Komunikat dotyczący uroczystości śWIĘCEŃ biskupichPobieranie 37.79 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar37.79 Kb.
Okólnik 5
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UROCZYSTOŚCI ŚWIĘCEŃ BISKUPICH

KS. PRAŁ. MIROSŁAWA MILEWSKIEGOPŁOCK, BAZYLIKA KATEDRALNA, 27 LUTEGO 2016 R., GODZ. 11.00


 1. Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej będzie przewodniczył i homilię wygłosi J. E. Biskup Płocki Piotr Libera. Współkonsekratorami będą J. E. ks. Arcybiskup Celestino Migliore Nuncjusz Apostolski w Polsce oraz J. Em. Ks. Kardynał Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski. W koncelebrze i święceniach biskupich udział wezmą także J. E. Ks. Biskup Roman Marcinkowski oraz inni Księża Biskupi.

 2. Księża Biskupi przybywający na uroczystość przyjeżdżają do Domu Biskupiego w Płocku (Pl. Narutowicza 10). W stosownym czasie udają się do tymczasowej zakrystii - sali w budynku Opactwa (naprzeciwko głównego wejścia do katedry, sali misyjnej na parterze), w której ubierać się będą w szaty liturgiczne. Kierowcy udają się na wyznaczone parkingi (na dziedzińcu Domu Biskupiego, na dziedzińcu Opactwa Pobenedyktyńskiego i przed Katedrą (odpowiedzialni za przyjazd i przyjęcie Ks. Biskupów są: ks. Jarosław Mokrzanowski i ks. Bartosz Szostak, a za zakrystię biskupią przed i po Mszy - ks. Dariusz Nowotka z klerycką asysta biskupią).

 3. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc parkingowych w okolicach Katedry i Starego Miasta w Płocku uprzejmie prosimy Kapłanów i delegacje parafialne przybyłe autokarami i autami prywatnymi o pozostawienie swoich samochodów na specjalnie do tego przygotowanych parkingach na terenie Wyższego Seminarium Duchownego (ul. Bł. Abpa A. J. Nowowiejskiego 2, wjazd dla autokarów od Alei Kobylińskiego) i piesze udanie się do Katedry (odpowiedzialny za parkingi na terenie WSD – ks. Zbigniew Morawski).

 4. Miejsce parkingowe przy Katedrze i w jej okolicach na Starym Mieście w Płocku będzie zarezerwowane zasadniczo dla Księży Biskupów, najbliższej rodziny Biskupa nominata, przedstawicieli władz i instytucji oraz gości specjalnych uroczystości. Czuwać nad tym będzie Policja i Straż Miejska (odpowiedzialny za parkingi i współpracę ze służbami jest ks. Robert Baniasiak).

 5. Księża Prałaci i Kanonicy gremialni Kapituł Katedralnej Płockiej oraz Kolegiackich Pułtuskiej i Płockiej (św. Michała) ubierają się w stroje chórowe i zajmują wyznaczone miejsca w prezbiterium Katedry.

 6. Do koncelebry zaproszeni są wszyscy pozostali pragnący koncelebrować Księża.

 7. Księża z rocznika święceń Biskupa nominata, Księża z instytucji centralnych, Księża Profesorowie przynoszą swoją albę i pasek. Ubierają się w złote ornaty w Kapitularzu Katedralnym i zajmują miejsca przed Mszą św. po lewej stronie nawy głównej Katedry przed prezbiterium (pod ozdobną, górną amboną). Podobnie Księża Dziekani przywożą ze sobą albę i pasek i ubierają się w ornaty przygotowane dla nich w zakrystii przy kaplicy Najświętszego Sakramentu w Katedrze. Zajmują oni miejsca na krzesłach i w ławkach znajdujących się po lewej stronie (patrząc na prezbiterium) nawy głównej Katedry.

 8. Wszyscy inni pragnący koncelebrować Eucharystię Kapłani przywożą swoją albę i pasek, oraz stułę koloru złotego (lub białego). Zajmują oni wolne miejsca za wyżej wymienionymi Kapłanami (patrz - punkt 7) oraz w lewej nawie Katedry, jak również w miarę potrzeby w Kaplicy Najświętszego Sakramentu i Kaplicy św. Zygmunta.

 9. Kapłani niekoncelebrujący Mszy św. święceń ubierają się w stroje chórowe lub komże i zajmują inne wolne miejsca w Katedrze.

 10. Koncelebransi i inni Księża powinni zająć swoje miejsca i być przygotowani do udziału we Mszy św. najpóźniej do godz. 10.45 (odpowiedzialni za porządek dotyczący Kapłanów są: ks. Dariusz Rogowski i ks. Michał Piekarski).

 11. Po prawej stronie w nawie głównej katedry będą miejsca zarezerwowane dla najbliższej rodziny Biskupa nominata, przedstawicieli władz i różnych instytucji oraz innych gości specjalnych, jak również sióstr zakonnych i wiernych świeckich (odpowiedzialni za gości świeckich są: ks. Jarosław Kamiński i ks. Dariusz Malczyk).

 12. W prawej nawie bocznej Bazyliki katedralnej prosimy o ustawianie się przybyłych na uroczystość pocztów sztandarowych (odpowiedzialny – ks. kan. Stefan Cegłowski).

 13. Po zakończeniu komentarza wprowadzającego w liturgię z Opactwa Pobenedyktyńskiego do prezbiterium Katedry wyruszy procesja z udziałem Księży Biskupów i Kapłanów im towarzyszących. Zajmą oni miejsca w prezbiterium.

 14. W czasie celebry będziemy posługiwać się specjalnie na tę okazję przygotowanymi książeczkami z tekstami liturgicznymi i pieśniami (zostaną one przekazane przed Mszą św.) (odpowiedzialny za dystrybucję jest ks. Tomasz Brzeziński z uczniami Szkół Katolickich w Sikorzu).

 15. Uroczystość będzie transmitowana przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej i internetowo na kanale Youtube Diecezji Płockiej. Do obsługi medialnej Kuria Diecezjalna wyznaczyła stosowne osoby, dlatego uprzejmie prosimy, aby inne media i osoby postronne nie wchodziły w czasie Mszy św. do prezbiterium Katedry.

 16. Biskup nominat prosi, aby w Roku Miłosierdzia, zamiast ewentualnych kwiatów, przekazać wolontariuszom przed Katedrą ofiarę na rzecz Hospicjum Caritas w Płocku. Ewentualne życzenia po uroczystości święceń biskupich będzie przyjmował w Katedrze.

 17. Po skończonej uroczystości serdecznie zapraszamy Księży Biskupów, wszystkich Kapłanów i zaproszonych Gości na posiłek, który odbędzie się w dwóch miejscach Opactwa Pobenedyktyńskiego (Sali Barokowej [2 piętro] i Sali Biskupów [1 piętro]) (odpowiedzialni - ks. kan. Roman Bagiński i ks. prał. Marek Jarosz).

Płock, dnia 19 lutego 2016 r.


Ks. Piotr Grzywaczewski

Kanclerz

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO


1. Płockie Dni Pastoralne – 30-31 marca 2016 r.
W dniach 30-31 marca 2016 r. w Płocku pod hasłem „(Mł)odzież na wagę… - o duszpasterstwie młodzieży dziś” odbędą się Płockie Dni Pastoralne. Publikujemy ich program dla księży oraz osób świeckich.
PROGRAM DLA KSIĘŻY

9.30 – Nabożeństwo – kościół św. Jana Chrzciciela; przewodniczy – ks. mgr Rafał Grzelczyk, diecezjalny duszpasterz młodzieży


(Sala Biskupów WSD)

10.15 – Powitanie uczestników

10.30 – Kondycja młodego pokolenia przed Światowymi Dniami Młodzieży
ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina (Warszawa)

11.00 – Dyskusja

11.15 – Młodzi Polacy, ich wirtualny i realny świat – próba diagnozy i postulaty pastoralne dla duszpasterstwa młodzieży – ks. dr Marek Adamczyk (Radom)

11.45 – Dyskusja

12.00 – ŚDM w Krakowie szansą dla duszpasterstwa młodzieży w Polsce
ks. dr Krzysztof Dukielski (Warszawa, Krajowe Biuro ŚDM)

12.30 – Dyskusja

12.45 – Podsumowanie obrad

13.00 – Posiłek (refektarz seminaryjny)PROGRAM DLA UCZESTNIKÓW ŚWIECKICH

9.30 – Nabożeństwo – kościół św. Jana Chrzciciela; przewodniczy – ks. mgr Rafał Grzelczyk, diecezjalny duszpasterz młodzieży


(Aula bł. abpa A. J. Nowowiejskiego WSD)

10.15 – Powitanie uczestników

10.30 – ŚDM w Krakowie szansą dla duszpasterstwa młodzieży w Polsce
ks. dr Krzysztof Dukielski (Warszawa, Krajowe Biuro ŚDM)

11.00 – Dyskusja

11.15 – Kondycja młodego pokolenia przed Światowymi Dniami Młodzieży
ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina (Warszawa)

11.45 – Dyskusja

12.00 – Młodzi Polacy ich wirtualny i realny świat – próba diagnozy i postulaty pastoralne dla duszpasterstwa młodzieży – ks. dr Marek Adamczyk (Radom)

12.30 – Dyskusja

12.45 – Podsumowanie obrad

13.00 – Posiłek (parlatorium seminaryjne)INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • W Płockich Dniach Pastoralnych obowiązkowo biorą udział wszyscy księża
  i przedstawiciele katolików świeckich. Prosimy, aby każdy duszpasterz (Proboszcz i Wikariusz) wybrał i zabrał ze sobą do Płocka jedną osobę z parafii, w której pracuje (w tym roku zachęcamy, aby był to lider Parafialnego Centrum ŚDM lub inna młoda osoba zaangażowana w życie parafialne);

 • Księży, którzy katechizują w czasie trwania Płockich Dni Pastoralnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie do Wydziału Duszpasterskiego (przygotujemy stosowne zaświadczenia do szkół o obowiązkowym udziale w Płockich Dniach Pastoralnych);

 • Nabożeństwo rozpoczynające Płockie Dni Pastoralne odbędzie się kościele
  św. Jana Chrzciciela. W nabożeństwie uczestniczą zarówno księża, jak i katolicy świeccy;

 • Po nabożeństwie księża udają się na obrady do Sali Biskupów WSD, natomiast świeccy przechodzą do Auli bł. abpa A. J. Nowowiejskiego WSD (aula znajduje się przy kaplicy św. Stanisława Kostki);

 • Ze względu na konieczność zachowania jednakowej liczby uczestników w poszczególne dni, prosimy o przyjazd według następującego porządku: środę (30 marca) wszyscy Księża Wikariusze oraz Księża Proboszczowie z dekanatów: Bodzanów, Dobrzyń n. Wisłą; czwartek (31 marca) Księża Proboszczowie z pozostałych dekanatów;

 • Księża pracujący w Kurii, WSD, Caritas, mediach, duszpasterstwie poza parafialnym oraz Księża Emeryci biorą udział w dniu przez siebie wybranym;

 • Prosimy, aby wszyscy uczestnicy zgłosili swoją obecność w recepcji. Recepcja dla księży będzie czynna od godz. 9.00 przed Salą Biskupów WSD;

 • Każdy ksiądz, Proboszcz i Wikariusz, uiszcza opłatę w wysokości 70 zł (za siebie i za osobę świecką);

 • Opłata obejmuje: posiłki dla uczestników, wynagrodzenie dla prelegentów oraz inne koszty organizacyjne;

 • Parking dla samochodów na terenie WSD;

 • Planowane zakończenie Płockich Dni Pastoralnych o godz. 13.30.


2. Kropielniczki Jubileuszowe do domów rodzinnych

Czcigodni Księża, w związku z przeżywanym w tym roku Jubileuszem 1050. rocznicy chrztu Polski, w Hurtowni Materiałów Liturgicznych SACERDOS można nabyć domowe kropielniczki do wody święconej z jubileuszowym motywem i specjalne obrazki z modlitwą. Cena - 19,90 zł za sztukę. Warto zachęcić wiernych, aby te kropielniczki umieścili przy drzwiach wejściowych domów i mieszkań. Kreśląc każdego dnia znak krzyża wodą święconą podczas wchodzenia do domu i wychodzenia z niego wyznają swoją wiarę, przypominają sobie chrzest oraz to, że ich rodzina powinna stawać się „Kościołem domowym”. Kropielniczki można poświęcić podczas Liturgii Paschalnej, w niedzielę 17 kwietnia br., tj. po centralnych obchodach, które odbędą się w Gnieźnie i Poznaniu lub w innym dogodnym terminie! W przypadku większych zamówień prosimy o wcześniejszy kontakt z Hurtownią.

Płock, dnia 17 lutego 2016 r.
Ks. Jarosław Kamiński

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
OFERTA HURTOWNI ARTYKUŁÓW LITURGICZNYCH SACERDOS

W ZWIĄZKU Z NAWIEDZENIEM OBRAZU MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ


Czcigodni Księża!

Niebawem rozpocznie się drugi etap wędrówki Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, po parafiach naszej Diecezji. W związku z tym pragniemy przekazać kilka ważnych informacji.

1. Hurtownia Artykułów Liturgicznych SACERDOS przygotowała bogatą ofertę różnego rodzaju pamiątek związanych z Nawiedzeniem Jasnogórskiego Obrazu. Jest ona dostępna także w sklepie internetowym w zakładce NAWIEDZENIE. Przypominamy iż istnieje jeszcze możliwość zamówienia flag i drzewców. Poza standardową wielkością można zamówić także w wybranym przez siebie rozmiarze (czas realizacji większych zamówień ok. dwa tygodnie).

2. Księża, którzy chcieliby włączyć się w rozprowadzanie pamiątek w swoich parafiach mogą zgłosić się do naszej Hurtowni i wziąć w komis wybrane przez siebie produkty w cenach hurtowych. Szczegółowy cennik, warunki i wykaz proponowanych produktów dostępny jest w Hurtowni. Czas zgłoszenia takiego akcesu to 14 dni przed odbiorem zamówionego towaru.

3. Do wszystkich pozostałych parafii będziemy starali się dotrzeć z naszą ofertą. Nasz pracownik na ok. miesiąc przed terminem nawiedzenia przyjedzie do każdej z parafii z już przygotowanym pakietem, w którym będą wybrane przez nas produkty. Pakiet jest oczywiście ofertą komisową i rozliczenie odbędzie się po zakończeniu peregrynacji w parafii. Serdecznie zachęcamy Czcigodnych Księży do takiej formy rozprowadzania pamiątek. Warto w to dzieło zaangażować młodzież bądź dorosłych z grup działających przy parafiach. Dochód ze sprzedaży może stanowić wsparcie dla wyjeżdżających na ŚDM do Krakowa. 
4. Księża Proboszczowie, którzy chcieliby zaprosić do swojej Parafii Pracowników naszej Hurtowni w celu bezpośredniej sprzedaży są proszeni o zgłoszenie na trzy tygodnie przed rozpoczęciem nawiedzenia w parafii.

Płock, dnia 14 lutego 2016 r.


Ks. Robert Banasiak

Pracownik Wydziału Ekonomicznego Kurii Diecezjalnej
KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY DIECEZJI PŁOCKIEJ


Czcigodni Księża Proboszczowie,

Zgodnie z ustaleniami Diecezjalnego Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży Diecezji Płockiej, Konferencji Księży Dziekanów i wolą Księdza Biskupa Piotra Libery Diecezja Płocka dofinansuje wyjazd do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży dla 2.500 osób młodzieży do wysokości 50% kosztów wyjazdu. Jednym ze źródeł dofinansowania wyjazdu młodzieży do Krakowa będzie opłata z każdej parafii w wysokości 1 PLN od parafianina. W związku z tym prosimy o wpłaty na konto diecezjalne w wysokości 0,50 gr od 1 parafianina do końca lutego 2016 roku. Drugą część wpłaty (0,50 gr od 1 parafianina) należy wpłacić do 10 maja 2016 roku.

Na dzień 8 lutego mamy zarejestrowanych 1500 osób młodzieży na udział w ŚDM w Krakowie. Pozostało jeszcze do wykorzystania 1000 miejsc. Zachęcamy do zapisów. 

Konto i dane do wpłat: 


Dane do przelewu: 
30 1240 3174 1111 0010 3091 9449
Diecezja Płocka
ul. Tumska 3, 09-402 Płock
tytułem płatności: Parafia (nazwa) ŚDM – młodzież

Płock, dnia 15 lutego 2016 r.


Ks. Rafał Grzelczyk
Przewodniczący Diecezjalnego Komitetu Organizacyjnego
ŚDM Diecezji Płocki

KOMUNIKATY DIECEZJALNEGO MODERATORA

RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE


1. Rachunek sumienia dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania

Diakonia Miłosierdzia przygotowała rachunek sumienia dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Stanowi on pomoc dla młodych ludzi w przygotowaniu się do sakramentu spowiedzi. Można go odebrać u ks. Kamila Kowalskiego – odpowiedzialnego za diakonię miłosierdzia. Kontakt: kamil.kowalski@diecezjaplocka.pl lub tel. 696 057 431. Rachunki sumienia są bezpłatne, ale jeśli ktoś chciałby złożyć dobrowolną ofiarę na potrzeby naszej diecezjalnej oazy, będziemy wdzięczni.


2. Msza św. o beatyfikację ks. Franciszka Blachnickiego

Dnia 26 lutego br. (piątek) o godz. 19:00 w parafii św. Marcina w Gostyninie odbędzie się Msza święta o beatyfikację Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego – Założyciela Ruchu Światło-Życie. Spotykamy się na wspólnej modlitwie w przeddzień 29. rocznicy śmierci Sługi Bożego. Zapraszamy księży związanych z Oazą, rodziny Domowego Kościoła i młodzież.


3. Wróć do Ojca - Oaza modlitwy dla młodzieży

W dniach 11-13 marca 2016 r. w płockiej „Studni” odbędzie się Oaza Modlitwy dla młodzieży. Zapraszamy młodzież od III klasy gimnazjum, uczniów szkół średnich i studentów. Temat: Wróć do Ojca. To wielkopostne skupienie przeznaczone jest dla osób, które pragną lepiej przeżywać sakrament pojednania. Zapraszamy osoby należące do oazy jak również wszystkich, którzy w Wielki Poście poszukują dla siebie miejsca i czasu na głębszą refleksję i spotkanie z Ojcem Miłosiernym. Zgłoszenia do 7 marca - wypełniamy formularz dostępny na www.plockaoaza.pl. Koszt wynosi 90 zł. Pierwszym punktem Oazy Modlitwy będzie Msza św. w piątek o godz. 18:00. Zakończenie obiadem w niedzielę o g. 12:30. Proszę Księży o przekazanie tej informacji młodzieży.

Płock, dnia 19 lutego 2016 r.
Ks. Krzysztof Ruciński

Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie

KOMUNIKAT KANCELARII KURII


Dzień patronalny Księdza Biskupa Romana Marcinkowskiego
W dniu 29 lutego br. (poniedziałek) Ksiądz Biskup Roman Marcinkowski będzie obchodził swój dzień patronalny. Spotkania imieninowe z Solenizantem odbędą się w następującym czasie:

9.30-10.30 – spotkanie z księżmi;

10.30-11.30 – spotkanie z siostrami zakonnymi;

11.30-12.30 – spotkanie z wiernymi świeckimi.

Miejscem spotkań będzie Sala Biskupów w Opactwie Pobenedyktyńskim (ul. Tumska 3). Serdecznie zapraszamy! Pamiętajmy o Czcigodnym Solenizancie w naszych modlitwach.

Płock, dnia 15 lutego 2015 r.


Ks. Piotr Grzywaczewski

Kanclerz Kurii

PERSONALIA

Nominacje

 1. Ks. mgr Adam Brzeziński, wikariusz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Pułtusku-Popławach, z dniem 15 lutego 2016 r. mianowany koordynatorem Odnowy w Duchu Świętym w diecezji płockiej.

 2. Ks. prał. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK, z dniem 18 stycznia 2016 r., mianowany przewodniczącym Zespołu Redakcyjnego „Kalendarza Liturgicznego Diecezji Płockiej”.

 3. Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, z dniem 8 lutego 2016 r., mianowany członkiem Zespołu Redakcyjnego „Kalendarza Liturgicznego Diecezji Płockiej”.

 4. Ks. mgr Andrzej Janicki, audytor Sądu Biskupiego Płockiego, z dniem 8 lutego 2016 r., mianowany członkiem Zespołu Redakcyjnego „Kalendarza Liturgicznego Diecezji Płockiej”.

 5. Ks. kan. dr Tomasz Lewicki, dyrektor Płockiego Instytutu Wydawniczego, z dniem 8 lutego 2016 r., mianowany członkiem Zespołu Redakcyjnego „Kalendarza Liturgicznego Diecezji Płockiej”.

 6. Ks. mgr Dariusz Malczyk, po powrocie ze studiów w Rzymie, z dniem 10 lutego 2016 r., mianowany wikariuszem parafialnym w parafii pw. św. Zygmunta w Płocku.

 7. Pani Małgorzata Roman, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej, z dniem 4 lutego 2016 r., mianowana członkiem Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.

 8. Ks. mgr Bartosz Szostak, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Zygmunta w Płocku, z dniem 10 lutego 2016 r., mianowany sekretarzem biskupa nominata Mirosława Milewskiego.

 9. Ks. dr Michał Zadworny, wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku, z dniem 4 lutego 2016 r., mianowany członkiem Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.


Zwolnienia
Ks. mgr Bartosz Szostak, z dniem 10 lutego 2016 r., zwolniony ze stanowiska wikariusza parafialnego w parafii pw. św. Zygmunta w Płocku.

Płock, dnia 18 lutego 2016 r.


Ks. Dariusz Rogowski

Notariusz
Kuria Diecezjalna Płocka

Płock, dnia 22 lutego 2016 r.Nr 337/2016 Za zgodność
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy