Komitet Nauk o Kulturze pan oraz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych uw zapraszają na Konferencję: „Style życia I obyczaje w perspektywie przemian wartości kulturowych”Pobieranie 16.27 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar16.27 Kb.
Komitet Nauk o Kulturze PAN oraz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW zapraszają na Konferencję:
Style życia i obyczaje w perspektywie przemian wartości kulturowych”
16-17 marca 2009

Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 32

Pałac Tyszkiewiczów Potockich, sala Balowa

Program Konferencji
16 marca 2009 (poniedziałek)

10.00-10.20 – Powitanie gości, otwarcie konferencji – Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji - Prof. dr hab. Marcin Król, Dyrektor Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych - Dr hab. Wojciech PawlikSesja I – Style życia i wartości w procesie przemian społecznych i kulturowych

10.20-10.40 – Prof. dr hab. Henryk Domański: Zmiany stratyfikacji społecznej a style życia w latach 1988 – 2006

10.40-11.00 –Ks. Prof. dr hab. Janusz Mariański: Świadomość moralna Polaków w okresie przemian

11.00-11.20 – Prof. dr hab.Krzysztof Kiciński: Style życia, uznawane wartości – czarne scenariusze XXI wieku

11.20-11.40 – Dr hab. Wojciech Pawlik: Zmierzch człowieka normatywnego – o stylu życia zorientowanym na wartości

11.40-12.00 – Dr hab. Andrzej Słaboń: Konflikty wartości a konflikt społeczny. Mapy orientacji aksjonormatywnych

12.00-12.40 – Dyskusja

12.40-13.00 – Przerwa na kawę


13.00– 15.00 – Dyskusja panelowa nad książką: „Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach”, pod redakcją Małgorzaty Szpakowskiej

Udział biorą:

Prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska wraz z zespołem (wprowadzenie), dr hab. Wojciech Pawlik, dr hab. prof. UW Beata Łaciak, dr hab. prof. Collegium Civitas Andrzej Szpociński, dr Paweł Możdżyński

15.00-16.30 – Przerwa obiadowa


  1. Sesja II – Style życia – wielorakie uwarunkowania wyborów

  2. 16.30-16.50 – Dr hab. Urszula Jarecka: Kultura wizerunku jako wyznacznik stylu życia

  3. 16.50-17.10 – Prof. dr hab. Wojciech Burszta: Czy możliwa jest dzisiaj kultura buntu?

  4. 17.10-17.30 – Dr Marcin Rychlewski: Rock jako styl życia – stereotypy i paradoksy


17.30-18.10 – Dyskusja

18.10-18.25 – Przerwa na kawę  1. 18.25-18.45 – Dr hab. prof. UW Beata Łaciak: Obyczaje czasu wolnego jako element zróżnicowanych stylów życia


18.45-19.05 – Dr hab. prof. UMK Tomasz Szlendak: Co robią Polacy w czasie wolnym rozsypanym albo o pogoni za wielozmysłowością
  1. 19.05-19.25 – Dr hab. prof. Collegium Civitas Hanna Palska: Snobizm jako siła motywacyjna stylów życia


19.25-20.05 – Dyskusja
17 marca 2009 (wtorek)
  1. Sesja III – Badania stylów życia

  2. 10.00-10.20 – Dr hab. prof. UAM Marek Krajewski: Style życia przedmiotów


10.20-10.40 – Doktorantka UAM mgr Agnieszka Poźniak: Życie w cieniu sacrum – style życia w zgromadzeniach zakonnych

10.40-11.00 – Doktorant ISNS UW mgr Tomasz Wrzosek: Stare wartości na nowe czasy, czyli jak być narodowcem Młodzieży Wszechpolskiej

11.00-11.20 – Dr hab. Małgorzata Jacyno: “Emo” i kulturalizacja depresji

11.20-11.40 – Dr Iwona Oliwińska: Style życia starych ludzi – stan badań

11.40-12.20 – Dyskusja

12.20-12.40 –Przerwa na kawę


Sesja IV – Zmiany obyczajów rodzinnych

12.40-13.00 – Prof. dr hab. Anna Kwak: Od podwójnej moralności do alternatywnych form życia rodzinnego

13.00-13.20 – Prof. dr hab. Małgorzata Fuszara: Być nietradycyjnym rodzicem

13.20-13.40 – Dr Małgorzata Bogunia – Borowska: Zanikające ojcostwo – style życia i typologia męskich postaw w polskim kinie po 1989 roku

13.40-14.00 – Doktorantka IS UJ mgr Agata Młodawska: Matka–Polka „lajfstajlowa” – analiza nowych praktyk macierzyńskich

14.00-14.40 – Dyskusja

14.40-16.10 Przerwa obiadowa
16.10–18.10 - Dyskusja panelowa nad książką “Socjologia codzienności” pod redakcją Piotra Sztompki i Małgorzaty Boguni-Borowskiej

Udział biorą:

Prof. dr hab. Piotr Sztompka: Wprowadzenie: Życie codzienne – życie z innymi, dr Małgorzata Bogunia –Borowska, prof. dr hab. Aldona Jawłowska, prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska, prof.dr hab. Andrzej Rostocki, prof. dr hab. Krzysztof Konecki

18.10-18.25 – Przerwa na kawę


Sesja V - W poszukiwaniu teorii – próba podsumowania

18.25-18.45 - Dr hab. prof. UW Barbara Fatyga: Podręczna teoria stylów życia

18.45-19.05 - Doktorant UAM mgr Przemysław Nosal: Style życia a uczestnictwo w kulturze. Wynikanie, krzyżowanie, tożsamość? Pytania o metodologiczny punkt ciężkości w badaniach stylów życia.

19.05-19.15 - Prof. dr hab. Aldona Jawłowska: Wartości – obyczaje – style życia. Próba podsumowania.19.15-19.55 - Dyskusja

20.10 - Zamkniecie konferencji
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy