Strona główna

Komunikat Organizacyjny Finału Dolnośląskiego Indywidualnych Biegów Przełajowych o Puchary Przewodniczącej Szkolnego Związku Sportowego dolny śLĄSK


Pobieranie 34.26 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar34.26 Kb.

Komunikat Organizacyjny Finału Dolnośląskiego Indywidualnych Biegów Przełajowych

o Puchary Przewodniczącej Szkolnego Związku Sportowego DOLNY ŚLĄSK
I. Organizator

Szkolny Związek Sportowy "Dolny Śląsk" we Wrocławiu,  Wojskowy Klub Sportowy „Oleśniczanka”, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oleśnicy, Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny ATOL


II. Patronat

Pani Beata Pawłowicz – Przewodnicząca Szkolnego Związku Sportowego „Dolny Śląsk”

Pan Michał Kołaciński – Burmistrz Oleśnicy

Pan Wojciech Kociński – Starosta Oleśnicki
III. Cel

 • Popularyzacja biegania

 • Wyłonienie najlepszych zawodników na poszczególnych dystansach

 • Wyłonienie najlepszych szkół w klasyfikacji drużynowej


IV. Termin i miejsce

Zawody odbędą się w sobotę 9 kwietnia 2016 roku na trasach wytyczonych pod Zamkiem w Oleśnicy – podzamcze od strony ul. Wałowej


V. Uczestnictwo

W zawodach prawo startu posiadają uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa dolnośląskiego w odpowiednich rocznikach, które zgłosiły swój swoich reprezentantów w odpowiednim terminie .


Uwaga!! w każdej kategorii szkół wprowadzony został dodatkowy bieg dla dziewcząt i chłopców, którzy nie posiadają licencji zawodnika i nie są zawodnikami klubów sportowych w żadnym sporcie; biegi te zostały nazwane AMATOR i wchodzą tak jak pozostałe do punktacji drużynowej szkół
VI. Program zawodów
9,30 – 10,45      weryfikacja  zgłoszeń szkoły podstawowe i gimnazja

10,45 uroczystość otwarcia Finału DolnośląskiegoIgrzyska

11,00 bieg nr O I - bieg Małego Mistrza ( specjalny bieg dla dziewcząt i chłopców z z klas I szkół uczestniczących w programie Mały Mistrz - dystans ok. 300 m

11,15 bieg nr O II - bieg Małego Mistrza ( specjalny bieg dla dziewcząt i chłopców z z klas II szkół uczestniczących w programie Mały Mistrz - dystans ok. 300 m

11,30 bieg nr 1 na 1 km K 1 pętla 2005 /2006


11,30     bieg nr 2 na 1 km      1 pętla 2005/2006

11,45 bieg nr 3 Amator K 1 km 1 pętla 2003 i młodsi

12,00 bieg nr 4 Amator M 2 km 2 pętle 2003 i młodsi

12,15     bieg nr 5 na 1 km K      1 pętla 2003/2004


12,00    bieg nr 6 na 2 km M      2 pętle 2003/2004

Gimnazjada

12,25     bieg nr 7 Amator na 1 km  1 pętla 2000 i młodsze


12,45     bieg nr 8 Amator na 2 km 2 pętle 2000 i młodsi
13,05      bieg nr 9 na 2 km K      2 pętle 2000 i młodsze
13,25      bieg nr 10 na 3 km M      3 pętle 2000 i młodsi
12,00 – 12,45     weryfikacja  zgłoszeń szkoły ponadgimnazjalne
Licealiada
13,45     bieg nr 11 Amator na 2 km 2 pętle 96 i młodsze
14,00    bieg nr 12 Amator na 2 km M 2 pętle 96 i młodsi
14,15 bieg nr 13 na 2 km K 2 pętle 96 i młodsze

14,30    bieg nr 14 na 4 km M      4 pętle 96 i młodsi 


VII. Zasady liczenia punktacji drużynowej

Zawodnicy poszczególnych szkół otrzymują następującą liczbę punktów za zajęcie miejsca:punkty

Miejsce

15

1

12

2

10

3

9

4

8

5-6

7

7-8

6

od 9 do 12

5

od 13 do 17

4

od 18 do 23

3

od 24 do 30

2

od 31 do 38

1

od 39 do 50


VII. Zgłoszenia

Zgłoszenia imienne prosimy przesyłać drogą mailową na adres nadobny@nadobny.net wyłącznie w programie Excel


Plik zgłoszenia do pobrania ze strony www.nadobny.net/przelaje lub arkusz w/g wzoru:

Imię

Nazwisko

Rocznik

Szkoła

Klub

Nr bieguNazwisko opiekuna oraz numer telefonu kontaktowego
Uwaga!!! Prosimy o wpisywanie nazwy szkoły i klubu w ten sam sposób dla wszystkich zawodników. W poprzednich latach zdarzały się wpisy np. Szkoła Podstawowa w … dla jednych zawodników i SP w… dla innych zawodników tej samej szkoły; komputer zalicza ich do innych reprezentacji. Bardzo prosimy, tam gdzie nie jest to konieczne o nie wpisywanie np. imion patronów szkół. Nazwa taka staje się wtedy za długa.

Zgłoszenie musi dotrzeć w nieprzekraczalnym terminie 5.04.2016 do godz. 16,00

Osoby zgłoszone po terminie nie zostaną dopuszczone do zawodów .
Prosimy o sprawdzenie zgłoszeń Waszej szkoły na stronie www.nadobny.net/przelaje

Aktualizacja zgłoszeń każdego dnia ok. 21,oo


W związku ze spodziewaną dużą ilością zawodników informujemy, że nie będzie możliwości dokooptowywania nowych zawodników do składu szkół i klubów i zgłaszania ich w dniu zawodów.
Uwagi !!

 • Organizatorzy przewidują, że uczestnicy zawodów otrzymają ciepły napój i kanapkę. Posiłek wyłącznie dla osób zgłoszonych w terminie

 • Szatnie udostępnione przez organizatorów są jedynie przebieralniami, za rzeczy pozostawione w nich i innych miejscach organizator nie odpowiada

 • Prosimy opiekunów o zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie porządku na udostępnionym terenie przez ich podopiecznych

 • W trakcie trwania zawodów zakaz wstępu na trasy biegowe (rozgrzewka zawodników w parku po drugiej stronie ulicy Wałowej )

Wiceprzewodniczący SZS

Adam  Szymczak

INFORMACJE DLA OPIEKUNÓW I UCZESTNIKÓW

FINAŁU DOLNOŚLĄSKIEGO INDYWIDUALNYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH

OLEŚNICA, 9.04.2016 r.


 1. Prosimy o zachowanie porządku na trasach i terenie wokół Zamku w Oleśnicy

 2. Opiekunów ekip szkolnych zapraszamy do biura zawodów umiejscowionego w namiocie zgodnie z załączonym planem. W pierwszej kolejności szkoły podstawowe, potem gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne ( przynajmniej na 1 godz. przed rozpoczęciem biegów ). W biurze otrzymacie Państwo do sprawdzenia listę Waszych uczniów, a po jej sprawdzeniu numery z kodem kreskowym dla zawodników. Przypominamy, że opiekunowie zostawiają w biurze zawodów listę imienną zawodników podpisaną przez dyrektora szkoły

 3. Numery startowe ( samoprzylepne ) zawodnicy przylepiają na lewej piersi na koszulce w której będą biegli.

 4. Uczestnicy zgłoszeni w odpowiednim terminie do zawodów otrzymają bułkę i ciepły napój po biegu. Bloczki żywieniowe na faktyczną liczbę zawodników pobierają opiekunowie w biurze zawodów przy odbiorze numerów startowych.

 5. Toalety i przebieralnie dla zawodników znajdują się w miejscach zaznaczonych na załączonym planie. Prosimy o przebieranie się zawodników w autokarach, którymi przyjechali na zawody

 6. W związku ze spodziewaną dużą ilością zawodników oraz ich przyjazdem większą ilością autokarów i busów prosimy o korzystanie z wyznaczonych parkingów i przyjazd odpowiednio wcześniej. Parkingi dla autobusów wyznaczone przez organizatorów przy ul. Wrocławskiej w odległości ok. 400 m od tras biegowych.

 7. W trakcie trwania biegów obowiązuje zakaz przebywania na trasach biegowych. Rozgrzewka w trakcie trwania imprezy możliwa na terenie parku po drugiej stronie ulicy Wałowej . Nie przestrzegający tego przepisu zostaną zdyskwalifikowani i nie będą brali udziału w zawodach

 8. Przedstawicielami organizatorów na trasie są trenerzy i współpracownicy WKS Oleśniczanka

 9. Około 30 minut po zakończeniu biegu na wyznaczonym miejscu odbędzie się dekoracja zwycięzców. Zapraszamy na nią sześciu najlepszych zawodników w poszczególnych biegach. Około 45 minut po zakończeniu biegów poszczególnych typów szkół odbędzie się wręczenie pucharów dla trzech i dyplomów dla sześciu najlepszych szkół w kategorii dziewcząt i chłopców©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość