prof. dr hab. Henryk Domański: Zmiany stratyfikacji społecznej a style życia w latach 1988 – 2006

10.40-11.00 –Ks. Prof. dr hab. Janusz Mariański: Świadomość moralna Polaków w okresie przemian

11.00-11.20 – Prof. dr hab.Krzysztof Kiciński: Style życia, uznawane wartości – czarne scenariusze XXI wieku

11.20-11.40 – Dr hab. Wojciech Pawlik: Zmierzch człowieka normatywnego – o stylu życia zorientowanym na wartości

11.40-12.00 – Dr hab. Andrzej Słaboń: Konflikty wartości a konflikt społeczny. Mapy orientacji aksjonormatywnych

12.00-12.40 – Dyskusja

12.40-13.00 – Przerwa na kawę


13.00– 15.00 – Dyskusja panelowa nad książką: „Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach”, pod redakcją Małgorzaty Szpakowskiej

Udział biorą:

Prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska wraz z zespołem (wprowadzenie), dr hab. Wojciech Pawlik, dr hab. prof. UW Beata Łaciak, dr hab. prof. Collegium Civitas Andrzej Szpociński, dr Paweł Możdżyński

15.00-16.30 – Przerwa obiadowa


  1. Sesja II – Style życia – wielorakie uwarunkowania wyborów

  2. 16.30-16.50 – Dr hab. Urszula Jarecka: Kultura wizerunku jako wyznacznik stylu życia

  3. 16.50-17.10 – Prof. dr hab. Wojciech Burszta: Czy możliwa jest dzisiaj kultura buntu?

  4. 17.10-17.30 – Dr Marcin Rychlewski: Rock jako styl życia – stereotypy i paradoksy


17.30-18.10 – Dyskusja

18.10-18.25 – Przerwa na kawę  1. 18.25-18.45 – Dr hab. prof. UW Beata Łaciak: Obyczaje czasu wolnego jako element zróżnicowanych stylów życia


18.45-19.05 – Dr hab. prof. UMK Tomasz Szlendak: Co robią Polacy w czasie wolnym rozsypanym albo o pogoni za wielozmysłowością
  1. 19.05-19.25 – Dr hab. prof. Collegium Civitas Hanna Palska: Snobizm jako siła motywacyjna stylów życia


19.25-20.05 – Dyskusja
17 marca 2009 (wtorek)
  1. Sesja III – Badania stylów życia

  2. 10.00-10.20 – Dr hab. prof. UAM Marek Krajewski: Style życia przedmiotów


10.20-10.40 – Doktorantka UAM mgr Agnieszka Poźniak: Życie w cieniu sacrum – style życia w zgromadzeniach zakonnych

10.40-11.00 – Doktorant ISNS UW mgr Tomasz Wrzosek: Stare wartości na nowe czasy, czyli jak być narodowcem Młodzieży Wszechpolskiej

11.00-11.20 – Dr hab. Małgorzata Jacyno: “Emo” i kulturalizacja depresji

11.20-11.40 – Dr Iwona Oliwińska: Style życia starych ludzi – stan badań

11.40-12.20 – Dyskusja

12.20-12.40 –Przerwa na kawę


Sesja IV – Zmiany obyczajów rodzinnych

12.40-13.00 – Prof. dr hab. Anna Kwak: Od podwójnej moralności do alternatywnych form życia rodzinnego

13.00-13.20 – Prof. dr hab. Małgorzata Fuszara: Być nietradycyjnym rodzicem

13.20-13.40 – Dr Małgorzata Bogunia – Borowska: Zanikające ojcostwo – style życia i typologia męskich postaw w polskim kinie po 1989 roku

13.40-14.00 – Doktorantka IS UJ mgr Agata Młodawska: Matka–Polka „lajfstajlowa” – analiza nowych praktyk macierzyńskich

14.00-14.40 – Dyskusja

14.40-16.10 Przerwa obiadowa
16.10–18.10 - Dyskusja panelowa nad książką “Socjologia codzienności” pod redakcją Piotra Sztompki i Małgorzaty Boguni-Borowskiej

Udział biorą:

Prof. dr hab. Piotr Sztompka: Wprowadzenie: Życie codzienne – życie z innymi, dr Małgorzata Bogunia –Borowska, prof. dr hab. Aldona Jawłowska, prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska, prof.dr hab. Andrzej Rostocki, prof. dr hab. Krzysztof Konecki

18.10-18.25 – Przerwa na kawę


Sesja V - W poszukiwaniu teorii – próba podsumowania

18.25-18.45 - Dr hab. prof. UW Barbara Fatyga: Podręczna teoria stylów życia

18.45-19.05 - Doktorant UAM mgr Przemysław Nosal: Style życia a uczestnictwo w kulturze. Wynikanie, krzyżowanie, tożsamość? Pytania o metodologiczny punkt ciężkości w badaniach stylów życia.

19.05-19.15 - Prof. dr hab. Aldona Jawłowska: Wartości – obyczaje – style życia. Próba podsumowania.19.15-19.55 - Dyskusja

20.10 - Zamkniecie konferencji


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość