Komunikat w 60. roku istnienia Nagrody Literackiej Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie, JuryPobieranie 5.58 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar5.58 Kb.
KOMUNIKAT

 

W 60. roku istnienia Nagrody Literackiej Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie, Jury  (w składzie: przewodniczący Andrzej Krzeczunowicz ‒ prezes ZPPnO w Londynie, dr Nina Taylor-Terlecka ‒ Oxford, dr Aleksandra Ziółkowska-Boehm ‒ Wilmington, USA oraz dr Beata Dorosz – Warszawa, IBL PAN) uprzejmie zawiadamia o przyznaniu następujących nagród za rok 2011:Nagrodę główną za całokształt twórczości otrzymuje ksiądz dr Janusz Ihnatowicz  (USA) ‒ poeta, prozaik i tłumacz, profesor University of St. Thomas w Houston (Teksas, USA). Urodzony w 1929 w Wilnie, od 1946 przebywa na emigracji (początkowo w Irlandii, od 1951 w Kanadzie, od 1969 w Stanach Zjednoczonych); w 1962 otrzymał święcenia kapłańskie i od 1969 wykładał teologię i patrystykę na University of St. Thomas w Houston. W 1997 otrzymał papieski Order św. Krzysztofa „Pro Ecclesia et Pontifice”. Członek Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce z siedzibą w Nowym Jorku, Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie oraz krajowego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Debiutował jako poeta w 1954 w pismach londyńskich wierszami opublikowanymi w miesięczniku Studentów Polskich Zagranicą „Życie Akademickie” oraz prozą w katolickim tygodniku religijno-kulturalnym „Życie”. Laureat nagrody Fundacji im. Kościelskich w Genewie w 1973. Autor siedmiu tomów poetyckich oraz przekładów z hebrajskiego i angielskiego (zamieszczanych głównie w antologiach).

Nagrody im. Włady Majewskiej otrzymują:‒ w kategorii za najlepszą książkę napisaną w języku polskim przez pisarza na stałe mieszkającego poza Polską (poprzedni rok wydawniczy): prof. dr Maria Delaperrière (Francja) za książkę Literatura polska w interakcjach. Szkice porównawcze z literatury i kultury (Warszawa, Wydawnictwo Nertion 2010). Autorka jest dyrektorem sekcji polonistyki w Institut National des Langues et Civilisations Orientales w Paryżu; ma w swoim dorobku szereg książek poświęconych literaturze polskiej w języku francuskim i polskim. Nagrodzona książka znakomicie wpisuje się w niezwykle aktualny dyskurs o tożsamości polskiej kultury i literatury w cywilizacji europejskiej;

‒ w kategorii za opracowanie naukowo-badawcze dotyczące literatury emigracyjnej bez względu na miejsce zamieszkania autora: Edward Zyman (Kanada) za książkę Mosty z papieru. O życiu literackim, sytuacji pisarza i jego dzieła na obczyźnie na przykładzie Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie w latach 1978-2008 (Toronto-Rzeszów: Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” 2010). To monograficzne opracowanie trzydziestoletniej działalności Polskiego Funduszu Wydawniczego jest jednocześnie świetnym pretekstem do wyrażenia ogólniejszych refleksji o polskiej kulturze na obczyźnie ‒ jej osiągnięciach w przeszłości i jej perspektywach na przyszłość wobec zmieniających się uwarunkowań politycznych i socjologicznych. Autor ‒ poeta, prozaik, krytyk literacki, publicysta i wydawca, od 1983 mieszka w Kanadzie.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy