Komunikat 5 / 2010 Polska Organizacja Kyokushinkai zawiadamia o dyscyplinarnym skreśleniu instruktorów Mariusza Mazura I Bogdana Lubosa z listy członków Międzynarodowej Organizacji Kyokushinkai (iko). Pisma iko w załączeniuPobieranie 11.87 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar11.87 Kb.
KOMUNIKAT 5 / 2010
Polska Organizacja Kyokushinkai zawiadamia o dyscyplinarnym skreśleniu instruktorów Mariusza Mazura i Bogdana Lubosa z listy członków Międzynarodowej Organizacji Kyokushinkai (IKO). Pisma IKO w załączeniu.

Jednocześnie informujemy, że decyzja M. Mazura i B. Lubosa o przejściu do organizacji Shinkyokushin jest całkowicie prywatna, więc nie dotyczy żadnego instruktora, zawodnika ani członków ich klubów.
Poniżej przedstawiamy stanowisko Polskiej Organizacji Kyokushin działającej w Polsce od 40 lat:

  1. Odejście któregokolwiek z instruktorów nie oznacza zaprzestania działalności ośrodka Kyokushin Karate w danym mieście. Aktualnie mamy około 250 ośrodków Kyokushin Karate reprezentowanych w Polskim Związku Karate przez około 200 klubów.

  2. Ponieważ jesteśmy członkami Międzynarodowej Organizacji Kyokushinkai (IKO1), będącej spadkobiercą wielkiej idei Sosai Masutatsu Oyama, mamy obowiązek bronić zasad nakreślonych przez naszego wielkiego Mistrza, którego najbliższym uczniem i instruktorem był Kancho Shokei Matsui.

  3. Rok temu M. Mazur i B. Lubos zarejestrowali konkurencyjną organizację Kyokushin o nazwie Polskie Zrzeszenie Kyokushin Karate (PZKK), której zadaniem jest doprowadzenie do rozbicia największej w Europie Polskiej Organizacji Kyokushinkai. PZKK prowadzi destrukcyjne działania poprzez: rozpowszechnianie nieprawdziwych i szkalujących informacji wśród kierowników ośrodków, dezinformację Ministerstwa Sportu, blokadę udziału w mistrzostwach, szkoleniach, egzaminach, wschodnio europejskim obozie oraz walkę z Polskim Związku Karate. Jednym z efektów było czasowe zablokowanie kursów instruktorskich Kyokushin Karate oraz spadek dofinansowania PZK.

  4. Kancho Shokei Matsui w dniu 24 kwietnia 2010 r., w Tokio w imieniu IKO, nakazał grupie M. Mazura natychmiastowe rozwiązanie PZKK i zaprzestanie destrukcyjnej działalności. Shihan Loek Hollander poparł tą decyzję i doprowadził do podania sobie rąk. Wbrew tym decyzjom M. Mazur i B. Lubos nie rozwiązali PZKK i szukając poparcia do walki z Polską Organizacją Kyokushinkai, nawiązali współpracę z polską organizacja Shinkyokushin, liczącą razem 7 (słownie siedem) klubów. Aby liczebnie zdominować tą organizację namawiają do przejścia kluby z Suwałk, Ełku, Opola, Tarnowa, Wrocławia i Sandomierza obiecując liderom szybkie promocje dan i inne miraże.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich członków Kyokushin w Polsce o nawiązanie kontaktów z instruktorami, zawodnikami i członkami klubów, których instruktorzy ogłosili odejście do organizacji Shinkyokushin, aby poinformowali ich, że nie muszą zmieniać znaku Kyokushin ani w swoim sercu ani na karategi i mogą nadal ćwiczyć Kyokushin Karate w swoim ośrodku. Polska Organizacja Kyokushinkai pomoże im w założeniu i w prowadzeniu nowego klubu, wyszkoleniu instruktorów oraz udziale we wszystkich imprezach.

Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której prywata kilku instruktorów zniszczy dorobek ćwiczących, a szczególnie utytułowanych zawodników, którzy utracą swoje tytuły i sławę oraz możliwość startu w najbardziej prestiżowych imprezach Kyokushin Karate.

Informujemy o utworzeniu już nowego klubu we Wrocławiu oraz w pobliżu AWF w Warszawie. Według prasy Bielański Klub i spółka Kokoro M. Mazura opuszczają AWF 30 czerwca.
Instruktorzy, zawodnicy i ćwiczący chcący kontynuować Kyokushin Karate w swoich miastach proszeni są o kontakt z sekretariatem POK, niżej wymienionymi członkami zarządu POK lub dowolnym zaufanym Kierownikiem Ośrodka.
Osu,

Shihan Andrzej Drewniak 7 dan,

Polska Organizacja Kyokushinkai

31-130 Kraków, ul. Kremerowska 3,

tel. 12 634 08 49, faks 12 632 59 73, e-mail: polish.kyokushin@karate.org.pl
Shihan Andrzej Drewniak tel. 601 421 145 Kraków

Shihan Włodzimierz Rój tel. 601 780 651 Gorzów Wielkopolski

Shihan Eugeniusz Dadzibug tel. 602 538 102 Sosnowiec

Sensei Edward Urbańczyk tel. 665 990 321 Katowice

Sensei Jan Gruba tel. 604 437 098 Warszawa

Sensei Jacek Czerniec tel. 665 990 345 Lublin

Sensei Andrzej Kłujszo tel. 665 990 303 Koszalin

Sensei Andrzej Krawontka tel. 606 748 673 Nowy Sącz

Sensei Roman Woźniak tel. 603 912 373 Krosno

Sensei Witold Stolarczyk tel. 603 792 368 Ząbkowice Śląskie

Sensei Andrzej Litwin tel. 606 118 339 Lidzbark Warmiński

Sensei Piotr Zembrzuski tel. 504 244 228 Szczytno

Sensei Agnieszka Sypień tel. 507 066 016 Wrocław

Sensei Zdzisław Niedźwiedź tel. 609 265 478 Gdynia

Sensei Dariusz Syrnicki tel. 512 319 188 Łomża

Sensei Rafał Tomala tel. 602 675 693 WarszawaSensei Maciej Sokołowski tel. 603 603 708 Łódź
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy